Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Zákaz kouření v restauracích

Zákaz kouření v restauracích

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Tereza Poláková
Šetření:15. 11. 2011 - 30. 11. 2011
Počet respondentů:422
Počet otázek (max/průměr):6 / 4.59
Použité ochrany:unikátní IP
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:89,7 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.00:33
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF-1 PDF-2 PDF-3 PDF-4 PDF-5 PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

 

Cílem tohoto dotazníku je zjistit, jak velká část populace se přiklání k možnosti

 ÚPLNÉHO ZÁKAZU KOUŘENÍ V RESTAURACÍCH V ČR.

 

 

Výsledky budou primárně využity pro účely školní prezentace

na toto téma.

   

Ráda bych upozornila, že jde o kratičký dotazník, který Vám zabere asi 2 minuty a výsledky jsou zcela anonymní.

 

 

Každému z Vás tímto velice DĚKUJI za pomoc!

Odpovědi respondentů

1. Pohlaví

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žena29168,96 %68,96 %  
muž13131,04 %31,04 %  

Graf

2. Věk

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
18 - 2932376,54 %76,54 %  
30 - 39348,06 %8,06 %  
méně než 18245,69 %5,69 %  
60 a více133,08 %3,08 %  
40 - 49122,84 %2,84 %  
50 - 5981,9 %1,9 %  
20 - 2971,66 %1,66 %  
méně než 2010,24 %0,24 %  

Graf

3. Kouříte?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [anootázka č. 4, neotázka č. 6].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne29870,62 %70,62 %  
ano12429,38 %29,38 %  

Graf

4. Jak dlouho kouříte?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
1 rok až 5 let6048,39 %14,22 %  
5 let až 10 let4233,87 %9,95 %  
více než 10 let1612,9 %3,79 %  
méně než rok64,84 %1,42 %  

Graf

5. Jak hodně kouříte?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
10 cigaret až krabičku denně3729,84 %8,77 %  
více než krabičku týdně, ale méně než 10 cigaret denně2923,39 %6,87 %  
příležitostně2721,77 %6,4 %  
10 cigaret až krabičku týdně1512,1 %3,55 %  
méně než 10 cigaret týdně118,87 %2,61 %  
více než krabičku denně54,03 %1,18 %  

Graf

6. Souhlasíte se zákonem, který má úplně zakázat kouření v restauracích v České Republice?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano28467,3 %67,3 %  
ne13832,7 %32,7 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u jedné otázky.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

3. Kouříte?

 • odpověď ano:
  • 3.4x vetší pravděpodobnost při odpovědi 1 rok až 5 let na otázku 4. Jak dlouho kouříte?
  • 3.4x vetší pravděpodobnost při odpovědi 5 let až 10 let na otázku 4. Jak dlouho kouříte?
  • 3.4x vetší pravděpodobnost při odpovědi více než 10 let na otázku 4. Jak dlouho kouříte?
  • zobrazit další souvislosti
  • 3.4x vetší pravděpodobnost při odpovědi 10 cigaret až krabičku denně na otázku 5. Jak hodně kouříte?
  • 3.4x vetší pravděpodobnost při odpovědi 10 cigaret až krabičku týdně na otázku 5. Jak hodně kouříte?
  • 3.4x vetší pravděpodobnost při odpovědi méně než 10 cigaret týdně na otázku 5. Jak hodně kouříte?
  • 3.4x vetší pravděpodobnost při odpovědi příležitostně na otázku 5. Jak hodně kouříte?
  • 3.4x vetší pravděpodobnost při odpovědi více než krabičku týdně, ale méně než 10 cigaret denně na otázku 5. Jak hodně kouříte?

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Pohlaví

2. Věk

3. Kouříte?

4. Jak dlouho kouříte?

5. Jak hodně kouříte?

6. Souhlasíte se zákonem, který má úplně zakázat kouření v restauracích v České Republice?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Pohlaví

2. Věk

3. Kouříte?

4. Jak dlouho kouříte?

5. Jak hodně kouříte?

6. Souhlasíte se zákonem, který má úplně zakázat kouření v restauracích v České Republice?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Citace

Poláková, T.Zákaz kouření v restauracích (výsledky průzkumu), 2011. Dostupné online na https://zakaz-koureni-v-restauracich.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.