Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > záškoláctví na základní škole

záškoláctví na základní škole

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Radka Trvalová
Šetření:22. 03. 2015 - 05. 04. 2015
Počet respondentů:147
Počet otázek (max/průměr):22 / 22
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:75,5 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.03:32
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF-1 PDF-2 PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Dobrý den, jsem studentkou třetího ročníku Fakulty humanitních studií Univerzity Tomáše Bati Zlín obor sociální pedagogika. Ráda bych Vás požádala o vyplnění dotazníku Záškoláctví na druhém stupni základní školy.

Cílem mého výzkumu je srovnání současného záškoláctví na ZŠ dětí osmých tříd a záškoláctví přibližně stejně starých dětí navštěvujících základní školu před rokem 1989. Zajímá mě, jak se změnily příčiny a důsledky záškoláctví.  Jestli se nějak změnila intenzita a důvody pro neomluvenou absenci. A v neposlední řadě kolik času je věnováno prevenci záškoláctví. Dotazník je určen ženám i mužům ve věku 40 - 50 let, kteří před přibližně třiceti lety navštěvovali osmou třídu základní školy. 

Odpovědi respondentů

1. Jakého jste pohlaví?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Žena10974,15 %74,15 %  
Muž3825,85 %25,85 %  

Graf

2. Setkal/a jste se na ZŠ se záškoláctvím?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano11578,23 %78,23 %  
Ne3221,77 %21,77 %  

Graf

3. Byl/a jste někdy místo vyučování na ZŠ „za školou“?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne, nikdy9363,27 %63,27 %  
Ano, několikrát3523,81 %23,81 %  
Ano, jednou1912,93 %12,93 %  

Graf

4. Proč jste „ za školu“ šel/šla?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Nikdy jsem "za školou" nebyl/a9061,22 %61,22 %  
Nechtělo se mi2114,29 %14,29 %  
Měl/a jsi strach z učitele nebo z konkrétního předmětu117,48 %7,48 %  
Nudil/a jsem se96,12 %6,12 %  
Nelíbilo se mi ve škole42,72 %2,72 %  
přemluvila mě kamarádka10,68 %0,68 %  
jiný program10,68 %0,68 %  
Šla celá třída.10,68 %0,68 %  
nedovovlila jsem si chodit za školu z prostého důvodu. neminul by mšě trest od rodičů a vůbec ne ve škole,.... raději jednička z mravů než 2 a v naší době to vlastně ani moc možné nebylo....10,68 %0,68 %  
1-310,68 %0,68 %  
k sousedům přijela na návštěvu kamarádka10,68 %0,68 %  
učila jsem se na zkoušky v autoškole10,68 %0,68 %  
občas jsem se neúčastnila volitelného předmětu a to z důvodu nepřipravenosti10,68 %0,68 %  
šikanovali mě10,68 %0,68 %  
měl jsem lepší zábavu jinde10,68 %0,68 %  
zvědavost, touha zkusit to10,68 %0,68 %  
zatáhla mě kamarádka10,68 %0,68 %  

Graf

5. S kým jste byl/a „za školou“?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Nikdy jsem "za školou" nebyl/a9161,9 %61,9 %  
S kamarády3121,09 %21,09 %  
Sám2315,65 %15,65 %  
sama i s kamarády10,68 %0,68 %  
1-210,68 %0,68 %  

Graf

6. Vynechával jste konkrétní předměty?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Nikdy jsem "za školou" nebyl/a9061,22 %61,22 %  
Mé záškoláctví nemělo žádnou souvislost s předměty2919,73 %19,73 %  
Odpolední vyučování85,44 %5,44 %  
Ty, které nebyly důležité64,08 %4,08 %  
Ty, které mi nešly53,4 %3,4 %  
Neměl jsem rád vyučujícího32,04 %2,04 %  
Nemám rád vyučujícího10,68 %0,68 %  
ne10,68 %0,68 %  
všechny předměty jsem milovala, některé méně, ale to už je osud každého školáka....10,68 %0,68 %  
nevynechával10,68 %0,68 %  
pouze jednou nechtělo se mi zpět od doktora10,68 %0,68 %  
Zbytečné odpolední vyučování keramiky, na kterou se mi párkrát nechtělo.10,68 %0,68 %  

