Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Závažnost suicidiálního rizika

Závažnost suicidiálního rizika

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Alžběta Libenská
Šetření:09. 11. 2015 - 23. 11. 2015
Počet respondentů:124
Počet otázek (max/průměr):18 / 17.85
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:po jedné otázce
Návratnost dotazníků:93,8 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.02:08
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF-1 PDF-2 PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Dobrý den,

pro naši seminární práci z předmětu Chování člověka v krizových situacích na Provozně ekonomické fakultě ČZU bychom vás rádi požádali o vyplnění našeho dotazníku, který nezabere více než 2 minuty. Tématem je závažnost rizika sebevraždy (suicidiálního riziko) a dotazník je vytvořen s cílem rozpoznat tyto rizika v rámci různých demografických skupin. Dotazník je určen pro kohokoliv nad 15 let, bez omezení pohlaví.

Dotazník obsahuje výroky, na něž prosím odpovězte ANO nebo NE, podle toho jestli vyjadřují vaše názory, postoje, zkušenosti a chování.

Děkujeme za ochotu a čas věnovaný našemu dotazníku.

Martin Altman, Alžběta Libenská, Robert Pagan a Jiří Žežulka 

Odpovědi respondentů

1. Jaký je váš věk?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
15-25 let7661,29 %61,29 %  
26-40 let2822,58 %22,58 %  
41-60 let1411,29 %11,29 %  
nad 61 let64,84 %4,84 %  

Graf

2. Jaké je vaše pohlaví?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žena6854,84 %54,84 %  
muž5645,16 %45,16 %  

Graf

3. Přemýšlel(a) jste někdy o možnosti sebevraždy?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano6653,23 %53,23 %  
ne5846,77 %46,77 %  

Graf

4. Přemýšlel(a) jste o možnosti sebevraždy jako řešení problémů vícekrát?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne8366,94 %66,94 %  
ano4133,06 %33,06 %  

Graf

5. Máte pochopení pro lidi, kteří zvolili sebevraždu jako řešení své složité situace?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano8568,55 %68,55 %  
ne3931,45 %31,45 %  

Graf

6. Uvažoval(a) jste někdy o způsobu sebevraždy?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano8770,16 %70,16 %  
ne3729,84 %29,84 %  

Graf

7. Dělal(a) jste již nějaké přípravy k sebevraždě?

Nepovinná otázka, respondent se mohl rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne10990,83 %87,9 %  
ano119,17 %8,87 %  

Graf

8. Mluvil(a) jste s někým o svých sebevražedných úmyslech?

Nepovinná otázka, respondent se mohl rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne8974,79 %71,77 %  
ano3025,21 %24,19 %  

Graf

9. Pokusil(a) jste se někdy o sebevraždu?

Nepovinná otázka, respondent se mohl rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne11797,5 %94,35 %  
ano32,5 %2,42 %  

Graf

10. Spáchal někdo z vašich příbuzných či přátel sebevraždu?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne8064,52 %64,52 %  
ano4435,48 %35,48 %  

Graf

11. Vnímáte vaši životní situaci jako beznadějnou?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne11693,55 %93,55 %  
ano86,45 %6,45 %  

Graf

12. Pociťujete na sobě nadměrnou zátěž vašimi problémy?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne8568,55 %68,55 %  
ano3931,45 %31,45 %  

Graf

13. Máte méně kontaktů s příbuznými a přáteli, než jste měl(a) dříve?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne7157,26 %57,26 %  
ano5342,74 %42,74 %  

Graf

14. Máte zájem o to, co se děje ve vašem okolí nebo zaměstnání?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano10584,68 %84,68 %  
ne1915,32 %15,32 %  

Graf

15. Máte kolem sebe někoho, s kým byste volně a s důvěrou mohl(a) pohovořit o svých problémech?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano10685,48 %85,48 %  
ne1814,52 %14,52 %  

Graf

16. Žijete společně s dalšími lidmi (rodina, přátelé)?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano11088,71 %88,71 %  
ne1411,29 %11,29 %  

Graf

17. Cítíte pocit výrazné odpovědnosti k rodině, zaměstnání?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano8165,32 %65,32 %  
ne4334,68 %34,68 %  

Graf

18. Řekl(a) byste o sobě, že jste věřící člověk?

