Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Zaměstnanost cizinců na Kolínsku a Kutnohorsku

Zaměstnanost cizinců na Kolínsku a Kutnohorsku

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Aneta Martínková
Šetření:29. 01. 2013 - 05. 02. 2013
Počet respondentů:63
Počet otázek (max/průměr):15 / 6.6
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:60,4 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.03:40
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

 Vážená paní, pane,

jsem studentka oktávy Gymnázia Jiřího Ortena v Kutné Hoře a pro zpracování seminární práce jsem si zvolila právě výše uvedené téma. Tímto se na Vás obracím s žádostí o vyplnění dotazníku, který mi poskytne data k vytvoření závěrů, jež by mohly přinést informace využitelné v praxi i Vám. Dotazník je naprosto anonymní a nemůže se tedy stát, že by Vás někdo za Vaše odpovědi sankcionoval nebo perzekvoval.

 

Cílem práce je shrnout podmínky zaměstnávání cizinců v ČR, v dotazníkové části pak porovnat zkušenosti a pohled  zaměstnavatele a zaměstnance – cizince v otázce atraktivity tohoto pracovního vztahu nebo férovosti jeho systému.

 

V případě zájmu o výslednou práci mne můžete kontaktovat na e-mailové adrese:

aneta.martinkova@studenti.gymkh.eu

 

 

 Děkuji za Váš čas,

Aneta Martínková

Odpovědi respondentů

1. Velikost podniku

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Malý podnik (10 – 99 zaměstnanců)3250,79 %50,79 %  
Mikropodnik (1 – 9 zaměstnanců)1828,57 %28,57 %  
Střední podnik (100 – 499 zaměstnanců)914,29 %14,29 %  
Velký podnik (500 a více zaměstnanců)46,35 %6,35 %  

Graf

2. Sektor, ve kterém podnik působí

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Terciér (služby)3250,79 %50,79 %  
Sekundér (průmysl)2946,03 %46,03 %  
Primér (zemědělství)23,17 %3,17 %  

Graf

3. Máte zkušenost se zaměstnáváním občana jiné země než České Republiky?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Anootázka č. 4, Ne → konec dotazníku].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne3250,79 %50,79 %  
Ano3149,21 %49,21 %  

Graf

4. Máte zkušenost se zaměstnancem z:

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ukrajiny2062,5 %31,75 %  
země EU1650 %25,4 %  
Ruska618,75 %9,52 %  
Jiné412,5 %6,35 %  
Vietnamu39,38 %4,76 %  

Graf

5. Na stupnici od jedné (nejlepší) do pěti (nejhorší) ohodnoťte, jak je pro Vás zaměstnávání cizinců atraktivní

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „1”, „2”, „3”, „4” a „5”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
31957,58 %30,16 %  
2618,18 %9,52 %  
5412,12 %6,35 %  
1412,12 %6,35 %  

Statistická data byla pro následující výpočty očištěna o 5 % hodnot z každé strany.

Statistická polohaHodnota
Průměr:2.81
Minimum:1
Maximum:5
Variační rozpětí:4
Rozptyl:0.96
Směrodatná odchylka:0.98
Medián:3
Modus:3

Graf

6. Cizince zaměstnávám především na:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Nekvalifikovaných pracovních pozicíchotázka č. 7, Kvalifikovaných pracovních pozicích → konec dotazníku].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Nekvalifikovaných pracovních pozicích1959,38 %30,16 %  
Kvalifikovaných pracovních pozicích1340,63 %20,63 %  

Graf

7. Seřaďte národnostní skupiny podle toho, jak atraktivní jsou pro vás v ohledu zaměstnávání na základě zkušeností nebo popř. jen Vašeho povědomí o nich (1. nejlépe ohodnocený, 4. nejhůře)

Nepovinná otázka, respondent mohl u každé z nabízených odpovědí určit jedinečné pořadí.

OdpověďPrůměrné pořadíRozptyl
Ukrajinci1.7331.396
Vietnamci1.82.827
Rusové1.7332.329
Občané zemí EU1.61.573

Graf

8. Který z níže uvedených faktorů nejvíce ovlivnil Vaše rozhodnutí zaměstnat cizince?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Je to levná pracovní síla738,89 %11,11 %  
Nezájem o tyto pracovní pozice mezi Čechy633,33 %9,52 %  
Vyšší výkon cizinců316,67 %4,76 %  
kombinace nezájem/cena/dostupnost v čase15,56 %1,59 %  
dříve levnější prac.síla,teď už ne15,56 %1,59 %  

Graf

9. Celkově jsou Vaše zkušenosti se zaměstnanými cizinci:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Dobré, cizinci jsou na nekvalifikovaných pracovních pozicích výkonnější a spolehlivější než Češi844,44 %12,7 %  
Vcelku se mé zkušenosti s cizinci neliší oproti těm s Čechy633,33 %9,52 %  
Špatné, nevykonali svou práci včas a kvalitně211,11 %3,17 %  
Nemohu ohodnotit, mé zkušenosti se případ od případu různí211,11 %3,17 %  

Graf

10. Myslíte si, že se od počátku ekonomické krize šance cizinců na splnění podmínek pro získání pracovního povolení snížily?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano1266,67 %19,05 %  
ne633,33 %9,52 %  

Graf

11. Máte zkušenost s nelegálním zaměstnáváním?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Anootázka č. 12, Neotázka č. 13].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne1477,78 %22,22 %  
Ano422,22 %6,35 %  

Graf

12. Co Vás k tomuto kroku přimělo?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ekonomická výhodnost480 %6,35 %  
Byrokratická nenáročnost120 %1,59 %  

