Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Základní zásady správních úřadů z pohledu jejich klientů

Základní zásady správních úřadů z pohledu jejich klientů

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Denisa Schwarzová
Šetření:03. 04. 2015 - 05. 04. 2015
Počet respondentů:42
Počet otázek (max/průměr):22 / 18.9
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:60,9 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.06:46
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Tento dotazník je určen klientům úřadu práce, okresní správy sociálního zabezpečení, katastrálního úřadu, stavebního úřadu a úřadu finančního. 

Dobrý den,

jmenuji se Denisa Schwarzová a jsem studentkou Ekonomické fakulty na Jihočeské univerzitě v Českých Budějovicích. V současnosti pracuji na bakalářské práci zaměřené na základní zásady činnosti správních úřadů v teorii a praxi. 
​Touto cestou si Vás dovoluji požádat o vyplnění dotazníku, který je anonymní. Jeho vyplnění by Vám nemělo zabrat více než 10 minut.

Děkuji Vám za Váš čas

Odpovědi respondentů

1. Vyberte prosím úřad, který navštěvujete

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
finanční úřad2457,14 %57,14 %  
úřad práce1740,48 %40,48 %  
okresní správa sociálního zabezpečení1228,57 %28,57 %  
katastrální úřad1126,19 %26,19 %  
stavební úřad49,52 %9,52 %  

Graf

2. Znáte základní zásady, dle kterých by měly správní úřady při výkonu své činnosti postupovat?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
neznám, informace zjišťuji až v dané situaci1740,48 %40,48 %  
jednotlivé zásady sice neumím vyjmenovat, ale vím, jak by měly správní úřady postupovat1433,33 %33,33 %  
ano, znám921,43 %21,43 %  
neznám, základní zásady jejich činnosti mě nezajímají24,76 %4,76 %  

Graf

Zásada zákonnosti

3. Postupují, dle vašeho názoru, tyto správní úřady při své činnosti v souladu se zákony a ostatními právními předpisy?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše ano2764,29 %64,29 %  
ano716,67 %16,67 %  
spíše ne614,29 %14,29 %  
nevím, nemohu posoudit12,38 %2,38 %  
ne12,38 %2,38 %  

Graf

Zásada ochrany veřejného zájmu

4. Myslíte si, že vybrané správní úřady při výkonu činnosti jednají v souladu s veřejným zájmem? (veřejný zájem chápeme jako podporu rozvoje společnosti)

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše ne1842,86 %42,86 %  
spíše ano1638,1 %38,1 %  
ne49,52 %9,52 %  
ano24,76 %4,76 %  
nevím, nemohu posoudit24,76 %4,76 %  

Graf

Zásada legitimního očekávání

5. Dbají dle Vašeho názoru tyto správní úřady o to, aby jejich činnost odpovídala okolnostem daných případů a nedocházelo při rozhodování o věcech podobných k bezdůvodným rozdílům?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše ano2150 %50 %  
spíše ne921,43 %21,43 %  
ne614,29 %14,29 %  
nevím, nemohu posoudit37,14 %7,14 %  
ano37,14 %7,14 %  

Graf

Zásada rychlosti

6. Správní úřady by měly vyřizovat věci bez zbytečných průtahů. Je to tak dle Vašeho názoru i v praxi? (např. vydávání rozhodnutí apod.)

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše ne1535,71 %35,71 %  
spíše ano1126,19 %26,19 %  
ne1023,81 %23,81 %  
ano511,9 %11,9 %  
nevím, nemohu posoudit12,38 %2,38 %  

Graf

Zásada rovnosti a nestrannosti

7. Souhlasíte s tím, že klienti těchto správních úřadů mají při uplatňování svých práv rovné postavení a jsou jim zajištěny stejné technické i organizační podmínky? (např. osoby se zdravotním postižením apod.)

