Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Zákon o vysokých školách, studium na vysoké škole

Zákon o vysokých školách, studium na vysoké škole

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Edita Sobotková
Šetření:03. 03. 2012 - 12. 03. 2012
Počet respondentů:133
Počet otázek (max/průměr):15 / 12.45
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:74,9 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.03:38
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF-1 PDF-2 PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Dobrý den,

tento anonymní dotazník je určen pro současné či bývalé studenty vysokých škol. Cílem je zjistit, zda studenti jsou během studia dostatečně informováni o studijních předpisech a svých právech a povinnostech.

Výsledky budou zpracovány v mé bakalářské práci na téma Zákon o vysokých školách a vnitřní předpisy vysokých škol a budou veřejně dostupné.

Děkuji předem za Váš čas věnovaný vyplnění dotazníku

Odpovědi respondentů

1. Byl/a jste po přijetí vysokou školou dostatečně informován/a v souvislosti se studiem?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano, částečně7757,89 %57,89 %  
ano, podrobně a přehledně3828,57 %28,57 %  
ne, vůbec1813,53 %13,53 %  

Graf

2. Seznámil/a jste se v průběhu studia podrobněji se zákonem o VŠ?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne6246,62 %46,62 %  
ano, ale až když nastala problematická situace4634,59 %34,59 %  
ano, průběžně2418,05 %18,05 %  
ano, již před přijímacím řízením10,75 %0,75 %  

Graf

3. Seznámil/a jste se v průběhu studia podrobněji alespoň s některými předpisy vysoké školy (studijní a zkušební řád, stipendijní řád atd.)?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano, průběžně8261,65 %61,65 %  
ano, ale až když nastala problematická situace3224,06 %24,06 %  
ne139,77 %9,77 %  
ano, již před přijímacím řízením64,51 %4,51 %  

Graf

4. Používáte (používal/a) jste v průběhu studia při řešení běžných studijních záležitostí zákon o VŠ či vnitřní předpisy (pro ujištění, ověření či zjištění, jak záležitosti řešit).

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne6045,11 %45,11 %  
ano, výjimečně5742,86 %42,86 %  
ano, často1612,03 %12,03 %  

Graf

5. V případě, že jste měl/a po přečtení předpisů nějaké nejasnosti a dotazy, podala Vám vysoká škola odborné a jednoznačné vysvětlení?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
neměl/a jsem dotazy7254,14 %54,14 %  
ano, ale bylo nutné opakované dotazování2518,8 %18,8 %  
ano, ihned1914,29 %14,29 %  
ne1712,78 %12,78 %  

Graf

6. Pokud jste se s předpisy seznámil/a, byl problém s jejich dostupností?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne, nalezl/a jsem bez problému na webu7365,18 %54,89 %  
ano, ale nakonec jsem je našel/a3228,57 %24,06 %  
ne, obdržel/a jsem je od VŠ v tištěné podobě65,36 %4,51 %  
ano, předpisy jsem nedohledal/a10,89 %0,75 %  

Graf

7. Bylo vám v souvislosti se studiem vydáno vysokou školou v průběhu studia rozhodnutí (kromě rozhodnutí o přijetí), (např. o přerušení, ukončení, vyměření poplatku)?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano7757,89 %57,89 %  
ne5642,11 %42,11 %  

Graf

8. Bylo-li Vám vydáno rozhodnutí, bylo Vám jasné, čeho se týká a proč bylo rozhodnuto?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano, zcela6574,71 %48,87 %  
ano, ale měl jsem doplňující otázky1517,24 %11,28 %  
ne, vůbec78,05 %5,26 %  

Graf

9. Bylo–li Vám vydáno rozhodnutí, byl/a jste v něm poučen/a o možnosti podat žádost o přezkoumání?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano5060,24 %37,59 %  
nevím2024,1 %15,04 %  
ne1315,66 %9,77 %  

Graf

10. Bylo-li Vám vydáno rozhodnutí, podal/ a jste žádost o přezkoumání?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne5465,85 %40,6 %  
ano2834,15 %21,05 %  

