Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Zákazníci cestovních kanceláří a jejich práva

Zákazníci cestovních kanceláří a jejich práva

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Magda Zichová
Šetření:26. 03. 2012 - 02. 04. 2012
Počet respondentů:102
Počet otázek (max/průměr):15 / 13.68
Použité ochrany:unikátní IP
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:72,6 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.02:56
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF-1 PDF-2 PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Dobrý den,

prosím o vyplnění následujícího dotazníku. Studuji obor cestovní ruch a vyplněním tohoto dotazníku mi pomůžete k vypracování mé bakalářské práce.

Cílem je zjistit jaké mají zákazníci cestovních kanceláří a agentur povědomí o svých právech, proto je dotazník přístupný pouze lidem, kteří alespoň jednou využili služeb prostřednictvím cestovních kanceláří či agentur.

Předem děkuji.

Zichová Magda

Odpovědi respondentů

1. Cestoval/a jste alespoň jednou prostřednictvím cestovní kanceláře či agentury?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Anootázka č. 2, Ne → konec dotazníku].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano9997,06 %97,06 %  
Ne32,94 %2,94 %  

Graf

2. Kolikrát ročně využíváte služeb cestovních kanceláří a agentur?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Jedenkrát6363,64 %61,76 %  
Dvakrát1919,19 %18,63 %  
Nevyužívám1010,1 %9,8 %  
Třikrát, případně i vícekrát77,07 %6,86 %  

Graf

3. Jakým způsobem si pročítáte všeobecné smluvní podmínky před podpisem cestovní smlouvy?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Rychle proletím všechny body6161,62 %59,8 %  
Velmi důkladně prostuduju jednotlivé body2222,22 %21,57 %  
Všechny body znám, tudíž je už nečtu1616,16 %15,69 %  

Graf

4. Pojištění proti úpadku je povinné ze zákona pro:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Cestovní kancelář (CK)5959,6 %57,84 %  
Cestovní kancelář i cestovní agenturu2323,23 %22,55 %  
Nevím1515,15 %14,71 %  
Cestovní agenturu (CA)22,02 %1,96 %  

Graf

5. Reklamaci musí zákazník uplatnit u CK ihned bez zbytečného odkladu, nejpozději však do:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
1 měsíce od skončení zájezdu6161,62 %59,8 %  
Nevím2020,2 %19,61 %  
3 měsíců od skončení zájezdu1313,13 %12,75 %  
2 měsíců od skončení zájezdu55,05 %4,9 %  

Graf

6. Kolik dní před zahájením zájezdu je cestovní kancelář povinna poskytnout zákazníkovi další podrobné inforamce ohledně zájezdu (čas a místo odjezdu, podobrobný harmonogram zájezdu apod.), pokud nejsou již stanoveny v cestovní smlouvě?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Nejpozději 7 dní5151,52 %50 %  
Nejpozději 5 dní2929,29 %28,43 %  
Nevím1313,13 %12,75 %  
Nejpozději 10 dní66,06 %5,88 %  

Graf

7. Jaké náležitosti musí mít každá cestovní smlouva?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Název a sídlo cestovní kanceláře, jméno zákazníka, termín zájezdu, cenu zájezdu4242,42 %41,18 %  
Název a sídlo cestovní kanceláře, jméno zákazníka, termín zájezdu, cenu zájezdu, individuální cestovní pojištění klienta3232,32 %31,37 %  
Název a sídlo cestovní kanceláře, jméno zákazníka, termín zájezdu, cenu zájezdu, číslo účtu cestovní kanceláře2525,25 %24,51 %  

Graf

8. Je možné v cestovní smlouvě dohodnout, že CK bude moci zvýšit cenu zájezdu?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano, za určitých podmínek6464,65 %62,75 %  
Ne, v žádném případě1818,18 %17,65 %  
Nevím1717,17 %16,67 %  

Graf

9. Setkal/a jste se s CK či CA, která nedodžela dohodnuté podmínky cestovní smlouvy nebo všeobené smluvní podmínky?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne8888,89 %86,27 %  
Ano1111,11 %10,78 %  

Graf

10. Pokud jste u předcházející otázky odpověděl/a ano, napište, prosím, název cestovní kanceláře či agentury, která nedodržela sjednané smluvní podmínky:

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nevzpomínám si116,67 %0,98 %  
EXIM TOUR116,67 %0,98 %  
Blue Style, Azur Reisen, Eximtours116,67 %0,98 %  
Best Reisen116,67 %0,98 %  
TomiTour116,67 %0,98 %  
čedok116,67 %0,98 %  

