Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Zákonnost postupu příslušníka Policie ČR při zákroku proti občanovi

Zákonnost postupu příslušníka Policie ČR při zákroku proti občanovi

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Čestmír Svoboda
Šetření:20. 03. 2021 - 31. 03. 2021
Počet respondentů:91
Počet otázek (max/průměr):17 / 13.03
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:po jedné otázce
Návratnost dotazníků:55,2 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.03:59
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Dobrý den, 

jsem občanem České republiky a ve svém volném čase jsem připravil následující průzkum veřejného mínění, týkající se hodnocení postupu příslušníka Policie ČR při mediálně známém zákroku proti občanovi na náměstí v Českých Budějovicích dne 13.3.2021.
Práce s dotazníkem nevyžaduje jakékoliv právní povědomí a dotazník je koncipován tak, aby při jeho vyplňování nebylo nutné dohledávat jakékoliv informace. 
Dotazník je zcela anonymní. Pokud se jej rozhodnete vyplnit, odpovídejte, prosím, pravdivě, případně volte odpovědi podle svého nejlepšího vědomí a svědomí. Dotazník má (resp. může) sekundárně plnit i vzdělávací funkci. 
Respondentům za vyplnění předem děkuji. 

Odpovědi respondentů

1. Viděl/-a jste originální videozáznam, na kterém je cca v čase 6:20 zachycen zákrok příslušníka Policie ČR proti občanovi, který si odmítá nasadit roušku? K situaci došlo v sobotu 13.3.2021 na náměstí v Českých Budějovicích, video je dostupné např. v tomto článku: https://www.novinky.cz/krimi/clanek/policiste-zaklekli-mladika-bez-rousky-v-ceskych-budejovicich-40353925

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Ano, znám tuto situaci, nebo se na video před pokračování ve vyplňování podívámotázka č. 2, Neotázka č. 15].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano, znám tuto situaci, nebo se na video před pokračování ve vyplňování podívám7380,22 %80,22 %  
Ne1819,78 %19,78 %  

Graf

2. Považujete zákrok policisty za přiměřený?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano4358,9 %47,25 %  
Ne2128,77 %23,08 %  
Nevím / nedokážu posoudit912,33 %9,89 %  

Graf

3. Dochází podle Vás při posuzovaném zákroku proti občanovi k použití donucovacích prostředků policistou?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano5980,82 %64,84 %  
Nevím810,96 %8,79 %  
Ne68,22 %6,59 %  

Graf

4. Víte, že příslušník Policie ČR musí při výkonu svého povolání postupovat v souladu se Zákonem o Policii České republiky (Zákon č. 273/2008 Sb.)?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano6589,04 %71,43 %  
Ne810,96 %8,79 %  

Graf

5. Donucovacími prostředky jsou dle ustanovení § 52 písm. a) Zákona o Policii ČR "hmaty, chvaty, údery a kopy". Víte, v jaké situaci a za jakých podmínek smí policista tyto donucovací prostředky použít?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Anootázka č. 6, Myslím, že zhruba tuším, ale zcela přesně to nevímotázka č. 6, Neotázka č. 7].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Myslím, že zhruba tuším, ale zcela přesně to nevím4460,27 %48,35 %  
Ano2230,14 %24,18 %  
Ne79,59 %7,69 %  

Graf

6. Dle ustanovení § 53 odst. 3 Zákona o Policii ČR je policista oprávněn použít donucovací prostředek, který umožní dosažení účelu sledovaného zákrokem a je nezbytný k překonání odporu nebo útoku osoby, proti níž zakročuje. Shoduje se text tohoto ustanovení v podstatných znacích s Vaším povědomím, které Vás v předchozí otázce vedlo k volbě Vaší odpovědi?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Více méně ano, nyní to mám akorát ujasněné3857,58 %41,76 %  
Ano, zcela2639,39 %28,57 %  
Ne23,03 %2,2 %  