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše ano1535,71 %35,71 %  
ne921,43 %21,43 %  
spíše ne819,05 %19,05 %  
ano614,29 %14,29 %  
nevím, nemohu posoudit49,52 %9,52 %  

Graf

Zásada zdvořilosti a vstřícnosti

8. Osoby, které vykonávají činnosti správních úřadů, mají za povinnost se k dotčeným osobám chovat zdvořile a podle možností jim vycházet vstříc. Shoduje se to i s Vaší zkušeností?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše ano1330,95 %30,95 %  
ano1228,57 %28,57 %  
spíše ne819,05 %19,05 %  
ne716,67 %16,67 %  
nevím, nemohu posoudit24,76 %4,76 %  

Graf

Zásada ochrany procesních práv

9. Pokud je to potřebné, poskytuje Vám vybraný správní úřad přiměřené poučení o Vašich právech a povinnostech?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
většinou ano2252,38 %52,38 %  
spíše ne819,05 %19,05 %  
ne614,29 %14,29 %  
ano, vždy49,52 %9,52 %  
nevím, nemohu posoudit24,76 %4,76 %  

Graf

Finanční úřad

10. Navštívil/a jste v uplynulých dvou letech finanční úřad ve věci správy daní?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [anootázka č. 11, neotázka č. 13].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano2457,14 %57,14 %  
ne1842,86 %42,86 %  

Graf

Zásada neveřejnosti

11. Dodržuje dle Vašeho názoru finanční úřad, který navštěvujete, zásadu neveřejnosti (=povinnost zachovávat mlčenlivost o veškerých informacích týkajících se správy daní)?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano2083,33 %47,62 %  
nevím nebo nemohu posoudit312,5 %7,14 %  
ne14,17 %2,38 %  

Graf

Zásada o oprávnění ke shromažďování osobních údajů

12. Správce daně (finanční úřad) má oprávnění ke shromažďování osobních a jiných údajů potřebných pro správu daní. Myslíte, že tak činí?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano1770,83 %40,48 %  
nevím nebo nemohu posoudit625 %14,29 %  
ne14,17 %2,38 %  

Graf

13. Víte jak postupovat v případě, že by při výkonu vůči Vám správní úřad některou ze základních zásad činnosti nedodržel a vy byste tím byli poškozeni?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [ano, vímotázka č. 14, ne, ale obrátil/a bych se s dotazem na pracovníky příslušného úřaduotázka č. 15, nevím, jak bych danou situaci řešil/aotázka č. 15].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne, ale obrátil/a bych se s dotazem na pracovníky příslušného úřadu2866,67 %66,67 %  
ano, vím819,05 %19,05 %  
nevím, jak bych danou situaci řešil/a614,29 %14,29 %  

Graf

14. Stručně prosím popište, jak byste postupoval/a v případě nedodržení zásady správním úřadem.

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

Informovat se nebo stížnost u nadřízeného - ale ze zkušeností to efektivní postup nebývá, snaží se je krýt nebo problém zametat pod koberec, stejný výsledek by měla i stížnost někde “na lampárně“; pak to lidi řeší střelbou a podobně.

Musela bych se odvolat podle určitěho paragrafu,který na tu věc spadá

podala stížnost nadřízenému orgánu

Polde daného úkonu, tj. oficiální stížnost, popřípadě námitka k rozhodnutí/usnesetní ve lhůtě pro její podání od doby obdržení.

postoupil bych stížnost orgánu, kterému náleží.

stížností u nadřízeného, či stížností u nadřízené (vyšší) instance této instituce, případně u správního soudu

Využil bych příslušný opravný prostředek - nejčastěji odvolání.

záleželo by na situaci; nabízí se stížnost pro nesprávní úřední postup a správní žaloba

15. Dostal/a jste se někdy do situace, ve které vůči Vám došlo ze strany správního úřadu k nedodržení některé zásady (správní úřad nepostupoval, jak postupovat měl)?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [anootázka č. 16, neotázka č. 17].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne3992,86 %92,86 %  
ano37,14 %7,14 %  

Graf

16. Stručně prosím popište situaci nedodržení některé zásady úřadem a jaké to mělo následky.

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

101/2000 Sb.

