Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Zákon o sociálních pracovnících

Zákon o sociálních pracovnících

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Michaela Kovářová
Šetření:29. 05. 2014 - 28. 06. 2014
Počet respondentů:159
Počet otázek (max/průměr):15 / 14.94
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:56,4 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.07:53
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF-1 PDF-2 PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Odpovědi respondentů

1. Věk:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [méně než 20otázka č. 2, 21 - 30otázka č. 2, 31 - 40otázka č. 2, 41 - 50otázka č. 2, 51 - ......otázka č. 2].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
31 - 405232,7 %32,7 %  
41 - 505132,08 %32,08 %  
21 - 302817,61 %17,61 %  
51 - ......2817,61 %17,61 %  

Graf

2. Praxe při výkon sociální práce:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [méně než 1 rokotázka č. 3, 1 - 5 letotázka č. 3, 6 - 10 letotázka č. 3, 11 - 15 letotázka č. 3, 16 - .......otázka č. 3].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
16 - .......6440,25 %40,25 %  
6 - 10 let3119,5 %19,5 %  
1 - 5 let2716,98 %16,98 %  
11 - 15 let2716,98 %16,98 %  
méně než 1 rok106,29 %6,29 %  

Graf

3. Sociální práci vykonávám:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [u orgánu veřejné správyotázka č. 4, u poskytovatele sociálních služebotázka č. 4, ve zdravotnictvíotázka č. 4, ve školstvíotázka č. 4, jinde ........................................................................otázka č. 4].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
u orgánu veřejné správy11874,21 %74,21 %  
u poskytovatele sociálních služeb3522,01 %22,01 %  
jinde ........................................................................31,89 %1,89 %  
ve zdravotnictví21,26 %1,26 %  
ve školství10,63 %0,63 %  

Graf

4. Odbornou způsobilost pro výkon povolání sociálního pracovníka splňuji dosažením vzdělání:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [vyšší odborné vzdělání dle § 110 odst. 4 písm. a) zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisůotázka č. 5, vysokoškolské vzdělání dle § 110 odst. 4 písm. b) zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisůotázka č. 5, absolvování akreditovaných vzdělávacích kurzů dle § 110 odst. 4 písm. c) zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službáchotázka č. 5, absolvování akreditovaných vzdělávacích kurzů dle § 110 odst. 4 písm. d) zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisůotázka č. 5, na základě přechodného ustanovení dle § 120 odst. 11 písm. b) zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisůotázka č. 5, na základě přechodného ustanovení dle § 120 odst. 12 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisůotázka č. 5].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
vysokoškolské vzdělání dle § 110 odst. 4 písm. b) zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů10264,15 %64,15 %  
vyšší odborné vzdělání dle § 110 odst. 4 písm. a) zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů2817,61 %17,61 %  
absolvování akreditovaných vzdělávacích kurzů dle § 110 odst. 4 písm. c) zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách138,18 %8,18 %  
na základě přechodného ustanovení dle § 120 odst. 12 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů95,66 %5,66 %  
na základě přechodného ustanovení dle § 120 odst. 11 písm. b) zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů42,52 %2,52 %  
absolvování akreditovaných vzdělávacích kurzů dle § 110 odst. 4 písm. d) zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů31,89 %1,89 %  

Graf

5. Domníváte se, že je potřebný zákon o sociálních pracovnících?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Rozhodně anootázka č. 6, Spíše anootázka č. 6, Nevímotázka č. 6, Spíše neotázka č. 6, Rozhodně neotázka č. 6].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Spíše ano5735,85 %35,85 %  
Spíše ne4427,67 %27,67 %  
Rozhodně ano2716,98 %16,98 %  
Nevím1911,95 %11,95 %  
Rozhodně ne127,55 %7,55 %  

Graf

6. Cítíte při výkonu sociální práce potřebu této legislativní opory?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Rozhodně anootázka č. 7, Spíše anootázka č. 7, Nevímotázka č. 7, Spíše neotázka č. 7, Rozhodně neotázka č. 7].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Spíše ano5534,59 %34,59 %  
Spíše ne4226,42 %26,42 %  
Rozhodně ano3119,5 %19,5 %  
Rozhodně ne1911,95 %11,95 %  
Nevím127,55 %7,55 %  

