Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Zaměstnávání zdravotně postižených osob

Zaměstnávání zdravotně postižených osob

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Lucie Jarošová
Šetření:23. 01. 2013 - 02. 02. 2013
Počet respondentů:19
Počet otázek (max/průměr):18 / 14.79
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:po jedné otázce
Návratnost dotazníků:62,5 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.02:27
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Dámy a pánové, dovoluji si Vás tímto zdvořile požádat o vyplnění následujícího dotazníku. Tento dotazník slouží jako jeden z podkladů k vypracování bakalářské práce na téma „Nezaměstnanost jako sociální problém“. 

Děkuji Vám za Váš čas.

Odpovědi respondentů

1. Jak často jste v kontaktu (v práci, v osobním životě, …) se zdravotně postiženými lidmi?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
velmi zřídka1052,63 %52,63 %  
denně421,05 %21,05 %  
zhruba jednou za týden315,79 %15,79 %  
každý měsíc15,26 %5,26 %  
zhruba jednou za měsíc15,26 %5,26 %  

Graf

2. Jaké je pro Vás setkání se zdravotně postiženou osobou?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
bezproblémové- stejné jako setkání s kýmkoli jiným1052,63 %52,63 %  
snažím se pomoci421,05 %21,05 %  
cítím soucit421,05 %21,05 %  
jsem bezradný - nevím co dělat15,26 %5,26 %  

Graf

3. Pracoval jste někdy se zdravotně postiženou osobou? (myšleno v zaměstnání)

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Anootázka č. 4, Neotázka č. 8].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne1473,68 %73,68 %  
Ano526,32 %26,32 %  

Graf

4. Jakou práci tento zdravotně postižený dělal?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
pomocné práce480 %21,05 %  
jiné práce120 %5,26 %  

Graf

5. Jak jste byl spokojen s jeho prací?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nemohu posoudit360 %15,79 %  
spokojen240 %10,53 %  

Graf

6. Myslíte si, že zdravotně postižený člověk plně zastal práci, kterou by zastal člověk bez postižení?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano360 %15,79 %  
nevím240 %10,53 %  

Graf

7. Jak byl přijat kolektivem?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
byl přijat480 %21,05 %  
nebyl přijat kolektivem120 %5,26 %  

Graf

8. Myslíte si, že by na Vašem pracovišti dokázal zdravotně postižený plně fungovat?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
částečně ano (např. zkrácený prac. poměr)857,14 %42,11 %  
ano321,43 %15,79 %  
ne321,43 %15,79 %  

Graf

9. Vadilo by Vám pracovat na stejném pracovišti se zdravotně postiženou osobou?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nevadilo - nikdy jsem na jednom pracovišti s postiženou osobou nebyl1368,42 %68,42 %  
nevadilo - už jsem s postiženou osobou pracoval526,32 %26,32 %  
vadilo – už jsem pracoval15,26 %5,26 %  

Graf

10. Myslíte si, že by měli zdravotně postižení lidé pracovat?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano1894,74 %94,74 %  
ne15,26 %5,26 %  

Graf

11. Myslíte si, že zdravotně postižení lidé chtějí pracovat?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano1894,74 %94,74 %  
pokud jim to rozsah jejich postižení dovoluje, tak myslím, že většina ano 15,26 %5,26 %  

Graf

12. Uveďte, v jakém sektoru si myslíte, že by měli tělesně postižení pracovat?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Chráněné dílny631,58 %31,58 %  
Jiná možnost315,79 %15,79 %  
Soukromý sektor315,79 %15,79 %  
Státní sektor210,53 %10,53 %  
hlavně tam, kde práci zvládnou, na sektoru nezáleží15,26 %5,26 %  
Domácí práce15,26 %5,26 %  
kdekoli15,26 %5,26 %  
každého to táhne jinam,nejde sumarizovat15,26 %5,26 %  
všechny možnosti15,26 %5,26 %  

Graf

13. Je podle vás přínosné, aby pracovali tělesně postižení s běžnou populací?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano1789,47 %89,47 %  
nevím15,26 %5,26 %  
ne15,26 %5,26 %  

Graf

14. Kdybyste byl(a) v pozici zaměstnavatele, snažil(a) byste se zaměstnat zdravotně postižené?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano1263,16 %63,16 %  
nevím526,32 %26,32 %  
ne210,53 %10,53 %  

Graf

15. Jakým způsobem by měl stát podporovat zaměstnávání zdravotně postižených?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
chráněná pracovní místa736,84 %36,84 %  
úleva na daních631,58 %31,58 %  
povinné limity pro firmy315,79 %15,79 %  
jiná možnost15,26 %5,26 %  
neměli by mít žádnou výjimečnou podporu15,26 %5,26 %  
1. a 3. možnost15,26 %5,26 %  

Graf

16. Jaké je Vaše pohlaví?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žena1368,42 %68,42 %  
muž631,58 %31,58 %  

Graf

17. Jaký je Váš věk?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
21- 30 let947,37 %47,37 %  
15- 20 let526,32 %26,32 %  
41- 50 let315,79 %15,79 %  
31- 40 let210,53 %10,53 %  

Graf

18. Jste:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
student1052,63 %52,63 %  
zaměstnaný (sebezaměstnaný)631,58 %31,58 %  
nezaměstnaný-hledám si práci210,53 %10,53 %  
nezaměstnaný-nehledám si práci15,26 %5,26 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Tento dotazník byl vyhodnocen jako nevhodný pro úlohu DZD (s největší pravdědpodobností jej zodpovědělo příliš málo respondentů).

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Jarošová, L.Zaměstnávání zdravotně postižených osob (výsledky průzkumu), 2013. Dostupné online na https://zamestnavani-zdravotne-posti.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.