Graf

7. Jaké jste měl/a studijní výsledky?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Vyznamenání9866,67 %66,67 %  
Prospěl4631,29 %31,29 %  
Neklasifikován z jednoho a více předmětů32,04 %2,04 %  

Graf

8. Chodil jste rád do školy?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano8457,14 %57,14 %  
Ne4530,61 %30,61 %  
jak kdy74,76 %4,76 %  
většinou ano10,68 %0,68 %  
musela jsem10,68 %0,68 %  
ráda chodila, protože jsem věděla, že chci něčím být, něco dokázat a tak se to něco musím ve škole naučit,....10,68 %0,68 %  
chodím tam, protože musím a nevadí mi 10,68 %0,68 %  
na zakladni ne, na stredni ano10,68 %0,68 %  
jak kdy. Bavilo mě navštěvovat zš více, když se mi líbil nějaký spolužák10,68 %0,68 %  
záleželo na vyučujícím10,68 %0,68 %  
Ráda jsem do školy chodila do té doby,než si na mě učitelka zasedla,od té doby kdy mě přede všemi ponižovala,mě spolužáci šikanovali.10,68 %0,68 %  
Ne, škola mi nikdy moc nedala. Na školní látku za půl roku mi stačilo pár hodin čtení, většinou jsem se neskutečně nudila.10,68 %0,68 %  
někdy jo, inokedy ne10,68 %0,68 %  
Jak kdy ale většinou kvůli kamarádůn10,68 %0,68 %  

Graf

9. Měl jste ve třídě dobrého kamaráda?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano12685,71 %85,71 %  
Ne2114,29 %14,29 %  

Graf

10. Měli jste ve třídě přátelský kolektiv?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano10672,11 %72,11 %  
Ne4127,89 %27,89 %  

Graf

11. Žil jste s oběma rodiči v jedné domácnosti?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano, s matkou i otcem11779,59 %79,59 %  
Jen s jedním rodičem2315,65 %15,65 %  
S prarodiči32,04 %2,04 %  
jen s matkou (vdova)10,68 %0,68 %  
sjedním rodičem a prarodiči10,68 %0,68 %  
1 rodic a prarodice10,68 %0,68 %  
Jak kdy...10,68 %0,68 %  

Graf

12. Věděli rodiče o vaši absenci?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nikdy jsem "za školou" nebyl9061,22 %61,22 %  
Ne2517,01 %17,01 %  
Ano2114,29 %14,29 %  
Nevím117,48 %7,48 %  

Graf

13. Jaká byla jejich reakce?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nikdy jsem "za školou" nebyl9161,9 %61,9 %  
nikdy se o ní nedozvěděli3221,77 %21,77 %  
Absenci mi omluvili149,52 %9,52 %  
Byl jsem potrestán64,08 %4,08 %  
netušili...naštěstí10,68 %0,68 %  
vysvětlila jsem jim, že je zbytečné tam chodit, domatoho udělám mnohem víc... 10,68 %0,68 %  
dozvěděla se to a po vysvětlení mi řekla proč jsem nic neřekla10,68 %0,68 %  
smali se10,68 %0,68 %  

Graf

14. Jak se o vašem záškoláctví rodiče dozvěděli?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nikdy jsem "za školou" nebyl9061,22 %61,22 %  
Nikdy se o ní nedozvěděli3322,45 %22,45 %  
Řekl/a jsem jim o ní1711,56 %11,56 %  
Řekl jim o ní učitel64,08 %4,08 %  
řekla jim to sousedka10,68 %0,68 %  

Graf

15. Jak se absence omluvila?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nikdy jsem "za školou" nebyl9161,9 %61,9 %  
Zfalšoval/a jsem si omluvenku2214,97 %14,97 %  
Rodiče mi ji omluvili1610,88 %10,88 %  
Nikdy se o ní nedozvěděli96,12 %6,12 %  
Potvrdil mi ji lékař53,4 %3,4 %  
všechno možné od falšování omluvenek přes neomluveno až k omluvekám od rodičů10,68 %0,68 %  
Musela jsem hodinu s ostatními nahradit.10,68 %0,68 %  
razítko od lékaře10,68 %0,68 %  
nemuselo to byt domluveno, šlo o donucovací hodinu10,68 %0,68 %  