Graf

7. Dle ustanovení § 53 odst. 3 Zákona o Policii ČR je policista oprávněn použít donucovací prostředek, který umožní dosažení účelu sledovaného zákrokem a je nezbytný k překonání odporu nebo útoku osoby, proti níž zakročuje. Postupoval podle Vás policista při diskutovaném zákroku v souladu s výše citovaným ustanovením Zákona o Policii ČR, tedy použil donucovací prostředky oprávněně?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Anootázka č. 8, Neotázka č. 9].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano5271,23 %57,14 %  
Ne2128,77 %23,08 %  

Graf

8. Vaše odpověď "ANO" na předchozí otázku znamená, že občan, vůči němuž byly donucovací prostředky policistou použity, dle Vašeho názoru kladl odpor, který bylo nutné překonat, nebo proti policistovi vedl útok. V jiných případech totiž použití donucovacích prostředků není dle zákona možné. Ačkoliv tedy videozáznam jakýkoliv odpor či útok občana nezachycuje, potvrďte, prosím, že dle Vašeho názoru občan kladl odpor nebo vedl útok.

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Potvrzuji, že jsem přesvědčen/-a, že krátce před tím, co byl občan policistou sražen k zemi, tento občan dle mého názoru kladl odpor nebo vedl útok4484,62 %48,35 %  
Občan sice neútočí ani neklade odpor, ale přesto trvám na tom, že policista jednal v souladu se zákonem, ačkoliv ten říká něco jiného611,54 %6,59 %  
Zmýlil/-a jsem se - občan neútočí ani neklade odpor a policista tím pádem použil donucovací prostředky v rozporu se zákonem23,85 %2,2 %  

Graf

9. Jaké emoce ve Vás zákrok vyvolává?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Zákrok ve mně nevyvolává žádné výrazné emoce2939,73 %31,87 %  
Jsem spokojen/-a s tím, jak policista zakročil2128,77 %23,08 %  
Přál/-a bych si, aby bylo zcela identicky postupováno i vůči mému rodinnému příslušníkovi nebo blízkému příteli, pokud by se choval stejně jako občan, který byl policistou zpacifikován1621,92 %17,58 %  
Jsem zákrokem extrémně rozhořčen/-a1419,18 %15,38 %  
Jsem zákrokem znepokojen/-a, ale ne nad únosnou míru1317,81 %14,29 %  
Silně mě znepokojuje, že si policista dovolil takto zakročit1115,07 %12,09 %  
Zákrok ve mně vyvolává strach79,59 %7,69 %  

Graf

10. Je podle Vás Česká republika právním státem? Právní stát je dle definice "právní doktrína, podle které je státní moc omezena a podřízena právu". Opakem právního státu je policejní stát. Vycházejte, prosím, z Vašeho povědomí o skutečném stavu věcí v ČR, nikoliv z teorie.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Anootázka č. 11, Neotázka č. 12].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano5676,71 %61,54 %  
Ne1723,29 %18,68 %  

Graf

11. Policejní prezident Jan Švejdar ve čtvrtek 18.3. na jednání s poslanci údajně uvedl, že zákrok byl vyhodnocen jako oprávněný. Podkopává toto vyjádření k nepochybně nezákonnému zákroku policisty Vaši důvěru v existenci právního státu v ČR?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne, protože si nemyslím, že zákrok byl nezákonný4478,57 %48,35 %  
Ano, zásadně47,14 %4,4 %  
Ne - zákrok byl nezákonný, ale toto ani v kombinaci s vyjádřením policejního prezidenta mou důvěru v právní stát nenarušuje47,14 %4,4 %  
Ano47,14 %4,4 %  

Graf

12. Podle ustanovení § 97 odst. 1 Zákona o Policii ČR může každý upozornit na nedostatky v činnosti policejního útvaru, policisty nebo zaměstnance policie, nebo na skutečnost, že se policista nebo zaměstnanec policie dopustil jednání, které naplňuje znaky trestného činu, přestupku nebo kázeňského přestupku. Využijete svého práva dle tohoto ustanovení a upozorníte oficiální cestou na nezákonnost diskutovaného zákroku?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
8) Ne, protože si nemyslím, že šlo o nezákonný zákrok4054,79 %43,96 %  
7) Ne, ani jsem o tom neuvažoval/-a2230,14 %24,18 %  
3) Nějakou dobu už to zvažuji, ale nejsem ještě rozhodnut/-a45,48 %4,4 %  
6) Zvažoval/-a jsem to, ale rozhodl/-a jsem se nic nedělat, nezávisle na výrocích představitelů Policie ČR34,11 %3,3 %  
2) Ano, mám to v plánu22,74 %2,2 %  
1) Ano, již jsem tak učinil/-a11,37 %1,1 %  
5) Zvažoval/-a jsem to, ale když se k tomu policejní prezident staví takto, je zjevné, že to nemá cenu11,37 %1,1 %  

