Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Zájmová činnost žáků středních škol

Zájmová činnost žáků středních škol

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Natálie Nová
Šetření:19. 11. 2012 - 26. 11. 2012
Počet respondentů:55
Počet otázek (max/průměr):13 / 6.84
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:93,3 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.01:08
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Dobrý den,

 

prosím o vyplnění dotazníku, který mi pomůže získat potřebné informace pro zpracování mé seminární práce na vysoké škole.

 

Děkuji za Váš čas.

Odpovědi respondentů

1. Navštěvujete střední školu?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [anootázka č. 2, ne → konec dotazníku].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano4785,45 %85,45 %  
ne814,55 %14,55 %  

Graf

2. Jaké je Vaše pohlaví?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žena2655,32 %47,27 %  
muž2144,68 %38,18 %  

Graf

3. Navštěvujete pravidelně alespoň jeden zájmový kroužek?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [anootázka č. 4, neotázka č. 13].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne2757,45 %49,09 %  
ano2042,55 %36,36 %  

Graf

4. Jaký zájmový kroužek navštěvujete?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Kolektivní sport840 %14,55 %  
Individuální sport630 %10,91 %  
Tanec420 %7,27 %  
Hra na hudební nástroj315 %5,45 %  
Zpěv210 %3,64 %  
agility, jezdectví15 %1,82 %  
Príprava na certifikát z AJ B2, prípadne občas príprava na matematickú olympiádu.15 %1,82 %  
konverzace v cizím jazyce15 %1,82 %  
Výtvarná činnost15 %1,82 %  

Graf

5. Jak často se svému zájmu věnujete?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
3 x týdně840 %14,55 %  
1 x týdně525 %9,09 %  
2 x týdně315 %5,45 %  
4 x až 6 x týdně315 %5,45 %  
každý den15 %1,82 %  

Graf

6. Proč se tomuto zájmu věnujete?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
baví mě to1785 %30,91 %  
kvůli kamarádům210 %3,64 %  
kvůli tomu abych měl dokonalý bříško který máňa tak žere! 15 %1,82 %  

Graf

7. Věnuje se alespoň jeden z rodičů stejnému či podobného zájmu?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne1470 %25,45 %  
ano420 %7,27 %  
nevím210 %3,64 %  

Graf

8. Jak dlouho se zájmu věnujete?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
více než 10 let525 %9,09 %  
2 – 4 roky525 %9,09 %  
8-10 let420 %7,27 %  
5-7 let315 %5,45 %  
méně než 1 rok210 %3,64 %  
1 rok15 %1,82 %  

Graf

9. Zameškal jste někdy kvůli svému zájmu vyučování? Např. z důvodu účasti na soutěži či na tréninku?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano, výjimečně735 %12,73 %  
Ne, nikdy630 %10,91 %  
Ano, občas420 %7,27 %  
Ano, často315 %5,45 %  

Graf

10. Kdybyste nenavštěvoval/a žádný zájmový kroužek, učil/a byste se více?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne945 %16,36 %  
Spíše ne735 %12,73 %  
Spíše ano210 %3,64 %  
Nevím15 %1,82 %  
Ano15 %1,82 %  

Graf

11. Myslíte si, že věnování se Vašemu zájmovému kroužku ovlivňuje Váš prospěch?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne945 %16,36 %  
Ano, pozitivně420 %7,27 %  
Nevím420 %7,27 %  
Ano, negativně315 %5,45 %  

Graf

12. Věnoval/a byste se svému zájmu, i kdyby to mělo znamenat zhoršení Vašeho prospěchu?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano945 %16,36 %  
Spíše ano840 %14,55 %  
Nevím210 %3,64 %  
Spíše ne15 %1,82 %  

Graf

13. Vyberte prosím 3 Vaše nejčastější aktivity ve volném čase.

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
PC, internet3880,85 %69,09 %  
Sledování TV1838,3 %32,73 %  
Sport1531,91 %27,27 %  
Návštěva klubů a diskoték1429,79 %25,45 %  
Četba knih1225,53 %21,82 %  
Poslech hudby1123,4 %20 %  
Hraní her919,15 %16,36 %  
Nuda510,64 %9,09 %  
Hra na hudební nástroj48,51 %7,27 %  
Návštěva kin, divadel, koncertů48,51 %7,27 %  
Tanec48,51 %7,27 %  
Nákupy24,26 %3,64 %  
Povídání s kamaradáma12,13 %1,82 %  
Venku s kamarádama12,13 %1,82 %  
kdekoliv s přítelem nebo s přáteli, klasické věci typu čajovna, procházka, koncert..12,13 %1,82 %  
Matematika12,13 %1,82 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u jedné otázky.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

3. Navštěvujete pravidelně alespoň jeden zájmový kroužek?

  • odpověď ano:
    • 2.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi baví mě to na otázku 6. Proč se tomuto zájmu věnujete?
    • 2.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi ne na otázku 7. Věnuje se alespoň jeden z rodičů stejnému či podobného zájmu?

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Navštěvujete střední školu?

2. Jaké je Vaše pohlaví?

3. Navštěvujete pravidelně alespoň jeden zájmový kroužek?

6. Proč se tomuto zájmu věnujete?

7. Věnuje se alespoň jeden z rodičů stejnému či podobného zájmu?

13. Vyberte prosím 3 Vaše nejčastější aktivity ve volném čase.

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Navštěvujete střední školu?

2. Jaké je Vaše pohlaví?

3. Navštěvujete pravidelně alespoň jeden zájmový kroužek?

6. Proč se tomuto zájmu věnujete?

7. Věnuje se alespoň jeden z rodičů stejnému či podobného zájmu?

13. Vyberte prosím 3 Vaše nejčastější aktivity ve volném čase.

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Nová, N.Zájmová činnost žáků středních škol (výsledky průzkumu), 2012. Dostupné online na https://zajmova-cinnost-zaku-stredni.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.