Graf

7. Potřebují sociální pracovníci profesní komoru?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Rozhodně anootázka č. 8, Spíše anootázka č. 8, Nevímotázka č. 8, Spíše neotázka č. 8, Rozhodně neotázka č. 8].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Spíše ano3924,53 %24,53 %  
Spíše ne3421,38 %21,38 %  
Nevím3119,5 %19,5 %  
Rozhodně ano3018,87 %18,87 %  
Rozhodně ne2515,72 %15,72 %  

Graf

8. Podpoří, dle Vašeho názoru, tento zákon odborný status sociálních pracovníků a prestiž oboru sociální práce?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Rozhodně anootázka č. 9, Spíše anootázka č. 9, Nevímotázka č. 9, Spíše neotázka č. 9, Rozhodně neotázka č. 9].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Spíše ano4628,93 %28,93 %  
Spíše ne4327,04 %27,04 %  
Rozhodně ano3018,87 %18,87 %  
Rozhodně ne2213,84 %13,84 %  
Nevím1811,32 %11,32 %  

Graf

9. Posílí tento zákon motivaci sociálních pracovníků k celoživotnímu vzdělávání v oboru?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Rozhodně anootázka č. 10, Spíše anootázka č. 10, Nevímotázka č. 10, Spíše neotázka č. 10, Rozhodně neotázka č. 10].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Spíše ano5031,45 %31,45 %  
Spíše ne4226,42 %26,42 %  
Nevím3220,13 %20,13 %  
Rozhodně ne2213,84 %13,84 %  
Rozhodně ano138,18 %8,18 %  

Graf

10. Cítíte potřebu zajistit jednotné definování role a kvalifikace sociálních pracovníků mezi sociálními pracovníky, zaměstnavateli a vzdělavateli?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Rozhodně anootázka č. 11, Spíše anootázka č. 11, Nevímotázka č. 11, Spíše neotázka č. 11, Rozhodně neotázka č. 11].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Spíše ano5735,85 %35,85 %  
Rozhodně ano4025,16 %25,16 %  
Spíše ne3119,5 %19,5 %  
Nevím1811,32 %11,32 %  
Rozhodně ne138,18 %8,18 %  

Graf

11. Podpořili byste zákon, pokud by neřešil vznik profesní komory?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Rozhodně anootázka č. 12, Spíše anootázka č. 12, Nevímotázka č. 12, Spíše neotázka č. 12, Rozhodně neotázka č. 12].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Spíše ano5836,48 %36,48 %  
Nevím4226,42 %26,42 %  
Spíše ne3119,5 %19,5 %  
Rozhodně ano2113,21 %13,21 %  
Rozhodně ne74,4 %4,4 %  

Graf

12. Podpořili byste zákon, pokud by bylo jednoznačně stanoveno, že způsobilost k výkonu činnosti, kterou jste získali podle zákona o sociálních službách, bude dostatečná?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Rozhodně anootázka č. 13, Spíše anootázka č. 13, Nevímotázka č. 13, Spíše neotázka č. 13, Rozhodně neotázka č. 13].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Spíše ano6742,14 %42,14 %  
Rozhodně ano4226,42 %26,42 %  
Nevím2616,35 %16,35 %  
Spíše ne2012,58 %12,58 %  
Rozhodně ne42,52 %2,52 %  

Graf

13. Cítíte potřebu rozdělování sociálních pracovníků do kategorií (např. sociální pracovník – všeobecný, specialista, socionom)?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Rozhodně anootázka č. 14, Spíše anootázka č. 14, Nevímotázka č. 14, Spíše neotázka č. 14, Rozhodně neotázka č. 14].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Spíše ano4830,19 %30,19 %  
Spíše ne4528,3 %28,3 %  
Rozhodně ne3622,64 %22,64 %  
Nevím1811,32 %11,32 %  
Rozhodně ano127,55 %7,55 %  

Graf

14. V čem spatřujete význam tohoto zákona?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

v ničem

-

- potřeba ze státu odčerpat další finance vytvořením nového kolosu strategie a koncepce.

