Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Zavedení školného na veřejných vysokých školách

Zavedení školného na veřejných vysokých školách

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Martina Matějíčková
Šetření:13. 03. 2011 - 31. 03. 2011
Počet respondentů:171
Počet otázek (max/průměr):21 / 19.68
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:82,3 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.04:04
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF-1 PDF-2 PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Milá studentko, milý studente,

dostává se Vám do rukou dotazník, jehož cílem je vyhodnotit Váš názor na zavedení školného na veřejných vysokých školách (dále jen VŠ) a zjistit jakou částku byste byli ochotni případně zaplatit za rok studia Vámi zvoleného oboru.
Dotazník je anonymní a jeho vyplnění Vám zabere max. 10 minut.

Odpovědi respondentů

1. Zaznamenal/a jste z médií informaci o zavedení školného na VŠ?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano16898,25 %98,25 %  
ne31,75 %1,75 %  

Graf

2. V současnosti studuji:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [střední odborná školaotázka č. 3, gymnáziumotázka č. 3, střední odborné učiliště s maturitouotázka č. 3, nástavbové studiumotázka č. 3, vyšší odborná školaotázka č. 4, bakalářský stupeňotázka č. 4, magisterský stupeňotázka č. 4, doktorandské studiumotázka č. 4, jinéotázka č. 4].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
bakalářský stupeň8348,54 %48,54 %  
magisterský stupeň5129,82 %29,82 %  
gymnázium105,85 %5,85 %  
jiné95,26 %5,26 %  
střední odborná škola63,51 %3,51 %  
vyšší odborná škola63,51 %3,51 %  
doktorandské studium42,34 %2,34 %  
nástavbové studium10,58 %0,58 %  
střední odborné učiliště s maturitou10,58 %0,58 %  

Graf

3. Představte si, že jste absolventem střední školy a vybíráte si VŠ. Bude výše školného hrát roli ve volbě studovaného oboru

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano1161,11 %6,43 %  
ne738,89 %4,09 %  

Graf

4. Jaký bude/byl hlavní důvod ke studiu na VŠ:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
vyšší vzdělání = lepší uplatnění na trhu práce11969,59 %69,59 %  
zájem o obor3319,3 %19,3 %  
prodloužit si tzv. „studentský život“116,43 %6,43 %  
přání rodičů31,75 %1,75 %  
všechny výše uvedené faktory10,58 %0,58 %  
titul Ing., který se mi může v budoucnu hodit10,58 %0,58 %  
nic10,58 %0,58 %  
rozšířit si záběr10,58 %0,58 %  
získat určitý sociální status 10,58 %0,58 %  

Graf

5. Souhlasím se zavedením školného:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [anootázka č. 7, neotázka č. 6].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne9857,31 %57,31 %  
ano7342,69 %42,69 %  

Graf

6. Vyberte max. 3 důvody, proč nesouhlasíte se zavedením školného?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
studium na VŠ je i bez školného dosti nákladné8586,73 %49,71 %  
splácení školného po ukončení VŠ ohrozí můj budoucí rodinný rozpočet5455,1 %31,58 %  
vzdělání by mělo být bezplatné4950 %28,65 %  
kvalita výuky není nadprůměrná3636,73 %21,05 %  
rodinný rozpočet patří do kategorie nízkopříjmových vrstev obyvatelstva2828,57 %16,37 %  
průměrná doba splácení a úrok z půjčky není prozatím stanoven99,18 %5,26 %  
jiné77,14 %4,09 %  

Graf

7. Jaká forma školného by byla pro Vás nejvhodnější?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
odložené školné - splátka po absolvování studia buď určitým procentem z platu nebo po dosažení určitého platového ohodnocení (zpravidla průměrný plat)5632,75 %32,75 %  
přímé školné - s přímou vazbou za každý semestr nebo školní rok3218,71 %18,71 %  
spoření na studia (obdoba stavebního spoření)3017,54 %17,54 %  
variabilně - školné si stanoví sama škola1911,11 %11,11 %  
paušálně - pro všechny typy škol stejná výše137,6 %7,6 %  
studentská půjčka 105,85 %5,85 %  
žádná31,75 %1,75 %  
žádné školné21,17 %1,17 %  
žádné21,17 %1,17 %  
bezplatné10,58 %0,58 %  
předplatit si studium jednorázovou částkou10,58 %0,58 %  
zadna! Pokud se skolne zavede na VS se neprihlasim10,58 %0,58 %  
nic10,58 %0,58 %  

Graf

8. Výše školného by se měla odvíjet podle:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
kvality výuky a vyučujících5330,99 %30,99 %  
jednotná částka pro všechny studenty4425,73 %25,73 %  
příjmů rodiny4023,39 %23,39 %  
studovaného oboru3017,54 %17,54 %  
náročnosti výuky, počtu exkurzí apod.10,58 %0,58 %  
bezplatné10,58 %0,58 %  
příjem rodiny a zároveň podle oboru10,58 %0,58 %  
nic10,58 %0,58 %  

Graf

9. Za školní rok jsem ochotna / ochoten zaplatit:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
do 5 000 Kč8046,78 %46,78 %  
5 001-10 000 Kč5029,24 %29,24 %  
10 001-15 000 Kč2816,37 %16,37 %  
více než 15 001 Kč137,6 %7,6 %  

Graf

10. Školné by se mělo platit po semestrech, nikoliv ročně.

