Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Zásahy extrémů počasí do běžného života

Zásahy extrémů počasí do běžného života

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Tomáš Veselka
Šetření:28. 10. 2016 - 22. 11. 2016
Počet respondentů:26
Počet otázek (max/průměr):12 / 11.19
Použité ochrany:unikátní IP
Zobrazení otázek:po jedné otázce
Návratnost dotazníků:21,4 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.06:15
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

​Počasí ovlivňuje život každého z nás každý den a na každém kroku. Některé projevy počasí se nám zamlouvají ve vztahu k našim aktuálním činnostem, jiné naopak nikoli. Snahy ovlivnit počasí byly již ze strany našich předků. Každopádně to lze činit vždy do určité míry a rozhodně nemáme na povětrnostní vlivy žádný významný vliv. Běžně počasí neovlivníme. Proto se jeho projevům musíme přizpůsobit a to i těm extrémním. V tomto průzkumu zjišťuji základní reakcí veřejnost na extrémní dění v počasí, které situace v počasí hodnotí jako nejvýznačnější, kde na Světě se setkala s největšími extrémními vlivy ze strany počasí a podobě. Ve Světě dokáže být počasí skutečně bouřlivé a ukazuje nám svou jasnou nadvládu. Nicméně i v mírném klimatu se setkáváme s mnoha extrémy počasí, ať jsou to nedávné velké povodně (např. 1997, 2002 nebo 2013), nebo naopak sucha (např. 2003 a 2015) byť jejich dopady nejsou na první pohled tak dramtické a také horka (např. 2006 či též 2015) a dále se jedná o silnou konvekci i s výskytem tornád (poslední například 24.5.2016), sněhové a ledové kalamity (např. ledovka 1.12.2014 nebo sněhové přívaly v lednu 2010), prudké větry (pověstné níže "Kyrill" a "Emma" v letech 2007 a 2008) nebo třeba netypické počasí co se týče ročního období (např. prudké ochlazení a sněžení v polovině října 2009) a také další význačnosti v úrovni klimatického vývoje. Netypické chování počasí a jeho extrémy v kratším čase do jisté míry souvisí s globální změnou klimatu. Ale podíváme-li se i do dávnější historie, najdeme mnoho případů povodní, suchých let, ničivých bouřek a podobně. V zimě leželo běžně i 50cm sněhu mimo horské oblasti a takto můžeme pokračovat. V posledních letech je tedy faktem, že bychom měli 20cm sněhu v nížinách spíše oslavovat, než si stěžovat jaktože takto hodně sněží a že je vše vzhůru nohama. Jedná se o běžný vývoj klimatu? Zasahuje dnešní lidská činnost do vývoje klimatu tak velkou měrou jak se někdy tvrdí? Některé otázky je těžké zodpovědět, ptáme se proto alespoň na názor veřejnosti. Výsledky mohou být zajímavé.

Průzkum je zaměřen obecně na komplikace života povětrnostními vlivy ať už v ČR, Evropě či jinde ve Světě, kde dokáže být počasí o poznání drsnější, a na důvod extremity povětrnosti.

 

Odpovědi respondentů

1. Zkomplikovalo Vám počasí někdy běžný život?

Počasím rozumějme povětrnostní projevy na daném místě v daný čas ať už v řádu několika desítek minut nebo dní. Zkomplikovalo = přineslo neblahé následky, ekonomické výdaje, zranění aj. Není to např. "zmokl jsem"!

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Anootázka č. 2, Neotázka č. 3].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano2385,19 %88,46 %  
Ne414,81 %15,38 %  

Graf

2. Jaké význačné počasí Vám asi nejvíce zkomplikovalo život?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Sněhové a ledové kalamity1672,73 %61,54 %  
Bouřky a vichřice313,64 %11,54 %  
Povodně29,09 %7,69 %  
Déšťa povodně14,55 %3,85 %  

Graf

3. Ve kterých odvětvích myslíte, že počasí může nejvíce zkomplikovat běžný chod/život?

Seřaďte od nejnáchylnějších (1) na povětrnostní vlivy.