Graf

13. Pokud jste v předchozí otázce zvolil/-a odpověď 6) nebo 7), z jakého důvodu jste se takto rozhodl/-a?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit více z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Rezignace na situaci ve státě / ve společnosti722,58 %7,69 %  
Nechuť722,58 %7,69 %  
Nedostatek času412,9 %4,4 %  
nezvolil jsem ani 6 ani 713,23 %1,1 %  
byl to normální zákrok proti zkurvenému frajerovi. Jdu k policajtům, producíruji se tam jak rozmazlený fracek bez roušky, vezmu s sebou bandu kámošů s telefonem... co čekal? že mu budou cajti líbat prdel? Jděte už do hajzlu s touto anketou! Zlatí američtí policajti, to je aspoň respekt, tady si každý dělá z cajtů jen plastelínu, do hajzlu s váma!13,23 %1,1 %  
Protože zákrok byl naprosto oprávněný a tento "dotazník" je záměně veden jednostranně.13,23 %1,1 %  
Obavy z následků13,23 %1,1 %  
Nevybavuji si číselné označení mnou označené odpovědi. Na videu nebylo zachyceno, co tomuto zákroku předcházelo, a to je dost podstatné.13,23 %1,1 %  
?13,23 %1,1 %  
Už si nepamatuju, jaké číslo měla moje odpověď13,23 %1,1 %  
souhlasím se zákrokem13,23 %1,1 %  
zákrok byl bohužel legální, naprosto s ním nesouhlasím, nicméně naše debilní zákony toto PaChům umožňují13,23 %1,1 %  
Prostě jen nechci13,23 %1,1 %  
nevím to číslo13,23 %1,1 %  
Nesnesu nespravedlnost a povyšování se13,23 %1,1 %  
Zákrok byl oprávněný, muž provokoval svým jednáním. Nic by mu neudělalo splnit zákonnou povinnost a na 5 minut si tu roušku nasadit. Jen provokoval13,23 %1,1 %  
Protože jako jedinná odpovídá mému názoru a člověk, na kterého byly použity donucovací prostředky je odpad společnosti.13,23 %1,1 %  
Zákrok se mě osobně netýká ani jsem nebyl jeho svědkem zákroku, shlédnutím jednoho videa nemám dostatek informací k právnímu kroku. 13,23 %1,1 %  
.13,23 %1,1 %  
nesoulasím s tím, že to bylo nezákonné13,23 %1,1 %  

Graf

14. Pokud jste v předchozí otázce zvolil/-a více odpovědí, který motiv byste označil/-a za hlavní?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
To, co jsem uvedl/-a jako "vlastní odpověď"1751,52 %18,68 %  
Rezignace na situaci ve státě / ve společnosti618,18 %6,59 %  
Nedostatek času412,12 %4,4 %  
Nechuť412,12 %4,4 %  
Obavy z následků26,06 %2,2 %  

Graf

15. Jaké je Vaše pohlaví?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Muž4751,65 %51,65 %  
Žena4448,35 %48,35 %  

Graf

16. Kolik je Vám let?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
26-353437,36 %37,36 %  
18-252021,98 %21,98 %  
36-451920,88 %20,88 %  
46-5577,69 %7,69 %  
15-1755,49 %5,49 %  
56-7055,49 %5,49 %  
71 a více11,1 %1,1 %  

Graf

17. Jaké je Vaše vzdělání? Označte, prosím, nejvyšší ukončené vzdělání, případně, pokud ještě studujete, můžete označit i toto probíhající vzdělání.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
4347,25 %47,25 %  
SŠ s maturitou3437,36 %37,36 %  
66,59 %6,59 %  
SŠ bez maturity55,49 %5,49 %  
VOŠ22,2 %2,2 %  
Nechci uvést11,1 %1,1 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Metabáze tohoto průzkumu dosud nebyla analyzována, zkuste se vrátit později (cca za hodinu).

