Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Zátěž v práci záchranáře

Zátěž v práci záchranáře

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Jana Novotná
Šetření:24. 04. 2021 - 10. 05. 2021
Počet respondentů:7
Počet otázek (max/průměr):20 / 18.71
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:nelze zjistit
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.11:44
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Dobrý den, jmenuji se Jana Nováková.

Prosím Vás o vyplnění dotazníku na téma zátěže v profesi zdravotnického záchranáře. Data budou využita pro účely bakalářské práce.

Instrukce k vyplnění dotazníku: není-li uvedeno jinak, prosím zvolte u každé otázky jen jednu odpověď. Jste-li vyzván/a k jejímu doplnění, napište prosím, co Vás k otázce napadá.

Odpovědi respondentů

1. Jak hodnotíte náročnost povolání zdravotnického záchranáře?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
velmi vysoká457,14 %57,14 %  
spíše vysoká342,86 %42,86 %  

Graf

2. V tabulce prosím označte u každé položky, a to na stupnici 1-5 (1 = zcela nenáročné, nezatěžující, 5 = velmi náročné, zcela zatěžující), jak náročné, zatěžující jsou pro Vás vybrané situace a aspekty profese zdravotnického záchranáře:

Povinná otázka, respondent se musel u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi „1”, „2”, „3”, „4” a „5”, respondent se musel u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi na dané škále.

PodotázkaPrůměrRozptyl
Práce ve směnách30.857
Práce přesčas3.2861.633
Jednání s blízkými pacienta3.4291.102
Zvládání smrti dospělého pacienta3.1431.265
Zvládání smrti dětského pacienta50
Vyrovnat se s tím, když se nepovede pomoci pacientovi3.5710.531
Nutnost rychle se zorientovat v nové situaci3.4291.673
Nutnost umět reagovat na nečekané události3.5711.388
Jednání s nepříjemnými pacienty40.857
Nutnost být odborně na vysoké výši3.1431.551
Nutnost neustále se vzdělávat3.1430.98
Administrativa spojená s profesí záchranáře3.1430.694
Kontrolovat své emoce2.8570.694
Jednání s kolegy2.5710.531
Jednání s kolegy opačného pohlaví2.4290.531
Vztahy na pracovišti2.7142.49
Dosahovat rovnováhy mezi pracovním a osobním životem2.4291.673

Graf

3. Pozorujete negativní dopad své profese zdravotnického záchranáře na Vaše zdraví?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [určitě anootázka č. 4, spíše anootázka č. 4, spíše neotázka č. 5, určitě neotázka č. 5].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše ne457,14 %57,14 %  
určitě ano228,57 %28,57 %  
spíše ano114,29 %14,29 %  

Graf

4. Prosím uveďte, jaké zdravotní obtíže v souvislosti s Vaší profesí zažíváte. Zvolte prosím všechny možnosti, které se Vás týkají:

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nezdravě se stravuji3100 %42,86 %  
špatně spím266,67 %28,57 %  
jsem smutný/á až depresivní133,33 %14,29 %  

Graf

5. V tabulce prosím opět u každé položky ohodnoťte, jak dopadá Vaše profese na Váš osobní život, opět na stupnici 1-5, kdy tentokrát 1 = zcela bez problémů, 5 = velmi problematické:

Povinná otázka, respondent se musel u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi „1”, „2”, „3”, „4” a „5”, respondent se musel u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi na dané škále.

PodotázkaPrůměrRozptyl
Z práce odcházet s čistou hlavou, nenosit si práci domů3.1430.408
Být dobře vyladěný/á na své blízké, když byl náročný den v práci2.4290.245
Mít čas na povinnosti doma2.2860.49
Mít čas na partnera2.2860.49
Mít čas na děti2.2861.061
Mít čas na vlastní koníčky2.8571.551
Mít čas na své přátele30.571
Užívat si bezstarostně čas s partnerem, když byl náročný den v práci3.5710.531
Užívat si bezstarostně čas s dětmi, když byl náročný den v práci3.1431.265
Užívat si bezstarostně čas s přáteli, když byl náročný den v práci31.143
Užívat si bezstarostně čas s partnerem, když byl náročný den v práci3.1430.98
Odreagovat se při činnosti, která mě baví, když byl náročný den v práci2.4290.816
Dodržovat zdravý životní styl při náročnosti své práce (stres, přesčasy apod.)3.8570.98

Graf

6. Je dobře s ohledem na Vaši zátěž v práci, že nepracujete pouze v kolektivu žen nebo mužů?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
určitě ano571,43 %71,43 %  
spíše ano228,57 %28,57 %  