Podána žádost o MOP v hmotné nouzi, pracovnice ji nepřijaly (i když mají POVINNOST tak učinit), aniž by věděly o co jde, podání bylo z vážných důvodů zaviněných trest. činem jiné osoby a soudními 10 letými průtahy s vymáháním, tímto nezákonným postupem jsem se dostal do problémů až k exekuci, nemám na léky ani jídlo a pracovnice svůj nezákonný postup teď zapirají. Navíc ani neinformovaly o možnosti neplacení 30 Kč poplatku u lékaře, i když věděly, že jsem v situaci, nezaviněné mnou, kdy na to nemám a léky potřebuji. A případů porušování zákona ze strany úředníků mám mnohem víc ! Mnoho ostatních lidí potvrzuje, že jsou neochotné a arogantní, jako by to snad měly v popisu práce lidi odrazovat; nejhorší je to na Úřadu práce a sociálních dávkách (hmotná nouze).

úřad nedodržoval lhůty a nedoručoval dle zákona

17. Jaký je Váš celkový pohled na výkon daných správních úřadů?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [pozitivníotázka č. 19, kvalita je dostačující, mohlo by však dojít k určitým zlepšením (uveďte prosím příklad)otázka č. 18, spíše negativníotázka č. 18, negativníotázka č. 18].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
pozitivní2047,62 %47,62 %  
kvalita je dostačující, mohlo by však dojít k určitým zlepšením (uveďte prosím příklad)1535,71 %35,71 %  
spíše negativní49,52 %9,52 %  
negativní37,14 %7,14 %  

Graf

18. Uveďte prosím příklad, co by se mělo na činnosti správních úřadů změnit ke zvýšení kvality jejich výkonu.

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

celková efektivita práce.

Co? Spousta věcí - především chování (jako k lidem a ne špinavému hadru, který si je dovolil otravovat a rušit od kávy), další závažná věc je, že neinformují o právech a povinnostech, někdy i řeknou zřejmou nepravdu nebo nepostupují v souladu se zákonem - děs horší jak za Hitlera. Taky různé kamarádíčkování a přednostní výhody pro známé nebo “nějak“ zainteresované osoby. Také pokud udělají chybu nebo poruší zákony či poškodí člověka, zapírají a lžou. Měly by se zvýšit kontroly a pořádné tresty pro takové “experty“, a že jich v republice je!

chovani nekterych pracovniku spravnich uradu je az nehorazne ohavne a nadrazene. Dle meho nazoru, jsou urednici a urednice na svych mistech placeni proto, aby obcanum vychazeli vstric a ne proto aby jimi opovrhovali a urazeli je, cehoz jsem byla nekolikrat svedkem. Myslim si, ze financni ohodnoceni techto osob je dostacujici na to, aby se tvarili a chovali k obcanum mileji a vstricneji.

Lepší jednání se zákazníky, podávání více informací.

Lepší povědomí úředníků a schopnost informovat klienty o návaznosti úkonů u jednotlivých úřadů, je-li potřeba něco řešit u vícero z nich.

meli by mit delsi dobu pro klienty

momentálně mě nic nenapadá

nemám konkrétní návrh

postrádám hlavně vstřícnost úředníků a hodně mi vadí čekací doby, když potřebuji něco vyřídit

přestože jsou povinni jednat jako nejlepší hospodář, neuškodilo by, kdyby byl brán v úvahu u vyšší princip veřejného zájmu

Příjemnější personál.

Přístup, ochota

Rychlost a efektivita prováděných činností. V soukromém sektoru by si s takovouto rychlostí nevydělali ani na suchý chleba.

rychlost, pružnost, součinnost

rychlost, zdlouhave byrokraticke postupy - zmenit je,

Větší elektronisace činnosti správních úřadů

Více informací pro lidi jenž se v tom nepohybují tak moc často.

vstřístnost

x

zdvořilost, snaha pomoci a kompetence

zjednodušení

19. Vyberte kraj, ve kterém vybraný úřad/úřady navštěvujete

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Hlavní město Praha1638,1 %38,1 %  
Středočeský kraj1228,57 %28,57 %  
Jihočeský kraj511,9 %11,9 %  
Jihomoravský kraj24,76 %4,76 %  
Zlínský kraj12,38 %2,38 %  
kraj Vysočina12,38 %2,38 %  
Olomoucký kraj12,38 %2,38 %  
Moravskoslezský kraj12,38 %2,38 %  
Královéhradecký kraj12,38 %2,38 %  
Pardubický kraj12,38 %2,38 %  
Karlovarský kraj12,38 %2,38 %  

