Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Žánr fanfiction

Žánr fanfiction

Průzkum průměrné mzdy / příjmu v různých oborech
Zúčastněte se zcela ANONYMNÍHO průzkumu ohledně výše mzdy. Ovlivňuje ji pohlaví, věk, nebo třeba vzdělání?

(veřejné výsledky 18. prosince)

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Dagmar Čechová
Šetření:13. 05. 2013 - 12. 06. 2013
Počet respondentů:281
Počet otázek (max/průměr):8 / 6
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:84,5 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.01:16
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF-1 PDF-2 PDF-3 PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Tento dotazník slouží k výzkumu v rámci mé diplomové práce na téma "Žánr fanfiction" a jeho cílem je zjistit, ponětí obyvatel České republiky právě o tomto žánru. Anketa je zcela anonymní, nebojte se proto, prosím, odpovídat na všechny otázky!

Odpovědi respondentů

1. Pohlaví

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Žena19870,46 %70,46 %  
Muž8329,54 %29,54 %  

Graf

2. Věk

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
19-2515454,8 %54,8 %  
26-344616,37 %16,37 %  
15-184315,3 %15,3 %  
42+176,05 %6,05 %  
35-42144,98 %4,98 %  
0-1472,49 %2,49 %  

Graf

3. Znáte pojem "fanfiction"?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Anootázka č. 4, Ne → konec dotazníku].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano19870,46 %70,46 %  
Ne8329,54 %29,54 %  

Graf

4. Čtete fanfiction:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Pojem znám, ale nečtuotázka č. 6, Jednou nebo dvakrátotázka č. 5, Více než párkrát, ale moc neotázka č. 5, Občasotázka č. 5, Častootázka č. 5, Prakticky neustáleotázka č. 5].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Pojem znám, ale nečtu6632,84 %23,49 %  
Občas4120,4 %14,59 %  
Často3014,93 %10,68 %  
Více než párkrát, ale moc ne2411,94 %8,54 %  
Jednou nebo dvakrát2110,45 %7,47 %  
Prakticky neustále199,45 %6,76 %  

Graf

5. Jak dlouho čtete fanfiction?

Odpovědi se kryjí, ale určitě nevíte přesně na den - vybírejte možnost, která se spíše hodí

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
déle než tři roky7858,21 %27,76 %  
2-3 roky2417,91 %8,54 %  
1-2 roky1611,94 %5,69 %  
0,5-1 rok128,96 %4,27 %  
Méně než půl roku42,99 %1,42 %  

Graf

6. Zařadili byste se do nějakého fandomu?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne11859,3 %41,99 %  
ano8140,7 %28,83 %  

Graf

7. Víte co v rámci fanfiction znamená pojem "slash"?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Anootázka č. 8, Ne → konec dotazníku].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano11155,5 %39,5 %  
Ne8944,5 %31,67 %  

Graf

8. Čtete slash?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Pojem znám, ale nečtu4238,18 %14,95 %  
Občas nějakou přečtu2825,45 %9,96 %  
Pár jsem jich přečetl/a2421,82 %8,54 %  
Čtu výhradně slash1614,55 %5,69 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u 2 otázek.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

6. Zařadili byste se do nějakého fandomu?

 • odpověď ano:
  • 3.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Čtu výhradně slash na otázku 8. Čtete slash?

7. Víte co v rámci fanfiction znamená pojem "slash"?

 • odpověď Ano:
  • 2.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Čtu výhradně slash na otázku 8. Čtete slash?
  • 2.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Občas nějakou přečtu na otázku 8. Čtete slash?
  • 2.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Pár jsem jich přečetl/a na otázku 8. Čtete slash?
  • zobrazit další souvislosti
  • 2.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Pojem znám, ale nečtu na otázku 8. Čtete slash?

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Pohlaví

2. Věk

3. Znáte pojem "fanfiction"?

4. Čtete fanfiction:

5. Jak dlouho čtete fanfiction?

6. Zařadili byste se do nějakého fandomu?

7. Víte co v rámci fanfiction znamená pojem "slash"?

8. Čtete slash?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Pohlaví

2. Věk

3. Znáte pojem "fanfiction"?

4. Čtete fanfiction:

5. Jak dlouho čtete fanfiction?

6. Zařadili byste se do nějakého fandomu?

7. Víte co v rámci fanfiction znamená pojem "slash"?

8. Čtete slash?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Čechová, D.Žánr fanfiction (výsledky průzkumu), 2013. Dostupné online na https://zanr-fanfiction.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.