- legislativní opora - jednotné definování role a kvalifikace sociálních pracovníků mezi sociálními pracovníky, zaměstnavateli a vzdělavateli

?

.

.

...

1) prestiž oboru soc. práce 2)na druhé straně nesjednocení soc. pracovníků,respektive jejich rozdělení

Bez komentáře

bližší specifikace, co se týče práce soc. pracovníků, jejich zařazení, práce, ohodnocení, povinnosti atd.

Bohužel v ničem, další zákon, který nic neřeší. Nikdo se neptá sociálních pracovníků, o kterých má tento zákon rozhodovat.

Bude upraven výkon veřejného opatrovnictví.

Další zbytečná byrokracie a nástroj jen pro zaměstnavatele, aby deptal své podřízené. Žádnou prestiž tento zákon nemůže sociálnímu pracovníkovi opatřit! Jde o nesmyslné škatulkování sociálních pracovníků!

Definování role sociálního pracovníka.

Dle mého názoru, by vznik zákona mohl posílit autonomii sociálních pracovníků. Dát jim možnost metodického zastřešení při výkonu profese, možnost obrátit se na kolegy a požádat o pomoc při řešení různých situací.

dlouhé říkání nepostihující lidský faktor

Domnívám se, že zákon nezvýší ani prestiž sociálního pracovníka či jeho práce, snad by mohl přispět k zvýšení kvalifikace sociálních pracovníků, ale i v tomto jsem skeptická.

Doufám, že sociální pracovník získá větší ochranu. Profese sociálního pracovníka bude srozumitelnější a představitelnější pro odbornou i laickou veřejnost. Soc. pracovníci budou moci lépe prosazovat legislativní změny. Bude se více dbát nejen na formální znalosti, ale i na osobnostní předpoklady a více se zohlední i emoční inteligence a celková způsobilost a sociální nastavení, etické principy a další aspekty potřebné v sociální práci. VOŠ a VŠ lépe přizpůsobí sociální studijní obory požadavkům z praxe.

Jasně definované kompetence; povinnosti, ale i ochrana soc. pracovníka, jednotnost výkladu

Jasné definování náplně práce sociálního pracovníka

Jasné definování role sociálního pracovníka Nezaměňování s pracovníkem v soc. službách

Jasně specifikovaná kritéria výkonu sociálnní práce. Pozvednutí povědomí o výkonu SP ve společnosti. Apel na celoživotní vzdělávání.

jasně vymezené hranice sociální práce/role sociálního pracovníka, jeho práva a povinnosti

je důležitý, aby nás nějakým způsobem chránil

je to lepší

Jediné v čem by mohl být zákon prospěšný je navýšení platů sociálních pracovníků - zatím jsou finančně podhodnoceni

Jednotně by zastřešoval a zakotvoval sociální práci v různých souvislostech.

jiný pohled na sociální pracovnice

Jistě je vhodné se zabývat ukotvením sociální práce a ochranou sociálních pracovníků, Nevím, zda-li však v této oblasti řeší vše pouze jistota dobrého vzdělání a ochrana profesní komory... Význam se tak stírá, neboť neexistuje žádná vhodná/podobná zahraniční zkušenost s praxí takové legislatívy... Nadruhou stranu, pokud něco nevyzkoušíme, nemůžeme vědět, zda-li a jak to funguje...

Jistota pro sociální pracovníky

konečně budou některé věci upraveny

kvalifikace sociálních pracovníků, celoživotní vzdělávání

legislativní podpora pro výkon profese, platové ohodnocení, jasně vymezená náplň práce pro tuto profesi, aby již nedocházelo k tomu, že např. organizace zavede datové schránky, kdo to bude dělat? .... no přece sociální pracovník, atd...

Legislativní ukotvení může pomoci k vytvoření uchopitelnější představy o činnostech sociálního pracovníka a významu sociální práce v povědomí veřejnosti.

legislatviní opora

Mohl by napomoci postavení soc. pracovníků ve společnosti.

možná zvýší status sociálního pracovníka.