Graf

16. Když se záškoláctví prozradilo, byla učitelova reakce dostatečná?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nikdy jsem "za školou" nebyl8759,18 %59,18 %  
Nikdy se neprozradilo4429,93 %29,93 %  
Nevím74,76 %4,76 %  
Ano74,76 %4,76 %  
Ne21,36 %1,36 %  

Graf

17. Myslíte si, že potrestání bylo účinné?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nikdy jsem "za školou" nebyl8960,54 %60,54 %  
Nikdy se neprozradilo3926,53 %26,53 %  
Nevím74,76 %4,76 %  
Ne64,08 %4,08 %  
Ano64,08 %4,08 %  

Graf

18. Ten kdo chodí za školu:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Chtěli na sebe upozornit, měli nějaký problém5537,41 %37,41 %  
Byl nezodpovědný3825,85 %25,85 %  
Nezáleželo mu na budoucnosti1912,93 %12,93 %  
Zasloužili obdiv42,72 %2,72 %  
Chce na sebe upozornit, protože má nějaký problém10,68 %0,68 %  
měli problém a ani na sebe nechtěli upozornit10,68 %0,68 %  
prostě ho škola nebaví10,68 %0,68 %  
má nějaký problém10,68 %0,68 %  
vlastni svet10,68 %0,68 %  
třeba to "chce jen vyzkoušet"10,68 %0,68 %  
každý občas jde jen tak za školu 10,68 %0,68 %  
v tom věku to nechápe10,68 %0,68 %  
nevím o nikom , kdo by v mé třídě chodil za školu10,68 %0,68 %  
nejde to přeci tak jednoduše říct. Obecný názor je nejspíš ten, že kdo chodí za školu je nezodpovědný.. Já jsem za školu chodila a zodpovědná jsem dost.10,68 %0,68 %  
nevím10,68 %0,68 %  
Někdo to flakal, někdo měl jiné zájmy 10,68 %0,68 %  
nemá doma a ve škole správné vedení10,68 %0,68 %  
mladická nerozvážnost10,68 %0,68 %  
nejrůznější důvody - podle mě nejčastěji strach z písemky, zkoučení10,68 %0,68 %  
po návštěvě lékaře se nevyplatilo jít do školy na 4 hodiny z toho dvě byly výtvarka... 10,68 %0,68 %  
Vypovídá to leccos o té škole!10,68 %0,68 %  
Záleží na tom, proč dotyčný nebyl za školou. Někdy to poukazuje na skutečnou lenost a nezodpovědnost, ale někdy naopak na skutečný problém, který právě dotyčného trápí. Např. špatný kolektiv, šikana, špatné výsledky, strach z pedagoga10,68 %0,68 %  
se ve škole nudí či necítí dobře10,68 %0,68 %  
záleží na člověku, někteří jsou flákači, jiní nechodí na neužitečné předměty a jen jednou, dvakrát10,68 %0,68 %  
je zo jeho věc10,68 %0,68 %  
Občas potřeboval voraz10,68 %0,68 %  
Má nějaký problém. 10,68 %0,68 %  
u nás toto nikdo neřešil, nebo asi nikdo za školu nechodil, nevím10,68 %0,68 %  
Je úplně normální. 10,68 %0,68 %  
Má svoje důvody10,68 %0,68 %  
je to jeho právo10,68 %0,68 %  
Ten kdo občas nechtěl do školy. 10,68 %0,68 %  
Prostě se jim nechtělo na nudné kroužky, zahrnuté do vyučování.10,68 %0,68 %  
neměl rád školu, učitele, předmět10,68 %0,68 %  
vyzkoušet něco nového10,68 %0,68 %  

Graf

19. Navštěvoval jste pravidelně kroužek (mimoškolní činnost) nebo sportovní aktivity?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano, několikrát týdně8054,42 %54,42 %  
Ano, jedenkrát týdně3926,53 %26,53 %  
Ne, nenavštěvoval jsem žádnou mimoškolní aktivitu2718,37 %18,37 %  
Ne, nenavštěvuji žádnou mimoškolní aktivitu10,68 %0,68 %  

Graf

20. Mluvil s námi učitel o důsledcích záškoláctví? Zúčastnil/a jsem se nějaké přednášky o záškoláctví?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne7752,38 %52,38 %  
Nevím4429,93 %29,93 %  
Ano2617,69 %17,69 %  