Graf

13. Setkal/la jste se ve věci zaměstnávání cizince s korupcí?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne1477,78 %22,22 %  
ano422,22 %6,35 %  

Graf

14. Shledáváte současný systém zaměstnávání cizinců spravedlivým?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne, současný systém je ovlivnitelný korupcí a vhodnými kontakty1372,22 %20,63 %  
Ano, všichni mají stejné šance527,78 %7,94 %  

Graf

15. Máte-li jakékoliv další poznámky k tomuto tématu, neváhejte je napsat sem:

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

obecně vzato, v ČR jsou na podřadné práce zaměstnáni mnohdy cizinci, kteří mají na víc, z ekonomických důvodů práci potřebují a jsou ochotni lecos obětovat / u některých skupin to jistě neplatí ! /. Naopak někteří Češi / v poslední době je to jev stále častější / zastávají pozici, na kterou nemají ani potřebné vzdělání, ani praxi a nezřídka " nezvládají - prostě na to nemají " .

Od ledna 2012 se situace rapidně zhoršila se zaměstnáváním cizinců-jedná se o povolení zaměstnání jak na úřadu práce tak na cizinecké policii a od ledna 2013 už úřady nepovolí prodloužení k zaměstnání - vše trvá déle jak půl roku

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u 4 otázek.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

3. Máte zkušenost se zaměstnáváním občana jiné země než České Republiky?

 • odpověď Ano:
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi země EU na otázku 4. Máte zkušenost se zaměstnancem z:
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi ano na otázku 10. Myslíte si, že se od počátku ekonomické krize šance cizinců na splnění podmínek pro získání pracovního povolení snížily?
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ne na otázku 11. Máte zkušenost s nelegálním zaměstnáváním?
  • zobrazit další souvislosti
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi ne na otázku 13. Setkal/la jste se ve věci zaměstnávání cizince s korupcí?
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ne, současný systém je ovlivnitelný korupcí a vhodnými kontakty na otázku 14. Shledáváte současný systém zaměstnávání cizinců spravedlivým?
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi Kvalifikovaných pracovních pozicích na otázku 6. Cizince zaměstnávám především na:
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ukrajiny na otázku 4. Máte zkušenost se zaměstnancem z:
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi 3 na otázku 5. Na stupnici od jedné (nejlepší) do pěti (nejhorší) ohodnoťte, jak je pro Vás zaměstnávání cizinců atraktivní
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi Nekvalifikovaných pracovních pozicích na otázku 6. Cizince zaměstnávám především na:

4. Máte zkušenost se zaměstnancem z:

 • odpověď Ukrajiny:
  • 2.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi ano na otázku 10. Myslíte si, že se od počátku ekonomické krize šance cizinců na splnění podmínek pro získání pracovního povolení snížily?

6. Cizince zaměstnávám především na:

 • odpověď Nekvalifikovaných pracovních pozicích:
  • 3.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi ano na otázku 10. Myslíte si, že se od počátku ekonomické krize šance cizinců na splnění podmínek pro získání pracovního povolení snížily?
  • 3.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ne na otázku 11. Máte zkušenost s nelegálním zaměstnáváním?
  • 3.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi ne na otázku 13. Setkal/la jste se ve věci zaměstnávání cizince s korupcí?
  • zobrazit další souvislosti
  • 3.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ne, současný systém je ovlivnitelný korupcí a vhodnými kontakty na otázku 14. Shledáváte současný systém zaměstnávání cizinců spravedlivým?

14. Shledáváte současný systém zaměstnávání cizinců spravedlivým?

 • odpověď Ne, současný systém je ovlivnitelný korupcí a vhodnými kontakty:
  • 4.4x vetší pravděpodobnost při odpovědi ano na otázku 10. Myslíte si, že se od počátku ekonomické krize šance cizinců na splnění podmínek pro získání pracovního povolení snížily?

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Velikost podniku

2. Sektor, ve kterém podnik působí

3. Máte zkušenost se zaměstnáváním občana jiné země než České Republiky?

4. Máte zkušenost se zaměstnancem z:

5. Na stupnici od jedné (nejlepší) do pěti (nejhorší) ohodnoťte, jak je pro Vás zaměstnávání cizinců atraktivní

6. Cizince zaměstnávám především na:

10. Myslíte si, že se od počátku ekonomické krize šance cizinců na splnění podmínek pro získání pracovního povolení snížily?

11. Máte zkušenost s nelegálním zaměstnáváním?

13. Setkal/la jste se ve věci zaměstnávání cizince s korupcí?

14. Shledáváte současný systém zaměstnávání cizinců spravedlivým?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Velikost podniku

2. Sektor, ve kterém podnik působí

3. Máte zkušenost se zaměstnáváním občana jiné země než České Republiky?

4. Máte zkušenost se zaměstnancem z:

5. Na stupnici od jedné (nejlepší) do pěti (nejhorší) ohodnoťte, jak je pro Vás zaměstnávání cizinců atraktivní

6. Cizince zaměstnávám především na:

10. Myslíte si, že se od počátku ekonomické krize šance cizinců na splnění podmínek pro získání pracovního povolení snížily?

11. Máte zkušenost s nelegálním zaměstnáváním?

13. Setkal/la jste se ve věci zaměstnávání cizince s korupcí?

14. Shledáváte současný systém zaměstnávání cizinců spravedlivým?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Martínková, A.Zaměstnanost cizinců na Kolínsku a Kutnohorsku (výsledky průzkumu), 2013. Dostupné online na https://zamestnanost-cizincu-na-koli.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.