Myslím, že zákonů je nepřehledné množství. Proto bych spíše podpořil aktualizaci a lepší specifikaci ve stávajícím zákonu o sociálních službách.

nastavení kompetencí sociálních pracovníků, podpora u profesní komory

Nastaví jasná pravidla pro výkon činností, zejména kompetencí, povede ke zvýšení prestiže profese a následnému odpovídajícímu hodnocení, s ohledem na výši vzdělání sociálních pracovníků (takřka pravidlem vzdělání Bc. a Mgr. - hodnoceno jako DiS)

Nedokážu posoudit, nevím, co by nám měl přinést... možná zase něco navíc číst a nechat se proškolovat.

nemá pro mě zvláštní význam

Nemám tušení, co by tento zákon mohl změnit a zlepšit.

Nesouhlasím s tímto zákonem.

nespatřuji

nespatřuji

Nespatřuji význam.

nespatřuji žádný význam

nespatřuji žádný význam tohoto zákona

nespatřuji, doplnila bych zákon o sociálních službách

Nespatřuju

nevím

Nevím

nevím

nevím

nevim

Nevím, nedokážu odpovědět

Nevuim

Nikde.

ochrana soc. prac., určení kompetencí, vymezení profese jako takové

Ochrana socialnich pracovniku, zvyseni prestize tohoto zamestnani

Opora při výkonu profese.

Podpora a uznání výkonu práce sociálního pracovníka.

podpora odborného statutu sociálího pracovníka

podpora postavení sociálního pracovníka (mnohdy i u zaměstnavatele)

Podpora prestiže sociální práce

podpora prestiže sociální práce

podpora prestiže SP

podpora sociální práce

podpoří prestiž sociálních pracovníků

podpoří status sociálních pracovníků

Posílení obecného vnímání statusu sociálního pracovníka, protože v našich krajích je tento statut podceňován (nejen ze strany médií, - sociální pracovnice = arogantní mrcha....bohužel je to tak. V cizině je sociální pracovník vážený a má autoritu. To se pak pracuje jedna radost. Lidi musí vědět, že pokud něco nesplní - následuje přiměřená sankce...u nás se nikomu nic nestane a ještě abychom měli strach, že se nám pomstí.....

posílení statusu profese

prestíž

prestiž sociální práce

prestiž sociálních pracovníků

Prijetím zákona by mělo dojít k posílení postavení sociálních pracovníků u poskytovatelů. Bohužel, častým jevem u poskytovatelů soc.služeb, kteří existovali dlouhou dobu před přijetím zákona o soc.službách /např.domovy pro seniory apod.) jsou teze: "jsme tu už dlouho a pracovali jsme vždycky dobře", "sociální práci může dělat každý, kdo má sociální cítění a umí dělat s papíry, na to nepotřebuje extra školu". Tento přístup má potom dopad jak na finanční ohodnocení (rozdíl cca 1000,- Kč v měsíčním příjmu uklízečky a mladé sociální pracovnice - absolventky VŠ magisterského programu spec.ped. ), tak na klima v organizaci. Sociální úsek bývá v porovnání s úsekem zdravotním z hlediska personálního obsazení výrazně poddimenzovaný. Pokud jsou pracovníci v soc.službách (přímá obslužná péče, aktivizační pracovnice) zařazeni na úsek zdravotní, je velmi obtížné pro sociální pracovníky metodicky vést klíčové pracovníky z řad PSS v oblasti individuálního plánování.

pro jasné vymezení činností sociálního pracovníka

pro význam sociální práce, prestiž sociální práce, oporu pro soc. pracovníky

profesionalizace a prestiž

profesionalizace služby

prozatím v ničem

připomíná francouzský model dle mé zkušenosti není potřeba dosáhnout formálně požadovaného vzdělání, když pak praktické dovednosti pracovníků neodpovídají potřebám praxe

rozdělení kompetencí

rozdělení pozic

Rozdělení soc. pracovníků do kategorií ( i platově by bylo vhodné), zastání soc. pracovníka u komory v případě střetu se zaměstnavatelem, klientem.

rozdělení sociálních pracovníků dle oblasti zaměření na cílovou skupinu.

