Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Zápis do 1. třídy a odklad školní docházky

Zápis do 1. třídy a odklad školní docházky

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Simona Boltíková
Šetření:03. 05. 2016 - 17. 05. 2016
Počet respondentů:44
Počet otázek (max/průměr):16 / 14.41
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:51,3 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.03:37
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Prosím vás o vyplnění krátkého dotazníku týkajícího se zápisů do 1. třídy a odkladů povinné školní docházky.

Odpovědi respondentů

1. Termín zápisů k základnímu vzdělávání od 15.1. – 15.2. z hlediska zralosti dítěte:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
preferoval/a bych pozdější termín2556,82 %56,82 %  
mi přijde vhodný1840,91 %40,91 %  
preferoval/a bych dřívější termín12,27 %2,27 %  

Graf

2. Myslím, že by byla prospěšná dlouhodobá pravidelná spolupráce se školním psychologem, který by poradil, jak podpořit správný rozvoj dítěte.

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne2454,55 %54,55 %  
ano2045,45 %45,45 %  

Graf

3. Psychologické vyšetření školní zralosti školním psychologem, který by byl k dispozici ve školce, by mi pomohlo s rozhodnutím o nástupu dítěte do školy

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše souhlasím1125 %25 %  
souhlasím1125 %25 %  
nesouhlasím818,18 %18,18 %  
nevím818,18 %18,18 %  
spíše nesouhlasím613,64 %13,64 %  

Graf

4. Řídil/a bych se doporučením výše uvedeného psychologa

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše souhlasím1738,64 %38,64 %  
nevím1125 %25 %  
souhlasím818,18 %18,18 %  
nesouhlasím511,36 %11,36 %  
spíše nesouhlasím36,82 %6,82 %  

Graf

5. O odkladu povinné školní docházky mého dítěte bych raději rozhodovala sama ( bez doporučení odborníků )

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše nesouhlasím1738,64 %38,64 %  
spíše souhlasím1431,82 %31,82 %  
souhlasím511,36 %11,36 %  
nevím49,09 %9,09 %  
nesouhlasím49,09 %9,09 %  

Graf

6. Přiřaďte váhu jednotlivým faktorům, které ovlivňují vaše rozhodování o podání žádosti o odkladu povinné školní docházky ( 1 – nejmenší ….. 5 - největší )

Povinná otázka, respondent se musel u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi „1”, „2”, „3”, „4” a „5”, respondent se musel u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi na dané škále.

PodotázkaPrůměrRozptyl
Doporučení školního psychologa3.0231.431
Doporučení mnou vybraného psychologa3.4321.927
Doporučení dětského lékaře3.3861.328
Doporučení učitelky v mateřské škole3.3861.828
kamarádi mají také odklad1.51.159
obavy z neúspěchu dítěte2.2271.539
prodloužení dětství2.0681.973
odklad školních povinností (úkoly aj.)1.9321.836
nevyhovuje mi pevný časový rozvrh ve škole1.751.733
datum narození dítěte2.5682.291
pohlaví dítěte1.6821.626

Graf

7. Dle mého názoru je pravidelná docházka do MŠ nutná pro rozvoj dítěte?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
souhlasím2454,55 %54,55 %  
spíše souhlasím1227,27 %27,27 %  
spíše nesouhlasím49,09 %9,09 %  
nevím24,55 %4,55 %  
nesouhlasím24,55 %4,55 %  

Graf

8. V případě povolení odkladu povinné školní docházky preferuji zařazení dítěte do přípravné třídy ZŠ zřízené pro děti v posledním roce před zahájením povinné školní docházky pro vyrovnání jejich vývoje a zmírnění obtíží při nástupu do 1. třídy

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
souhlasím1431,82 %31,82 %  
nevím1022,73 %22,73 %  
spíše souhlasím920,45 %20,45 %  
spíše nesouhlasím818,18 %18,18 %  
nesouhlasím36,82 %6,82 %  

Graf

9. V případě povolení odkladu preferuji, aby mé dítě zůstalo v předškolním oddělení MŠ :

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nemohu posoudit1125 %25 %  
spíše souhlasím1022,73 %22,73 %  
spíše nesouhlasím1022,73 %22,73 %  
souhlasím920,45 %20,45 %  
nesouhlasím49,09 %9,09 %  

Graf

10. V případě, že jste na předcházející otázku odpověděli "souhlasím" či "spíše souhlasím", pak prosím doplňte, proč?

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

MŠ by měla děti předškolního věku připravovat na školní docházku

Nevím, kde jinde by mělo ve školce být? Snad s úplně nejmenšími, které nastoupí do jeho třídy?