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Viděl/-a jste originální videozáznam, na kterém je cca v čase 6:20 zachycen zákrok příslušníka Policie ČR proti občanovi, který si odmítá nasadit roušku? K situaci došlo v sobotu 13.3.2021 na náměstí v Českých Budějovicích, video je dostupné např. v tomto článku: https://www.novinky.cz/krimi/clanek/policiste-zaklekli-mladika-bez-rousky-v-ceskych-budejovicich-40353925

2. Považujete zákrok policisty za přiměřený?

3. Dochází podle Vás při posuzovaném zákroku proti občanovi k použití donucovacích prostředků policistou?

4. Víte, že příslušník Policie ČR musí při výkonu svého povolání postupovat v souladu se Zákonem o Policii České republiky (Zákon č. 273/2008 Sb.)?

5. Donucovacími prostředky jsou dle ustanovení § 52 písm. a) Zákona o Policii ČR "hmaty, chvaty, údery a kopy". Víte, v jaké situaci a za jakých podmínek smí policista tyto donucovací prostředky použít?

6. Dle ustanovení § 53 odst. 3 Zákona o Policii ČR je policista oprávněn použít donucovací prostředek, který umožní dosažení účelu sledovaného zákrokem a je nezbytný k překonání odporu nebo útoku osoby, proti níž zakročuje. Shoduje se text tohoto ustanovení v podstatných znacích s Vaším povědomím, které Vás v předchozí otázce vedlo k volbě Vaší odpovědi?

7. Dle ustanovení § 53 odst. 3 Zákona o Policii ČR je policista oprávněn použít donucovací prostředek, který umožní dosažení účelu sledovaného zákrokem a je nezbytný k překonání odporu nebo útoku osoby, proti níž zakročuje. Postupoval podle Vás policista při diskutovaném zákroku v souladu s výše citovaným ustanovením Zákona o Policii ČR, tedy použil donucovací prostředky oprávněně?

8. Vaše odpověď "ANO" na předchozí otázku znamená, že občan, vůči němuž byly donucovací prostředky policistou použity, dle Vašeho názoru kladl odpor, který bylo nutné překonat, nebo proti policistovi vedl útok. V jiných případech totiž použití donucovacích prostředků není dle zákona možné. Ačkoliv tedy videozáznam jakýkoliv odpor či útok občana nezachycuje, potvrďte, prosím, že dle Vašeho názoru občan kladl odpor nebo vedl útok.

9. Jaké emoce ve Vás zákrok vyvolává?

10. Je podle Vás Česká republika právním státem? Právní stát je dle definice "právní doktrína, podle které je státní moc omezena a podřízena právu". Opakem právního státu je policejní stát. Vycházejte, prosím, z Vašeho povědomí o skutečném stavu věcí v ČR, nikoliv z teorie.

11. Policejní prezident Jan Švejdar ve čtvrtek 18.3. na jednání s poslanci údajně uvedl, že zákrok byl vyhodnocen jako oprávněný. Podkopává toto vyjádření k nepochybně nezákonnému zákroku policisty Vaši důvěru v existenci právního státu v ČR?

12. Podle ustanovení § 97 odst. 1 Zákona o Policii ČR může každý upozornit na nedostatky v činnosti policejního útvaru, policisty nebo zaměstnance policie, nebo na skutečnost, že se policista nebo zaměstnanec policie dopustil jednání, které naplňuje znaky trestného činu, přestupku nebo kázeňského přestupku. Využijete svého práva dle tohoto ustanovení a upozorníte oficiální cestou na nezákonnost diskutovaného zákroku?

14. Pokud jste v předchozí otázce zvolil/-a více odpovědí, který motiv byste označil/-a za hlavní?

15. Jaké je Vaše pohlaví?

16. Kolik je Vám let?

17. Jaké je Vaše vzdělání? Označte, prosím, nejvyšší ukončené vzdělání, případně, pokud ještě studujete, můžete označit i toto probíhající vzdělání.

