Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Zaměstnanost žen a ženy ve vedoucích funkcích

Zaměstnanost žen a ženy ve vedoucích funkcích

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Pavlína Machová
Šetření:13. 11. 2012 - 20. 11. 2012
Počet respondentů:129
Počet otázek (max/průměr):18 / 16.7
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:po jedné otázce
Návratnost dotazníků:83,9 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.03:47
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF-1 PDF-2 PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Dobrý den,

obracím se na Vás s žádostí o vyplnění tohoto dotazníku, který bude podkladem pro zpracování skupinové seminární práce na téma zaměstnanost žen a ženy ve vedoucích funkcích.

Děkuji

Odpovědi respondentů

1. Mají podle Vás ženy stejné (psychické a jiné) dispozice jako muži pro výkon vedoucí funkce?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano8867,69 %68,22 %  
Ne3829,23 %29,46 %  
Nevím43,08 %3,1 %  

Graf

2. Myslíte si, že vyvážené zastoupení žen a mužů ve vedoucích pozicích přispívá k lepšímu obchodnímu výkonu firmy, ve které pracují?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano8162,31 %62,79 %  
Ne2922,31 %22,48 %  
Nevím2015,38 %15,5 %  

Graf

3. Jste pro přijetí kvót, které by určily, jaké procento žen bude obsazeno do vedoucích pozic veřejných a státních institucí?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne8263,08 %63,57 %  
Ano3325,38 %25,58 %  
Nevím1511,54 %11,63 %  

Graf

4. Myslíte si, že ženy ve vedoucích pozicích mají nižší platové ohodnocení než muži?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano9371,54 %72,09 %  
Ne1914,62 %14,73 %  
Nevím1813,85 %13,95 %  

Graf

5. Znáte osobně nějakou ženu ve vedoucí pozici (pozice středního i vrcholového managementu)?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano9875,38 %75,97 %  
Ne3224,62 %24,81 %  

Graf

6. Máte pocit, že jsou ženy v některém z následujících ohledů při přijímacím řízení do nové práce oproti mužům znevýhodněny?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Matky s dětmi s omezenými možnostmi hlídání11084,62 %85,27 %  
Zatím bezdětné ženy, které uvažují o mateřství8464,62 %65,12 %  
Ženy po skončení rodičovské dovolené6953,08 %53,49 %  
Ženy v předdůchodovém věku6146,92 %47,29 %  
nemám pocit, že bychom byly znevýhodňované10,77 %0,78 %  
kdyby chlap mohl mit dite tak by to byla taky nevýhoda, nejde o pohlavi ale jednoduche posouzeni klady/zápory10,77 %0,78 %  
ne10,77 %0,78 %  
nemá10,77 %0,78 %  
ženy po škole (bez praxe)10,77 %0,78 %  
všechny uvedené mimo ty v předdůchodovém věku10,77 %0,78 %  
ženy jsou hodně znevýhodněné na trhu práce10,77 %0,78 %  
nemám10,77 %0,78 %  
všechny možnosti různě, obligátní důvod k odmítnutí v době velké nezaměstnanosti10,77 %0,78 %  

Graf

7. Máte pocit, že situace na českém trhu práce (počet zkrácených úvazků, možnost práce z domova nebo flexibilní pracovní doba) je pro ženy s dětmi dostatečně příznivá?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne9875,38 %75,97 %  
Ano1813,85 %13,95 %  
Nevím1410,77 %10,85 %  

Graf

8. Které z následujících aspektů mají dle Vašeho mínění nejhorší vliv na zaměstnanost žen?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Neflexibilní pracovní doba a nemožnost dělat práci z domova7860 %60,47 %  
Nedostatečná kapacita školek6247,69 %48,06 %  
Diskriminace žen u přijímacího pohovoru6146,92 %47,29 %  
Nedostatek pozic na zkrácený úvazek5038,46 %38,76 %  
nic21,54 %1,55 %  
Ženy samy10,77 %0,78 %  
Psychická odlišnost10,77 %0,78 %  
f10,77 %0,78 %  
Nenahraditelnost - Mateřské poslání-základní dispozice ženství.10,77 %0,78 %  
nejhorší vliv mají malé děti navštěvující školku a nižší supeň ZŠ. žena s tak malými děti je téměž nezaměstnatelná.10,77 %0,78 %  