Nepovinná otázka, respondent se mohl rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne8672,27 %69,35 %  
ano3327,73 %26,61 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u 2 otázek.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

3. Přemýšlel(a) jste někdy o možnosti sebevraždy?

  • odpověď ano:
    • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi ano na otázku 4. Přemýšlel(a) jste o možnosti sebevraždy jako řešení problémů vícekrát?
    • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi ano na otázku 8. Mluvil(a) jste s někým o svých sebevražedných úmyslech?
    • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi ano na otázku 7. Dělal(a) jste již nějaké přípravy k sebevraždě?

4. Přemýšlel(a) jste o možnosti sebevraždy jako řešení problémů vícekrát?

  • odpověď ano:
    • 2.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi ano na otázku 7. Dělal(a) jste již nějaké přípravy k sebevraždě?

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Jaký je váš věk?

2. Jaké je vaše pohlaví?

3. Přemýšlel(a) jste někdy o možnosti sebevraždy?

4. Přemýšlel(a) jste o možnosti sebevraždy jako řešení problémů vícekrát?

5. Máte pochopení pro lidi, kteří zvolili sebevraždu jako řešení své složité situace?

6. Uvažoval(a) jste někdy o způsobu sebevraždy?

7. Dělal(a) jste již nějaké přípravy k sebevraždě?

8. Mluvil(a) jste s někým o svých sebevražedných úmyslech?

9. Pokusil(a) jste se někdy o sebevraždu?

10. Spáchal někdo z vašich příbuzných či přátel sebevraždu?

11. Vnímáte vaši životní situaci jako beznadějnou?

12. Pociťujete na sobě nadměrnou zátěž vašimi problémy?

13. Máte méně kontaktů s příbuznými a přáteli, než jste měl(a) dříve?

14. Máte zájem o to, co se děje ve vašem okolí nebo zaměstnání?

15. Máte kolem sebe někoho, s kým byste volně a s důvěrou mohl(a) pohovořit o svých problémech?

16. Žijete společně s dalšími lidmi (rodina, přátelé)?

17. Cítíte pocit výrazné odpovědnosti k rodině, zaměstnání?

18. Řekl(a) byste o sobě, že jste věřící člověk?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Jaký je váš věk?

2. Jaké je vaše pohlaví?

3. Přemýšlel(a) jste někdy o možnosti sebevraždy?

4. Přemýšlel(a) jste o možnosti sebevraždy jako řešení problémů vícekrát?

5. Máte pochopení pro lidi, kteří zvolili sebevraždu jako řešení své složité situace?

6. Uvažoval(a) jste někdy o způsobu sebevraždy?

7. Dělal(a) jste již nějaké přípravy k sebevraždě?

8. Mluvil(a) jste s někým o svých sebevražedných úmyslech?

9. Pokusil(a) jste se někdy o sebevraždu?

10. Spáchal někdo z vašich příbuzných či přátel sebevraždu?

11. Vnímáte vaši životní situaci jako beznadějnou?

12. Pociťujete na sobě nadměrnou zátěž vašimi problémy?

13. Máte méně kontaktů s příbuznými a přáteli, než jste měl(a) dříve?

14. Máte zájem o to, co se děje ve vašem okolí nebo zaměstnání?

15. Máte kolem sebe někoho, s kým byste volně a s důvěrou mohl(a) pohovořit o svých problémech?

16. Žijete společně s dalšími lidmi (rodina, přátelé)?

17. Cítíte pocit výrazné odpovědnosti k rodině, zaměstnání?

18. Řekl(a) byste o sobě, že jste věřící člověk?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Libenská, A.Závažnost suicidiálního rizika (výsledky průzkumu), 2015. Dostupné online na https://zavaznost-suicidialniho-rizi.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.