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Viděl/-a jste originální videozáznam, na kterém je cca v čase 6:20 zachycen zákrok příslušníka Policie ČR proti občanovi, který si odmítá nasadit roušku? K situaci došlo v sobotu 13.3.2021 na náměstí v Českých Budějovicích, video je dostupné např. v tomto článku: https://www.novinky.cz/krimi/clanek/policiste-zaklekli-mladika-bez-rousky-v-ceskych-budejovicich-40353925

2. Považujete zákrok policisty za přiměřený?

3. Dochází podle Vás při posuzovaném zákroku proti občanovi k použití donucovacích prostředků policistou?

4. Víte, že příslušník Policie ČR musí při výkonu svého povolání postupovat v souladu se Zákonem o Policii České republiky (Zákon č. 273/2008 Sb.)?

5. Donucovacími prostředky jsou dle ustanovení § 52 písm. a) Zákona o Policii ČR "hmaty, chvaty, údery a kopy". Víte, v jaké situaci a za jakých podmínek smí policista tyto donucovací prostředky použít?

6. Dle ustanovení § 53 odst. 3 Zákona o Policii ČR je policista oprávněn použít donucovací prostředek, který umožní dosažení účelu sledovaného zákrokem a je nezbytný k překonání odporu nebo útoku osoby, proti níž zakročuje. Shoduje se text tohoto ustanovení v podstatných znacích s Vaším povědomím, které Vás v předchozí otázce vedlo k volbě Vaší odpovědi?

7. Dle ustanovení § 53 odst. 3 Zákona o Policii ČR je policista oprávněn použít donucovací prostředek, který umožní dosažení účelu sledovaného zákrokem a je nezbytný k překonání odporu nebo útoku osoby, proti níž zakročuje. Postupoval podle Vás policista při diskutovaném zákroku v souladu s výše citovaným ustanovením Zákona o Policii ČR, tedy použil donucovací prostředky oprávněně?

8. Vaše odpověď "ANO" na předchozí otázku znamená, že občan, vůči němuž byly donucovací prostředky policistou použity, dle Vašeho názoru kladl odpor, který bylo nutné překonat, nebo proti policistovi vedl útok. V jiných případech totiž použití donucovacích prostředků není dle zákona možné. Ačkoliv tedy videozáznam jakýkoliv odpor či útok občana nezachycuje, potvrďte, prosím, že dle Vašeho názoru občan kladl odpor nebo vedl útok.

9. Jaké emoce ve Vás zákrok vyvolává?

10. Je podle Vás Česká republika právním státem? Právní stát je dle definice "právní doktrína, podle které je státní moc omezena a podřízena právu". Opakem právního státu je policejní stát. Vycházejte, prosím, z Vašeho povědomí o skutečném stavu věcí v ČR, nikoliv z teorie.

11. Policejní prezident Jan Švejdar ve čtvrtek 18.3. na jednání s poslanci údajně uvedl, že zákrok byl vyhodnocen jako oprávněný. Podkopává toto vyjádření k nepochybně nezákonnému zákroku policisty Vaši důvěru v existenci právního státu v ČR?

12. Podle ustanovení § 97 odst. 1 Zákona o Policii ČR může každý upozornit na nedostatky v činnosti policejního útvaru, policisty nebo zaměstnance policie, nebo na skutečnost, že se policista nebo zaměstnanec policie dopustil jednání, které naplňuje znaky trestného činu, přestupku nebo kázeňského přestupku. Využijete svého práva dle tohoto ustanovení a upozorníte oficiální cestou na nezákonnost diskutovaného zákroku?

14. Pokud jste v předchozí otázce zvolil/-a více odpovědí, který motiv byste označil/-a za hlavní?

15. Jaké je Vaše pohlaví?

16. Kolik je Vám let?

17. Jaké je Vaše vzdělání? Označte, prosím, nejvyšší ukončené vzdělání, případně, pokud ještě studujete, můžete označit i toto probíhající vzdělání.

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Citace

Svoboda, Č.Zákonnost postupu příslušníka Policie ČR při zákroku proti občanovi (výsledky průzkumu), 2021. Dostupné online na https://zakonnost-postupu-policie.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.