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
souhlasím8348,54 %48,54 %  
spíše souhlasím5230,41 %30,41 %  
nevím158,77 %8,77 %  
nesouhlasím116,43 %6,43 %  
spíše nesouhlasím105,85 %5,85 %  

Graf

11. Studenti, kteří překročí standardní dobu studia, by měli platit více.

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše souhlasím5129,82 %29,82 %  
souhlasím5129,82 %29,82 %  
spíše nesouhlasím3118,13 %18,13 %  
nesouhlasím2916,96 %16,96 %  
nevím95,26 %5,26 %  

Graf

12. Opakovaný zápis studenta na stejné, příp. jiné VŠ by měl být postihnut dvojnásobnou výší školného.

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nesouhlasím6538,01 %38,01 %  
spíše nesouhlasím5532,16 %32,16 %  
spíše souhlasím2313,45 %13,45 %  
nevím1810,53 %10,53 %  
souhlasím105,85 %5,85 %  

Graf

13. Zavedením školného se zvýší motivace studentů k řádnému studiu.

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše souhlasím6638,6 %38,6 %  
souhlasím4023,39 %23,39 %  
spíše nesouhlasím2615,2 %15,2 %  
nesouhlasím2514,62 %14,62 %  
nevím148,19 %8,19 %  

Graf

14. Za kvalitní výuku jsem ochotna / ochoten si připlatit.

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše souhlasím5129,82 %29,82 %  
souhlasím4727,49 %27,49 %  
nevím2916,96 %16,96 %  
spíše nesouhlasím2514,62 %14,62 %  
nesouhlasím1911,11 %11,11 %  

Graf

15. Výnosy ze školného by měly být určeny na stipendia nejlepších studentů, vybavení učeben a ne platy pedagogů.

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
souhlasím5733,33 %33,33 %  
spíše souhlasím4727,49 %27,49 %  
spíše nesouhlasím3118,13 %18,13 %  
nevím1911,11 %11,11 %  
nesouhlasím179,94 %9,94 %  

Graf

16. Výnosy ze školného by měly plynout do školního rozpočtu a jejich přerozdělování by mělo být v kompetenci dané školy.

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše souhlasím7141,52 %41,52 %  
souhlasím5129,82 %29,82 %  
nevím2313,45 %13,45 %  
spíše nesouhlasím158,77 %8,77 %  
nesouhlasím116,43 %6,43 %  

Graf

17. Myslíte si, že cílem zavedení školného je:

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
funkce regulátoru zájemců o studium (tzv. „věčný student“)10058,48 %58,48 %  
zvýšení příjmů škol8147,37 %47,37 %  
bariéra dosáhnout vysokoškolské vzdělání pro studenty z nízkopříjmových rodin4224,56 %24,56 %  
zpřístupnění vzdělání pouze studentům z majetnějších vrstev obyvatelstva4023,39 %23,39 %  
jiné2112,28 %12,28 %  
podpora bankovního systému179,94 %9,94 %  

Graf

18. V případě, že školy nezavedou školné, souhlasíte s tím, aby se při zápisu platilo tzv. „zápisné“

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne9052,63 %52,63 %  
ano 7543,86 %43,86 %  
záleží na dalších faktorech, např. výši, cíli atd.10,58 %0,58 %  
ne, není v nich rozdíl10,58 %0,58 %  
podle toho kolik10,58 %0,58 %  
Záleží na ceně10,58 %0,58 %  
nevím, co je zápisné10,58 %0,58 %  
podle částky10,58 %0,58 %  

Graf

19. Vaše pohlaví

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žena13176,61 %76,61 %  
muž4023,39 %23,39 %  

