Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Zákon o sociálních službách v praxi I.

Zákon o sociálních službách v praxi I.

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Lenka Pospíšilová
Šetření:12. 02. 2011 - 13. 02. 2011
Počet respondentů:23
Počet otázek (max/průměr):30 / 25.26
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:49,1 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.03:23
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Vážený pane,

prosím Vás o vyplnění dotazníku, který slouží pro můj výzkum v diplomové práci Zákon o sociálních službách v praxi. Vyplněním dotazníku mi pomůžete zodpovědět na otázku, zda „nová“ právní úprava (Zákon o sociálních službách č. 108/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů) zajišťuje podmínky pro poskytování kvalitní péče v azylových domech osobám bez přístřeší na území regionu Zlín.

U každé otázky prosím vyznačte správnou odpověď křížkem, případně jinou odpověď dopište.

Děkuji Vám za Váš čas, který jste věnoval při vyplnění dotazníku.

 


Bc. Lenka Pospíšilová
posluchačka 2. ročníku kombinovaného navazujícího magisterského studia Sociální pedagogiky, Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně – Fakulta humanitních studií

 

Odpovědi respondentů

1. Do jaké věkové skupiny patříte?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
51 let – 60 let730,43 %30,43 %  
26 let – 40 let626,09 %26,09 %  
Víc jak 60 let417,39 %17,39 %  
18 let – 25 let313,04 %13,04 %  
41 let – 50 let313,04 %13,04 %  

Graf

2. Víte o tom, že od 1. 1. 2007 se zařízení sociálních služeb se řídí Zákonem o sociálních službách?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano1982,61 %82,61 %  
ne417,39 %17,39 %  

Graf

3. Víte, co je obsahem Zákona o sociálních službách?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
částečně vím1252,17 %52,17 %  
ne 626,09 %26,09 %  
ano521,74 %21,74 %  

Graf

4. Jaké služby využíváte?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
• Azylový dům2295,65 %95,65 %  
žádné14,35 %4,35 %  

Graf

5. Máte všechny potřebné sociální služby v místě vašeho pobytu?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano1460,87 %60,87 %  
ne521,74 %21,74 %  
nevím417,39 %17,39 %  

Graf

6. Víte, kde zjistíte, jaké služby sociální péče se poskytují v regionu Zlín?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano1565,22 %65,22 %  
ne417,39 %17,39 %  
nevím417,39 %17,39 %  

Graf

7. Kdo Vám dal kontakt na azylový dům?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
• úředník odboru sociálních věcí1147,83 %47,83 %  
• vyhledal jsem se jej sám626,09 %26,09 %  
• terénní pracovník28,7 %8,7 %  
• kamarád28,7 %8,7 %  
nikdo14,35 %4,35 %  
sestra14,35 %4,35 %  

Graf

8. Můžete si vybrat, které azylové zařízení využijete v regionu Zlín?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano1878,26 %78,26 %  
ne521,74 %21,74 %  

Graf

9. Bylo vám někdy odmítnuto poskytnutí služeb azylového domu?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [anootázka č. 10, neotázka č. 11].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne1878,26 %78,26 %  
ano521,74 %21,74 %  

Graf

10. Pokud Vám někdy byla odmítnuta služba azylového domu, napište, prosím, důvod:

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
návrat z výkonu trestu125 %4,35 %  
plný počet klientů125 %4,35 %  
alkohol125 %4,35 %  
vliv alkoholu125 %4,35 %  

Graf

11. Využíváte služeb azylového zařízení i v letním období?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [anootázka č. 13, neotázka č. 12].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano1773,91 %73,91 %  
ne626,09 %26,09 %  

Graf

12. Pokud nevyužíváte azylového zařízení v letním období, kde přebýváte?

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
přebývám gde se dá150 %4,35 %  
venku - stan, spacák150 %4,35 %  

Graf

13. Můžete trávit svůj čas v azylovém domě po celý den?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano2191,3 %91,3 %  
ne28,7 %8,7 %  

Graf

14. Jste spokojen, jak se k Vám chovají pracovníci azylového domu?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spokojen1565,22 %65,22 %  
velmi spokojen521,74 %21,74 %  
nespokojen313,04 %13,04 %  

Graf

15. Uspokojují pracovníci azylových zařízení Vaše potřeby, tak jak si představujete?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [anootázka č. 17, neotázka č. 16].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano1878,26 %78,26 %  
ne521,74 %21,74 %  

