Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Zastavárny - jste pro omezení?

Zastavárny - jste pro omezení?

Vnímání popisků zboží v e-shopech
Jak Vás ovlivňují různé popisky zboží v e-shopu? Přesvědčí Vás víc parametry v tabulce, nebo grafický leták?

(cca 3 min., veřejné výsledky začátkem září)

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Richard Novotný
Šetření:12. 01. 2019 - 30. 06. 2019
Počet respondentů:499
Počet otázek (max/průměr):8 / 8
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:81,7 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.00:51
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF-1 PDF-2 PDF-3 PDF-4 PDF-5 PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Dobrý den,

dotazník je velmi krátký, lehce uchopitelný a jen zdánlivě se netýká nás všech. 

Odpovědi respondentů

1. Jste?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žena31062,12 %62,12 %  
muž18436,87 %36,87 %  
neuvedeno51 %1 %  

Graf

2. Věková kategorie?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
25-3012124,25 %24,25 %  
18-2410821,64 %21,64 %  
31-367615,23 %15,23 %  
37-456412,83 %12,83 %  
46-55499,82 %9,82 %  
56-65336,61 %6,61 %  
do 18306,01 %6,01 %  
66183,61 %3,61 %  

Graf

3. Nejvyšší dosažené vzdělání?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
středoškolské22044,09 %44,09 %  
magisterské12124,25 %24,25 %  
bakalářské7414,83 %14,83 %  
základní489,62 %9,62 %  
doktorské214,21 %4,21 %  
učňovské153,01 %3,01 %  

Graf

4. K jakému kraji se vyjadřujete?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Praha12625,25 %25,25 %  
Moravskoslezský kraj5711,42 %11,42 %  
Jihomoravský kraj489,62 %9,62 %  
Středočeský kraj479,42 %9,42 %  
Ústecký kraj438,62 %8,62 %  
Plzeňský kraj295,81 %5,81 %  
Olomoucký kraj295,81 %5,81 %  
Jihočeský kraj255,01 %5,01 %  
Královehradecký kraj224,41 %4,41 %  
Pardubický kraj193,81 %3,81 %  
Kraj Vysočina183,61 %3,61 %  
Liberecký kraj163,21 %3,21 %  
Zlínský kraj142,81 %2,81 %  
Karlovarský kraj61,2 %1,2 %  

Graf

5. Půjček peněz je plná inzerce. Mají zastavárny v této době stále ještě místo na trhu?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše ano22845,69 %45,69 %  
ano13026,05 %26,05 %  
spíše ne11923,85 %23,85 %  
ne224,41 %4,41 %  

Graf

6. Myslíte si, že otevírací doba může souviset s pácháním trestné činnosti nebo přestupků?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše ano16432,87 %32,87 %  
spíše ne14028,06 %28,06 %  
ano13627,25 %27,25 %  
ne5911,82 %11,82 %  

Graf

7. Jste pro omezování otevírací doby?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše ne16633,27 %33,27 %  
ano12424,85 %24,85 %  
ne11322,65 %22,65 %  
spíše ano9619,24 %19,24 %  

Graf

8. Jste pro zrušení zastaváren? Podobně jako hracích automatů?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše ne20140,28 %40,28 %  
ne13126,25 %26,25 %  
spíše ano9018,04 %18,04 %  
ano7715,43 %15,43 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u jedné otázky.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

3. Nejvyšší dosažené vzdělání?

  • odpověď základní:
    • 9.4x vetší pravděpodobnost při odpovědi do 18 na otázku 2. Věková kategorie?

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Jste?

2. Věková kategorie?

3. Nejvyšší dosažené vzdělání?

4. K jakému kraji se vyjadřujete?

5. Půjček peněz je plná inzerce. Mají zastavárny v této době stále ještě místo na trhu?

6. Myslíte si, že otevírací doba může souviset s pácháním trestné činnosti nebo přestupků?

7. Jste pro omezování otevírací doby?

8. Jste pro zrušení zastaváren? Podobně jako hracích automatů?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Jste?

2. Věková kategorie?

3. Nejvyšší dosažené vzdělání?

4. K jakému kraji se vyjadřujete?

5. Půjček peněz je plná inzerce. Mají zastavárny v této době stále ještě místo na trhu?

6. Myslíte si, že otevírací doba může souviset s pácháním trestné činnosti nebo přestupků?

7. Jste pro omezování otevírací doby?

8. Jste pro zrušení zastaváren? Podobně jako hracích automatů?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Citace

Novotný, R.Zastavárny - jste pro omezení? (výsledky průzkumu), 2019. Dostupné online na https://zastavarny-omezeni.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.