Graf

11. Víte, jak je definován zájezd podle zákona?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne6464,65 %62,75 %  
Ano3535,35 %34,31 %  

Graf

12. Jedná se podle zákona o zájezd, pokud jste si zakoupil/a pouze ubytování v hotelu, bez stravy a dopravy?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne4545,45 %44,12 %  
Nevím3030,3 %29,41 %  
Ano2424,24 %23,53 %  

Graf

13. Pohlaví:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Žena7676,77 %74,51 %  
Muž2323,23 %22,55 %  

Graf

14. Věk:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
26 - 453838,38 %37,25 %  
18 - 253737,37 %36,27 %  
46 - 652323,23 %22,55 %  
66 a více11,01 %0,98 %  

Graf

15. Jaké je Vaše nejvyšší dosažené vzdělání?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Střední s maturitou5252,53 %50,98 %  
Vysokoškolské3131,31 %30,39 %  
Střední bez maturity (vyučen/a)1414,14 %13,73 %  
Základní22,02 %1,96 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u jedné otázky.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

11. Víte, jak je definován zájezd podle zákona?

  • odpověď Ne:
    • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Nevím na otázku 12. Jedná se podle zákona o zájezd, pokud jste si zakoupil/a pouze ubytování v hotelu, bez stravy a dopravy?

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Cestoval/a jste alespoň jednou prostřednictvím cestovní kanceláře či agentury?

2. Kolikrát ročně využíváte služeb cestovních kanceláří a agentur?

3. Jakým způsobem si pročítáte všeobecné smluvní podmínky před podpisem cestovní smlouvy?

4. Pojištění proti úpadku je povinné ze zákona pro:

5. Reklamaci musí zákazník uplatnit u CK ihned bez zbytečného odkladu, nejpozději však do:

6. Kolik dní před zahájením zájezdu je cestovní kancelář povinna poskytnout zákazníkovi další podrobné inforamce ohledně zájezdu (čas a místo odjezdu, podobrobný harmonogram zájezdu apod.), pokud nejsou již stanoveny v cestovní smlouvě?

7. Jaké náležitosti musí mít každá cestovní smlouva?

8. Je možné v cestovní smlouvě dohodnout, že CK bude moci zvýšit cenu zájezdu?

9. Setkal/a jste se s CK či CA, která nedodžela dohodnuté podmínky cestovní smlouvy nebo všeobené smluvní podmínky?

11. Víte, jak je definován zájezd podle zákona?

12. Jedná se podle zákona o zájezd, pokud jste si zakoupil/a pouze ubytování v hotelu, bez stravy a dopravy?

13. Pohlaví:

14. Věk:

15. Jaké je Vaše nejvyšší dosažené vzdělání?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Cestoval/a jste alespoň jednou prostřednictvím cestovní kanceláře či agentury?

2. Kolikrát ročně využíváte služeb cestovních kanceláří a agentur?

3. Jakým způsobem si pročítáte všeobecné smluvní podmínky před podpisem cestovní smlouvy?

4. Pojištění proti úpadku je povinné ze zákona pro:

5. Reklamaci musí zákazník uplatnit u CK ihned bez zbytečného odkladu, nejpozději však do:

6. Kolik dní před zahájením zájezdu je cestovní kancelář povinna poskytnout zákazníkovi další podrobné inforamce ohledně zájezdu (čas a místo odjezdu, podobrobný harmonogram zájezdu apod.), pokud nejsou již stanoveny v cestovní smlouvě?

7. Jaké náležitosti musí mít každá cestovní smlouva?

8. Je možné v cestovní smlouvě dohodnout, že CK bude moci zvýšit cenu zájezdu?

9. Setkal/a jste se s CK či CA, která nedodžela dohodnuté podmínky cestovní smlouvy nebo všeobené smluvní podmínky?

11. Víte, jak je definován zájezd podle zákona?

12. Jedná se podle zákona o zájezd, pokud jste si zakoupil/a pouze ubytování v hotelu, bez stravy a dopravy?

13. Pohlaví:

14. Věk:

15. Jaké je Vaše nejvyšší dosažené vzdělání?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Zichová, M.Zákazníci cestovních kanceláří a jejich práva (výsledky průzkumu), 2012. Dostupné online na https://zakaznici-cestovnich-kancela.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.