Graf

20. Váš současný studijní obor

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
manažersko-ekonomický105,85 %5,85 %  
Finance95,26 %5,26 %  
ekonomika a management84,68 %4,68 %  
Cestovní ruch63,51 %3,51 %  
ekonomie63,51 %3,51 %  
Gymnázium42,34 %2,34 %  
Manažersko ekonomický42,34 %2,34 %  
finance a řízení42,34 %2,34 %  
Veřejná správa31,75 %1,75 %  
Všeobecné gymnázium31,75 %1,75 %  
ostatní odpovědi ekonomika a podnikani
Provoz a ekonomika
Evropská agrární diplomacie
Ekonomika
Obchodní akademie
Veřejná ekonomika a správa
ekonomický
Informační management
hotelnictví
sociální pedagogika
informatika
Marketingová komunikace
Marketingove komunikace
strojírenství
diplomacie
EI
a
biologie
politologie
Marketing a obchod
Veřejná ekonomika
PODNIKÁNÍ A ADMINISTRATIVA
ekonomika - finance
Manaersko-ekonomický
ekonomika management
Sociálně ekonomický (PEF)
veřejnoprávní ochrana
Marketing, management
Řízení a ekonomika podniku
Podnikání a andministrativa
Podnikání
sociální ekonomie
Manažersko - ekonomický
energetické stroje
Marketing a managemetn
Ekonomika a Insolvence
pedagogika
Angličtina/Ekonomie
Sociální a kulturní antropologie
Rostlinolékařství
Podnikové finance a obchod
právo a právní věda
Finanční podnikání
strojní
psychologie-sociologie
Kybernetika a robotika
cizi jazyky
přírodní vědy- včelařství
Hospodářská politika a správa-Finance
Ekonomika a řízení energetiky
management
Všeobecná sestra
Logistika a management
ochrana obyvatelstva, aplikovaná tělesná výchova
Učitelství pro ZŠ
International Relations
curak
marketing management
fyzika
Bankovnictví
žurnalistika
Mezinárodnjí obchod
prekladatelstvo a tlmocenie pre EU institucie
tělovýchova a sport
osmileté všeobecné gymnázium
bankovnictví, pojišťovnictví
Personální management
Pojišťovnictví
Ekonomie a management
turismus
veterinární lékařství
sociální práce
farmacie
geografie
v soucastnosti nestuduji
hospodářské a politické dějiny
Vysoká škola hotelová (soukromá)
VOŠ cestovního ruchu
MKPR FSV UK
Matematika
marketing, pedagogika
Management cestovního ruchu
Provoz a řízení myslivosti
Investiční poradenství
Marketing a management
Psychologie
právo
všeobecný
IT
Management ve stavitelství
speciální pedagogika
Instaltér
žádný
Podnikové hospodářství
sociologie - andragogika
sociální geografie
výpočetní matematika
sociologie
mezinarodni obchod
Psychologie, Sociální politika a sociální práce
Zahradní tvorba
11466,67 %66,67 % 

Graf

21. Aktuální město sídla školy

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
brno5833,92 %33,92 %  
Praha4828,07 %28,07 %  
Zlín84,68 %4,68 %  
Ostrava74,09 %4,09 %  
jihlava63,51 %3,51 %  
Karviná42,34 %2,34 %  
Olomouc42,34 %2,34 %  
liberec31,75 %1,75 %  
Mohelnice31,75 %1,75 %  
Plzeň31,75 %1,75 %  
ostatní odpovědi Hradec Králové
Opava
Prostějov
ústí nad labem
a
Čelákovice
šternberk
london
roudnice
United Kingdom
přerov
mega curakovstvi
Kladno
Kralupy
Košice, Slovensko
kroměříž
Most
Karlovy Vary
Třebíč
Česká Lípa
Břeclav
žádné
2715,79 %15,79 % 

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u 4 otázek.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

5. Souhlasím se zavedením školného:

 • odpověď ano:
  • 2.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi souhlasím na otázku 14. Za kvalitní výuku jsem ochotna / ochoten si připlatit.
  • 2.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi souhlasím na otázku 13. Zavedením školného se zvýší motivace studentů k řádnému studiu.
 • odpověď ne:
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi kvalita výuky není nadprůměrná na otázku 6. Vyberte max. 3 důvody, proč nesouhlasíte se zavedením školného?
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi rodinný rozpočet patří do kategorie nízkopříjmových vrstev obyvatelstva na otázku 6. Vyberte max. 3 důvody, proč nesouhlasíte se zavedením školného?
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi splácení školného po ukončení VŠ ohrozí můj budoucí rodinný rozpočet na otázku 6. Vyberte max. 3 důvody, proč nesouhlasíte se zavedením školného?
  • zobrazit další souvislosti
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi studium na VŠ je i bez školného dosti nákladné na otázku 6. Vyberte max. 3 důvody, proč nesouhlasíte se zavedením školného?
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi vzdělání by mělo být bezplatné na otázku 6. Vyberte max. 3 důvody, proč nesouhlasíte se zavedením školného?
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi nesouhlasím na otázku 13. Zavedením školného se zvýší motivace studentů k řádnému studiu.
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi bariéra dosáhnout vysokoškolské vzdělání pro studenty z nízkopříjmových rodin na otázku 17. Myslíte si, že cílem zavedení školného je:
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi nesouhlasím na otázku 14. Za kvalitní výuku jsem ochotna / ochoten si připlatit.
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi zpřístupnění vzdělání pouze studentům z majetnějších vrstev obyvatelstva na otázku 17. Myslíte si, že cílem zavedení školného je:
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi do 5 000 Kč na otázku 9. Za školní rok jsem ochotna / ochoten zaplatit:

6. Vyberte max. 3 důvody, proč nesouhlasíte se zavedením školného?

 • odpověď studium na VŠ je i bez školného dosti nákladné:
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi splácení školného po ukončení VŠ ohrozí můj budoucí rodinný rozpočet na otázku 6. Vyberte max. 3 důvody, proč nesouhlasíte se zavedením školného?

11. Studenti, kteří překročí standardní dobu studia, by měli platit více.

 • odpověď souhlasím:
  • 3.4x vetší pravděpodobnost při odpovědi souhlasím na otázku 12. Opakovaný zápis studenta na stejné, příp. jiné VŠ by měl být postihnut dvojnásobnou výší školného.

21. Aktuální město sídla školy

 • odpověď brno:
  • 2.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi manažersko-ekonomický na otázku 20. Váš současný studijní obor

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Zaznamenal/a jste z médií informaci o zavedení školného na VŠ?

2. V současnosti studuji:

3. Představte si, že jste absolventem střední školy a vybíráte si VŠ. Bude výše školného hrát roli ve volbě studovaného oboru

4. Jaký bude/byl hlavní důvod ke studiu na VŠ:

5. Souhlasím se zavedením školného:

6. Vyberte max. 3 důvody, proč nesouhlasíte se zavedením školného?

7. Jaká forma školného by byla pro Vás nejvhodnější?

8. Výše školného by se měla odvíjet podle:

9. Za školní rok jsem ochotna / ochoten zaplatit:

10. Školné by se mělo platit po semestrech, nikoliv ročně.

11. Studenti, kteří překročí standardní dobu studia, by měli platit více.

12. Opakovaný zápis studenta na stejné, příp. jiné VŠ by měl být postihnut dvojnásobnou výší školného.

13. Zavedením školného se zvýší motivace studentů k řádnému studiu.

14. Za kvalitní výuku jsem ochotna / ochoten si připlatit.

15. Výnosy ze školného by měly být určeny na stipendia nejlepších studentů, vybavení učeben a ne platy pedagogů.

16. Výnosy ze školného by měly plynout do školního rozpočtu a jejich přerozdělování by mělo být v kompetenci dané školy.

17. Myslíte si, že cílem zavedení školného je:

18. V případě, že školy nezavedou školné, souhlasíte s tím, aby se při zápisu platilo tzv. „zápisné“

19. Vaše pohlaví

20. Váš současný studijní obor

21. Aktuální město sídla školy

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Zaznamenal/a jste z médií informaci o zavedení školného na VŠ?

2. V současnosti studuji:

3. Představte si, že jste absolventem střední školy a vybíráte si VŠ. Bude výše školného hrát roli ve volbě studovaného oboru

4. Jaký bude/byl hlavní důvod ke studiu na VŠ:

5. Souhlasím se zavedením školného:

6. Vyberte max. 3 důvody, proč nesouhlasíte se zavedením školného?

7. Jaká forma školného by byla pro Vás nejvhodnější?

8. Výše školného by se měla odvíjet podle:

9. Za školní rok jsem ochotna / ochoten zaplatit:

10. Školné by se mělo platit po semestrech, nikoliv ročně.

11. Studenti, kteří překročí standardní dobu studia, by měli platit více.

12. Opakovaný zápis studenta na stejné, příp. jiné VŠ by měl být postihnut dvojnásobnou výší školného.

13. Zavedením školného se zvýší motivace studentů k řádnému studiu.

14. Za kvalitní výuku jsem ochotna / ochoten si připlatit.

15. Výnosy ze školného by měly být určeny na stipendia nejlepších studentů, vybavení učeben a ne platy pedagogů.

16. Výnosy ze školného by měly plynout do školního rozpočtu a jejich přerozdělování by mělo být v kompetenci dané školy.

17. Myslíte si, že cílem zavedení školného je:

18. V případě, že školy nezavedou školné, souhlasíte s tím, aby se při zápisu platilo tzv. „zápisné“

19. Vaše pohlaví

20. Váš současný studijní obor

21. Aktuální město sídla školy

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Matějíčková, M.Zavedení školného na veřejných vysokých školách (výsledky průzkumu), 2011. Dostupné online na https://zavedeni-skolneho-na-verejny.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.