Graf

11. Podal/a-li jste žádost o přezkoumání, bylo Vám odpovězeno rozhodnutím (označeno rozhodnutí, obsahuje výrok, odůvodnění, poučení)?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano, bylo vydáno rozhodnutí3167,39 %23,31 %  
ne, bylo odpovězeno dopisem817,39 %6,02 %  
nebylo odpovězeno715,22 %5,26 %  

Graf

12. Seznámil/a byste se nyní, po nabytých zkušenostech ze studia, se studijními předpisy lépe?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne, znám (znal/a) jsem je dostatečně5339,85 %39,85 %  
ano4332,33 %32,33 %  
ne, obejdu (obešel/la) jsem se bez jejich znalosti3727,82 %27,82 %  

Graf

13. Víte (věděl/a) jste o tom, že se platí poplatky za delší popř. další studium na VŠ?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano, mám (měl/a) jsem dostatek informací6750,38 %50,38 %  
ano, ale jen velmi obecně6145,86 %45,86 %  
ne53,76 %3,76 %  

Graf

14. Pokud Vám byl poplatek vyměřen, věděl/a jste přesně proč tomu tak bylo?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano, s poplatkem jsem počítal/a2448,98 %18,05 %  
ano, ale poplatek mne překvapil1020,41 %7,52 %  
ne, nic bližšího jsem nezjišťoval/a612,24 %4,51 %  
ne, dohledal/a jsem si vše v předpisech a informacích na webu510,2 %3,76 %  
ne, dotazoval/a jsem se na vysoké škole48,16 %3,01 %  

Graf

15. Byl/a byste pro zavedení plateb za studium na VŠ?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne7455,64 %55,64 %  
ano, ve formě nižšího zápisného za rok3828,57 %28,57 %  
ano, ve formě vyššího školného za semestr2115,79 %15,79 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u 5 otázek.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

2. Seznámil/a jste se v průběhu studia podrobněji se zákonem o VŠ?

 • odpověď ne:
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi ne na otázku 3. Seznámil/a jste se v průběhu studia podrobněji alespoň s některými předpisy vysoké školy (studijní a zkušební řád, stipendijní řád atd.)?

4. Používáte (používal/a) jste v průběhu studia při řešení běžných studijních záležitostí zákon o VŠ či vnitřní předpisy (pro ujištění, ověření či zjištění, jak záležitosti řešit).

 • odpověď ne:
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi ne na otázku 3. Seznámil/a jste se v průběhu studia podrobněji alespoň s některými předpisy vysoké školy (studijní a zkušební řád, stipendijní řád atd.)?

5. V případě, že jste měl/a po přečtení předpisů nějaké nejasnosti a dotazy, podala Vám vysoká škola odborné a jednoznačné vysvětlení?

 • odpověď neměl/a jsem dotazy:
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi ne na otázku 3. Seznámil/a jste se v průběhu studia podrobněji alespoň s některými předpisy vysoké školy (studijní a zkušební řád, stipendijní řád atd.)?

7. Bylo vám v souvislosti se studiem vydáno vysokou školou v průběhu studia rozhodnutí (kromě rozhodnutí o přijetí), (např. o přerušení, ukončení, vyměření poplatku)?

 • odpověď ano:
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi ano na otázku 9. Bylo–li Vám vydáno rozhodnutí, byl/a jste v něm poučen/a o možnosti podat žádost o přezkoumání?
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi ano, ale měl jsem doplňující otázky na otázku 8. Bylo-li Vám vydáno rozhodnutí, bylo Vám jasné, čeho se týká a proč bylo rozhodnuto?
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi ano na otázku 10. Bylo-li Vám vydáno rozhodnutí, podal/ a jste žádost o přezkoumání?
  • zobrazit další souvislosti
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi ne na otázku 9. Bylo–li Vám vydáno rozhodnutí, byl/a jste v něm poučen/a o možnosti podat žádost o přezkoumání?
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi ano, s poplatkem jsem počítal/a na otázku 14. Pokud Vám byl poplatek vyměřen, věděl/a jste přesně proč tomu tak bylo?

10. Bylo-li Vám vydáno rozhodnutí, podal/ a jste žádost o přezkoumání?

 • odpověď ne:
  • 2.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi nevím na otázku 9. Bylo–li Vám vydáno rozhodnutí, byl/a jste v něm poučen/a o možnosti podat žádost o přezkoumání?