Graf

21. Byl jsem dostatečně seznámen s důsledky záškoláctví? Věděl jsem jaký má záškoláctví dopad, a jaký mě čeká trest, pokud se dopustím záškoláctví?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Myslím, že ano6342,86 %42,86 %  
Ano4329,25 %29,25 %  
Ne4127,89 %27,89 %  

Graf

22. Pokud jsem měl ve škole problém, věděl jsem, na koho se můžu ve škole obrátit?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano8759,18 %59,18 %  
Ne5235,37 %35,37 %  
třídní učitel10,68 %0,68 %  
přátely10,68 %0,68 %  
předem řeknu rodičům a pak výchovné poradkyni, ale ty tehdy na školách nebyli,.... takže spolehnutí sama na sebe a pomoc v rodině,.... ale protože jsem za školou nebyla, nemusel ajsem takovou věc řešit,.... dnes je situace ve školách jiná,.....10,68 %0,68 %  
matkou10,68 %0,68 %  
rodiči10,68 %0,68 %  
Možná na lampárnu, tenkrát jít si na cokoli stěžovat (i když měl člověk pravdu a bylo to objektivní), se rovnalo dostat se do problémů sám (viz učitel František Tkadlčík a jeho pedofilní aktivity), byla to tehdy divná doba.10,68 %0,68 %  
Třídní učitel, Zástupkyně ředitelky10,68 %0,68 %  
učitelkou10,68 %0,68 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u 10 otázek.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

3. Byl/a jste někdy místo vyučování na ZŠ „za školou“?

 • odpověď Ano, několikrát:
  • 3.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi Nevím na otázku 12. Věděli rodiče o vaši absenci?
 • odpověď Ne, nikdy:
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Nikdy jsem "za školou" nebyl/a na otázku 4. Proč jste „ za školu“ šel/šla?
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Nikdy jsem "za školou" nebyl/a na otázku 5. S kým jste byl/a „za školou“?
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Nikdy jsem "za školou" nebyl/a na otázku 6. Vynechával jste konkrétní předměty?
  • zobrazit další souvislosti
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi nikdy jsem "za školou" nebyl na otázku 12. Věděli rodiče o vaši absenci?
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi nikdy jsem "za školou" nebyl na otázku 13. Jaká byla jejich reakce?
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi nikdy jsem "za školou" nebyl na otázku 14. Jak se o vašem záškoláctví rodiče dozvěděli?
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi nikdy jsem "za školou" nebyl na otázku 15. Jak se absence omluvila?
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi nikdy jsem "za školou" nebyl na otázku 16. Když se záškoláctví prozradilo, byla učitelova reakce dostatečná?
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi nikdy jsem "za školou" nebyl na otázku 17. Myslíte si, že potrestání bylo účinné?
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ne na otázku 2. Setkal/a jste se na ZŠ se záškoláctvím?

4. Proč jste „ za školu“ šel/šla?

 • odpověď Nikdy jsem "za školou" nebyl/a:
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Nikdy jsem "za školou" nebyl/a na otázku 5. S kým jste byl/a „za školou“?
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Nikdy jsem "za školou" nebyl/a na otázku 6. Vynechával jste konkrétní předměty?
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi nikdy jsem "za školou" nebyl na otázku 13. Jaká byla jejich reakce?
  • zobrazit další souvislosti
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi nikdy jsem "za školou" nebyl na otázku 15. Jak se absence omluvila?
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi nikdy jsem "za školou" nebyl na otázku 12. Věděli rodiče o vaši absenci?
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi nikdy jsem "za školou" nebyl na otázku 14. Jak se o vašem záškoláctví rodiče dozvěděli?
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi nikdy jsem "za školou" nebyl na otázku 17. Myslíte si, že potrestání bylo účinné?
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi nikdy jsem "za školou" nebyl na otázku 16. Když se záškoláctví prozradilo, byla učitelova reakce dostatečná?
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ne, nikdy na otázku 3. Byl/a jste někdy místo vyučování na ZŠ „za školou“?
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ne na otázku 2. Setkal/a jste se na ZŠ se záškoláctvím?

