Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Zavedení školného na VŠ a jeho dopady na úroveň vzdělávání

Zavedení školného na VŠ a jeho dopady na úroveň vzdělávání

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Tomáš Novotný
Šetření:07. 11. 2009 - 14. 11. 2009
Počet respondentů:74
Počet otázek (max/průměr):25 / 24.92
Použité ochrany:unikátní IP
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:73,5 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.04:17
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Do programů politických stran s největšími šancemi na zastoupení v poslanecké sněmovně v příštím volebním období se promítlo i téma možnosti zavedení školného na veřejných vysokých školách. Parlamentní politické strany jsou v této otázce rozděleny. Jaký je Váš názor na zavedení školného na VŠ a jeho dopady na úroveň vysokoškolského vzdělání?

Odpovědi respondentů

1. Jaký máte názor na zavedení školného na VŠ?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Rozhodně bych nezavedl2229,73 %29,73 %  
Spíše bych zavedl2027,03 %27,03 %  
Rozhodně bych zavedl1621,62 %21,62 %  
Spíše bych nezavedl1520,27 %20,27 %  
Nevím11,35 %1,35 %  

Graf

2. Kolik by podle Vašeho názoru mohlo přibližně činit roční školné?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
méně než 5 tisíc Kč2837,84 %37,84 %  
5-10 tisíc Kč2837,84 %37,84 %  
11-20 tisíc Kč1317,57 %17,57 %  
21-30 tisíc Kč34,05 %4,05 %  
31-50 tisíc Kč22,7 %2,7 %  

Graf

3. Myslíte si, že případné zavedení školného na vysokých školách bude přínosem pro české školství?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano3750 %50 %  
ne3040,54 %40,54 %  
nevím79,46 %9,46 %  

Graf

4. Považujete školné za dobrý prostředek k získání více peněz pro VŠ?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano4155,41 %55,41 %  
ne2635,14 %35,14 %  
nevím79,46 %9,46 %  

Graf

5. Co myslíte, že by s sebou mělo přinést zavední školného na VŠ

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Více individuální přístup ke studentům1824,32 %24,32 %  
Udržení expertů ve školství1722,97 %22,97 %  
Vybavení škol1317,57 %17,57 %  
Zvýšení platů lektorů79,46 %9,46 %  
Více zahraničních lektorů22,7 %2,7 %  
Větší možnost studia v zahraničí22,7 %2,7 %  
proč sakra nedáš typ odpovědí, aby šlo vybrat vše?11,35 %1,35 %  
snížení možnosti studovat chytrým ale chudým lidem11,35 %1,35 %  
od každého něco11,35 %1,35 %  
melo by nebo doopravdy prinese??11,35 %1,35 %  
všechny předešlé odpovědi+vyšší kvalita studentů11,35 %1,35 %  
snad vše jmenované11,35 %1,35 %  
více praktických hodin, kde by se ověřovala teorie11,35 %1,35 %  
zpružnění výuky - viz Plzeň11,35 %1,35 %  
Větší výběrovost škol 11,35 %1,35 %  
vsechny odpovedi bych zaskrtnul11,35 %1,35 %  
studenty, kteří studovat chtějí a neflákají se11,35 %1,35 %  
více možnosti (přístup, experti, vybaveni)11,35 %1,35 %  
všechno zmíněné11,35 %1,35 %  
Motivace studentů11,35 %1,35 %  
vyšší úroveň absolventů11,35 %1,35 %  

Graf

6. Odradilo by Vás případné školné od studia na VŠ?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne4560,81 %60,81 %  
nevím1722,97 %22,97 %  
ano1216,22 %16,22 %  

Graf

7. Bude mít zavedení školného na VŠ vliv na přístup profesorů ke studentům?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne2837,84 %37,84 %  
ano2331,08 %31,08 %  
nevím2331,08 %31,08 %  

Graf

8. Kdyby se zavedlo školné na VŠ odjeli byste raději studovat do zahraničí?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Spíše ne2736,49 %36,49 %  
Určitě ne2635,14 %35,14 %  
Nevím1317,57 %17,57 %  
Spíše ano79,46 %9,46 %  
Určitě ano11,35 %1,35 %  