S tímto zákonem nesouhlasím.

sjednocení významu a funkcí rolí sociálního pracovníka, jasné (přísnější) požadavky na výkon této funkce.

snad možná zvýšení prestiže profese, uznání a respekt od jiných profes spolupodílejících se na řešení sociální a případně zdravotní kompetence pracovníků,

Sociální pracovník je pro své nadřízené "holka pro všechno". Když nevíme kdo vyřeší nějaký problém, formulář,výkaz (i když se netýká sociální práce) předáme tento úkol sociálnímu pracovníkovi.

sociální pracovník nebude rozhodně pracovat lépe jen proto, že bude mít na míru ušitý zákon, kterým by se měl řídit

Sociálním pracovníkem může být i občan, který získá potřebné vědomosti z oboru působnosti prostřednictvím specializovaných kurzů. Většinou záleží na vztahu k zastávané funkci a zejména na vztahu a vstřícnosti ke klientovi. Mnohý vysokoškolsky vzdělaný pracovník není schopen být soc. pracovníkem, protože mu schází zájem, vztah a vstřícnost ke klentovi.

Spásné přání by bylo, aby vedl ke zvýšení prestiže profese sociálního pracovníka v naší společnosti...

Spatřuji v tom akorát zátěž pro sociální pracovníky.

Stanovení vzdělání, praxe, kvalifikační a osobní předpoklady, mzdový tarif.

Systém nefunguje jako celek, změny jsou zaváděny bez řádné přípravy a proškolení, bez personálního zajištění - řešení jedné dílčí otázky nemá význam.

Tento zákon význam nemá, rozhodně ne pro sociální pracovníky. Význam má možná pro Ty, kteří si vedením komory nahrabou nehorázné peníze a také pro ty, kteří pak rozkradou sociální komoru...

Text k přípravě zákona o sociálních pracovnících tak, jak byl předložen MPSV, obsahuje mnoho sporných míst. Jedna z hlavních idejí, kterou předkladatelé textu uvádějí, že zákon přinese zvýšení společenské prestiže sociálních pracovníků, je značně diskutabilní. Pouhý zákon společenskou prestiž nezvýší. Zákon tak, jak je navrhován, přináší sociálním pracovníkům další povinnosti nad rámec současného stavu. Vyvážení nových povinností posílením práv sociálních pracovníků, už však chybí. Při přečtení dokumentů předložených MPSV k návrhu zákona o sociálních pracovních, ve mně narůstal pocit odcizení vůči profesi sociálního pracovníka.

Tím, že bude zákon samostatný, mohl by zvýšit prestiž sociální práce a postavení sociálních pracovníků ve společnosti, víc by se o nás vědělo.

ujasnění práv a povinností sociálních pracovníků

ukotvení neukotveného

ukotvení odbornosti sociálního pracovníka vytvoření jednotné plaformy vhodné pro sdílení informací o sociální práci

ukotvení pozice sociálních pracovníků

upevnění profese sociálního pracovníka

Určuje povinnosti sociálního pracovníka, nepodporuje status a práva a ochranu

ustálení pojmů, jejich vysvětlení, stanovení jasných pravidel, podpora sociálních pracovníků

Uznání práce sociálních pracovníků. Respekt od jiných profesí.

v jasném definování sociálního pracovníka, požadavků, náplně, případně řešené profesní komory

V jasném definování toho, kdo je sociální pracovník, jaké činnosti může vykonávat, jaké obory mohou vykonávat sociální práci a přísnější kritéria na posuzování oborů, jejichž studenti mohou být sociálními pracovníky. Zvýšení prestiže sociálních pracovníků.

v jednoznačném stanovení kvalifikace pro výkon této práce

V ničem

V ničem

V ničem

V ničem, další zbytečné zatežování sociálních pracovníků - papírování, vzdělávání.

V ničem.

V ničem.

V ničem.

V ničem.

v ničem. Jsem pro zrušení sociálního systému. Každý by měl být sám za sebe odpovědný. Peníze jdou akorát flákačům. Je hodně divné dostávat peníze za nic.

v odbornosti

V ochraně sociálních pracovníků před bezdůvodným osočováním a napadáním klienty a médii, v zajištění zastřešení a opory sociálního pracovníka zaměstnavatelem v případě oprávněného jednání, k zajištění širšího povědomí o obsahu, složitosti a náročnosti této práce

V prohlubování profesní úrovně sociálních pracovníků.

