Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Žák s PAS v ZŠ

Žák s PAS v ZŠ

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Jana Beranová
Šetření:21. 05. 2022 - 28. 05. 2022
Počet respondentů:2
Počet otázek (max/průměr):39 / 10.5
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:nelze zjistit
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.02:18
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Dobrý den,

prosím Vás o vyplnění dotazníku zaměřeného na vzdělávání žáků s poruchou autistického spektra (PAS) v běžné základní škole. Výsledky budou využity pro účely diplomové práce. Vaše anonymita je zajištěna.

Instrukce k vyplnění dotazníku: není-li uvedeno jinak, prosím zvolte u každé otázky vždy jen jednu odpověď. Jste-li vyzván/a k jejímu doplnění, napište prosím, co Vás k tématu napadá.

Velmi děkuji za Váš čas a ochotu pomoci mi tímto způsobem.

Odpovědi respondentů

1. Jste učitelem základní školy, který má zkušenost se vzděláváním žáků s poruchou autistického spektra?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [anootázka č. 2, ne → konec dotazníku].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne150 %50 %  
ano150 %50 %  

Graf

2. Dostává se Vám ze strany školského poradenského zařízení (ŠPZ) jasných instrukcí, jak pracovat s žáky s PAS?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [určitě anootázka č. 4, spíše anootázka č. 4, spíše neotázka č. 3, určitě neotázka č. 3].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše ne1100 %50 %  

Graf

3. Napište prosím, co by se mělo ze strany ŠPZ změnit ve vztahu ke škole, učitelům vyučujícím žáky s PAS?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

Měli by být integrovaní ve speciálním zařízení

4. Pokud potřebujete pomoc s žákem s PAS, pomůže Vám ŠPZ?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [určitě anootázka č. 5, spíše anootázka č. 5, spíše neotázka č. 6, určitě neotázka č. 6].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše ne1100 %50 %  

Graf

5. Napište prosím, jaké pomoci se Vám dostává. Uveďte prosím všechny možnosti, které se Vás týkají:

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žádné odpovědi

6. Jak hodnotíte pomoc v rámci vzdělávání žáka (žáků) s PAS ze strany vedení školy?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [velmi dobráotázka č. 7, spíše dobráotázka č. 7, spíše špatnáotázka č. 8, velmi špatnáotázka č. 8].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše dobrá1100 %50 %  

Graf

7. Svoji odpověď prosím doplňte (v čem jste spokojen/a):

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

Je k dispozici asistentka

8. Svoji odpověď prosím doplňte (v čem jste nespokojen/a):

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

žádné odpovědi

9. Pokud potřebujete při vzdělávání žáka (žáků) s PAS lepší kooperace rodičů, pomůže Vám v tomto ohledu vedení školy?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše ano1100 %50 %  

Graf

10. Ohodnoťte prosím svoji kompetenci vzdělávat žáky s PAS na stupnici 1-5, podobně jako ve škole (1 = vynikající, 5 = zcela nedostatečná):

Povinná otázka, respondent musel napsat číselnou odpověď.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
31100 %50 %  
Statistická polohaHodnota
Průměr:3
Minimum:3
Maximum:3
Variační rozpětí:0
Rozptyl:0
Směrodatná odchylka:
Warning: sqrt() expects parameter 1 to be double, string given in /webroot/vyplnto.cz/web/www/functions.php on line 1520
0
Medián:3
Modus:3

Graf

11. V tabulce prosím opět na stejné stupnici 1-5 (1 = vynikající, 5 = zcela nedostatečná) ohodnoťte Vaše dílčí schopnosti a dovednosti práce s žákem s PAS:

Povinná otázka, respondent se musel u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi „1”, „2”, „3”, „4” a „5”, respondent se musel u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi na dané škále.

PodotázkaPrůměrRozptyl
Předávání nových poznatků20
Příprava na výuku (speciální pomůcky, didaktický materiál)30
Schopnost domluvit se s žákem na určité činnosti20
Zvládání chování žáka ve vztahu k plnění úkolů20
Zvládání chování žáka ve vztahu k mé osobě20
Zvládání chování žáka ve vztahu ke spolužákům30
Zvládání chování spolužáků ve vztahu k žákovi s PAS30

Graf

12. Je podle Vás nutností mít k dispozici při vzdělávání žáka s PAS v běžné ZŠ asistenta pedagoga?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
určitě ano1100 %50 %  

Graf

13. Musel/a jste se naučit něčemu novému v souvislosti se zařazením žáka s PAS do třídy?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [určitě anootázka č. 14, spíše anootázka č. 14, spíše neotázka č. 15, určitě neotázka č. 15].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
určitě ano1100 %50 %  

Graf

14. Prosím doplňte, co nového jste si musel/a osvojit?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

Nové prvky s vedením

15. Využíváte pomoci jiných kolegů ve škole při vzdělávání žáka s PAS?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [anootázka č. 16, neotázka č. 17].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne1100 %50 %  