Protože ne pro každé dítě je vhodný přípravný ročník. Například pro dítě poruchou chování nebo pro dítě silně úzkostné je lepší známé prostředí pokud je v MŠ kvalitní pedagog který s těmi to dětmi umí pracovat.

Protože,aby vůbec nestrátilo vědomosti,které dítě ještě má.

Přípravná třída je skoro to samé co školka jediný rozdíl je ,že tam jsou lavice a méně dětí. To co se tam učí tak to ve školce také.A na víc při odkladu školní docházky si mohu odečíst školkovné z daní a mám možnost dalších prázdninových školek. V přípravné třídě se musím řídít prázdni namy ve škole.Když némám hlídaní je to problém.Dřív taky žádné přípravné třídy nebyly a děti to musely zvládnout.Ale né že neměly být nápad to špatný není.

spíše bych nechala dítě v prostředí, které již zná, určitě by nebylo ze školky jediné s odkladem, takže už by tam mělo i nějaké kamarády

v dětmi, které nemají odklad (tj. poslední ročník MŠ) se neposune dál, zůstane na jejich úrovni

vlastní zkušenost

11. Považuji přípravnou třídu , zřízenou pro vyrovnání, zmírnění nerovností ve vývoji , překonání nezralosti a zlepšení připravenosti dítěte k zahájení povinné školní docházky za nejlepší řešení při odkladu?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano2556,82 %56,82 %  
ne1943,18 %43,18 %  

Graf

12. V případě, že jste na předcházející otázku odpověděli "ne", prosím, uveďte důvod.

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

je to naprosto zástupný problém

Jedná se o ponižování dítěte.

Mimochodem, nesouhlasím s odklady jako takovými, pokud zde není diagnostikovaná porucha CNS.

možná v případě odkladu z důvodu zjevné poruchy učení či soustředění. Já měl však odklad spíše ze zdravotních důvodů, nepotřeboval jsem žádnou zvláštní péči, vyhovovalo mi, že jsem si mohl spíše hrát s ostatními dětmi a ve škole mi rozhodně nic nechybělo, byl jsem premiant.

Protože "nejlepší" znamená prakticky totéž jako "jediné možné". Jsou tu i jiné použitelné možnosti.

Přípravná třída - už je učení a v případě odkladu víc prospěje "školková" příprava

S dostatkem zdrojů znalostí... lze určitě vytvořit lepší řešení na míru, byť to není reálné

To jsem napsala v bodě 10.

V mém okolí o žádné takové nevím. Nemohu tedy posoudit.

záleží na kvalitě, školka může být přínosnější

13. Pohlaví

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Žena3579,55 %79,55 %  
Muž920,45 %20,45 %  

Graf

14. Nejvyšší dosažené vzdělání

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Vysokoškolské2352,27 %52,27 %  
Středoškolské1840,91 %40,91 %  
Základní36,82 %6,82 %  

Graf

15. Vaše současné zaměstnání je

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
v soukromém sektoru1840,91 %40,91 %  
ve státní správě1738,64 %38,64 %  
na mateřské (rodičovské) dovolené49,09 %9,09 %  
bez zaměstnání36,82 %6,82 %  
v domácnosti24,55 %4,55 %  

Graf

16. Velikost obce ve které žijete

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
100 001 a více1534,09 %34,09 %  
méně, než 10 000 obyvatel1329,55 %29,55 %  
30 001 - 100 000 obyvatel1022,73 %22,73 %  
10 001 - 30 000 obyvatel613,64 %13,64 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u 2 otázek.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

2. Myslím, že by byla prospěšná dlouhodobá pravidelná spolupráce se školním psychologem, který by poradil, jak podpořit správný rozvoj dítěte.