V současné době je mnoho různých skupin mezi občany, které potřebují individuální pomoc a řešení jejich soc. situace je tak specifické, že by bylo velmi vhodné mít specializované soc. pracovníky na danou problematiku. Obecně pak mít přehled, kam klienty posílat a poskytovat jim informace.

v ukotvení pozice sociálního pracovníka

ve sjednocení podmínek (např. kvalifikačních předpokladů) pro všechny sociální pracovníky (v různých resortech, u různých zaměstnavatelů)

větší morální ohodnocení v očích veřejnosti, větší pravomoce

víc právní jistoty pro soc. pracovníky

viz předchozí dotazy

Vymezení kompetencí sociálních pracovníkům. Rozdělení soc. pracovníků do kategorií, ale s přihlédnutím i k praxi a ne jen k dosaženému vzdělání.

Vymezení kvalifikačních předpokladů sociálního pracovníka, definování kompetencí, vznik profesní komory, která bude hájit zájmy sociálních pracovníků

vymezení pojmů - sociální práce, sociální pracovník

vytvoření profesní komory!! vytvoření dalšího orgánu, což nebude mít za následek zvýšení prestiže a zlepšení sociální práce sociálních pracovníků.

Význam tohoto zákona mi není jasný

Význam zákona bych viděla pouze v případě, že by bylo řádně vysvětleno, co obnáší funkce sociálních pracovníků, jaká je jejich činnost a potřebnost pro společnost, neboť stále nejsou sociální pracovníci u svých zaměstnavatelů chápáni jako důležitý článek pracovního procesu. Zejména na některých pověřených obcích jsou chápáni jako přítěž systému a ne jako odborný a potřebný personál. Možná by tento zákon osvětlil problematiku a činnost sociálních pracovníků ve všech oblastech.

Významem si nejsem zcela jistá - spíše se obávám dalších zmatků a nadbytečné byrokracie.

významnost zákona nespatřuji

vznik profesní komory, která bude vybírat pouze poplatky za udělení licencí. Velmi dobrý zisk pro vzdělavatele. Význam nespatřuji v ničem.

xxx

xxx

Zákon by dodal výkonu sociální práce potřebný punc. Sociální pracovníci by byli bráni se stejnou vážností jako např. zdravotní sestry. Sociální pracovníci by byli rozděleni dle příslušných kategorií a specializace. Došlo by i ke správnému chápání zastávané pozice sociálního pracovníka z pohledu zaměstnavatelů a laické veřejnosti.

Zákon sám bude bičem na sociální pracovníky, aby profesionálně plnili své povinnosti, aby profesně rostli a se vzdělávali. Jeho kvalita se pozná zda poskytne i podporu a ochranu. Aby pomohl u zaměstnavatele prosadit a obhájit své nároky a uznatelné požadavky na výkon své profese a poskytování služby. To nebývá vždy a u všech organizací akceptováno.

zásadní význam nespatřuji, domnívám se, že zákon není zcela zapotřebí

zatím ještě nevstoupil v platnost a je možnost vznášet připomínky, uvidí se myslím v praxi, zda bude oporou pro sociální pracovníky či způsobí další papírování navíc, nemyslím si, že přinese větší prestiž povolání sociálního pracovníka

Zatím nespatřuji.

Zatím v ničem. Špatnou pověst, kterou nám průběžně zajišťují média tento zákon nevyřeší.

Zbytečný zákon, jediné pozitivum je v povinném vzdělávání

Zdůraznění potřeby sociálních pracovníků jako specializované a potřebné profese.

zejména přínos pro veřejný status sociálního pracovníka, zvýšení profesní cti a uznání náročnosti a obětavosti této profese, která se nedělá jen pro peníze, ochrana sociálního pracovníka

získání prestiže tohoto zaměstnání, nalezení podpory v zákoně - nyní si může uživatel dovolit cokoliv, sociální pracovník to "musí" snést

Zvýšení kvality poskytovaných služeb sociální práce a zvýšení její celospolečenské prestiže.

zvýšení prestiže soc. prac. a hlavně pochopení významu a obsahu práce sociálního pracovníka veřejností

zvýšení prestiže sociálního pracovníka a jeho pevné ukontvení v roli veřejného činitele

Zvýšení prestiže sociálních pracovníků a sociální práce obecně!!!