Graf

20. Vaše pohlaví

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žena2559,52 %59,52 %  
muž1740,48 %40,48 %  

Graf

21. Váš věk

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
18-25 let2354,76 %54,76 %  
36-60 let1126,19 %26,19 %  
26-35 let819,05 %19,05 %  

Graf

22. V současné době jste:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
zaměstnanec2457,14 %57,14 %  
student614,29 %14,29 %  
OSVČ614,29 %14,29 %  
nezaměstnaný37,14 %7,14 %  
pracujici student12,38 %2,38 %  
zaměstnanec + OSVČ12,38 %2,38 %  
pracující duchodce12,38 %2,38 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u 4 otázek.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

1. Vyberte prosím úřad, který navštěvujete

 • odpověď finanční úřad:
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi ano na otázku 12. Správce daně (finanční úřad) má oprávnění ke shromažďování osobních a jiných údajů potřebných pro správu daní. Myslíte, že tak činí?
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi ano na otázku 11. Dodržuje dle Vašeho názoru finanční úřad, který navštěvujete, zásadu neveřejnosti (=povinnost zachovávat mlčenlivost o veškerých informacích týkajících se správy daní)?

10. Navštívil/a jste v uplynulých dvou letech finanční úřad ve věci správy daní?

 • odpověď ano:
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi ano na otázku 11. Dodržuje dle Vašeho názoru finanční úřad, který navštěvujete, zásadu neveřejnosti (=povinnost zachovávat mlčenlivost o veškerých informacích týkajících se správy daní)?
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi ano na otázku 12. Správce daně (finanční úřad) má oprávnění ke shromažďování osobních a jiných údajů potřebných pro správu daní. Myslíte, že tak činí?
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi okresní správa sociálního zabezpečení na otázku 1. Vyberte prosím úřad, který navštěvujete

11. Dodržuje dle Vašeho názoru finanční úřad, který navštěvujete, zásadu neveřejnosti (=povinnost zachovávat mlčenlivost o veškerých informacích týkajících se správy daní)?

 • odpověď ano:
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi ano na otázku 12. Správce daně (finanční úřad) má oprávnění ke shromažďování osobních a jiných údajů potřebných pro správu daní. Myslíte, že tak činí?

13. Víte jak postupovat v případě, že by při výkonu vůči Vám správní úřad některou ze základních zásad činnosti nedodržel a vy byste tím byli poškozeni?

 • odpověď ne, ale obrátil/a bych se s dotazem na pracovníky příslušného úřadu:
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Středočeský kraj na otázku 19. Vyberte kraj, ve kterém vybraný úřad/úřady navštěvujete

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Vyberte prosím úřad, který navštěvujete

2. Znáte základní zásady, dle kterých by měly správní úřady při výkonu své činnosti postupovat?

3. Postupují, dle vašeho názoru, tyto správní úřady při své činnosti v souladu se zákony a ostatními právními předpisy?

4. Myslíte si, že vybrané správní úřady při výkonu činnosti jednají v souladu s veřejným zájmem? (veřejný zájem chápeme jako podporu rozvoje společnosti)

5. Dbají dle Vašeho názoru tyto správní úřady o to, aby jejich činnost odpovídala okolnostem daných případů a nedocházelo při rozhodování o věcech podobných k bezdůvodným rozdílům?

6. Správní úřady by měly vyřizovat věci bez zbytečných průtahů. Je to tak dle Vašeho názoru i v praxi? (např. vydávání rozhodnutí apod.)

7. Souhlasíte s tím, že klienti těchto správních úřadů mají při uplatňování svých práv rovné postavení a jsou jim zajištěny stejné technické i organizační podmínky? (např. osoby se zdravotním postižením apod.)

