Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Zájmové vzdělávání dospělých

Zájmové vzdělávání dospělých

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Lucie Krajíčková
Šetření:01. 12. 2012 - 15. 12. 2012
Počet respondentů:111
Počet otázek (max/průměr):15 / 13.2
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:po jedné otázce
Návratnost dotazníků:77,9 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.02:06
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF-1 PDF-2 PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Dobrý den,

dotazník, který máte před sebou, je zaměřen na "Zájmové vzdělávání dospělých" a jejich následné lepší uplatnění na trhu práce či v aktuálním zaměstnání. Tento dotazník je zaměřen na široké spektrum dospělých a jejich situaci na trhu práce. Dotazník je součástí mé bakalářské práce.

Toto šetření je zcela anonymní.

Odpovědi respondentů

1. Věk:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
20-30 let7163,96 %63,96 %  
31-40 let2118,92 %18,92 %  
41-50 let119,91 %9,91 %  
51-60 let76,31 %6,31 %  
více jak 61 let10,9 %0,9 %  

Graf

2. Pohlaví:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žena9181,98 %81,98 %  
muž2018,02 %18,02 %  

Graf

3. Nejvyšší dosažené vzdělání:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
vysokoškolské5549,55 %49,55 %  
středoškolské4641,44 %41,44 %  
vyšší odborné76,31 %6,31 %  
základní21,8 %1,8 %  
vyučen(a)10,9 %0,9 %  

Graf

4. Současné povolání či situace:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
zaměstnanec4540,54 %40,54 %  
student4036,04 %36,04 %  
OSVČ/podnikatel(ka)119,91 %9,91 %  
žena/muž na mateřské/rodičovské dovolené43,6 %3,6 %  
důchodce/důchodkyně21,8 %1,8 %  
nezaměstnaný10,9 %0,9 %  
manažér10,9 %0,9 %  
student/zamestnanec10,9 %0,9 %  
studující zaměstnanec :-)10,9 %0,9 %  
pracuji a studuji externe druhou VS10,9 %0,9 %  
zaměstnanec a student10,9 %0,9 %  
zaměstnanec i student10,9 %0,9 %  
pracující student10,9 %0,9 %  
vojenský student10,9 %0,9 %  

Graf

5. Máte dostatek informací o možnostech zájmového vzdělávání?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano6054,05 %54,05 %  
ne5145,95 %45,95 %  

Graf

6. Od koho či odkud nejčastěji získáváte tyto informace?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
na internetu8273,87 %73,87 %  
od přátel1614,41 %14,41 %  
v tisku43,6 %3,6 %  
ze školy10,9 %0,9 %  
nezískávám10,9 %0,9 %  
ze všech stran10,9 %0,9 %  
VŠ...studuji andragogiku10,9 %0,9 %  
ve škole 10,9 %0,9 %  
od nikoho10,9 %0,9 %  
tyto informace nezískávám10,9 %0,9 %  
nemám tyto informace10,9 %0,9 %  
od pratel a na internetu10,9 %0,9 %  

Graf

7. Uvažujete o účasti v některém z kurzů zájmového vzdělávání?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano6255,86 %55,86 %  
ne4944,14 %44,14 %  

Graf

8. Co je největší překážkou pro Vaši účast na zájmovém vzdělávání?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nedostatek času4944,14 %44,14 %  
vysoké finanční náklady2320,72 %20,72 %  
pracovní zaneprázdněnost2018,02 %18,02 %  
nízká motivace87,21 %7,21 %  
vzdálenost do místa vzdělávání76,31 %6,31 %  
nepotřebuji to10,9 %0,9 %  
už se účastním10,9 %0,9 %  
nezajistí uplatnění na trhu práce10,9 %0,9 %  
absolutně netuším, co si pod tím představit10,9 %0,9 %  

Graf

9. Jaké jsou Vaše důvody pro účast na zájmovém vzdělávání?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
rozšíření všeobecného přehledu3733,33 %33,33 %  
rozšíření znalostí pro snazší uplatnění na trhu práce či v současném zaměstnání3127,93 %27,93 %  
možnost seberealizace, udržení se v duševní kondici2623,42 %23,42 %  
kompenzace pracovní zátěže, relaxace po pracovní činnosti76,31 %6,31 %  
společenský kontakt43,6 %3,6 %  
neplánuji10,9 %0,9 %  
žádné10,9 %0,9 %  
ne10,9 %0,9 %  
nemám důvody neb se neúčastním10,9 %0,9 %  
vse vyse uvedene10,9 %0,9 %  
b, c, d10,9 %0,9 %  

Graf

10. Jakému typu zájmového vzdělávání dáváte přednost?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
jazykové vzdělávání4439,64 %39,64 %  
vzdělávání v oblasti osobnostního rozvoje a všeobecného přehledu2219,82 %19,82 %  
oborové vzdělávání1917,12 %17,12 %  
vzdělávání v oblasti kultury, zdraví a sportu119,91 %9,91 %  
vzdělávání v oblasti informačních a komunikačních technologií98,11 %8,11 %  
soc. ped oblast10,9 %0,9 %  
umění10,9 %0,9 %  
arts, rukodělky, technické domácí práce10,9 %0,9 %  
zdravi10,9 %0,9 %  
jazyky, kultura, sport, tanec10,9 %0,9 %  
a, b, d, e10,9 %0,9 %  

Graf

11. Zúčastnil(a) jste se již některého z kurzů zájmového vzdělávání?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [anootázka č. 12, ne → konec dotazníku].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano6154,95 %54,95 %  
ne5045,05 %45,05 %  

