Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Zavedení školného na vysokých školách

Zavedení školného na vysokých školách

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Eva Crháková
Šetření:13. 11. 2011 - 25. 11. 2011
Počet respondentů:133
Počet otázek (max/průměr):11 / 9.99
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:74,4 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.03:19
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF-1 PDF-2 PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Vážení respondenti,

ráda bych Vás poprosila o vyplnění následujícího krátkého dotazníku týkajícího se názoru na chystané zavedení školného na vysokých školách, a s ním souvisejících otázek.

 

Dotazník je anonymní a bude sloužit jako podklad pro zpracování seminární práce.

 

Předem děkuji za Váš čas a pravdivé odpovědi.

 

Eva Crháková, studentka PrF MU v Brně  

Odpovědi respondentů

1. Souhlasíte se zavedením školného na vysokých školách?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne, se zavedením zcela nesouhlasím7254,14 %54,14 %  
Ano, v koncepci odloženého školného. (odložené školné, tj. splacení školného vázáno na dosažení průměrné mzdy po skončení vysokoškolského studia) 3828,57 %28,57 %  
Ano, v koncepci přímého hrazení školného. (přímé školné, tj. placení školného před každým jednotlivým semestrem, respektive před celým školním rokem) 2317,29 %17,29 %  

Graf

2. Souhlasíte s návrhem vlády v případě placení odloženého školného s myšlenkou zavedení úročených půjček pro studenty? (úročený znamená fakt, že student musí splatit kromě půjčené částky procenta z dlužné částky jako jakýsi poplatek navíc)

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne, byl(a) bych raději, kdybych si nemusel(a) brát půjčku a školné bych zaplatil(a) až po dosažení průměrné mzdy po skončení studia10377,44 %77,44 %  
Ano, ale úročené půjčky považuji za cestu, jak platit zbytečné peníze navíc soukromým subjektům v podobě bank.2115,79 %15,79 %  
Ano, zcela jej podporuji.96,77 %6,77 %  

Graf

3. Kdo byl měl podle Vás dané studentské půjčky poskytovat?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Pro daný účel zřízené fondy.6145,86 %45,86 %  
Stát.5843,61 %43,61 %  
Soukromý bankovní sektor.1410,53 %10,53 %  

Graf

4. Jakou výši školného byste byli ochotni akceptovat?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
10 000 Kč/rok3929,32 %29,32 %  
5 000 Kč/rok3929,32 %29,32 %  
0 Kč/rok2115,79 %15,79 %  
20 000 Kč/rok1712,78 %12,78 %  
15 000 Kč/rok129,02 %9,02 %  
více než 20 000 Kč/rok53,76 %3,76 %  

Graf

5. Jaké služby byste si představovali, že by z daného školného měly být v rámci Vašeho studia poskytovány?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

-

-

-vybavení škol -platy učitelů -na prospěchová stipendia

...

80% příprava mojí osoby pro vykonávání zvoleného zaměstnání

Celá výuka

hlavně menší počet studentů ve skupinách, tedy aby se cvičící více věnovali jednotlivým žákům

hlavne zvyseni kvality studia - technicke zazemi, kvalitni pedagogove misto "dinosauru"

Kolejné zdarma nebo minimální, levnější ceny v Menze.

kvalita výuky

Kvalitnější pomůcky a pedagogové

Kvalitnější profesoři a prostory pro výuku.

Kvalitnější vybavení učeben

kvalitnější výuk, možnost lepší zpětné vazby na výuku, veřejně přístupné hodnocení vysokých škol

Kvalitní dostupnost materiálů, především skript a učebnic v elektronické podobě, což pro takovou PrF je relativně snadné, ale pro lékařskou fakultu by toto bylo patrně obtížnější, ale nikoliv neřešitelné. Jinak jsem s poskytoványmi službami spokojený i tak, jak jsou dnes.