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Byl/a jste po přijetí vysokou školou dostatečně informován/a v souvislosti se studiem?

2. Seznámil/a jste se v průběhu studia podrobněji se zákonem o VŠ?

3. Seznámil/a jste se v průběhu studia podrobněji alespoň s některými předpisy vysoké školy (studijní a zkušební řád, stipendijní řád atd.)?

4. Používáte (používal/a) jste v průběhu studia při řešení běžných studijních záležitostí zákon o VŠ či vnitřní předpisy (pro ujištění, ověření či zjištění, jak záležitosti řešit).

5. V případě, že jste měl/a po přečtení předpisů nějaké nejasnosti a dotazy, podala Vám vysoká škola odborné a jednoznačné vysvětlení?

6. Pokud jste se s předpisy seznámil/a, byl problém s jejich dostupností?

7. Bylo vám v souvislosti se studiem vydáno vysokou školou v průběhu studia rozhodnutí (kromě rozhodnutí o přijetí), (např. o přerušení, ukončení, vyměření poplatku)?

8. Bylo-li Vám vydáno rozhodnutí, bylo Vám jasné, čeho se týká a proč bylo rozhodnuto?

9. Bylo–li Vám vydáno rozhodnutí, byl/a jste v něm poučen/a o možnosti podat žádost o přezkoumání?

10. Bylo-li Vám vydáno rozhodnutí, podal/ a jste žádost o přezkoumání?

11. Podal/a-li jste žádost o přezkoumání, bylo Vám odpovězeno rozhodnutím (označeno rozhodnutí, obsahuje výrok, odůvodnění, poučení)?

12. Seznámil/a byste se nyní, po nabytých zkušenostech ze studia, se studijními předpisy lépe?

13. Víte (věděl/a) jste o tom, že se platí poplatky za delší popř. další studium na VŠ?

14. Pokud Vám byl poplatek vyměřen, věděl/a jste přesně proč tomu tak bylo?

15. Byl/a byste pro zavedení plateb za studium na VŠ?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Byl/a jste po přijetí vysokou školou dostatečně informován/a v souvislosti se studiem?

2. Seznámil/a jste se v průběhu studia podrobněji se zákonem o VŠ?

3. Seznámil/a jste se v průběhu studia podrobněji alespoň s některými předpisy vysoké školy (studijní a zkušební řád, stipendijní řád atd.)?

4. Používáte (používal/a) jste v průběhu studia při řešení běžných studijních záležitostí zákon o VŠ či vnitřní předpisy (pro ujištění, ověření či zjištění, jak záležitosti řešit).

5. V případě, že jste měl/a po přečtení předpisů nějaké nejasnosti a dotazy, podala Vám vysoká škola odborné a jednoznačné vysvětlení?

6. Pokud jste se s předpisy seznámil/a, byl problém s jejich dostupností?

7. Bylo vám v souvislosti se studiem vydáno vysokou školou v průběhu studia rozhodnutí (kromě rozhodnutí o přijetí), (např. o přerušení, ukončení, vyměření poplatku)?

8. Bylo-li Vám vydáno rozhodnutí, bylo Vám jasné, čeho se týká a proč bylo rozhodnuto?

9. Bylo–li Vám vydáno rozhodnutí, byl/a jste v něm poučen/a o možnosti podat žádost o přezkoumání?

10. Bylo-li Vám vydáno rozhodnutí, podal/ a jste žádost o přezkoumání?

11. Podal/a-li jste žádost o přezkoumání, bylo Vám odpovězeno rozhodnutím (označeno rozhodnutí, obsahuje výrok, odůvodnění, poučení)?

12. Seznámil/a byste se nyní, po nabytých zkušenostech ze studia, se studijními předpisy lépe?

13. Víte (věděl/a) jste o tom, že se platí poplatky za delší popř. další studium na VŠ?

14. Pokud Vám byl poplatek vyměřen, věděl/a jste přesně proč tomu tak bylo?

15. Byl/a byste pro zavedení plateb za studium na VŠ?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Sobotková, E.Zákon o vysokých školách, studium na vysoké škole (výsledky průzkumu), 2012. Dostupné online na https://zakon-o-vysokych-skolach-stu.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.