Graf

9. Myslíte si, že si může rodina v ČR finančně dovolit, aby pracoval pouze muž a žena zůstala v domácnosti?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne9673,85 %74,42 %  
Ano2015,38 %15,5 %  
Nevím1410,77 %10,85 %  

Graf

10. Byl/a jste někdy v minulosti nezaměstnaný/á?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Anootázka č. 11, Neotázka č. 13].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne8263,08 %63,57 %  
Ano4836,92 %37,21 %  

Graf

11. Jak dlouho jste byl/a nezaměstnaný/á?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Déle než 3 měsíce2347,92 %17,83 %  
1 měsíc až 3 měsíce1939,58 %14,73 %  
Méně než měsíc612,5 %4,65 %  

Graf

12. Čím byla Vaše nezaměstnanost způsobená?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Hledání zaměstnání po ukončení školy2756,25 %20,93 %  
Podání výpovědi z vlastního rozhodnutí816,67 %6,2 %  
Propuštění z důvodu nadbytečnosti510,42 %3,88 %  
Propuštění z jiného důvodu12,08 %0,78 %  
stěhování do jiného regionu12,08 %0,78 %  
Uplynutím rodičovské dovolené12,08 %0,78 %  
Nechtěla jsem pracovat.12,08 %0,78 %  
jsem student12,08 %0,78 %  
těhotenství po absolvování vš12,08 %0,78 %  
změna zaměstnání12,08 %0,78 %  
změna podnikatelského záměru12,08 %0,78 %  

Graf

13. Jaké je Vaše pohlaví?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Ženaotázka č. 14, Mužotázka č. 15].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Žena10883,08 %83,72 %  
Muž2216,92 %17,05 %  

Graf

14. Myslíte si, že je Váš potenciální zaměstnavatel oprávněn dotázat se při pracovním pohovoru, jestli plánujete v budoucnu mít děti nebo jestli máte možnosti hlídání dětí při jejich nemoci apod.?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne8578,7 %65,89 %  
Ano1715,74 %13,18 %  
Nevím65,56 %4,65 %  

Graf

15. Jaký je Váš věk?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Méně než 18 letotázka č. 16, 18 - 30 letotázka č. 16, 31 - 45 letotázka č. 16, 46 - 60 letotázka č. 16, 61 a více letotázka č. 16].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
18 - 30 let9472,31 %72,87 %  
31 - 45 let2418,46 %18,6 %  
46 - 60 let86,15 %6,2 %  
Méně než 18 let32,31 %2,33 %  
61 a více let10,77 %0,78 %  

Graf

16. Jaké je Vaše nejvyšší dosažené vzdělání?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Základníotázka č. 17, Střední bez maturityotázka č. 17, Střední s maturitouotázka č. 17, Bakalářské nebo vyšší odbornéotázka č. 17, Vysokoškolské včetně doktorskéhootázka č. 17].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Bakalářské nebo vyšší odborné5643,08 %43,41 %  
Střední s maturitou4433,85 %34,11 %  
Vysokoškolské včetně doktorského2519,23 %19,38 %  
Základní43,08 %3,1 %  
Střední bez maturity10,77 %0,78 %  

Graf

17. Jaký je Váš rodinný stav?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Svobodný/svobodnáotázka č. 18, Ženatý/vdanáotázka č. 18, Rozvedený/rozvedenáotázka č. 18, Vdovec/vdovaotázka č. 18].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Svobodný/svobodná9472,31 %72,87 %  
Ženatý/vdaná3023,08 %23,26 %  
Rozvedený/rozvedená53,85 %3,88 %  
Vdovec/vdova10,77 %0,78 %  

Graf

18. Kolik máte dětí?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Nemám děti → konec dotazníku, Mám jedno dítě → konec dotazníku, Mám dvě a více dětí → konec dotazníku].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Nemám děti9976,15 %76,74 %  
Mám dvě a více dětí2015,38 %15,5 %  
Mám jedno dítě118,46 %8,53 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u jedné otázky.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

10. Byl/a jste někdy v minulosti nezaměstnaný/á?

  • odpověď Ano:
    • 2.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi 1 měsíc až 3 měsíce na otázku 11. Jak dlouho jste byl/a nezaměstnaný/á?
    • 2.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Déle než 3 měsíce na otázku 11. Jak dlouho jste byl/a nezaměstnaný/á?
    • 2.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Hledání zaměstnání po ukončení školy na otázku 12. Čím byla Vaše nezaměstnanost způsobená?

