Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Zařízení pro cyklistickou dopravu

Zařízení pro cyklistickou dopravu

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Petr Kožusznik
Šetření:04. 01. 2015 - 18. 01. 2015
Počet respondentů:65
Počet otázek (max/průměr):13 / 10.65
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:85,1 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.01:27
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Dotazník slouží ke zjištění, jakým způsobem využíváte jízdní kolo a dopravní infrastrukturu. Výsledky průzkumu budou použity pro vypracování bakalářské práce: Studie podpůrných zařízení potřebných k cyklistické dopravě. Dotazník je anonymní.
Při vyplňování vyberte jednu z možností.

Odpovědi respondentů

1. Jezdíte na kole?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [anootázka č. 2, ne → konec dotazníku].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano5584,62 %84,62 %  
ne1015,38 %15,38 %  

Graf

2. Věk:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
16 – 25 let2138,18 %32,31 %  
26 – 35 let1425,45 %21,54 %  
36 – 45 let814,55 %12,31 %  
46 – 55 let712,73 %10,77 %  
56 – 65 let47,27 %6,15 %  
15 a méně let11,82 %1,54 %  

Graf

3. Pohlaví:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žena3156,36 %47,69 %  
muž2443,64 %36,92 %  

Graf

4. Frekvence jízdy na kole:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
asi jednou týdně1425,45 %21,54 %  
několikrát týdně1120 %16,92 %  
2 – 3 krát za měsíc916,36 %13,85 %  
denně, téměř denně916,36 %13,85 %  
méně často814,55 %12,31 %  
jednou měsíčně47,27 %6,15 %  

Graf

5. Účel cyklistické jízdy:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
rekreační3461,82 %52,31 %  
dopravní (dojížďka do školy, zaměstnání)1629,09 %24,62 %  
sportovní59,09 %7,69 %  

Graf

6. Délka trasy v km:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
0 – 5 km1425,45 %21,54 %  
21 km a více1323,64 %20 %  
6 – 10 km1018,18 %15,38 %  
16 – 20 km1018,18 %15,38 %  
11 – 15 km814,55 %12,31 %  

Graf

7. Preference trasy:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
cyklostezka (zcela oddělená od motorové dopravy, společný provoz cyklistů, in-line bruslařů a chodců)2443,64 %36,92 %  
přírodní cesta / pěšina2240 %33,85 %  
ulice s nízkým provozem motorové dopravy712,73 %10,77 %  
silnice s vyšší intenzitou motorové dopravy23,64 %3,08 %  

Graf

8. Preferujete jízdu po delší trase bez motorové dopravy před kratší trasou s motorovou dopravou:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano4785,45 %72,31 %  
ne814,55 %12,31 %  

Graf

9. Využíváte na svých cestách cyklostojany:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano3156,36 %47,69 %  
ne2443,64 %36,92 %  

Graf

10. Pokud využíváte cyklostojany, jaký typ preferujete:

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Obruč – „U“ otočené vzhůru nohama, lze uzamknout rám a i jednotlivá kola2060,61 %30,77 %  
„drátolam“- uchycuje jedno kolo721,21 %10,77 %  
stojan s integrovaným zámkem – zámek je přímo součástí stojanu, uzamyká rám412,12 %6,15 %  
uzavíratelné stání - cyklobox26,06 %3,08 %  

Graf

11. Odpovídá počet a umístění stojanů Vašim potřebám:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nevím2036,36 %30,77 %  
spíše ne1323,64 %20 %  
spíše ano916,36 %13,85 %  
rozhodně ne814,55 %12,31 %  
rozhodně ano59,09 %7,69 %  

Graf

12. Jste spokojeni s kvalitou značení cyklistických tras:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše ano2240 %33,85 %  
spíše ne1527,27 %23,08 %  
nevím1221,82 %18,46 %  
rozhodně ne47,27 %6,15 %  
rozhodně ano23,64 %3,08 %  

Graf

13. Parkování kol v domácnosti, pokud bydlíte v bytovém domě:

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
jinde2454,55 %36,92 %  
v bytě1125 %16,92 %  
ve společné kolárně920,45 %13,85 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u jedné otázky.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

9. Využíváte na svých cestách cyklostojany:

  • odpověď ano:
    • 2.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi Obruč – „U“ otočené vzhůru nohama, lze uzamknout rám a i jednotlivá kola na otázku 10. Pokud využíváte cyklostojany, jaký typ preferujete:

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Jezdíte na kole?

2. Věk:

3. Pohlaví:

4. Frekvence jízdy na kole:

5. Účel cyklistické jízdy:

6. Délka trasy v km:

7. Preference trasy:

8. Preferujete jízdu po delší trase bez motorové dopravy před kratší trasou s motorovou dopravou:

9. Využíváte na svých cestách cyklostojany:

10. Pokud využíváte cyklostojany, jaký typ preferujete:

11. Odpovídá počet a umístění stojanů Vašim potřebám:

12. Jste spokojeni s kvalitou značení cyklistických tras:

13. Parkování kol v domácnosti, pokud bydlíte v bytovém domě:

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Jezdíte na kole?

2. Věk:

3. Pohlaví:

4. Frekvence jízdy na kole:

5. Účel cyklistické jízdy:

6. Délka trasy v km:

7. Preference trasy:

8. Preferujete jízdu po delší trase bez motorové dopravy před kratší trasou s motorovou dopravou:

9. Využíváte na svých cestách cyklostojany:

10. Pokud využíváte cyklostojany, jaký typ preferujete:

11. Odpovídá počet a umístění stojanů Vašim potřebám:

12. Jste spokojeni s kvalitou značení cyklistických tras:

13. Parkování kol v domácnosti, pokud bydlíte v bytovém domě:

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Kožusznik, P.Zařízení pro cyklistickou dopravu (výsledky průzkumu), 2015. Dostupné online na https://zarizeni-pro-cyklistickou-do.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.