Graf

9. Myslíte si, že je české veřejné školství udržitelné a konkurenceschopné ve srovnání se soukromím mi školami?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano5979,73 %79,73 %  
nevím912,16 %12,16 %  
ne68,11 %8,11 %  

Graf

10. Myslíte si, že se zavedením školného zabrání rovnému přístupu lidí ke vzdělání?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Určitě ano2229,73 %29,73 %  
Určitě ne1925,68 %25,68 %  
Spíše ne1621,62 %21,62 %  
Spíše ano1520,27 %20,27 %  
Nevím22,7 %2,7 %  

Graf

11. Domníváte se, že zavedení školného ovlivní přístup studentů ke studiu na VŠ?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Určitě ano3141,89 %41,89 %  
Spíše ano3040,54 %40,54 %  
Spíše ne1013,51 %13,51 %  
Nevím34,05 %4,05 %  

Graf

12. Očekávali byste, že by s sebou zavedení školního přineslo snížení dodatečných nákladů studentů na studium? (učební pomůcky, karty, přihlášky apod.)

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne3851,35 %51,35 %  
ano2635,14 %35,14 %  
nevím1013,51 %13,51 %  

Graf

13. Myslíte si, že by student mohl ukončit studium ve vyšším ročníku pouze z důvodu nedostatku finančních prostředků k úhradě školného na VŠ?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne2939,19 %39,19 %  
ano2939,19 %39,19 %  
nevím1621,62 %21,62 %  

Graf

14. Domníváte se, že by studenti měli mít šanci získat zpět část školného dle výsledků studia? (např. při dobrých studijních výsledcích, …)

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Určitě ano4358,11 %58,11 %  
Spíše ano1520,27 %20,27 %  
Nevim810,81 %10,81 %  
Určitě ne68,11 %8,11 %  
Spíše ne22,7 %2,7 %  

Graf

15. Byl byste ochoten studovat vysokou školu při zavedení školného v případě, že byste musel využít půjčky pro studenty?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano3445,95 %45,95 %  
nevím2229,73 %29,73 %  
ne1824,32 %24,32 %  

Graf

16. Odložené školné za studium vysoké školy (přesouvání plateb školného do budoucna, okamžité půjčky, …)

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Souhlasím2736,49 %36,49 %  
Nesouhlasím1621,62 %21,62 %  
Zcela souhasím1621,62 %21,62 %  
Zcela nesouhlasím912,16 %12,16 %  
Nikdy jsem se s tímto pojmem nesetkal68,11 %8,11 %  

Graf

17. Myslíte si, že zavedení tzv. odloženého školného bude mít pozitivní dopad na uplatnění absolventů na profesních trzích?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nevím3243,24 %43,24 %  
ne3040,54 %40,54 %  
ano1216,22 %16,22 %  

Graf

18. V ČR se na vysoké školy dostane jen 7,2 % dětí z dělnických rodin. Myslíte si, že by zavedení tzv. odloženého školného pomohlo potlačit protekci studentů z bohatších rodin a vzrostl by počet absolventů z rodin dělnických?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne4560,81 %60,81 %  
nevím1722,97 %22,97 %  
ano1216,22 %16,22 %  

Graf

19. Kdyby to bylo možné, financovali byste školné svých dětí ze stavebního spoření?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano4662,16 %62,16 %  
nevím1925,68 %25,68 %  
ne912,16 %12,16 %  

Graf

20. Pohlaví

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Žena5168,92 %68,92 %  
Muž2331,08 %31,08 %  

Graf

21. Věk

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
20-26 let5472,97 %72,97 %  
27-35 let79,46 %9,46 %  
16-19 let79,46 %9,46 %  
36-50 let56,76 %6,76 %  
51-65 let11,35 %1,35 %  