  • odpověď ano:
    • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi spíše souhlasím na otázku 3. Psychologické vyšetření školní zralosti školním psychologem, který by byl k dispozici ve školce, by mi pomohlo s rozhodnutím o nástupu dítěte do školy
  • odpověď ne:
    • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi nevím na otázku 4. Řídil/a bych se doporučením výše uvedeného psychologa

11. Považuji přípravnou třídu , zřízenou pro vyrovnání, zmírnění nerovností ve vývoji , překonání nezralosti a zlepšení připravenosti dítěte k zahájení povinné školní docházky za nejlepší řešení při odkladu?

  • odpověď ano:
    • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi souhlasím na otázku 8. V případě povolení odkladu povinné školní docházky preferuji zařazení dítěte do přípravné třídy ZŠ zřízené pro děti v posledním roce před zahájením povinné školní docházky pro vyrovnání jejich vývoje a zmírnění obtíží při nástupu do 1. třídy

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Termín zápisů k základnímu vzdělávání od 15.1. – 15.2. z hlediska zralosti dítěte:

2. Myslím, že by byla prospěšná dlouhodobá pravidelná spolupráce se školním psychologem, který by poradil, jak podpořit správný rozvoj dítěte.

3. Psychologické vyšetření školní zralosti školním psychologem, který by byl k dispozici ve školce, by mi pomohlo s rozhodnutím o nástupu dítěte do školy

4. Řídil/a bych se doporučením výše uvedeného psychologa

5. O odkladu povinné školní docházky mého dítěte bych raději rozhodovala sama ( bez doporučení odborníků )

6. Přiřaďte váhu jednotlivým faktorům, které ovlivňují vaše rozhodování o podání žádosti o odkladu povinné školní docházky ( 1 – nejmenší ….. 5 - největší )

7. Dle mého názoru je pravidelná docházka do MŠ nutná pro rozvoj dítěte?

8. V případě povolení odkladu povinné školní docházky preferuji zařazení dítěte do přípravné třídy ZŠ zřízené pro děti v posledním roce před zahájením povinné školní docházky pro vyrovnání jejich vývoje a zmírnění obtíží při nástupu do 1. třídy

9. V případě povolení odkladu preferuji, aby mé dítě zůstalo v předškolním oddělení MŠ :

11. Považuji přípravnou třídu , zřízenou pro vyrovnání, zmírnění nerovností ve vývoji , překonání nezralosti a zlepšení připravenosti dítěte k zahájení povinné školní docházky za nejlepší řešení při odkladu?

13. Pohlaví

14. Nejvyšší dosažené vzdělání

15. Vaše současné zaměstnání je

16. Velikost obce ve které žijete

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Termín zápisů k základnímu vzdělávání od 15.1. – 15.2. z hlediska zralosti dítěte:

2. Myslím, že by byla prospěšná dlouhodobá pravidelná spolupráce se školním psychologem, který by poradil, jak podpořit správný rozvoj dítěte.

3. Psychologické vyšetření školní zralosti školním psychologem, který by byl k dispozici ve školce, by mi pomohlo s rozhodnutím o nástupu dítěte do školy

4. Řídil/a bych se doporučením výše uvedeného psychologa

5. O odkladu povinné školní docházky mého dítěte bych raději rozhodovala sama ( bez doporučení odborníků )

6. Přiřaďte váhu jednotlivým faktorům, které ovlivňují vaše rozhodování o podání žádosti o odkladu povinné školní docházky ( 1 – nejmenší ….. 5 - největší )

7. Dle mého názoru je pravidelná docházka do MŠ nutná pro rozvoj dítěte?

8. V případě povolení odkladu povinné školní docházky preferuji zařazení dítěte do přípravné třídy ZŠ zřízené pro děti v posledním roce před zahájením povinné školní docházky pro vyrovnání jejich vývoje a zmírnění obtíží při nástupu do 1. třídy

9. V případě povolení odkladu preferuji, aby mé dítě zůstalo v předškolním oddělení MŠ :

11. Považuji přípravnou třídu , zřízenou pro vyrovnání, zmírnění nerovností ve vývoji , překonání nezralosti a zlepšení připravenosti dítěte k zahájení povinné školní docházky za nejlepší řešení při odkladu?

13. Pohlaví

14. Nejvyšší dosažené vzdělání

15. Vaše současné zaměstnání je

16. Velikost obce ve které žijete

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Boltíková, S.Zápis do 1. třídy a odklad školní docházky (výsledky průzkumu), 2016. Dostupné online na https://zapis-do-1-tridy-a-odklad-sk.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.