Povinná otázka, respondent musel u každé z nabízených odpovědí určit jedinečné pořadí.

OdpověďPrůměrné pořadíRozptyl
Doprava1.631.937
Průmysl3.8891.062
Energetika2.7041.616
Potravinářství3.4441.358
Lékařství3.9631.517
V jiném5.372.011

Graf

4. Kde na Světě Vám počasí asi nejvíce zkomplikovalo život?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Evropa - ČR1562,5 %57,69 %  
Nikde625 %23,08 %  
Evropa - jinde28,33 %7,69 %  
Asie14,17 %3,85 %  

Graf

5. Popište jaké přesně počasí Vám na Světě zkomplikovalo život (např. bouřka, sněžení) a můžete šířeji popsat v čem průběh počasí a komplikace jím způsobené spočívaly?

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

-

2014 na Istrii ze čtrnácti dnů dovolené 10 dnů silných bouřek - bouřky přicházely spíš v odpoledních hodinách a trvaly do noci, pokud jsme viděli (měli jsme apartmá na kopci nad zálivem), probíhaly po celém obzoru, s množstvím blesků, poryvy větru a silným, ale obvykle krátkým deštěm

Byl jsem mokrý

Bylo to na výletě v Praze. Předtím bylo tepleji a mokro, potom ale náhle mrzlo a nasněžilo. Uklouzla jsem na sněhu pod kterým byla vrstva ledu, zlomila si nohu, doba léčení 6 měsíců.

cestování - sníh, ledovka

Jenom v ČR, ve světě jsem zažila jen maé zemětřesení, ale to mi nic nezkomplikovalo

sněhová kalamita a komplikace v dopravě

snežení

sněžení, uváznutí v koloně, následně zapadání sněhem; nemožnost dostat se do zaměstnání

Sněžení, závaly sněhu

Sníh - nejezdilo mhd

sníh a led na silnici

Trpím meteosenzitivitou, takže výkyvy počasí znatelně pociťuji - zejména psychicky. Stav mi komplikuje počasí u nás. Ve světě ne.

V létě mi vadí extrémní horka, např. v minulém roce jsem léto přežil pouze s četnými komplikacemi.

6. Jaká (é) význačná (é) a veřejně známá (é) synoptická (é) situace v ČR z nabízených pro Vás/podle Vás byla (y) nejextrémnější ohledně průběhu počasí?

1

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Povodeň 20021555,56 %57,69 %  
Povodeň 19971140,74 %42,31 %  
Ledovka (prosinec 2014)1037,04 %38,46 %  
Sucho 2015829,63 %30,77 %  
Vydatné sněžení (leden 2010)414,81 %15,38 %  
Povodeň 2013311,11 %11,54 %  
Povodeň 2006311,11 %11,54 %  
Sucho 200327,41 %7,69 %  
Silný vítr "Kyrill" (2007)27,41 %7,69 %  
Povodně 2010 (jarní+letní)13,7 %3,85 %  

Graf

7. Seřaďte uvedené synoptické situace proběhlé v ČR a s nimi spojené důsledky od těch s nejextrémnějším průběhem a důsledky po nejméně extrémní podle Vás:

Nejextrémnější = 1

Povinná otázka, respondent musel u každé z nabízených odpovědí určit jedinečné pořadí.

OdpověďPrůměrné pořadíRozptyl
Povodeň 20065.44411.062
Povodeň 20134.96310.406
Velmi silné bouřky 23.7.20096.5197.953
Sucho 20038.55613.506
Sucho 20156.07413.55
Povodeň 20024.48110.472
Silný vítr "Emma" (2008)7.634.455
Povodně 2010 (jarní+letní)6.4818.027
Silný vítr "Kyrill" (2007)7.2967.32
Ledovka (prosinec 2014)7.11113.877
Vydatné sněžení (leden 2010)8.2226.988
Povodeň 19975.22216.543