5. S kým jste byl/a „za školou“?

 • odpověď Nikdy jsem "za školou" nebyl/a:
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Nikdy jsem "za školou" nebyl/a na otázku 4. Proč jste „ za školu“ šel/šla?
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi nikdy jsem "za školou" nebyl na otázku 13. Jaká byla jejich reakce?
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi nikdy jsem "za školou" nebyl na otázku 15. Jak se absence omluvila?
  • zobrazit další souvislosti
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Nikdy jsem "za školou" nebyl/a na otázku 6. Vynechával jste konkrétní předměty?
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi nikdy jsem "za školou" nebyl na otázku 12. Věděli rodiče o vaši absenci?
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi nikdy jsem "za školou" nebyl na otázku 14. Jak se o vašem záškoláctví rodiče dozvěděli?
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi nikdy jsem "za školou" nebyl na otázku 17. Myslíte si, že potrestání bylo účinné?
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi nikdy jsem "za školou" nebyl na otázku 16. Když se záškoláctví prozradilo, byla učitelova reakce dostatečná?
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ne, nikdy na otázku 3. Byl/a jste někdy místo vyučování na ZŠ „za školou“?
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ne na otázku 2. Setkal/a jste se na ZŠ se záškoláctvím?

6. Vynechával jste konkrétní předměty?

 • odpověď Nikdy jsem "za školou" nebyl/a:
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi nikdy jsem "za školou" nebyl na otázku 13. Jaká byla jejich reakce?
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi nikdy jsem "za školou" nebyl na otázku 15. Jak se absence omluvila?
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Nikdy jsem "za školou" nebyl/a na otázku 4. Proč jste „ za školu“ šel/šla?
  • zobrazit další souvislosti
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi nikdy jsem "za školou" nebyl na otázku 12. Věděli rodiče o vaši absenci?
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi nikdy jsem "za školou" nebyl na otázku 14. Jak se o vašem záškoláctví rodiče dozvěděli?
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi nikdy jsem "za školou" nebyl na otázku 17. Myslíte si, že potrestání bylo účinné?
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi nikdy jsem "za školou" nebyl na otázku 16. Když se záškoláctví prozradilo, byla učitelova reakce dostatečná?
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Nikdy jsem "za školou" nebyl/a na otázku 5. S kým jste byl/a „za školou“?
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ne, nikdy na otázku 3. Byl/a jste někdy místo vyučování na ZŠ „za školou“?

12. Věděli rodiče o vaši absenci?

 • odpověď nikdy jsem "za školou" nebyl:
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi nikdy jsem "za školou" nebyl na otázku 13. Jaká byla jejich reakce?
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi nikdy jsem "za školou" nebyl na otázku 15. Jak se absence omluvila?
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Nikdy jsem "za školou" nebyl/a na otázku 6. Vynechával jste konkrétní předměty?
  • zobrazit další souvislosti
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi nikdy jsem "za školou" nebyl na otázku 14. Jak se o vašem záškoláctví rodiče dozvěděli?
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi nikdy jsem "za školou" nebyl na otázku 17. Myslíte si, že potrestání bylo účinné?
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi nikdy jsem "za školou" nebyl na otázku 16. Když se záškoláctví prozradilo, byla učitelova reakce dostatečná?
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Nikdy jsem "za školou" nebyl/a na otázku 5. S kým jste byl/a „za školou“?
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Nikdy jsem "za školou" nebyl/a na otázku 4. Proč jste „ za školu“ šel/šla?
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ne, nikdy na otázku 3. Byl/a jste někdy místo vyučování na ZŠ „za školou“?

13. Jaká byla jejich reakce?

 • odpověď nikdy jsem "za školou" nebyl:
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Nikdy jsem "za školou" nebyl/a na otázku 6. Vynechával jste konkrétní předměty?
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi nikdy jsem "za školou" nebyl na otázku 12. Věděli rodiče o vaši absenci?
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi nikdy jsem "za školou" nebyl na otázku 14. Jak se o vašem záškoláctví rodiče dozvěděli?
  • zobrazit další souvislosti
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi nikdy jsem "za školou" nebyl na otázku 15. Jak se absence omluvila?
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi nikdy jsem "za školou" nebyl na otázku 16. Když se záškoláctví prozradilo, byla učitelova reakce dostatečná?
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi nikdy jsem "za školou" nebyl na otázku 17. Myslíte si, že potrestání bylo účinné?
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Nikdy jsem "za školou" nebyl/a na otázku 5. S kým jste byl/a „za školou“?
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Nikdy jsem "za školou" nebyl/a na otázku 4. Proč jste „ za školu“ šel/šla?
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ne, nikdy na otázku 3. Byl/a jste někdy místo vyučování na ZŠ „za školou“?
 • odpověď nikdy se o ní nedozvěděli:
  • 4.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ne na otázku 12. Věděli rodiče o vaši absenci?
  • 4.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi Nikdy se o ní nedozvěděli na otázku 14. Jak se o vašem záškoláctví rodiče dozvěděli?