Graf

16. Prosím doplňte, o jakou pomoc se jedná. Uveďte prosím všechny možnosti, které se Vás týkají:

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žádné odpovědi

17. Vede u Vás delší zkušenost se vzděláváním žáků s PAS k tomu, že se cítíte být jistější v jejich vzdělávání?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [určitě anootázka č. 18, spíše anootázka č. 18, spíše neotázka č. 19, určitě neotázka č. 19].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše ano1100 %50 %  

Graf

18. Prosím uveďte, v čem se cítíte být jistější, kompetentnější s délkou praxe vzdělávání žáků s PAS:

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

Dlouholetá praxe

19. Jak hodnotíte náročnost vzdělávání žáků s PAS?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [velmi náročnéotázka č. 20, spíše náročnéotázka č. 20, spíše nenáročnéotázka č. 21, zcela nenáročnéotázka č. 21].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
velmi náročné1100 %50 %  

Graf

20. Pokud je pro Vás vzdělávání žáků s PAS náročné, uveďte prosím, proč tomu tak je:

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

Není příliš přínosné , ostatní žáky to brzdí

21. Spolupracují rodiče žáků s PAS se školou potřebným způsobem?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše ne1100 %50 %  

Graf

22. Stalo se Vám, že jste považoval/a za vhodnější vzdělávat žáka s PAS v základní škole speciální, ale rodiče takového žáka na tuto diskusi vůbec nechtěli přistoupit?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [anootázka č. 23, neotázka č. 24].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano1100 %50 %  

Graf

23. Jak byla situace řešena?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

Žák zůstává a jeho problematičnost narůstá

24. Jaké oblasti řešíte s rodiči žáků s PAS? Zvolte prosím všechny odpovědi, které se Vás týkají:

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žádné odpovědi

25. Je podle Vás důležité oproti jiným žákům získat rodiče žáků s PAS ke spolupráci?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [určitě anootázka č. 26, spíše anootázka č. 26, spíše neotázka č. 27, určitě neotázka č. 27].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žádné odpovědi

26. Prosím doplňte, proč tomu tak je:

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

žádné odpovědi

27. Máte odpovídající podmínky pro vzdělávání žáků s PAS? (tj. úprava třídy, pomůcky, asistent pedagoga apod.?)?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [určitě anootázka č. 29, spíše anootázka č. 29, spíše neotázka č. 28, určitě neotázka č. 28].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žádné odpovědi

28. Prosím doplňte, v čem by se měla zlepšit podpora při vzdělávání žáků s PAS. Uveďte prosím všechny možnosti, které považujete za relevantní.

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žádné odpovědi

29. Pomůže učitelům v ZŠ při vzdělávání žáků s PAS, pokud budou lépe ze svého vysokoškolského studia připraveni na vzdělávání těchto žáků?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žádné odpovědi

30. Vyznačte prosím, jaké pomoci a podpory se Vám dostává při vzdělávání žáků s PAS:

Povinná otázka, respondent se musel u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi na dané škále.

Automatizované zpracování této otázky zatím není podporováno, odpovědi je nutné zpracovat "ručně" na základě exportu surových dat (xls/xlsx/csv apod.)

Graf

31. A nyní prosím u stejných oblastí uveďte, zda považujete zajištění této pomoci za potřebné nebo nepotřebné při vzdělávání žáků s PAS:

Povinná otázka, respondent se musel u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi na dané škále.

Automatizované zpracování této otázky zatím není podporováno, odpovědi je nutné zpracovat "ručně" na základě exportu surových dat (xls/xlsx/csv apod.)

Graf

32. Je něco, co byste rád/a doplnil/a ke vzdělávání žáků s PAS?

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

žádné odpovědi

33. Jaké je Vaše pohlaví?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žádné odpovědi

34. Jaká je délka Vaší pedagogické praxe na ZŠ?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žádné odpovědi

35. Kolik žáků s PAS máte běžně ve třídě?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žádné odpovědi

36. Jaká je délka Vaší pedagogické praxe ve vzdělávání žáků s PAS?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žádné odpovědi

37. Získal/a jste vzdělávání v problematice žáků s PAS?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [anootázka č. 38, neotázka č. 39].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žádné odpovědi

38. Prosím uveďte, o jaké vzdělávání se jednalo:

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žádné odpovědi

39. Máte podle Vás dostatek informací o vzdělávání žáků s PAS?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žádné odpovědi

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Tento dotazník byl vyhodnocen jako nevhodný pro úlohu DZD (s největší pravdědpodobností jej zodpovědělo příliš málo respondentů).

Citace

Beranová, J.Žák s PAS v ZŠ (výsledky průzkumu), 2022. Dostupné online na https://zak-s-pas-v-zs.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.