Graf

22. Nejvyšší dosažené vzdělání

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Všeobecná střední škola2533,78 %33,78 %  
Vysoká škola - bakalářské studium2533,78 %33,78 %  
Odborná stření škola1216,22 %16,22 %  
Vysoká škola - magisterské studium912,16 %12,16 %  
Základní škola22,7 %2,7 %  
Střední odborní učiliště11,35 %1,35 %  

Graf

23. Povolání

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Student VŠ5168,92 %68,92 %  
Zaměstnaný1520,27 %20,27 %  
Student 56,76 %6,76 %  
Osoba samostatně výdělečně činná34,05 %4,05 %  

Graf

24. Velikost města/obce, v kterém bydlíte

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
500.000 obyvatel a více2736,49 %36,49 %  
10.001-50.000 obyvatel1216,22 %16,22 %  
50.001-200.000 obyvatel1013,51 %13,51 %  
do 500 obyvatel79,46 %9,46 %  
200.000-500.000 obyvatel79,46 %9,46 %  
5.001-10.000 obyvatel56,76 %6,76 %  
501-1000 obyvatel45,41 %5,41 %  
1.001-5.000 obyvatel22,7 %2,7 %  

Graf

25. Přibližný příjem domácnosti

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
15.001-30.000 Kč2841,18 %37,84 %  
30.001-45.000 Kč1623,53 %21,62 %  
45.000-60.000 Kč913,24 %12,16 %  
do 15.000 Kč811,76 %10,81 %  
75.001-90.000 Kč45,88 %5,41 %  
105.001 Kč a více22,94 %2,7 %  
60.001-75.000 Kč11,47 %1,35 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u 4 otázek.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

2. Kolik by podle Vašeho názoru mohlo přibližně činit roční školné?

 • odpověď méně než 5 tisíc Kč:
  • 2.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Určitě ano na otázku 10. Myslíte si, že se zavedením školného zabrání rovnému přístupu lidí ke vzdělání?

3. Myslíte si, že případné zavedení školného na vysokých školách bude přínosem pro české školství?

 • odpověď ano:
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi Určitě ne na otázku 10. Myslíte si, že se zavedením školného zabrání rovnému přístupu lidí ke vzdělání?
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi Rozhodně bych zavedl na otázku 1. Jaký máte názor na zavedení školného na VŠ?
 • odpověď ne:
  • 2.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi Určitě ano na otázku 10. Myslíte si, že se zavedením školného zabrání rovnému přístupu lidí ke vzdělání?

6. Odradilo by Vás případné školné od studia na VŠ?

 • odpověď ne:
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Určitě ne na otázku 10. Myslíte si, že se zavedením školného zabrání rovnému přístupu lidí ke vzdělání?
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Rozhodně bych zavedl na otázku 1. Jaký máte názor na zavedení školného na VŠ?
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Určitě ne na otázku 8. Kdyby se zavedlo školné na VŠ odjeli byste raději studovat do zahraničí?

13. Myslíte si, že by student mohl ukončit studium ve vyšším ročníku pouze z důvodu nedostatku finančních prostředků k úhradě školného na VŠ?

 • odpověď ano:
  • 2.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi ano na otázku 6. Odradilo by Vás případné školné od studia na VŠ?

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Jaký máte názor na zavedení školného na VŠ?

2. Kolik by podle Vašeho názoru mohlo přibližně činit roční školné?

3. Myslíte si, že případné zavedení školného na vysokých školách bude přínosem pro české školství?

4. Považujete školné za dobrý prostředek k získání více peněz pro VŠ?

5. Co myslíte, že by s sebou mělo přinést zavední školného na VŠ

6. Odradilo by Vás případné školné od studia na VŠ?

7. Bude mít zavedení školného na VŠ vliv na přístup profesorů ke studentům?

8. Kdyby se zavedlo školné na VŠ odjeli byste raději studovat do zahraničí?

9. Myslíte si, že je české veřejné školství udržitelné a konkurenceschopné ve srovnání se soukromím mi školami?

10. Myslíte si, že se zavedením školného zabrání rovnému přístupu lidí ke vzdělání?

11. Domníváte se, že zavedení školného ovlivní přístup studentů ke studiu na VŠ?

12. Očekávali byste, že by s sebou zavedení školního přineslo snížení dodatečných nákladů studentů na studium? (učební pomůcky, karty, přihlášky apod.)