14. Jak se o vašem záškoláctví rodiče dozvěděli?

 • odpověď nikdy jsem "za školou" nebyl:
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi nikdy jsem "za školou" nebyl na otázku 13. Jaká byla jejich reakce?
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi nikdy jsem "za školou" nebyl na otázku 15. Jak se absence omluvila?
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Nikdy jsem "za školou" nebyl/a na otázku 6. Vynechával jste konkrétní předměty?
  • zobrazit další souvislosti
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi nikdy jsem "za školou" nebyl na otázku 12. Věděli rodiče o vaši absenci?
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi nikdy jsem "za školou" nebyl na otázku 17. Myslíte si, že potrestání bylo účinné?
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi nikdy jsem "za školou" nebyl na otázku 16. Když se záškoláctví prozradilo, byla učitelova reakce dostatečná?
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Nikdy jsem "za školou" nebyl/a na otázku 5. S kým jste byl/a „za školou“?
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Nikdy jsem "za školou" nebyl/a na otázku 4. Proč jste „ za školu“ šel/šla?
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ne, nikdy na otázku 3. Byl/a jste někdy místo vyučování na ZŠ „za školou“?
 • odpověď Nikdy se o ní nedozvěděli:
  • 4.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi nikdy se o ní nedozvěděli na otázku 13. Jaká byla jejich reakce?

15. Jak se absence omluvila?

 • odpověď nikdy jsem "za školou" nebyl:
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Nikdy jsem "za školou" nebyl/a na otázku 6. Vynechával jste konkrétní předměty?
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi nikdy jsem "za školou" nebyl na otázku 12. Věděli rodiče o vaši absenci?
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi nikdy jsem "za školou" nebyl na otázku 13. Jaká byla jejich reakce?
  • zobrazit další souvislosti
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi nikdy jsem "za školou" nebyl na otázku 14. Jak se o vašem záškoláctví rodiče dozvěděli?
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi nikdy jsem "za školou" nebyl na otázku 16. Když se záškoláctví prozradilo, byla učitelova reakce dostatečná?
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi nikdy jsem "za školou" nebyl na otázku 17. Myslíte si, že potrestání bylo účinné?
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Nikdy jsem "za školou" nebyl/a na otázku 5. S kým jste byl/a „za školou“?
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Nikdy jsem "za školou" nebyl/a na otázku 4. Proč jste „ za školu“ šel/šla?
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ne, nikdy na otázku 3. Byl/a jste někdy místo vyučování na ZŠ „za školou“?
 • odpověď Rodiče mi ji omluvili:
  • 8.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Absenci mi omluvili na otázku 13. Jaká byla jejich reakce?

16. Když se záškoláctví prozradilo, byla učitelova reakce dostatečná?

 • odpověď nikdy jsem "za školou" nebyl:
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi nikdy jsem "za školou" nebyl na otázku 17. Myslíte si, že potrestání bylo účinné?
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi nikdy jsem "za školou" nebyl na otázku 13. Jaká byla jejich reakce?
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi nikdy jsem "za školou" nebyl na otázku 15. Jak se absence omluvila?
  • zobrazit další souvislosti
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Nikdy jsem "za školou" nebyl/a na otázku 6. Vynechával jste konkrétní předměty?
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi nikdy jsem "za školou" nebyl na otázku 12. Věděli rodiče o vaši absenci?
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi nikdy jsem "za školou" nebyl na otázku 14. Jak se o vašem záškoláctví rodiče dozvěděli?
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Nikdy jsem "za školou" nebyl/a na otázku 5. S kým jste byl/a „za školou“?
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Nikdy jsem "za školou" nebyl/a na otázku 4. Proč jste „ za školu“ šel/šla?
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ne, nikdy na otázku 3. Byl/a jste někdy místo vyučování na ZŠ „za školou“?
 • odpověď Nikdy se neprozradilo:
  • 3.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi Nikdy se neprozradilo na otázku 17. Myslíte si, že potrestání bylo účinné?

