Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Zařízení na zmírnění úzkosti

Zařízení na zmírnění úzkosti

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Michaela Petrášová
Šetření:11. 07. 2022 - 25. 07. 2022
Počet respondentů:13
Počet otázek (max/průměr):10 / 9.77
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:20 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.02:54
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Dobrý den,
jsme skupina studentů VŠ, kteří se snaží vytvořit funkční prototyp pro pacienty s onemocněním srdce nebo/a s úzkostlivými poruchami a taky pro lidi, kteří vedou stresující lifestyle(př. manažeři velkých firem). Jedná o relativně malé nositelné zařízení na hrudi, které Vám měří EKG a na základě toho vyvodí stav Vašeho srdce, který zapisuje do elektronické lékařské zprávy, ke které má Váš doktor přístup(v případě pacientů). Kromě toho umožnuje spustit vibraci v oblasti hrudi v případě panické ataky na zklidnění srdce, čímž taky pomáhá dosáhnout snadněji srdeční koherence, která dokáže zklidnit celkový organismus, a tak i snížit riziko rozvinutí srdeční chorob, jež jsou úzce spojeny s chronickým stresem a častými panickými ataky, např. ischemická choroba srdeční.
Velmi by nám při našem postupu pomohlo vyplnění tohoto anonymního dotazníku, abychom mohli dosáhnout co nejkvalitnějších výsledků.
Předem děkujeme za vyplnění.

Odpovědi respondentů

1. Jaká je Vaše věková kategorie?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
36-50 let646,15 %46,15 %  
26-35 let430,77 %30,77 %  
60 +17,69 %7,69 %  
51-60 let17,69 %7,69 %  
15-17 let17,69 %7,69 %  

Graf

2. Trpíte stavy úzkostmi?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Zažívám, ale jen velmi zřídka323,08 %23,08 %  
Ano, zažívám je 3-5x za týden215,38 %15,38 %  
Ano, zažívám je 1-2x za týden215,38 %15,38 %  
Ne, nikdy takové stavy nezažívám215,38 %15,38 %  
Ano, zažívám je 3-5x za den17,69 %7,69 %  
Ano, zažívám je 6x a více za týden17,69 %7,69 %  
Ano, zažívám je 6x a více za den17,69 %7,69 %  
Ano, zažívám je 1-2x za den17,69 %7,69 %  

Graf

3. Do jaké kategorie spadáte?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Trpím úzkostmi (nediagnostikováno)538,46 %38,46 %  
Trpím úzkostmi (diagnostikováno)538,46 %38,46 %  
vedu stresující životní styl323,08 %23,08 %  

Graf

4. Zažíváte při stavu úzkostí srdeční palpitaci(tj. bušení srdce)?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano, ale mírnou.538,46 %38,46 %  
Ne, nezažívám.538,46 %38,46 %  
Ano, a to dost intenzivně.323,08 %23,08 %  

Graf

5. Jakým způsobem postupujete pro zmírnění úzkosti?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
úzkost samo snadno odezní, nepoužívám žádné techniky646,15 %46,15 %  
beru předepsané léky a pomáhají mi323,08 %23,08 %  
užívám relaxační techniky, ale příliš mi nepomáhají17,69 %7,69 %  
beru předepsané léky, ale příliš mi nepomáhají17,69 %7,69 %  
ještě jsem předchozí možnosti nevyzkoušel/a17,69 %7,69 %  
mám vlastní techniky17,69 %7,69 %  

Graf

6. Věříte, že by naše zařízení(viz popis výše) pro Vás mohl mít přívětivé účinky a pomohl Vám zmírnit Vaše úzkostné stavy/usnadnilo život s onemocněním srdce/zlepšilo Váš stresující lifestyle??

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Nedokážu to posoudit, potřeboval/a bych si to vyzkoušet861,54 %61,54 %  
Ne, nemyslím si to538,46 %38,46 %  

Graf

7. Proč byste tento produkt nechtěl/a užívat? V případě, že byste produkt chtěl/a užívat, prosím napište, co se Vám na produktu naopak líbí.

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

.

a kde je ten popis? (viz výše) ???

Bušení srdce nevnímám při úzkosti jako problém, spíš bych se bála, že zařízení bude nepříjemné a že bude nevyžádaně vibrovat.

Dajdete si praci.

Chtěl bych nejprve vyzkoušet

Já prostě nevím

Moc radám na zmírnění úzkosti nevěřím. Vždyť úzkost patří k životu. Má člověka chránit. Záleží jak moc je vysoká a jak člověka omezuje.

nechtěl - podle popisu to je přístroj na zvyšování úzkosti a ne na snižování, krom toho informuje o tom co stejně už vím i bez něj

Rád bych to vyzkoušel, zda to i funguje.

úzkosti nejsou tak časté abych pro ne potřeboval zařízení

užívám minimálně přístrojů pro zlepšení života člověka

Zní to jako nesmysl. Jak mi vibrace zpomalí bušení srdce?!

8. Prosím sdělte, co by Vás přesvědčilo přístroj užívat. Vyplňte v případě, že zaujímáte negativní postoj k produktu.

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

.

a kde je ten popis?

Bezplatné vyzkoušení (zapůjčení) od lékaře.

Doporučení lékaře s vysvětlením, že nejde o řešení bušení srdce.

Když by fungoval

nějaké vyzkoušené techniky a výzkumy, kterým tento přístroj pomohl

Nevím

nevím asi nic, leda by dostal nějakou novou funkci kterou bych mohl aspoň vzdáleně považovat za užitečnou

Nevím.

Nezaujímám negativní postoj k produktu.

Nic

úzkosti nejsou tak časté abych pro ne potřeboval zařízení

9. Ocenil/a byste nějakou další funkci přístroje, kterou byste tam chtěl/a zařadit?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

.

a kde je ten popis?

ne

Ne.

něco podobného jako kardiostimulátor

Nevím

nic mě nenapadá

Nic mě nenapadá

Nic mě nenapadá.

Osobně by mi pro řešení úzkostí více pomohlo něco jako virtuální realita - na chvíli se odpojit, přejít do relaxačního prostředí bez rušivých zvuků a zaměstnat mozek příjemnými vjemy.

Pujde na to nainstalovat Doom?

Vodotrysk.

10. Jak byste na stupnici zhodnotil/a náš nápad?(1-vůbec se mi nelíbí, 10-top nápad)

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „1”, „2”, „3”, „4”, „5”, „6”, „7”, „8”, „9” a „10”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
5430,77 %30,77 %  
1430,77 %30,77 %  
7215,38 %15,38 %  
8215,38 %15,38 %  
317,69 %7,69 %  

Statistická data byla pro následující výpočty očištěna o jeden extrém z každé strany - odpovědí je však příliš málo na to, aby z nich šlo cokoli vyvozovat:

Statistická polohaHodnota
Průměr:4.36
Minimum:1
Maximum:8
Variační rozpětí:7
Rozptyl:6.45
Směrodatná odchylka:2.54
Medián:5
Modus:5

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Tento dotazník byl vyhodnocen jako nevhodný pro úlohu DZD (s největší pravdědpodobností jej zodpovědělo příliš málo respondentů).

Citace

Petrášová, M.Zařízení na zmírnění úzkosti (výsledky průzkumu), 2022. Dostupné online na https://zarizeni-na-zmirneni-uzkosti.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.