Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Zaměstnanecké benefity v praxi

Zaměstnanecké benefity v praxi

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Martina Krejčová
Šetření:03. 03. 2014 - 10. 03. 2014
Počet respondentů:81
Počet otázek (max/průměr):10 / 10
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:79,8 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.01:45
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Dobrý den,
jmenuji se Martina Krejčová a jsem studentkou Vyšší odborné školy v Mostě, oboru Firemní ekonomika. Z důvodu zpracování absolventské práce na téma „Zaměstnanecké benefity v praxi“ Vás prosím o vyplnění níže uvedeného dotazníku. Předem děkuji.
 

Odpovědi respondentů

1. Pohlaví:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žena4960,49 %60,49 %  
muž3340,74 %40,74 %  

Graf

2. Věková skupina:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
21 - 30 let3644,44 %44,44 %  
31 - 40 let2024,69 %24,69 %  
41 - 50 let1822,22 %22,22 %  
více než 50 let67,41 %7,41 %  
do 20 let22,47 %2,47 %  

Graf

3. Nejvyšší dokončené vzdělání:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
středoškolské s maturitou4960,49 %60,49 %  
vysokoškolské2530,86 %30,86 %  
vyšší odborné44,94 %4,94 %  
střední odborné – vyučen/a22,47 %2,47 %  
základní22,47 %2,47 %  

Graf

4. Výše Vašeho průměrného měsíčního hrubého příjmu činí:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
do 15 000,00 Kč1822,22 %22,22 %  
více než 30 000,00 Kč1720,99 %20,99 %  
do 20 000,00 Kč1720,99 %20,99 %  
do 30 000,00 Kč1619,75 %19,75 %  
do 10 000,00 Kč89,88 %9,88 %  
bez příjmu67,41 %7,41 %  

Graf

5. Kde pracujete:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
společnost s ručením omezeným2632,1 %32,1 %  
akciová společnost2530,86 %30,86 %  
nepracuji1316,05 %16,05 %  
státní správa911,11 %11,11 %  
nezisková, příspěvková aj. organizace56,17 %6,17 %  
fyzická osoba – živnostník44,94 %4,94 %  

Graf

6. Setkal jste se již se zaměstnaneckými benefity:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano7086,42 %86,42 %  
ne1214,81 %14,81 %  

Graf

7. Je zaveden ve Vašem podniku systém cafeterie benefitů:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nesetkal jsem se s tímto systémem3644,44 %44,44 %  
ano2328,4 %28,4 %  
ne2328,4 %28,4 %  

Graf

8. Který z níže uvedených benefitů Vám nabízí Váš současný zaměstnavatel. Můžete označit více odpovědí:

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
stravenky4353,09 %53,09 %  
týden dovolené nad rámec zákona4049,38 %49,38 %  
příspěvek na penzijní připojištění nebo životní pojištění3543,21 %43,21 %  
mobilní telefon3138,27 %38,27 %  
příspěvek na kulturu, sport nebo zdraví3138,27 %38,27 %  
jazykové kurzy, vzdělávání2429,63 %29,63 %  
příspěvek na dovolenou2125,93 %25,93 %  
žádný1619,75 %19,75 %  
bezúročná půjčka1214,81 %14,81 %  
jiný1113,58 %13,58 %  
služební auto pro soukromé účely89,88 %9,88 %  

Graf

9. O který typ benefitu v hodnotě 2 000,00 Kč byste měl největší zájem:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
finanční odměna do mzdy5365,43 %65,43 %  
příspěvek ve formě dárkových šeků1214,81 %14,81 %  
permanentky za kulturou či sportem1113,58 %13,58 %  
jazykový kurz67,41 %7,41 %  

Graf

10. Nejčastějším benefitem jsou v současné době stravenky. V jaké výši Vám je zaměstnavatel poskytuje:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
neposkytuje3340,74 %40,74 %  
více než 80,00 Kč1518,52 %18,52 %  
do 80,00 Kč1214,81 %14,81 %  
do 60,00 Kč1012,35 %12,35 %  
do 40,00 Kč44,94 %4,94 %  
do 70,00 Kč44,94 %4,94 %  
do 50,00 Kč33,7 %3,7 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u 3 otázek.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

3. Nejvyšší dokončené vzdělání:

 • odpověď středoškolské s maturitou:
  • 3x vetší pravděpodobnost při odpovědi příspěvek na kulturu, sport nebo zdraví na otázku 8. Který z níže uvedených benefitů Vám nabízí Váš současný zaměstnavatel. Můžete označit více odpovědí:
  • 2.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi nesetkal jsem se s tímto systémem na otázku 7. Je zaveden ve Vašem podniku systém cafeterie benefitů:
  • 2.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi 41 - 50 let na otázku 2. Věková skupina:

6. Setkal jste se již se zaměstnaneckými benefity:

 • odpověď ano:
  • 2.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi příspěvek na kulturu, sport nebo zdraví na otázku 8. Který z níže uvedených benefitů Vám nabízí Váš současný zaměstnavatel. Můžete označit více odpovědí:
  • 2.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi příspěvek na penzijní připojištění nebo životní pojištění na otázku 8. Který z níže uvedených benefitů Vám nabízí Váš současný zaměstnavatel. Můžete označit více odpovědí:
  • 2.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi stravenky na otázku 8. Který z níže uvedených benefitů Vám nabízí Váš současný zaměstnavatel. Můžete označit více odpovědí:
  • zobrazit další souvislosti
  • 2.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi týden dovolené nad rámec zákona na otázku 8. Který z níže uvedených benefitů Vám nabízí Váš současný zaměstnavatel. Můžete označit více odpovědí:
  • 2.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi muž na otázku 1. Pohlaví:

10. Nejčastějším benefitem jsou v současné době stravenky. V jaké výši Vám je zaměstnavatel poskytuje:

 • odpověď neposkytuje:
  • 2.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi žádný na otázku 8. Který z níže uvedených benefitů Vám nabízí Váš současný zaměstnavatel. Můžete označit více odpovědí:
  • 2.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi ne na otázku 6. Setkal jste se již se zaměstnaneckými benefity:

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Pohlaví:

2. Věková skupina:

3. Nejvyšší dokončené vzdělání:

4. Výše Vašeho průměrného měsíčního hrubého příjmu činí:

5. Kde pracujete:

6. Setkal jste se již se zaměstnaneckými benefity:

7. Je zaveden ve Vašem podniku systém cafeterie benefitů:

8. Který z níže uvedených benefitů Vám nabízí Váš současný zaměstnavatel. Můžete označit více odpovědí:

9. O který typ benefitu v hodnotě 2 000,00 Kč byste měl největší zájem:

10. Nejčastějším benefitem jsou v současné době stravenky. V jaké výši Vám je zaměstnavatel poskytuje:

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Pohlaví:

2. Věková skupina:

3. Nejvyšší dokončené vzdělání:

4. Výše Vašeho průměrného měsíčního hrubého příjmu činí:

5. Kde pracujete:

6. Setkal jste se již se zaměstnaneckými benefity:

7. Je zaveden ve Vašem podniku systém cafeterie benefitů:

8. Který z níže uvedených benefitů Vám nabízí Váš současný zaměstnavatel. Můžete označit více odpovědí:

9. O který typ benefitu v hodnotě 2 000,00 Kč byste měl největší zájem:

10. Nejčastějším benefitem jsou v současné době stravenky. V jaké výši Vám je zaměstnavatel poskytuje:

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Krejčová, M.Zaměstnanecké benefity v praxi (výsledky průzkumu), 2014. Dostupné online na https://zamestnanecke-benefity-v-pra.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.