Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Zaměstnanost absolventů

Zaměstnanost absolventů

Dopis Ježíškovi - Vánoční dárky 2023
Jaké dárky Vám udělají pod stromečkem radost a jaké byste radši nedostávali?

(veřejné výsledky pro všechny "ježíšky" již 14. prosince ve 12:00)

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Barbora Mařanová
Šetření:29. 11. 2009 - 06. 12. 2009
Počet respondentů:21
Počet otázek (max/průměr):16 / 11.52
Použité ochrany:unikátní IP
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:47,1 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.01:08
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Dobrý den, jmenuji se Barbora Mařanová, studuji na České zemědělské univerzitě a chtěla bych Vás požádat o vyplnění tohoto dotazníku.

Dotazník je zcela anonymní a bude využit pro vypracování projektu k předmětu Aplikovaná statistika.

Průzkum má za cíl zjistit, jak si stojí absolventi na trhu práce, jaké mají možnosti nalézt vhodné zaměstnání po dokončení vzdělávání neboli přípravy na povolání.

Dotazník je určen pouze pro absolventy, kteří ukončili studium v průběhu předchozích třech let, tzn. počínaje školním rokem 2006/2007 až po současnost.
 

Odpovědi respondentů

1. Jaké je Vaše nejvyšší dosažené vzdělání?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
středoškolské s maturitou836,36 %38,1 %  
bakalářské731,82 %33,33 %  
magisterské313,64 %14,29 %  
středoškolské s vyučením29,09 %9,52 %  
vyšší odborné29,09 %9,52 %  

Graf

2. Jaké jsou Vaše jazykové znalosti? (i pasivní znalost)

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
2 cizí jazyky1045,45 %47,62 %  
3 cizí jazyky522,73 %23,81 %  
1 cizí jazyk418,18 %19,05 %  
více než 3 cizí jazyky29,09 %9,52 %  
žádný cizí jazyk14,55 %4,76 %  

Graf

3. Pracoval/a jste při studiu, získal/a jste při studiu nějakou praxi?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano1672,73 %76,19 %  
ne627,27 %28,57 %  

Graf

4. Jste v současné době zaměstnaný/á?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [anootázka č. 5, neotázka č. 10].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano1254,55 %57,14 %  
ne1045,45 %47,62 %  

Graf

5. Jak dlouho jste po dokončení studia hledal/a zaměstnání?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
0 - 3 měsíce975 %42,86 %  
4 - 6 měsíců216,67 %9,52 %  
6 - 12 měsíců18,33 %4,76 %  

Graf

6. Jakým způsobem se Vám podařilo najít zaměstnání?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
internet541,67 %23,81 %  
osobní kontaktování konkrétního zaměstnavatele325 %14,29 %  
prostřednictvím rodiny, známých216,67 %9,52 %  
jinak18,33 %4,76 %  
úřad práce18,33 %4,76 %  

Graf

7. Pracujete v oboru, který jste vystudoval/a?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne650 %28,57 %  
ano541,67 %23,81 %  
nestudoval/a jsem žádný obor18,33 %4,76 %  

Graf

8. Jste spokojený/á se svým zaměstnáním?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše ano650 %28,57 %  
ano325 %14,29 %  
spíše ne216,67 %9,52 %  
ne18,33 %4,76 %  

Graf

9. Odpovídá pracovní pozice, na které jste zaměstnáni, úrovni Vašeho nejvyššího dosaženého vzdělání?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
pracovní pozice odpovídá mému nejvyššímu dosaženému vzdělání541,67 %23,81 %  
na pracovní pozici postačí i nižší vzdělání541,67 %23,81 %  
na procovní pozici je potřeba vyšší vzdělání216,67 %9,52 %  

Graf

10. Jak dlouho již hledáte zaměstnání?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
0 - 3 měsíce660 %28,57 %  
4 - 6 měsíců440 %19,05 %  

Graf

11. Jakými způsoby hledáte zaměstnání? (vyberte všechny způsoby, které jste již vyzkoušel/a)

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
internet990 %42,86 %  
prostřednictvím rodiny, známých660 %28,57 %  
novinová inzerce440 %19,05 %  
osobní kontaktování konkrétního zaměstnavatele440 %19,05 %  
úřad práce330 %14,29 %  
jinak110 %4,76 %  
personální agentura110 %4,76 %  

Graf

12. Jaká je podle Vás hlavní příčina toho, že nemůžete nalézt zaměstnání?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
zaměstnavatelé nechtějí zaměstnat absolventy770 %33,33 %  
v okolí mého bydliště je nedostatek pracovních nabídek660 %28,57 %  
zaměstnavatelé kladou příliš vysoké požadavky440 %19,05 %  
jiné220 %9,52 %  
v mém oboru je nedostatek pracovních nabídek220 %9,52 %  
pracovní nabídky neodpovídají mým platovým požadavkům110 %4,76 %  

Graf

13. Jste ochoten/a přijmout zaměstnání neodpovídající Vaší úrovni dosaženého vzdělání?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano880 %38,1 %  
ne220 %9,52 %  

Graf

14. Jak byste ohodnotili svou snahu nalézt si zaměstnání?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
vysoká550 %23,81 %  
střední330 %14,29 %  
nesnažím se nalézt si zaměstnání110 %4,76 %  
malá110 %4,76 %  

Graf

15. Jaké je Vaše pohlaví?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žena1986,36 %90,48 %  
muž313,64 %14,29 %  

Graf

16. Kolik je Vám let?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
24 let a více1150 %52,38 %  
20 - 23 let1150 %52,38 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Tento dotazník byl vyhodnocen jako nevhodný pro úlohu DZD (s největší pravdědpodobností jej zodpovědělo příliš málo respondentů).

Citace

Mařanová, B.Zaměstnanost absolventů (výsledky průzkumu), 2009. Dostupné online na https://zamestnanost-absolventu.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.