17. Myslíte si, že potrestání bylo účinné?

 • odpověď nikdy jsem "za školou" nebyl:
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi nikdy jsem "za školou" nebyl na otázku 16. Když se záškoláctví prozradilo, byla učitelova reakce dostatečná?
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi nikdy jsem "za školou" nebyl na otázku 13. Jaká byla jejich reakce?
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi nikdy jsem "za školou" nebyl na otázku 15. Jak se absence omluvila?
  • zobrazit další souvislosti
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Nikdy jsem "za školou" nebyl/a na otázku 6. Vynechával jste konkrétní předměty?
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi nikdy jsem "za školou" nebyl na otázku 12. Věděli rodiče o vaši absenci?
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi nikdy jsem "za školou" nebyl na otázku 14. Jak se o vašem záškoláctví rodiče dozvěděli?
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Nikdy jsem "za školou" nebyl/a na otázku 5. S kým jste byl/a „za školou“?
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Nikdy jsem "za školou" nebyl/a na otázku 4. Proč jste „ za školu“ šel/šla?
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ne, nikdy na otázku 3. Byl/a jste někdy místo vyučování na ZŠ „za školou“?

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Jakého jste pohlaví?

2. Setkal/a jste se na ZŠ se záškoláctvím?

3. Byl/a jste někdy místo vyučování na ZŠ „za školou“?

4. Proč jste „ za školu“ šel/šla?

5. S kým jste byl/a „za školou“?

6. Vynechával jste konkrétní předměty?

7. Jaké jste měl/a studijní výsledky?

8. Chodil jste rád do školy?

9. Měl jste ve třídě dobrého kamaráda?

10. Měli jste ve třídě přátelský kolektiv?

11. Žil jste s oběma rodiči v jedné domácnosti?

12. Věděli rodiče o vaši absenci?

13. Jaká byla jejich reakce?

14. Jak se o vašem záškoláctví rodiče dozvěděli?

15. Jak se absence omluvila?

16. Když se záškoláctví prozradilo, byla učitelova reakce dostatečná?

17. Myslíte si, že potrestání bylo účinné?

18. Ten kdo chodí za školu:

19. Navštěvoval jste pravidelně kroužek (mimoškolní činnost) nebo sportovní aktivity?

20. Mluvil s námi učitel o důsledcích záškoláctví? Zúčastnil/a jsem se nějaké přednášky o záškoláctví?

21. Byl jsem dostatečně seznámen s důsledky záškoláctví? Věděl jsem jaký má záškoláctví dopad, a jaký mě čeká trest, pokud se dopustím záškoláctví?

22. Pokud jsem měl ve škole problém, věděl jsem, na koho se můžu ve škole obrátit?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Jakého jste pohlaví?

2. Setkal/a jste se na ZŠ se záškoláctvím?

3. Byl/a jste někdy místo vyučování na ZŠ „za školou“?

4. Proč jste „ za školu“ šel/šla?

5. S kým jste byl/a „za školou“?

6. Vynechával jste konkrétní předměty?

7. Jaké jste měl/a studijní výsledky?

8. Chodil jste rád do školy?

9. Měl jste ve třídě dobrého kamaráda?

10. Měli jste ve třídě přátelský kolektiv?

11. Žil jste s oběma rodiči v jedné domácnosti?

12. Věděli rodiče o vaši absenci?

13. Jaká byla jejich reakce?

14. Jak se o vašem záškoláctví rodiče dozvěděli?

15. Jak se absence omluvila?

16. Když se záškoláctví prozradilo, byla učitelova reakce dostatečná?

17. Myslíte si, že potrestání bylo účinné?

18. Ten kdo chodí za školu:

19. Navštěvoval jste pravidelně kroužek (mimoškolní činnost) nebo sportovní aktivity?

20. Mluvil s námi učitel o důsledcích záškoláctví? Zúčastnil/a jsem se nějaké přednášky o záškoláctví?

21. Byl jsem dostatečně seznámen s důsledky záškoláctví? Věděl jsem jaký má záškoláctví dopad, a jaký mě čeká trest, pokud se dopustím záškoláctví?

22. Pokud jsem měl ve škole problém, věděl jsem, na koho se můžu ve škole obrátit?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Trvalová, R.záškoláctví na základní škole (výsledky průzkumu), 2015. Dostupné online na https://zaskolactvi-na-druhem-stupni.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.