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Mají podle Vás ženy stejné (psychické a jiné) dispozice jako muži pro výkon vedoucí funkce?

2. Myslíte si, že vyvážené zastoupení žen a mužů ve vedoucích pozicích přispívá k lepšímu obchodnímu výkonu firmy, ve které pracují?

3. Jste pro přijetí kvót, které by určily, jaké procento žen bude obsazeno do vedoucích pozic veřejných a státních institucí?

4. Myslíte si, že ženy ve vedoucích pozicích mají nižší platové ohodnocení než muži?

5. Znáte osobně nějakou ženu ve vedoucí pozici (pozice středního i vrcholového managementu)?

6. Máte pocit, že jsou ženy v některém z následujících ohledů při přijímacím řízení do nové práce oproti mužům znevýhodněny?

7. Máte pocit, že situace na českém trhu práce (počet zkrácených úvazků, možnost práce z domova nebo flexibilní pracovní doba) je pro ženy s dětmi dostatečně příznivá?

8. Které z následujících aspektů mají dle Vašeho mínění nejhorší vliv na zaměstnanost žen?

9. Myslíte si, že si může rodina v ČR finančně dovolit, aby pracoval pouze muž a žena zůstala v domácnosti?

10. Byl/a jste někdy v minulosti nezaměstnaný/á?

11. Jak dlouho jste byl/a nezaměstnaný/á?

12. Čím byla Vaše nezaměstnanost způsobená?

13. Jaké je Vaše pohlaví?

14. Myslíte si, že je Váš potenciální zaměstnavatel oprávněn dotázat se při pracovním pohovoru, jestli plánujete v budoucnu mít děti nebo jestli máte možnosti hlídání dětí při jejich nemoci apod.?

15. Jaký je Váš věk?

16. Jaké je Vaše nejvyšší dosažené vzdělání?

17. Jaký je Váš rodinný stav?

18. Kolik máte dětí?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Mají podle Vás ženy stejné (psychické a jiné) dispozice jako muži pro výkon vedoucí funkce?

2. Myslíte si, že vyvážené zastoupení žen a mužů ve vedoucích pozicích přispívá k lepšímu obchodnímu výkonu firmy, ve které pracují?

3. Jste pro přijetí kvót, které by určily, jaké procento žen bude obsazeno do vedoucích pozic veřejných a státních institucí?

4. Myslíte si, že ženy ve vedoucích pozicích mají nižší platové ohodnocení než muži?

5. Znáte osobně nějakou ženu ve vedoucí pozici (pozice středního i vrcholového managementu)?

6. Máte pocit, že jsou ženy v některém z následujících ohledů při přijímacím řízení do nové práce oproti mužům znevýhodněny?

7. Máte pocit, že situace na českém trhu práce (počet zkrácených úvazků, možnost práce z domova nebo flexibilní pracovní doba) je pro ženy s dětmi dostatečně příznivá?

8. Které z následujících aspektů mají dle Vašeho mínění nejhorší vliv na zaměstnanost žen?

9. Myslíte si, že si může rodina v ČR finančně dovolit, aby pracoval pouze muž a žena zůstala v domácnosti?

10. Byl/a jste někdy v minulosti nezaměstnaný/á?

11. Jak dlouho jste byl/a nezaměstnaný/á?

12. Čím byla Vaše nezaměstnanost způsobená?

13. Jaké je Vaše pohlaví?

14. Myslíte si, že je Váš potenciální zaměstnavatel oprávněn dotázat se při pracovním pohovoru, jestli plánujete v budoucnu mít děti nebo jestli máte možnosti hlídání dětí při jejich nemoci apod.?

15. Jaký je Váš věk?

16. Jaké je Vaše nejvyšší dosažené vzdělání?

17. Jaký je Váš rodinný stav?

18. Kolik máte dětí?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Machová, P.Zaměstnanost žen a ženy ve vedoucích funkcích (výsledky průzkumu), 2012. Dostupné online na https://zamestnanost-zen-a-zeny-ve-v.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.