Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Zavedení poplatků na vysokých školách?

Zavedení poplatků na vysokých školách?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Lenka Klímová
Šetření:04. 05. 2010 - 11. 05. 2010
Počet respondentů:56
Počet otázek (max/průměr):10 / 9.21
Použité ochrany:unikátní IP
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:56,4 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.01:09
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Prosím Vás o vyplnění dotazníku na téma: Zavedení poplatků na vysoké škole. Pomůžete tím objasnit, zda studenti ztratí zájem o studium v případě zavedení nějaké formy školného za veřejné vysoké školy.

Odpovědi respondentů

1. Z jakého důvodu studujete vysokou školu?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [chtěli to rodičeotázka č. 2, nechtěl/a jsem ještě pracovatotázka č. 2, chci dosáhnout vysokého vzděláníotázka č. 3, baví mě vzdělávat seotázka č. 3].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
chci dosáhnout vysokého vzdělání3257,14 %57,14 %  
baví mě vzdělávat se1221,43 %21,43 %  
chtěli to rodiče610,71 %10,71 %  
nechtěl/a jsem ještě pracovat610,71 %10,71 %  

Graf

2. Jaký je příjem tvých rodičů (dohromady)?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
30 000 – 50 000433,33 %7,14 %  
10 000 – 20 000433,33 %7,14 %  
20 000 – 30 000216,67 %3,57 %  
5 000 – 10 00018,33 %1,79 %  
50 000 a více18,33 %1,79 %  

Graf

3. Přivyděláváš si při studiu brigádou?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano4173,21 %73,21 %  
ne1526,79 %26,79 %  

Graf

4. Napište, kolik si vyděláváte měsíčně

Povinná otázka, respondent musel napsat číselnou odpověď.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
01323,21 %23,21 %  
2000610,71 %10,71 %  
500058,93 %8,93 %  
100058,93 %8,93 %  
400047,14 %7,14 %  
300035,36 %5,36 %  
700035,36 %5,36 %  
600023,57 %3,57 %  
2000023,57 %3,57 %  
150023,57 %3,57 %  
ostatní odpovědi 10000
300
2500
200
18000
10
800
15000
25000
4500
1119,64 %19,64 %

Statistická data byla pro následující výpočty očištěna o 5 % hodnot z každé strany.

Statistická polohaHodnota
Průměr:3544.42
Minimum:0
Maximum:20000
Variační rozpětí:20000
Rozptyl:19441127.11
Směrodatná odchylka:4409.21
Medián:2000
Modus:0

Graf

5. Kolik Vašich sourozenců studuje na vysoké škole?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žádný4071,43 %71,43 %  
11526,79 %26,79 %  
211,79 %1,79 %  

Graf

6. Myslíš si, že by se snížil zájem o studium, v případě, kdyby byly zavedeny poplatků na vysoké škole?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano, myslím si to3867,86 %67,86 %  
ne, nezáleží na poplatcích1628,57 %28,57 %  
nevím, nepřemýšlel/a jsem o tom23,57 %3,57 %  

Graf

7. Co myslíte, že by se změnilo se zavedením poplatků?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
studenti z nižších příjmových skupin by dostávali sociální stipendia2341,07 %41,07 %  
zlepšilo by se vybavení škol1933,93 %33,93 %  
nezměnilo by se nic1832,14 %32,14 %  
zlepšila by se kvalita výuky1526,79 %26,79 %  
zlepšila by se kvalita výuky35,36 %5,36 %  

Graf

8. V případě zavedení poplatků za vysokou školu by se zmenšil rozdíl mezi školným na veřejných a soukromých školách. Šel/šla by si v tomto případě raději na soukromou školu?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne4783,93 %83,93 %  
ano916,07 %16,07 %  

Graf

9. Jsi

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žena4275 %75 %  
muž1425 %25 %  

Graf

10. Kolikátý ročník studujete

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
51628,57 %28,57 %  
31221,43 %21,43 %  
11221,43 %21,43 %  
2916,07 %16,07 %  
4712,5 %12,5 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u jedné otázky.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

4. Napište, kolik si vyděláváte měsíčně

  • odpověď < 0 - 1500 >:
    • 2.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi ne na otázku 3. Přivyděláváš si při studiu brigádou?

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Z jakého důvodu studujete vysokou školu?

3. Přivyděláváš si při studiu brigádou?

4. Napište, kolik si vyděláváte měsíčně

5. Kolik Vašich sourozenců studuje na vysoké škole?

6. Myslíš si, že by se snížil zájem o studium, v případě, kdyby byly zavedeny poplatků na vysoké škole?

7. Co myslíte, že by se změnilo se zavedením poplatků?

8. V případě zavedení poplatků za vysokou školu by se zmenšil rozdíl mezi školným na veřejných a soukromých školách. Šel/šla by si v tomto případě raději na soukromou školu?

9. Jsi

10. Kolikátý ročník studujete

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Z jakého důvodu studujete vysokou školu?

3. Přivyděláváš si při studiu brigádou?

4. Napište, kolik si vyděláváte měsíčně

5. Kolik Vašich sourozenců studuje na vysoké škole?

6. Myslíš si, že by se snížil zájem o studium, v případě, kdyby byly zavedeny poplatků na vysoké škole?

7. Co myslíte, že by se změnilo se zavedením poplatků?

8. V případě zavedení poplatků za vysokou školu by se zmenšil rozdíl mezi školným na veřejných a soukromých školách. Šel/šla by si v tomto případě raději na soukromou školu?

9. Jsi

10. Kolikátý ročník studujete

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Citace

Klímová, L.Zavedení poplatků na vysokých školách? (výsledky průzkumu), 2010. Dostupné online na https://zavedeni-poplatku-na-vysokych-skolach.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.