Zvýšení prestiže sociálních pracovníků, opora v zákoně při práci, sjednocení

žádný

žádný

Žádný význam nespatřuji.

15. Ze kterého jste kraje?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Jihočeský → konec dotazníku, Jihomoravský → konec dotazníku, Karlovarský → konec dotazníku, Královéhradecký → konec dotazníku, Liberecký → konec dotazníku, Moravskoslezský → konec dotazníku, Olomoucký → konec dotazníku, Pardubický → konec dotazníku, Plzeňský → konec dotazníku, Praha → konec dotazníku, Středočeský → konec dotazníku, Ústecký → konec dotazníku, Vysočina → konec dotazníku, Zlínský → konec dotazníku].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Olomoucký12785,23 %79,87 %  
Moravskoslezský138,72 %8,18 %  
Zlínský32,01 %1,89 %  
Jihomoravský21,34 %1,26 %  
Plzeňský21,34 %1,26 %  
Praha10,67 %0,63 %  
Vysočina10,67 %0,63 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u jedné otázky.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

6. Cítíte při výkonu sociální práce potřebu této legislativní opory?

  • odpověď Rozhodně ne:
    • 8.4x vetší pravděpodobnost při odpovědi Rozhodně ne na otázku 5. Domníváte se, že je potřebný zákon o sociálních pracovnících?

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Věk:

2. Praxe při výkon sociální práce:

3. Sociální práci vykonávám:

4. Odbornou způsobilost pro výkon povolání sociálního pracovníka splňuji dosažením vzdělání:

5. Domníváte se, že je potřebný zákon o sociálních pracovnících?

6. Cítíte při výkonu sociální práce potřebu této legislativní opory?

7. Potřebují sociální pracovníci profesní komoru?

8. Podpoří, dle Vašeho názoru, tento zákon odborný status sociálních pracovníků a prestiž oboru sociální práce?

9. Posílí tento zákon motivaci sociálních pracovníků k celoživotnímu vzdělávání v oboru?

10. Cítíte potřebu zajistit jednotné definování role a kvalifikace sociálních pracovníků mezi sociálními pracovníky, zaměstnavateli a vzdělavateli?

11. Podpořili byste zákon, pokud by neřešil vznik profesní komory?

12. Podpořili byste zákon, pokud by bylo jednoznačně stanoveno, že způsobilost k výkonu činnosti, kterou jste získali podle zákona o sociálních službách, bude dostatečná?

13. Cítíte potřebu rozdělování sociálních pracovníků do kategorií (např. sociální pracovník – všeobecný, specialista, socionom)?

15. Ze kterého jste kraje?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Věk:

2. Praxe při výkon sociální práce:

3. Sociální práci vykonávám:

4. Odbornou způsobilost pro výkon povolání sociálního pracovníka splňuji dosažením vzdělání:

5. Domníváte se, že je potřebný zákon o sociálních pracovnících?

6. Cítíte při výkonu sociální práce potřebu této legislativní opory?

7. Potřebují sociální pracovníci profesní komoru?

8. Podpoří, dle Vašeho názoru, tento zákon odborný status sociálních pracovníků a prestiž oboru sociální práce?

9. Posílí tento zákon motivaci sociálních pracovníků k celoživotnímu vzdělávání v oboru?

10. Cítíte potřebu zajistit jednotné definování role a kvalifikace sociálních pracovníků mezi sociálními pracovníky, zaměstnavateli a vzdělavateli?

11. Podpořili byste zákon, pokud by neřešil vznik profesní komory?

12. Podpořili byste zákon, pokud by bylo jednoznačně stanoveno, že způsobilost k výkonu činnosti, kterou jste získali podle zákona o sociálních službách, bude dostatečná?

13. Cítíte potřebu rozdělování sociálních pracovníků do kategorií (např. sociální pracovník – všeobecný, specialista, socionom)?

15. Ze kterého jste kraje?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Kovářová, M.Zákon o sociálních pracovnících (výsledky průzkumu), 2014. Dostupné online na https://zakon-o-socialnich-pracovnic.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.