13. Myslíte si, že by student mohl ukončit studium ve vyšším ročníku pouze z důvodu nedostatku finančních prostředků k úhradě školného na VŠ?

14. Domníváte se, že by studenti měli mít šanci získat zpět část školného dle výsledků studia? (např. při dobrých studijních výsledcích, …)

15. Byl byste ochoten studovat vysokou školu při zavedení školného v případě, že byste musel využít půjčky pro studenty?

16. Odložené školné za studium vysoké školy (přesouvání plateb školného do budoucna, okamžité půjčky, …)

17. Myslíte si, že zavedení tzv. odloženého školného bude mít pozitivní dopad na uplatnění absolventů na profesních trzích?

18. V ČR se na vysoké školy dostane jen 7,2 % dětí z dělnických rodin. Myslíte si, že by zavedení tzv. odloženého školného pomohlo potlačit protekci studentů z bohatších rodin a vzrostl by počet absolventů z rodin dělnických?

19. Kdyby to bylo možné, financovali byste školné svých dětí ze stavebního spoření?

20. Pohlaví

21. Věk

22. Nejvyšší dosažené vzdělání

23. Povolání

24. Velikost města/obce, v kterém bydlíte

25. Přibližný příjem domácnosti

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Jaký máte názor na zavedení školného na VŠ?

2. Kolik by podle Vašeho názoru mohlo přibližně činit roční školné?

3. Myslíte si, že případné zavedení školného na vysokých školách bude přínosem pro české školství?

4. Považujete školné za dobrý prostředek k získání více peněz pro VŠ?

5. Co myslíte, že by s sebou mělo přinést zavední školného na VŠ

6. Odradilo by Vás případné školné od studia na VŠ?

7. Bude mít zavedení školného na VŠ vliv na přístup profesorů ke studentům?

8. Kdyby se zavedlo školné na VŠ odjeli byste raději studovat do zahraničí?

9. Myslíte si, že je české veřejné školství udržitelné a konkurenceschopné ve srovnání se soukromím mi školami?

10. Myslíte si, že se zavedením školného zabrání rovnému přístupu lidí ke vzdělání?

11. Domníváte se, že zavedení školného ovlivní přístup studentů ke studiu na VŠ?

12. Očekávali byste, že by s sebou zavedení školního přineslo snížení dodatečných nákladů studentů na studium? (učební pomůcky, karty, přihlášky apod.)

13. Myslíte si, že by student mohl ukončit studium ve vyšším ročníku pouze z důvodu nedostatku finančních prostředků k úhradě školného na VŠ?

14. Domníváte se, že by studenti měli mít šanci získat zpět část školného dle výsledků studia? (např. při dobrých studijních výsledcích, …)

15. Byl byste ochoten studovat vysokou školu při zavedení školného v případě, že byste musel využít půjčky pro studenty?

16. Odložené školné za studium vysoké školy (přesouvání plateb školného do budoucna, okamžité půjčky, …)

17. Myslíte si, že zavedení tzv. odloženého školného bude mít pozitivní dopad na uplatnění absolventů na profesních trzích?

18. V ČR se na vysoké školy dostane jen 7,2 % dětí z dělnických rodin. Myslíte si, že by zavedení tzv. odloženého školného pomohlo potlačit protekci studentů z bohatších rodin a vzrostl by počet absolventů z rodin dělnických?

19. Kdyby to bylo možné, financovali byste školné svých dětí ze stavebního spoření?

20. Pohlaví

21. Věk

22. Nejvyšší dosažené vzdělání

23. Povolání

24. Velikost města/obce, v kterém bydlíte

25. Přibližný příjem domácnosti

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Citace

Novotný, T.Zavedení školného na VŠ a jeho dopady na úroveň vzdělávání (výsledky průzkumu), 2009. Dostupné online na https://zavedeni-skolneho-na-vs-a-jeho-dopady-na-uroven-vzdelavani.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.