Graf

16. Pokud pracovníci v azylovém zařízení neuspokojují Vaše potřeby, uveďte, prosím, v čem byste přivítal změnu?

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
možnost poslouchat rádio na sluchátka133,33 %4,35 %  
nemůžu nutně telefonovat133,33 %4,35 %  
měli by se více zaměřit na feťáky toluenu133,33 %4,35 %  

Graf

17. Pomohli vám nějakým způsobem pracovníci azylového domu?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [anootázka č. 18, neotázka č. 19].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano1982,61 %82,61 %  
ne417,39 %17,39 %  

Graf

18. Pokud vám pracovníci azylového domu pomohli, uveďte, prosím, v čem?

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
vzpamatovat se z problému112,5 %4,35 %  
vyřídit osobní doklady, navázat kontakt se soc.pra112,5 %4,35 %  
já je beru za přátele, jiní odseknou, jiní poradí112,5 %4,35 %  
vyřízení dokladů, důchod112,5 %4,35 %  
s hledání prací112,5 %4,35 %  
pomáhají vyřídit důchod112,5 %4,35 %  
konkrétní radou112,5 %4,35 %  
poskytli mi potravinové balíčky112,5 %4,35 %  

Graf

19. Chtěl byste využívat nějakou službu v azylovém domě, která zde není?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [anootázka č. 20, neotázka č. 21].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne1565,22 %65,22 %  
ano834,78 %34,78 %  

Graf

20. Pokud byste chtěl využívat nějakou službu, která v azylovém domě není, uveďte, prosím, jakou:

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
posilovna125 %4,35 %  
tělesnou125 %4,35 %  
chybí vana125 %4,35 %  
posilovnu125 %4,35 %  

Graf

21. Využíval jste služeb azylového zařízení i před 4 lety?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [anootázka č. 22, neotázka č. 23, nevímotázka č. 23].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne1356,52 %56,52 %  
ano834,78 %34,78 %  
nevím28,7 %8,7 %  

Graf

22. Pokud jste využíval služeb azylového zařízení i před 4 lety, byla Vám poskytována kvalitnější péče než nyní?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne675 %26,09 %  
je stejná112,5 %4,35 %  
ano112,5 %4,35 %  

Graf

23. Myslíte si, že vzdělaní pracovníci v azylovém zařízení Vám zajistí lepší a kvalitnější péči než pracovníci s nižším vzděláním?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nevím834,78 %34,78 %  
ne834,78 %34,78 %  
ano730,43 %30,43 %  

Graf

24. Myslíte si, že by se mělo platit za využívání služeb azylového domu?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne939,13 %39,13 %  
ano939,13 %39,13 %  
nevím521,74 %21,74 %  

Graf

25. Líbí se vám, že při vstupu do azylového zařízení podepisujete smlouvu o poskytnutí sociálních služeb?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano1982,61 %82,61 %  
ne417,39 %17,39 %  

Graf

26. Víte, jaká práva a povinnosti Vám plynou z podepsání smlouvy o poskytnutí sociálních služeb?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano2086,96 %86,96 %  
nevím28,7 %8,7 %  
ne14,35 %4,35 %  

Graf

27. Máte možnost se vyjádřit k tomu, co byste potřeboval, jakou péči byste vyžadoval v azylovém domě?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano1773,91 %73,91 %  
nevím417,39 %17,39 %  
ne28,7 %8,7 %  

Graf

28. Máte možnost hovořit se zástupci města o Vašich potřebách?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nevím939,13 %39,13 %  
ne834,78 %34,78 %  
ano626,09 %26,09 %  

Graf

29. Myslíte si, že jsou vám v azylovém domě poskytovány kvalitní služby?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano1982,61 %82,61 %  
ne417,39 %17,39 %  

Graf

30. Přivítal byste nějakou změnu v azylovém domě?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne730,43 %30,43 %  
nevím521,74 %21,74 %  
nic417,39 %17,39 %  
ano28,7 %8,7 %  
mírnější tresty za požití alkoholu14,35 %4,35 %  
návštěvní místnost14,35 %4,35 %  
nechám to osudu14,35 %4,35 %  
více času14,35 %4,35 %  
netestovat požití alkoholu, chování pracovníků na 14,35 %4,35 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Tento dotazník byl vyhodnocen jako nevhodný pro úlohu DZD (s největší pravdědpodobností jej zodpovědělo příliš málo respondentů).

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

  • nezjištěno (93,8 %)

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Pospíšilová, L.Zákon o sociálních službách v praxi I. (výsledky průzkumu), 2011. Dostupné online na https://zakon-o-socialnich-sluzbach.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.