Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Zaměstnávání osob se zdravotním postižením

Zaměstnávání osob se zdravotním postižením

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Veronika Smutná
Šetření:05. 04. 2012 - 13. 04. 2012
Počet respondentů:2
Počet otázek (max/průměr):16 / 14
Použité ochrany:unikátní IP
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:nelze zjistit
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.01:29
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Dobrý den, tento dotazník se zabývá zaměstnáváním osob se zdravotním postižením. Na základě tohoto průzkumu chci zjistit, s jakými problémy se lidé se zdravotním postižením setkávaji při hledání zaměstnání. Výsledky použiji ve své bakalářské práci.


Dotazník je určen osobám se zdravotním postižením, které jsou schopny pracovat.

 

Předem děkuji všem respondentům za ochotu a vstřícnost!

Odpovědi respondentů

1. Pohlaví:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
muž150 %50 %  
žena150 %50 %  

Graf

2. Věk:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
15-30 let2100 %100 %  

Graf

3. Vzdělání:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Vysokoškolské2100 %100 %  

Graf

4. Jako fyzická osoba jste uznána:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
jen zdravotně znevýhodněný150 %50 %  
invalidní ve druhém nebo prvním stupni150 %50 %  

Graf

5. Vaše zdravotní postižení je:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
získané2100 %100 %  

Graf

6. Jste zaměstnán/a?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
student150 %50 %  
studuji150 %50 %  

Graf

7. Jak jste nalezl Vaše zaměstnání?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
sám/sama (na internetu, v novinách...)150 %50 %  
studuji150 %50 %  

Graf

8. Pracujete:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
na volném pracovním trhu (jako zdraví lidé, v běžných profesích)150 %50 %  
studuji150 %50 %  

Graf

9. V jaké oboru pracujete?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
manuální práce150 %50 %  
studuji150 %50 %  

Graf

10. Absolvoval/a jste kurzy, rekvalifikace a podobně, abyste zvýšil/a šanci uplatnit se na trhu práce?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano150 %50 %  
ne150 %50 %  

Graf

11. Je Vaše vzdělání, kvalifikace vhodná pro práci, kterou jste schopen/a jako osoba se zdravotním postižením vykonávat?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
určitě ano150 %50 %  
spíše ano150 %50 %  

Graf

12. Máte pocit, že díky Vašemu zdravotnímu postižení je pro Vás těžší najít práci, než kdybyste byl/a zdravý/á?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
určitě ne150 %50 %  
spíše ano150 %50 %  

Graf

13. Setkal/a jste se s diskriminačním chováním při hledání zaměstnání?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano2100 %100 %  

Graf

14. S jakými problémy (situacemi) jste se setkal/a při hledání zaměstnání?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
zaměstnavatel příjme raději člověka bez postižení (diskriminační chování)2100 %100 %  
nevhodná pracovní doba150 %50 %  
práci nejste schopen/a vykonávat v plném rozsahu (omezuje Vás Vaše postižení)150 %50 %  

Graf

15. Pokud jste se setkal/a s dalšími problémy při hledání zaměstnání, napiště je:

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

žádné odpovědi

16. Jaké máte zkušenosti se zaměstnáním?

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

žádné odpovědi

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Tento dotazník byl vyhodnocen jako nevhodný pro úlohu DZD (s největší pravdědpodobností jej zodpovědělo příliš málo respondentů).

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Smutná, V.Zaměstnávání osob se zdravotním postižením (výsledky průzkumu), 2012. Dostupné online na https://zamestnavani-osob-s-postizen.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.