Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Zaměstnávání osob nad 50 leg

Zaměstnávání osob nad 50 leg

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Milada Kabourková
Šetření:07. 07. 2014 - 14. 07. 2014
Počet respondentů:7
Počet otázek (max/průměr):18 / 18
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:nelze zjistit
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.05:04
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Odpovědi respondentů

1. Jaké je Vaše pohlaví?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [mužotázka č. 2, ženaotázka č. 2].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žena457,14 %57,14 %  
muž342,86 %42,86 %  

Graf

2. Vaše nejvyšší dosažené vzdělání:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
středoškolské342,86 %42,86 %  
vysokoškolské342,86 %42,86 %  
VOŠ114,29 %14,29 %  

Graf

3. Vaše věková kategorie:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
do 30 let457,14 %57,14 %  
30 - 50 let342,86 %42,86 %  

Graf

4. Jak dlouho hledáte práci?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
1 měsíc - 12 měsíců457,14 %57,14 %  
1rok - 2 roky114,29 %14,29 %  
momentálně nehledám114,29 %14,29 %  
studuji114,29 %14,29 %  

Graf

5. Jak dlouho jste již v evidenci Úřadu práce?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [1 měsíc - 12 měsícůotázka č. 6, 1 rok - 2 rokyotázka č. 6, 2 roky - 5 letotázka č. 6, více jak 5 letotázka č. 6].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
1 měsíc - 12 měsíců685,71 %85,71 %  
1 rok - 2 roky114,29 %14,29 %  

Graf

6. Jakou práci hledáte?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
dle mé kvalifikace228,57 %28,57 %  
jakoukoliv práci228,57 %28,57 %  
jakoukoliv práci vhodnou pro můj zdravotní stav114,29 %14,29 %  
dle mého vzdělání114,29 %14,29 %  
studuji114,29 %14,29 %  

Graf

7. Počet absolvovaných pracovních pohovorů:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
1-5 měsíčně228,57 %28,57 %  
nikdo si mě nezve, většinou ani neodpoví114,29 %14,29 %  
1-5 týdně114,29 %14,29 %  
zadny114,29 %14,29 %  
studuji114,29 %14,29 %  
více jak 5 měsíčně114,29 %14,29 %  

Graf

8. Byla Vám Úřadem práce nabídnuta rekvalifikace?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne, kdyby tato nabídka přišla, využili bychom ji342,86 %42,86 %  
ano, ale neprojevil jsem zájem228,57 %28,57 %  
vzdělání mám vysoké, ale nemám v tom oboru praxi114,29 %14,29 %  
studuji114,29 %14,29 %  

Graf

9. Jakých kurzů byste se rádi zúčastnili?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
jazykové kurzy457,14 %57,14 %  
rekvalifikační228,57 %28,57 %  
studuji114,29 %14,29 %  

Graf

10. Myslíte si, že člověk by se měl celý život vzdělávat a učit si novým věcem?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
souhlasím685,71 %85,71 %  
spíše souhlasím114,29 %14,29 %  

Graf

11. Mslíte si, že zaměstnavatelé upřednostňují spíše mladé uchazeče než starší?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano571,43 %71,43 %  
ne228,57 %28,57 %  

Graf

12. Setkáváte se s inzeráty typu: "Hledáme zaměstnance do mladého kolektivu"?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano7100 %100 %  

Graf

13. Setkali jste se při pohovoru s odmítnutím, že nesplňujete věkový limit?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne571,43 %71,43 %  
ano228,57 %28,57 %  

Graf

14. Pokud ano, napište jaké pozice se odmítnutí týkalo?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

-

ne

Ne

oni se se mnou prostě nebaví, nevím, jestli je to kvůli věku

pozice v administrativě - moc mladá a nezkušená a čerstvě vdaná - "nebezpečí" že budu mít brzy dítě

xx

Ze budu mít děti a stejně půjdu na mateřskou...

15. Jaký je Váš názor na sdílené místo pro osoby starší 50 let? (sdílené místo je, že na jedné pozici jsou dva pracovníci, kteří pracují kratší úvazek).

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nevím342,86 %42,86 %  
souhlasím228,57 %28,57 %  
spíše souhlasím228,57 %28,57 %  

Graf

16. Jaký je Váš názor na stanovení povinných limitů, tedy kolik osob starší 50 let zaměstnavatel musí zaměstnat?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nesouhlasím342,86 %42,86 %  
nevím228,57 %28,57 %  
spíše souhlasím114,29 %14,29 %  
spíše nesouhlasím114,29 %14,29 %  

Graf

17. Myslíte si, že stát nabízí zaměstnavatelům dostatečnou finanční motivaci, aby zaměstnávali více osob nad 50 let?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne685,71 %85,71 %  
ano114,29 %14,29 %  

Graf

18. Co by měla dle Vašeho názoru vláda zaměstnavatelům nabídnout, aby se situace zlepšila?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

netuším, když nestačí bohaté zkušenosti, jak to zaplatit?

Nevim

opravdu netuším, jak tohle řešit...co se týče hledání práce, jsou ohroženi vlastně všichni - lidé nad 50 let, protože jsou údajně moc staří, lidé kolem 30, protože zakládají rodinu, a mladí lidé kolem 20, protože nemají žádnou praxi...takže komu pomoci dřív..

slevy na sociálním pojištění pro lidi nad 50, popř proplácet část dovolené pro tyto lidi

Upustit ze svých platů více peněz pro lidi, kteří mají sotva z čeho žít.

Určitě NE přikázat limity. Naopak motivovat na úlevách především daňových, když zaměstnají člověka nad 50 let. V podstatě jako u handicapovaných - chráněné dílny.

Zjednodušit rolování úvazků na dobu určitou. Ptal jsem se i na ně, ale řada zaměstnavatelů vůbec o této možnosti neuvažuje. Komplikované propouštění ve svém důsledku vede k obstrukcím při přijímání.

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Tento dotazník byl vyhodnocen jako nevhodný pro úlohu DZD (s největší pravdědpodobností jej zodpovědělo příliš málo respondentů).

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Kabourková, M.Zaměstnávání osob nad 50 leg (výsledky průzkumu), 2014. Dostupné online na https://zamestnavani-osob-nad-50-leg.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.