Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Zaměstnanecká data aneb kvalita shromažďování

Zaměstnanecká data aneb kvalita shromažďování

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Blanka Serdyuk
Šetření:18. 11. 2010 - 17. 12. 2010
Počet respondentů:26
Počet otázek (max/průměr):15 / 15
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:57,1 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.06:36
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Dobrý den,

následující dotazník "Zaměstnanecká data aneb kvalita shromažďování" bude sloužit jako součást bakalářské práce s názvem "Optimalizace personálního informačního systému". Předpokládaným výsledkem šetření by mělo být zjištění, zda podniky disponují potřebnými informacemi o zaměstnancích, a zda provádějí školení a pomáhají dalšímu rozvoji zaměstnanců.

Budu Vám velmi vděčná za Váš čas a přínosné informace, které mi věnujete vyplněním tohoto dotazníku.

Děkuji a přeji pěkný den

Blanka Serdyuk

 

Odpovědi respondentů

1. U svého zaměstnavatele:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
aktualizuji osobní údaje pravidelně, při jakékoliv změně, bez vyzvání.1453,85 %53,85 %  
aktualizuji osobní údaje, jen když je to nezbytně nutné, a jen v nezbytně nutné míře.830,77 %30,77 %  
o aktualizaci se stará zaměstnavatel sám (např. formou pravidelně vyplňovaných dotazníků).27,69 %7,69 %  
neaktualizuji (např. proto, že jsem dodnes neměl potřebu).27,69 %7,69 %  

Graf

2. Pro aktualizaci osobních údajů využívám:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
svého nadřízeného, popř. personalistu.1765,38 %65,38 %  
dotazníků v papírové podobě.519,23 %19,23 %  
počítačový informační systém.27,69 %7,69 %  
pošlu e-mail13,85 %3,85 %  
nic13,85 %3,85 %  

Graf

3. Má zaměstnanecká data:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
jsou mi přístupná na personálním oddělání (popř. u nadřízeného).2076,92 %76,92 %  
jsou mi přístupná elektronicky a to z domova.311,54 %11,54 %  
jsou mi přístupná elektronicky, ale pouze v zaměstnání.13,85 %3,85 %  
nejsou mi přístupná.13,85 %3,85 %  
nevím.13,85 %3,85 %  

Graf

4. Víte, jaké osobní údaje může Váš zaměstnavatel shromažďovat?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano, mám jakousi představu.1246,15 %46,15 %  
Nevím, nikdy jsem se o to nezajímal.519,23 %19,23 %  
Ano, mám tuto problematiku nastudovánu.519,23 %19,23 %  
Nevím, i když mě to zajímá.415,38 %15,38 %  

Graf

5. Stalo se Vám, že byla nějakým způsobem zneužita Vaše zaměstnanecká data?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne, nestalo.1350 %50 %  
Nejsem si toho vědom.1038,46 %38,46 %  
Ano stalo a nebylo to jen jednou.311,54 %11,54 %  

Graf

6. Myslíte si, že jste ve své práci oceňováni spravedlivě?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano, společnost má spravedlivě nastaven systém odměňování.1246,15 %46,15 %  
Ne, společnost nemá nastaven spravedlivý systém odměňován.934,62 %34,62 %  
Ne i přesto, že má společnost nastaven systém odměňování.311,54 %11,54 %  
Nevím, neznám způsob odměňování.13,85 %3,85 %  
Nezajímám se.13,85 %3,85 %  

Graf

7. Příchod do areálu (budovy) zaměstnavatele zaznamenávám pomocí:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
čipové karty (či jiného elektronického zařízení).1142,31 %42,31 %  
kontrolního lístku („píchačky“).27,69 %7,69 %  
nic27,69 %7,69 %  
nahlásím se nadřízenému, který příchod zaeviduje.27,69 %7,69 %  
nehlásím se13,85 %3,85 %  
zapíšu se do knihy příchodů13,85 %3,85 %  
žadna kontrola13,85 %3,85 %  
je to jedno, mám klíč13,85 %3,85 %  
makám z domu13,85 %3,85 %  
nehlásím se, podřízení si mě stejně najdou kdykoli13,85 %3,85 %  
mám volnou pracovní dobu13,85 %3,85 %  
nevedeme13,85 %3,85 %  
kniha příchodů a odchodů13,85 %3,85 %  

Graf

8. Využíváte při práci elektronický podpis?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne a nevím, že by jej jiní zaměstnanci využívali.1350 %50 %  
Ne, ale vím, že jiní zaměstnanci jej využívají.934,62 %34,62 %  
Ano, ale jen v malé míře.27,69 %7,69 %  
Ano, velmi často.27,69 %7,69 %  

Graf

9. Pro výkon svého povolání:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
se vzdělávám v rámci různých kurzů a to nejen pořádaných ze strany zaměstnavatele.830,77 %30,77 %  
se vzdělávám jen v rámci kurzů pořádaných ze strany zaměstnavatele726,92 %26,92 %  
jsem samouk.726,92 %26,92 %  
nepotřebuji se dále vzdělávat.415,38 %15,38 %  

Graf

10. U svého zaměstnavatele:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
se účastním pravidelných školení a kurzů.830,77 %30,77 %  
jsem se účastnil jen kurzu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.726,92 %26,92 %  
nejsou pořádány kurzy, ani školení.623,08 %23,08 %  
se účastním kurzů a školení jen někdy, není to přísně hlídáno.519,23 %19,23 %  

Graf

11. Myslíte si, že Váš zaměstnavatel využívá Vašich zkušeností a dovedností naplno?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano, je seznámen s mými kvalitami a využívá je.1557,69 %57,69 %  
Zaměstnavatel nejeví zájem o mé kvality.623,08 %23,08 %  
Je seznámen s mými kvalitami, ale nevyužívá je.415,38 %15,38 %  
Ne, zaměstnavatel neví o mém dalším vzdělávání.13,85 %3,85 %  

Graf

12. Pohlaví:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žena1765,38 %65,38 %  
muž934,62 %34,62 %  

Graf

13. Věková kategorie:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
27 - 401453,85 %53,85 %  
do 26726,92 %26,92 %  
41 - 63519,23 %19,23 %  

Graf

14. Pracuji v sektoru:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
soukromém.1869,23 %69,23 %  
veřejném.830,77 %30,77 %  

Graf

15. Typ pracovní pozice:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Odborná1142,31 %42,31 %  
Manažerská623,08 %23,08 %  
Výkonná519,23 %19,23 %  
Práce s lidmi415,38 %15,38 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Tento dotazník byl vyhodnocen jako nevhodný pro úlohu DZD (s největší pravdědpodobností jej zodpovědělo příliš málo respondentů).

Citace

Serdyuk, B.Zaměstnanecká data aneb kvalita shromažďování (výsledky průzkumu), 2010. Dostupné online na https://zamestnanecka-data-a.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.