Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Zákon o vysokých školách

Zákon o vysokých školách

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Agáta Černohorská
Šetření:24. 05. 2012 - 31. 05. 2012
Počet respondentů:73
Počet otázek (max/průměr):13 / 9.52
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:54 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.01:36
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

 Krátký dotazník o Zákonu o vysokých školách a disciplinárním řízení

Odpovědi respondentů

1. Pohlaví

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žena5980,82 %80,82 %  
muž1419,18 %19,18 %  

Graf

2. Věk

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
20-255271,23 %71,23 %  
26-301013,7 %13,7 %  
36-4168,22 %8,22 %  
31-3556,85 %6,85 %  

Graf

3. Setkali jste se někdy se Zákonem č. 111/1998 Sb., o vysokých školách (četli, viděli, listovali jím)?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne5068,49 %68,49 %  
ano, listoval/a jsem jím1216,44 %16,44 %  
ano, viděl/a jsem jeho obálku56,85 %6,85 %  
ano, studoval/a jsem jej podrobně34,11 %4,11 %  
ano, přečetl/a jsem si jej34,11 %4,11 %  

Graf

4. Setkali jste se někdy s disciplinárním řízením?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [neotázka č. 7, ano, sama jsem byl/a jeho účastníkemotázka č. 5, ano, spolužák/spolužačka byl/a jeho účastníkemotázka č. 5, ano, někdo ze školy byl jeho účastníkemotázka č. 5].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne6791,78 %91,78 %  
ano, spolužák/spolužačka byl/a jeho účastníkem34,11 %4,11 %  
ano, někdo ze školy byl jeho účastníkem22,74 %2,74 %  
ano, sama jsem byl/a jeho účastníkem11,37 %1,37 %  

Graf

5. V jaké věci se disciplinární řízení vedlo?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

ghgfh

nepamatuji si ale nemyslim si, ze bylo disciplinarni rizeni nutne

opisování při testech

plagiarismus

podvádění při testu

skupina spolužáků na VŠ opsala řešení domácích úkolů

6. Jak toto disciplinární řízení dopadlo?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

hgfhfg

podmínečné vyloučení

podmínečné vyloučení

pro studenta relativne dobre ale disciplinarni rizeni nebylo nutne

většinou podmínečné vyloučení

všichni, kdo se nepřiznali, dostali ústní napomenutí. kdo se přiznal, dostal podmínku.

7. Víte o nějakém disciplinárním řízení, které proběhlo (z novin, od známých, z televize)?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [neotázka č. 10, anootázka č. 8].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne6082,19 %82,19 %  
ano1317,81 %17,81 %  

Graf

8. O co se v disciplinárním řízení jednalo?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

.

Falzifikát diplomové práce

hanobení památníku

hgfhgf

Kauza plzeňských práv.

O podvádění při testu

odvolání děkana veteriny

Opsané diplomové práce

Podvádění při testech - taháky, opisování, Plagiátorství

To už nevím

utok na školní server

v rámci opsání jedné práce. plagiátorství.

zfalšované diplomové práce

9. Jak toto disciplinární řízení dopadlo?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

.

dopadlo to ve prospěch studenta, jelikož práce sice byla z 80% totožná, ale byly to pouze dané definice, které jinak sepsat nešly.

hgfhfgh

někomu byly odebrány tituly, někomu ne

nevim

nevím

nevím

Nevím

Podmínečné vyloučení

stálé probíhá

student byl vyloučen

Student nedal předmět a byl napomenut

V případě studentů došlo na vyhození ze školy, v případě politiků to média proprala, jinak si vesele úřadují, i s titulem, dál

10. Myslíte si, že má disciplinární řízení na vysokých školách své opodstatnění?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano6386,3 %86,3 %  
ne1013,7 %13,7 %  

Graf

11. Myslíte si, že jsou studenti vysokých škol dostatečně seznámeni s obsahem Zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne7095,89 %95,89 %  
ano34,11 %4,11 %  

Graf

12. Myslíte si, že jsou studenti vysokých škol dostatečně seznámeni s vnitřním řádem vysoké školy, kterou studují?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne5676,71 %76,71 %  
ano1723,29 %23,29 %  

Graf

13. Uvítali byste informační brožurku s jasně vymezeným vnitřní řádem školy a případnými postihy za jeho nedodržení?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano7095,89 %95,89 %  
ne34,11 %4,11 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Nebyly nalezeny žádné zajímavé souvislosti mezi odpovědmi.

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Pohlaví

2. Věk

3. Setkali jste se někdy se Zákonem č. 111/1998 Sb., o vysokých školách (četli, viděli, listovali jím)?

4. Setkali jste se někdy s disciplinárním řízením?

7. Víte o nějakém disciplinárním řízení, které proběhlo (z novin, od známých, z televize)?

10. Myslíte si, že má disciplinární řízení na vysokých školách své opodstatnění?

11. Myslíte si, že jsou studenti vysokých škol dostatečně seznámeni s obsahem Zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách?

12. Myslíte si, že jsou studenti vysokých škol dostatečně seznámeni s vnitřním řádem vysoké školy, kterou studují?

13. Uvítali byste informační brožurku s jasně vymezeným vnitřní řádem školy a případnými postihy za jeho nedodržení?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Pohlaví

2. Věk

3. Setkali jste se někdy se Zákonem č. 111/1998 Sb., o vysokých školách (četli, viděli, listovali jím)?

4. Setkali jste se někdy s disciplinárním řízením?

7. Víte o nějakém disciplinárním řízení, které proběhlo (z novin, od známých, z televize)?

10. Myslíte si, že má disciplinární řízení na vysokých školách své opodstatnění?

11. Myslíte si, že jsou studenti vysokých škol dostatečně seznámeni s obsahem Zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách?

12. Myslíte si, že jsou studenti vysokých škol dostatečně seznámeni s vnitřním řádem vysoké školy, kterou studují?

13. Uvítali byste informační brožurku s jasně vymezeným vnitřní řádem školy a případnými postihy za jeho nedodržení?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Černohorská, A.Zákon o vysokých školách (výsledky průzkumu), 2012. Dostupné online na https://zakon-o-vysokych-skolach.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.