Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Zájmové kroužky pro děti navštěvující MŠ

Zájmové kroužky pro děti navštěvující MŠ

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Kristýna Blatová
Šetření:10. 03. 2016 - 17. 03. 2016
Počet respondentů:66
Počet otázek (max/průměr):6 / 6
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:58,9 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.01:03
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Cílem tohodle průzkume je zjištění zájmu o zájmové kroužky pro děti. 

Odpovědi respondentů

1. Navštěvujete se svým dítětem zájmové kroužky?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano4365,15 %65,15 %  
ne2334,85 %34,85 %  

Graf

2. Jste přítomni během činnosti kroužku?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne3248,48 %48,48 %  
Nenavštěvujeme kroužky1827,27 %27,27 %  
Ano1624,24 %24,24 %  

Graf

3. Věk vašeho dítěte.

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
4-51827,27 %27,27 %  
3-4 roky1725,76 %25,76 %  
5-61421,21 %21,21 %  
6-7913,64 %13,64 %  
2-3 roky913,64 %13,64 %  
1-2 roky812,12 %12,12 %  
0-1rok710,61 %10,61 %  

Graf

4. Kolik Kč jste ochotni vynaložit na kroužek za pololetí?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
501,- - 1000,-2334,85 %34,85 %  
1501 - 2000,-1827,27 %27,27 %  
1001,- - 1500,-1725,76 %25,76 %  
Do 500,-812,12 %12,12 %  

Graf

5. Jakou hodinu kroužků preferujete?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
16-18 hod3248,48 %48,48 %  
14- 16 hod2436,36 %36,36 %  
12-14 hod1116,67 %16,67 %  
10-12 hod1015,15 %15,15 %  
8-10hod710,61 %10,61 %  
18-19 hod57,58 %7,58 %  

Graf

6. Jaký zájmový kroužek byste vy osobně zvolili pro své dítě?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Taneční a pohybový kroužek5278,79 %78,79 %  
Kroužek tvořivých ručiček2943,94 %43,94 %  
Angličtina v pohybu aneb učíme se anglicky hravě2842,42 %42,42 %  
Veselé zpívání1928,79 %28,79 %  
Divadelní a dramatický kroužek1725,76 %25,76 %  
Keramika pro nejmenší1624,24 %24,24 %  
Povídálek (kroužek logopedické prevence)1624,24 %24,24 %  
Flétnička pro nejmenší1319,7 %19,7 %  
Dětský aerobik1218,18 %18,18 %  
Joga pro nejmenší1015,15 %15,15 %  
Dětská zumba812,12 %12,12 %  
Kung-fu pro nejmenší34,55 %4,55 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u jedné otázky.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

1. Navštěvujete se svým dítětem zájmové kroužky?

  • odpověď ano:
    • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ano na otázku 2. Jste přítomni během činnosti kroužku?
  • odpověď ne:
    • 2.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Nenavštěvujeme kroužky na otázku 2. Jste přítomni během činnosti kroužku?

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Navštěvujete se svým dítětem zájmové kroužky?

2. Jste přítomni během činnosti kroužku?

3. Věk vašeho dítěte.

4. Kolik Kč jste ochotni vynaložit na kroužek za pololetí?

5. Jakou hodinu kroužků preferujete?

6. Jaký zájmový kroužek byste vy osobně zvolili pro své dítě?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Navštěvujete se svým dítětem zájmové kroužky?

2. Jste přítomni během činnosti kroužku?

3. Věk vašeho dítěte.

4. Kolik Kč jste ochotni vynaložit na kroužek za pololetí?

5. Jakou hodinu kroužků preferujete?

6. Jaký zájmový kroužek byste vy osobně zvolili pro své dítě?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Blatová, K.Zájmové kroužky pro děti navštěvující MŠ (výsledky průzkumu), 2016. Dostupné online na https://zajmove-krouzky-pro-deti-nav.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.