Graf

7. Svoji odpověď z předchozí otázky prosím doplňte. Zvolte všechny možnosti, které se Vás týkají:

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
je více humoru, snáze se tak zvládá stres7100 %100 %  
druhé pohlaví v některých aspektech práce více pomůže (např. manipulace s pacientem, zvládání těžkých situací, např. když se nepodaří pacienta zachránit)685,71 %85,71 %  
muži a ženy se mohou obohatit v tom, jak přistoupit k zátěži571,43 %71,43 %  
neobjevují se zbytečné drobné konflikty342,86 %42,86 %  
je to naopak horší, muži a ženy si hůře rozumí114,29 %14,29 %  
není v tom žádný rozdíl, kolektiv by nemusel být smíšený114,29 %14,29 %  

Graf

8. Jak jste spokojen/a s finančním ohodnocením své práce?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše spokojen/a457,14 %57,14 %  
spíše nespokojen/a228,57 %28,57 %  
velmi nespokojen/a114,29 %14,29 %  

Graf

9. Jak hodnotíte podporu a pomoc ze strany organizace, v níž působíte, v kontextu zvládání zátěže v profesi zdravotnického záchranáře:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše dobrá571,43 %71,43 %  
velmi špatná114,29 %14,29 %  
spíše špatná114,29 %14,29 %  

Graf

10. Prosím doplňte, s čím jste nebo nejste spokojen/a:

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

-

Jsem spokojen.

Jsem spokojená v jakém kolektivu pracuju

Mám svoji práci ráda

Nenaslouchají zaměstnance s požadavky, arogantní chování vedoucích

Nepravidelnosti

Nízký plat

11. Jak hodnotíte přístup Vašeho nadřízeného z hlediska podpory, řízení lidských zdrojů, a to v kontextu zvládání zátěže v profesi zdravotnického záchranáře:

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

Dobrý

Dobrý přístup

Kladně

Mám dostatečnou podporu.

Nula

V pohodě cápek

Žádná

12. Prosím doplňte, s čím jste nebo nejste spokojen/a v přístupu nadřízeného k Vám, Vaší práci:

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

-

Jsem spokojena

Kladný přístup a spolupráce

Mohla by být lepší komunikace.

Nic

Většinou nedokáže pochopit osobní potřeby člověka

Viz. výše

13. V čem spatřujete přednosti profese záchranáře?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

Cítím to, jako náplň svého života, že můžu pomoct lidem, je úžasnej pocit

Dokáže zachránit život

Kreativita

Pomáhat

Pomoci lidem, zajímavá práce

Více dovolené, směny, není to pásová výroba jako u ostatních známých

Zajímavá profese spojená se službou obyvatelstvu. Velice pestrá.

14. V čem spatřujte největší obtíže, nedostatky v profesi záchranáře?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

--

Agresivní pacient

Malé PR

Neshledavam

Peníze

Psychicky náročná profese

To, že nejde pomoci všem

15. Co by se mělo změnit v profesi záchranáře, zejména z hlediska zátěže v této profesi?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

-

Dříve důchod, lázně procedury

Finanční ohodnocení

Nevím

Nic mne nenapadá.

Rehabilitace

Vzdělávání

16. V tabulce prosím uveďte u každé položky Vaši míru souhlasu nebo nesouhlasu, kdy hodnota 5 = ano, plně souhlasím, hodnota 1 = ne, vůbec nesouhlasím:

Povinná otázka, respondent se musel u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi „1”, „2”, „3”, „4” a „5”, respondent se musel u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi na dané škále.

PodotázkaPrůměrRozptyl
Při práci se často dostávám do časové tísně.3.4290.816
Práce mě neuspokojuje, chodím do ní nerad/a.1.8571.265
Práce mě velmi psychicky zatěžuje pro vysokou zodpovědnost, spojenou se závažnými důsledky.2.4291.388
Práce je málo zajímavá, duševně je spíše otupující.2.5712.531
V práci mám časté konflikty a problémy, od nichž se nemohu odpoutat ani po skončení pracovní doby.2.7142.204
Při práci udržuji jen s námahou pozornost, protože se po dlouhou dobu nic nového neděje.2.2862.204
Práce je psychicky tak náročná, že po několika hodinách cítím nervozitu a rozechvělost.2.2861.918

Graf

17. Jste:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žena457,14 %57,14 %  
muž342,86 %42,86 %  

Graf

18. Váš věk:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
40-49 let571,43 %71,43 %  
50-59 let114,29 %14,29 %  
18-29 let114,29 %14,29 %  

Graf

19. Uvažoval/a jste o odchodu z profese zdravotnického záchranáře?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [anootázka č. 20, ne → konec dotazníku].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne571,43 %71,43 %  
ano228,57 %28,57 %  

Graf

20. Prosím uveďte důvody těchto úvah:

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

Finance, team

Psychická náročnost a nedostatek financí

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Tento dotazník byl vyhodnocen jako nevhodný pro úlohu DZD (s největší pravdědpodobností jej zodpovědělo příliš málo respondentů).

Citace

Novotná, J.Zátěž v práci záchranáře (výsledky průzkumu), 2021. Dostupné online na https://zatez-v-praci-zachranare.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.