Graf

12. Jakého typu vzdělávání jste se zúčastnil(a)?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
jazykové vzdělávání2642,62 %23,42 %  
vzdělávání v oblasti osobnostního rozvoje a všeobecného přehledu813,11 %7,21 %  
oborové vzdělávání813,11 %7,21 %  
vzdělávání v oblasti kultury, zdraví a sportu711,48 %6,31 %  
vzdělávání v oblasti informačních a komunikačních technologií46,56 %3,6 %  
umění11,64 %0,9 %  
jazykové + výtvarné11,64 %0,9 %  
nikde11,64 %0,9 %  
jazykove vzdelavani, kurzy sperku, tvoriveho psani...11,64 %0,9 %  
Za xy let působení v nadnárodní společnosti telekomunikačního operátora jsme měli bohaté vzdělávací kurzy, prakticky bych mohl označit všechny možnosti této otázky...11,64 %0,9 %  
andragogika a vzdělávání dospělých11,64 %0,9 %  
jazyky, oborove vzdelavani, sport, tanec11,64 %0,9 %  
a, c, d, e11,64 %0,9 %  

Graf

13. Byl(a) jste spokojen(a) s přístupem lektora?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano5081,97 %45,05 %  
ne1118,03 %9,91 %  

Graf

14. Byl pro Vás kurz zájmového vzdělávání přínosem? Pomohl Vám např. v pracovním procesu na Vaší aktuálně zastávané pracovní pozici či s uplatněním se na trhu práce?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano4573,77 %40,54 %  
ne1626,23 %14,41 %  

Graf

15. Uvažujete o účasti v dalším kurzu zájmového vzdělávání?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano5386,89 %47,75 %  
ne813,11 %7,21 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u 3 otázek.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

1. Věk:

 • odpověď 20-30 let:
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi student na otázku 4. Současné povolání či situace:

11. Zúčastnil(a) jste se již některého z kurzů zájmového vzdělávání?

 • odpověď ano:
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi jazykové vzdělávání na otázku 12. Jakého typu vzdělávání jste se zúčastnil(a)?
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi ano na otázku 13. Byl(a) jste spokojen(a) s přístupem lektora?
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi ne na otázku 13. Byl(a) jste spokojen(a) s přístupem lektora?
  • zobrazit další souvislosti
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi ano na otázku 14. Byl pro Vás kurz zájmového vzdělávání přínosem? Pomohl Vám např. v pracovním procesu na Vaší aktuálně zastávané pracovní pozici či s uplatněním se na trhu práce?
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi ne na otázku 14. Byl pro Vás kurz zájmového vzdělávání přínosem? Pomohl Vám např. v pracovním procesu na Vaší aktuálně zastávané pracovní pozici či s uplatněním se na trhu práce?
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi ano na otázku 15. Uvažujete o účasti v dalším kurzu zájmového vzdělávání?

15. Uvažujete o účasti v dalším kurzu zájmového vzdělávání?

 • odpověď ano:
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi ne na otázku 13. Byl(a) jste spokojen(a) s přístupem lektora?

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Věk:

2. Pohlaví:

3. Nejvyšší dosažené vzdělání:

4. Současné povolání či situace:

5. Máte dostatek informací o možnostech zájmového vzdělávání?

6. Od koho či odkud nejčastěji získáváte tyto informace?

7. Uvažujete o účasti v některém z kurzů zájmového vzdělávání?

8. Co je největší překážkou pro Vaši účast na zájmovém vzdělávání?

9. Jaké jsou Vaše důvody pro účast na zájmovém vzdělávání?

10. Jakému typu zájmového vzdělávání dáváte přednost?

11. Zúčastnil(a) jste se již některého z kurzů zájmového vzdělávání?

12. Jakého typu vzdělávání jste se zúčastnil(a)?

13. Byl(a) jste spokojen(a) s přístupem lektora?

14. Byl pro Vás kurz zájmového vzdělávání přínosem? Pomohl Vám např. v pracovním procesu na Vaší aktuálně zastávané pracovní pozici či s uplatněním se na trhu práce?

15. Uvažujete o účasti v dalším kurzu zájmového vzdělávání?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Věk:

2. Pohlaví:

3. Nejvyšší dosažené vzdělání:

4. Současné povolání či situace:

5. Máte dostatek informací o možnostech zájmového vzdělávání?

6. Od koho či odkud nejčastěji získáváte tyto informace?

7. Uvažujete o účasti v některém z kurzů zájmového vzdělávání?

8. Co je největší překážkou pro Vaši účast na zájmovém vzdělávání?

9. Jaké jsou Vaše důvody pro účast na zájmovém vzdělávání?

10. Jakému typu zájmového vzdělávání dáváte přednost?

11. Zúčastnil(a) jste se již některého z kurzů zájmového vzdělávání?

12. Jakého typu vzdělávání jste se zúčastnil(a)?

13. Byl(a) jste spokojen(a) s přístupem lektora?

14. Byl pro Vás kurz zájmového vzdělávání přínosem? Pomohl Vám např. v pracovním procesu na Vaší aktuálně zastávané pracovní pozici či s uplatněním se na trhu práce?

15. Uvažujete o účasti v dalším kurzu zájmového vzdělávání?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Krajíčková, L.Zájmové vzdělávání dospělých (výsledky průzkumu), 2012. Dostupné online na https://zajmove-vzdelavani-dospelych.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.