Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Zaměstnanecké benefity Škoda auto

Zaměstnanecké benefity Škoda auto

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Jitka Mimrová
Šetření:10. 01. 2015 - 24. 01. 2015
Počet respondentů:51
Počet otázek (max/průměr):8 / 6.53
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:po jedné otázce
Návratnost dotazníků:59,4 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.00:55
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Ráda bych Vás požádala o vyplňení dotazníku, který bude využit pro mou seminární práci.

Odpovědi respondentů

1. Jste (byl/a jste někdy) zaměstnancem Škoda auto a.s.?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Anootázka č. 2, Neotázka č. 4].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne3772,55 %72,55 %  
Ano1427,45 %27,45 %  

Graf

2. Uveďte jaké ze zaměstnaneckých benefitů jste využil/a.

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Dotované stravování1178,57 %21,57 %  
Firemní rekreační zařízení pro letní i zimní pobyty642,86 %11,76 %  
Zvýhodněný finanční a operativní leasing nových vozů642,86 %11,76 %  
Vzdělávací kurzy642,86 %11,76 %  
Výhodná tarifní smlouva s T-Mobile pro zaměstnance a jejich rodiny428,57 %7,84 %  
Zaměstnanecké slevy na prodej nových i ojetých vozů, náhradních dílů, příslušenství428,57 %7,84 %  
Půjčky na bydlení/Dotované firemní ubytování428,57 %7,84 %  
Jiné (uveďte)17,14 %1,96 %  
rekondiční lázeňský pobyt17,14 %1,96 %  
Cestovní pojištění, nákup v HP se slevou, vstupenky do kina, akce na vstupenky na koncerty a další akce, koncerty zdarma, divadlo zdarma plus další odborářské slevy 17,14 %1,96 %  

Graf

3. Jsou pro vás zaměstnanecké benefity ve Škoda Auto motivační?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano642,86 %11,76 %  
ne642,86 %11,76 %  
nevím214,29 %3,92 %  

Graf

4. Myslíte si, že nabídka zaměstnaneckých benefitů zvyšuje zájem uchazečů o práci ve firmě?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše souhlasím2549,02 %49,02 %  
souhlasím2039,22 %39,22 %  
nevím35,88 %5,88 %  
nesouhlasím23,92 %3,92 %  
spíše nesouhlasím11,96 %1,96 %  

Graf

5. Ovlivňují zaměstnanecké benefity Váš výběr zaměstnání?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Spíše ne2243,14 %43,14 %  
Spíše ano1427,45 %27,45 %  
Rozhodně ano611,76 %11,76 %  
Rozhodně ne59,8 %9,8 %  
Nevím47,84 %7,84 %  

Graf

6. Škoda Auto poskytuje svým zaměstnancům nadstandardní podmínky v podobě benefitů.

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nevím1937,25 %37,25 %  
souhlasím1325,49 %25,49 %  
spíše souhlasím1325,49 %25,49 %  
nesouhlasím35,88 %5,88 %  
spíše nesouhlasím35,88 %5,88 %  

Graf

7. Vaše pohlaví

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žena3364,71 %64,71 %  
muž1835,29 %35,29 %  

Graf

8. Nejvyšší dosažené vzdělání

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Střední2754 %52,94 %  
Vysokoškolské1938 %37,25 %  
Vyšší odborné36 %5,88 %  
Základní12 %1,96 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u 2 otázek.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

1. Jste (byl/a jste někdy) zaměstnancem Škoda auto a.s.?

  • odpověď Ano:
    • 3.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Dotované stravování na otázku 2. Uveďte jaké ze zaměstnaneckých benefitů jste využil/a.

4. Myslíte si, že nabídka zaměstnaneckých benefitů zvyšuje zájem uchazečů o práci ve firmě?

  • odpověď souhlasím:
    • 2.4x vetší pravděpodobnost při odpovědi souhlasím na otázku 6. Škoda Auto poskytuje svým zaměstnancům nadstandardní podmínky v podobě benefitů.

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Jste (byl/a jste někdy) zaměstnancem Škoda auto a.s.?

2. Uveďte jaké ze zaměstnaneckých benefitů jste využil/a.

4. Myslíte si, že nabídka zaměstnaneckých benefitů zvyšuje zájem uchazečů o práci ve firmě?

5. Ovlivňují zaměstnanecké benefity Váš výběr zaměstnání?

6. Škoda Auto poskytuje svým zaměstnancům nadstandardní podmínky v podobě benefitů.

7. Vaše pohlaví

8. Nejvyšší dosažené vzdělání

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Jste (byl/a jste někdy) zaměstnancem Škoda auto a.s.?

2. Uveďte jaké ze zaměstnaneckých benefitů jste využil/a.

4. Myslíte si, že nabídka zaměstnaneckých benefitů zvyšuje zájem uchazečů o práci ve firmě?

5. Ovlivňují zaměstnanecké benefity Váš výběr zaměstnání?

6. Škoda Auto poskytuje svým zaměstnancům nadstandardní podmínky v podobě benefitů.

7. Vaše pohlaví

8. Nejvyšší dosažené vzdělání

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Mimrová, J.Zaměstnanecké benefity Škoda auto (výsledky průzkumu), 2015. Dostupné online na https://zamestnanecke-benefity-skoda.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.