8. Osoby, které vykonávají činnosti správních úřadů, mají za povinnost se k dotčeným osobám chovat zdvořile a podle možností jim vycházet vstříc. Shoduje se to i s Vaší zkušeností?

9. Pokud je to potřebné, poskytuje Vám vybraný správní úřad přiměřené poučení o Vašich právech a povinnostech?

10. Navštívil/a jste v uplynulých dvou letech finanční úřad ve věci správy daní?

11. Dodržuje dle Vašeho názoru finanční úřad, který navštěvujete, zásadu neveřejnosti (=povinnost zachovávat mlčenlivost o veškerých informacích týkajících se správy daní)?

12. Správce daně (finanční úřad) má oprávnění ke shromažďování osobních a jiných údajů potřebných pro správu daní. Myslíte, že tak činí?

13. Víte jak postupovat v případě, že by při výkonu vůči Vám správní úřad některou ze základních zásad činnosti nedodržel a vy byste tím byli poškozeni?

15. Dostal/a jste se někdy do situace, ve které vůči Vám došlo ze strany správního úřadu k nedodržení některé zásady (správní úřad nepostupoval, jak postupovat měl)?

17. Jaký je Váš celkový pohled na výkon daných správních úřadů?

19. Vyberte kraj, ve kterém vybraný úřad/úřady navštěvujete

20. Vaše pohlaví

21. Váš věk

22. V současné době jste:

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Vyberte prosím úřad, který navštěvujete

2. Znáte základní zásady, dle kterých by měly správní úřady při výkonu své činnosti postupovat?

3. Postupují, dle vašeho názoru, tyto správní úřady při své činnosti v souladu se zákony a ostatními právními předpisy?

4. Myslíte si, že vybrané správní úřady při výkonu činnosti jednají v souladu s veřejným zájmem? (veřejný zájem chápeme jako podporu rozvoje společnosti)

5. Dbají dle Vašeho názoru tyto správní úřady o to, aby jejich činnost odpovídala okolnostem daných případů a nedocházelo při rozhodování o věcech podobných k bezdůvodným rozdílům?

6. Správní úřady by měly vyřizovat věci bez zbytečných průtahů. Je to tak dle Vašeho názoru i v praxi? (např. vydávání rozhodnutí apod.)

7. Souhlasíte s tím, že klienti těchto správních úřadů mají při uplatňování svých práv rovné postavení a jsou jim zajištěny stejné technické i organizační podmínky? (např. osoby se zdravotním postižením apod.)

8. Osoby, které vykonávají činnosti správních úřadů, mají za povinnost se k dotčeným osobám chovat zdvořile a podle možností jim vycházet vstříc. Shoduje se to i s Vaší zkušeností?

9. Pokud je to potřebné, poskytuje Vám vybraný správní úřad přiměřené poučení o Vašich právech a povinnostech?

10. Navštívil/a jste v uplynulých dvou letech finanční úřad ve věci správy daní?

11. Dodržuje dle Vašeho názoru finanční úřad, který navštěvujete, zásadu neveřejnosti (=povinnost zachovávat mlčenlivost o veškerých informacích týkajících se správy daní)?

12. Správce daně (finanční úřad) má oprávnění ke shromažďování osobních a jiných údajů potřebných pro správu daní. Myslíte, že tak činí?

13. Víte jak postupovat v případě, že by při výkonu vůči Vám správní úřad některou ze základních zásad činnosti nedodržel a vy byste tím byli poškozeni?

15. Dostal/a jste se někdy do situace, ve které vůči Vám došlo ze strany správního úřadu k nedodržení některé zásady (správní úřad nepostupoval, jak postupovat měl)?

17. Jaký je Váš celkový pohled na výkon daných správních úřadů?

19. Vyberte kraj, ve kterém vybraný úřad/úřady navštěvujete

20. Vaše pohlaví

21. Váš věk

22. V současné době jste:

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Schwarzová, D.Základní zásady správních úřadů z pohledu jejich klientů (výsledky průzkumu), 2015. Dostupné online na https://zakladni-zasady-spravnich-ur.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.