Graf

8. V jakém kraji v ČR bydlíte?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Praha829,63 %30,77 %  
Středočeský622,22 %23,08 %  
Zlínský311,11 %11,54 %  
Moravskoslezský27,41 %7,69 %  
Olomoucký27,41 %7,69 %  
Vysočina13,7 %3,85 %  
Liberecký13,7 %3,85 %  
Královéhradecký13,7 %3,85 %  
Plzeňský13,7 %3,85 %  
Ústecký13,7 %3,85 %  
Nebydlím v ČR13,7 %3,85 %  

Graf

9. V posledních letech v souvislosti se změnou klimatu extrémů počasí přibývá?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše souhlasím1037,04 %38,46 %  
souhlasím622,22 %23,08 %  
spíše nesouhlasím414,81 %15,38 %  
nevím414,81 %15,38 %  
nesouhlasím311,11 %11,54 %  

Graf

10. Do jaké míry podle Vás přispívá lidská činnost ke klimatickým změnám v současné době?

1 = vůbec, 10 = maximálně

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „1”, „2”, „3”, „4”, „5”, „6”, „7”, „8”, „9” a „10”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
8725,93 %26,92 %  
5518,52 %19,23 %  
7311,11 %11,54 %  
3311,11 %11,54 %  
627,41 %7,69 %  
127,41 %7,69 %  
1027,41 %7,69 %  
213,7 %3,85 %  
913,7 %3,85 %  
413,7 %3,85 %  

Statistická data byla pro následující výpočty očištěna o jeden extrém z každé strany - odpovědí je však příliš málo na to, aby z nich šlo cokoli vyvozovat:

Statistická polohaHodnota
Průměr:5.96
Minimum:1
Maximum:10
Variační rozpětí:9
Rozptyl:5.54
Směrodatná odchylka:2.35
Medián:6
Modus:8

Graf

11. Pozorujete ve svém okolí (kde se převážně zdržujete), že se počasí chová v posledních letech, desítkách let jinak než předtím?

Postačí zjevné projevy pohledem lajka, jinak neberte v potaz.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Anootázka č. 12, Neotázka č. 12, Nemohu posouditotázka č. 12].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano1555,56 %57,69 %  
Ne622,22 %23,08 %  
Nemohu posoudit622,22 %23,08 %  

Graf

12. V čem je počasí ve Vašem okolí v poslední době jiné než bývalo?

Krátce popiště, např. v létě mnohem méně často a vydatně prší.

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
teplejší zimy i léta, zkrácení jara a podzimu16,67 %3,85 %  
Led v zimě všude na rybnících16,67 %3,85 %  
zima je mírná, v létě víc prší,jaro začíná brzy16,67 %3,85 %  
větší a častější výkyvy teplot, extrémy16,67 %3,85 %  
sníh16,67 %3,85 %  
Extrémy.16,67 %3,85 %  
letos ne, ale v několika minulých letech chyběla klasická "přechodná" období - chladnější a vlhčí jaro, chladnější a vlhčí podzim; zima je několik posledních let neobvykle mírná, léto naopak teplejší a sušší, srážky spíše nárazové a silné, takže je vyprahlá země nedokáže pojmout - letošní rok se mi zdá výjimečný svou normalitou16,67 %3,85 %  
méně sněhu16,67 %3,85 %  
uměle řízené počasí , chemtrails16,67 %3,85 %  
Zimy jsou mírnější a v létě jsou nikdy předtím nevídaná vedra.16,67 %3,85 %  
ostatní odpovědi Zejména ubývá srážek během vegetační sezóny a projevují se v několika posledních letech na sníh chudé zimy. Dále se projevuje snížení teplot na počátku jara a podzimu, před jejich následným náhlým zvýšením.
v zimě je teplo a v létě zima
je hrozné vedro
Sucho
je stejné, jen si toho více všímáme; extrémní sucha, zimy, povodně atd. bývaly i dříve
533,33 %19,23 % 

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Tento dotazník byl vyhodnocen jako nevhodný pro úlohu DZD (s největší pravdědpodobností jej zodpovědělo příliš málo respondentů).

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Veselka, T.Zásahy extrémů počasí do běžného života (výsledky průzkumu), 2016. Dostupné online na https://zasah-extremu-pocasi-do-bezn.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.