Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Zamestnávanie absolventov

Zamestnávanie absolventov

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:peter gramblicka
Šetření:06. 05. 2009 - 07. 05. 2009
Počet respondentů:35
Počet otázek (max/průměr):6 / 5.97
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:40 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.01:05
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Som študentomTrenčianskej univerzity A. Dubčeka v Trenčíne, 3. ročník. Touto cestou sa obraciam na Vás, vážení respondenti/respondentky, so žiadosťou o vyplnenie tohto dotazníka.
Čestne prehlasujem, že všetky informácie a výsledky dotazníka budú použité len ako podklady k bakalárskej práci. Všetky odpovede zostanú anonymné a budú považované za dôverné.
Ďakujem za jeho pravdivé vyplnenie.
 

Odpovědi respondentů

1. Aká veľká je vaša spoločnosť?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
malá (do 100 zamestnancov)2880 %80 %  
veľká (nad 500 zamestnancov)411,43 %11,43 %  
stredná (do 500 zamestnancov)38,57 %8,57 %  

Graf

2. Pracujú u vás aj absolventi?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
áno2674,29 %74,29 %  
nie 925,71 %25,71 %  

Graf

3. Ak by vo Vašej spoločnosti vzniklo nové pracovné miesto, zamestnali by ste aj absolventa?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano3291,43 %91,43 %  
nie 38,57 %8,57 %  

Graf

4. Ste spokojný s vedomostnou prípravou u absolventov?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ako u ktorých2982,86 %82,86 %  
áno411,43 %11,43 %  
nie25,71 %5,71 %  

Graf

5. V čom by sa mohli vedomosti alebo zručnosti absolventov zlepšovať?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
praktické znalosti2982,86 %82,86 %  
znalosť cudzích jazykov822,86 %22,86 %  
odborné znalosti 822,86 %22,86 %  

Graf

6. Aké vlastnosti si najviac ceníte na absolvetoch ? (vyberte aspoň 3 možnosti)

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit více z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
samostatnosť1955,88 %54,29 %  
flexibilita1852,94 %51,43 %  
riešenie problémov1441,18 %40 %  
zvládanie záťaže1338,24 %37,14 %  
orientácia v informáciách1235,29 %34,29 %  
výkonnosť1132,35 %31,43 %  
efektívna komunikácia1132,35 %31,43 %  
spolupráca823,53 %22,86 %  
plánovanie a organizovanie práce720,59 %20 %  
zručnosť617,65 %17,14 %  
uspokojovanie zákazníckych potrieb411,76 %11,43 %  
podnikavosť25,88 %5,71 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Tento dotazník byl vyhodnocen jako nevhodný pro úlohu DZD (s největší pravdědpodobností jej zodpovědělo příliš málo respondentů).

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

gramblicka, p.Zamestnávanie absolventov (výsledky průzkumu), 2009. Dostupné online na https://zamestnavanie-absolventov.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.