Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Zaměstnávání zdravotně postižených

Zaměstnávání zdravotně postižených

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Irena Procházková
Šetření:15. 03. 2009 - 12. 04. 2009
Počet respondentů:42
Počet otázek (max/průměr):17 / 17
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:14,1 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.02:09
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Dobrý den,


Jmenuji se Irena Procházková a studuji obor andragogika, v rámci své bakalářské práce zjišťuji jaké jsou postoje a názory na handicapované a možnost jejich pracovního uplatnění.


Tento dotazník je určen pro širokou veřejnost od 15 let věku.


Dotazník je anonymní a slouží pouze pro vypracování mé bakalářské práce.


Předem děkuji za Váš čas a ochotu při vyplňování.
 

Odpovědi respondentů

1. Co si představujete pod pojmem "handicapovaní"?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
postižení tělesné či duševní 3685,71 %85,71 %  
jiný stav od normality v obecné rovině 511,9 %11,9 %  
závislost na druhých 12,38 %2,38 %  

Graf

2. Domníváte se, že máte dostatek informací o handicapovaných?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano 2047,62 %47,62 %  
ne 1228,57 %28,57 %  
spíše ano 819,05 %19,05 %  
spíše ne 24,76 %4,76 %  

Graf

3. Jak často se setkáváte s těžce handicapovanými lidmi (zrakově, sluchově, tělesně nebo jiné)?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
téměř vůbec 1433,33 %33,33 %  
několikrát měsíčně 1330,95 %30,95 %  
denně819,05 %19,05 %  
několikrát týdně 716,67 %16,67 %  

Graf

4. Setkání s těžce handicapovanou osobou je pro mě:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
bezproblémové1228,57 %28,57 %  
normální věc a snažím se jim co nejvíce pomoci 1023,81 %23,81 %  
cítím soucit a vždy se snažím těmto lidem nějakým způsobem pomoci 1023,81 %23,81 %  
cítím se bezradná, nevím, co mám dělat 511,9 %11,9 %  
nedělá mi to dobře, je to pro mě stresující 511,9 %11,9 %  

Graf

5. Kontakt s handicapovanými lidmi:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nevyhledávám jej 2047,62 %47,62 %  
nedokážu posoudit 1638,1 %38,1 %  
vyhledávám 511,9 %11,9 %  
spíše se mu vyhýbám 12,38 %2,38 %  

Graf

6. Máte zkušenosti s pravidelným kontaktem s handicapovanou osobu?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nemám pravidelnou zkušenosti 1945,24 %45,24 %  
v rodině1228,57 %28,57 %  
na pracovišti / ve škole1023,81 %23,81 %  
v blízkém okolí (bydlišti)921,43 %21,43 %  

Graf

7. Měli by postižení pravidelně pracovat?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
souhlasím2047,62 %47,62 %  
spíše souhlasím1433,33 %33,33 %  
nevím49,52 %9,52 %  
nesouhlasím37,14 %7,14 %  
spíše nesouhlasím12,38 %2,38 %  

Graf

8. Vadilo by Vám pracovat spolu s těžce handicapovanou osobou?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše ne 1638,1 %38,1 %  
rozhodně ne 1433,33 %33,33 %  
nedokážu teď posoudit 819,05 %19,05 %  
rozhodně ano 24,76 %4,76 %  
spíše ano 24,76 %4,76 %  

Graf

9. S nástupem nového nejbližšího spolupracovníka - vozíčkáře:

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
souhlasím3071,43 %71,43 %  
spíše souhlasím921,43 %21,43 %  
nesouhlasím24,76 %4,76 %  
spíše nesouhlasím12,38 %2,38 %  

Graf

10. S nástupem nového nejbližšího spolupracovníka - nevidomého:

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
souhlasím1740,48 %40,48 %  
spíše souhlasím1535,71 %35,71 %  
nevím511,9 %11,9 %  
spíše nesouhlasím37,14 %7,14 %  
nesouhlasím24,76 %4,76 %  

Graf

11. S nástupem nového nejbližšího spolupracovníka - neslyšícího:

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
souhlasím1945,24 %45,24 %  
spíše souhlasím1433,33 %33,33 %  
nevím37,14 %7,14 %  
nesouhlasím37,14 %7,14 %  
spíše nesouhlasím37,14 %7,14 %  

Graf

12. Domníváte se, že handicapovaní lidé jsou v dnešní společnosti při hledání pracovního uplatnění diskriminováni?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
souhlasím1638,1 %38,1 %  
spíše souhlasím1535,71 %35,71 %  
nevím716,67 %16,67 %  
spíše nesouhlasím24,76 %4,76 %  
nesouhlasím24,76 %4,76 %  

Graf

13. Souhlasíte se začleňováním handicapovaných osob do společnosti (zaměstnání, kulturní akce, vzdělávání)?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
souhlasím3480,95 %80,95 %  
spíše souhlasím614,29 %14,29 %  
nesouhlasím12,38 %2,38 %  
nevím12,38 %2,38 %  

Graf

14. Váš věk je?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
20 - 29 let 2354,76 %54,76 %  
15 - 19 let 921,43 %21,43 %  
30 - 59 let 819,05 %19,05 %  
60 let a více 24,76 %4,76 %  

Graf

15. Jste?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žena3378,57 %78,57 %  
muž921,43 %21,43 %  

Graf

16. Bydlíte v obci:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nad 100 tisíc obyvatel 2047,62 %47,62 %  
v rozmezí 1 - 25 tisíc obyvatel 819,05 %19,05 %  
v rozmezí 25 - 100 tisíc obyvatel 819,05 %19,05 %  
méně než 1 tisíc obyvatel 614,29 %14,29 %  

Graf

17. Vaše nejvyšší dokončené vzdělání?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
středoškolské s maturitou 2047,62 %47,62 %  
vysokoškolské 1228,57 %28,57 %  
základní 819,05 %19,05 %  
středoškolské bez maturity 24,76 %4,76 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Tento dotazník byl vyhodnocen jako nevhodný pro úlohu DZD (s největší pravdědpodobností jej zodpovědělo příliš málo respondentů).

Citace

Procházková, I.Zaměstnávání zdravotně postižených (výsledky průzkumu), 2009. Dostupné online na https://zamestnavani-zdravotne-postizenych.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.