Kvalitní kantory, a skripta

kvalitní pomůcky při vyučování (PC, videoprojekce)....

kvalitní profesoři,

kvalitní vybavení studoven a knihoven, kvalitní výuka

kvalitní vyučující, kvalitní materiály ke studiu, plně vybavené učebny, ve kterých výuka probíhá, dostatečný počet pc ve škole a plně vybavená knihovna

kvalitní výuka

kvalitní výuka

kvalitní výuka a odborní přednášející, kterí mají taktéž odpovídající kvalifikaci

Kvalitní výuka, ideálně s možností sledovat přednášky přes internet, např. webkameru. Pokud by výuka probíhala běžně ve škole, tak ale s kvalitními stoly a židlemi. Dostatečně zásobená knihovna. Přístup k informacím (databáze apod.). Hlavně ta kvalita, učitelé, kteří jsou motivovaní, to je to hlavní.

kvalitni vyuka, praxe jako povinna soucast studia

kvalitní výuka, spojená s praxí

Kvalitní vzdělání

Lehčí zkoušky, průběžné testy. Lepší kvalita vyuky, poskytovaných služeb z oblasti školy. Zdarma literatůra z kréré se danou látku na zkoušku, zápočet či průb.test mám naučit. Lepší kvalita učitelů a né skoro 80.let, kteří vyučují a vyučuji např.inovační podnikání o kterým v těchto letech nemají ani šajnu.

Lepší e-learning a flexibilní studijní oddělení

lepší komunikace se studijním oddělením, kvalifikovaní učitelé kteří by byli za svou práci hodnoceni

lepší kvalita studia, profesionnější a individuálnjší výuka

lepší ubytování, jídlo v menze

lepší učební materiály, lepší kvalita učitelů

lepší učitelé, vybavení škol

lepší vybavení

lepší vybavení poslucháren a školy vůbec, doprovodné vzdělávácí akce, konference, méně studentů v seminářích, přístup k el. databázím...

Lepší vybavení tříd, zahraniční poznávací zájezdy

Lepší vybavení, více přednášek z odborníky(mimoškolní), větší mořnosti praxe počas studia

materiály, zlepšení knihoven

menší počet studentů na cvičeních, osobnější přístup vyučujících

Mimoškolní aktivity, správa škol, kvalita učiva

min. index, isic zadarmo, lepší přístup kantorů

mne ziadne. ale priamo umerne tomu znizit dane...

Nadstandartní přístup...

nevím

nevím

nevím

nevím

nevím

nevím

nevím

Nevím

nevím

nevím

nevím

nevím

nevím, nepřemýšlela jsem o tom

Očekával bych zlepšení přístupu zaměstnanců akademické obce, ovšem ne z pohledu "zjednodušení" studia, ale na úrovni osobního jednání (jiné postavení studenta, který studuje zadarmo a zaměstanec školy je placen čistě ze státní kasy, oproti studentovi, který platí své studium alespoň částečně "ze své kapsy" a tudíž je podílníkem na platu vyučujícího).

Perfektní výuka; připravení asistenti, kteří umí učit; spravedlivý objektivní systém zkoušek a testů s vyloučením možnosti na jedné straně zkoušky kupovat, na druhé straně šikanovat studenty

poskytování učebních pomůcek zdarma!!

Problém je, že už teď školy dostávají spoustu peněz a hodiny třeba odpadají bez náhrady.

provoz školy, kantoři

přednášky a semináře studíjní pomůcky (knihy) možnost vytisknout (okopírovat) něco do školy dobrý přístup parkovací plochy teplo

přednášky, cvičení, skripta, konzultace s lektorem

příspěvek by měl být využit na podporu vysokoškolského studia

rozvoj

Se školním nesouhlasím, takže o tom nepřemýšlím.

Se zavedením školného nesouhlasím k této otázce se tudíž nemám jak vyjádřit.

skripta zdarma

skripta zdarma

Skripta, možnost sportovního vyžití

skripta, učebnice, studijní materiály, šatny ve školách

Skripta, učebnice.

skripta, wi-fi připojení k netu v celé budově školy

skripta,semináře,stáže,konference

skripta/učebnice zdarma

slevy na skripta, větší slevy v menzách, hlavně zdokonalení výuky, zmodernizování škol a vybavení

smysluplné

Současné služby. Proč by měli všichni daňoví poplatníci platit za mnoho ,,studentů", kterým se jen nechce pracovat nebo platit zdravotní a sociální?!

standard jako teď

standardni studium

studijní materiály zdarma vybavenost učeben kvalifikovaní učitelé

studijní materiály, interaktivní výuka, více praktických seminářů

studijní materiály, knihovna, studentský průkaz na slevu (vlak, bus, tramvaj)

studijní materiály, kurzy, doučování apod.

studijnímateriály, skripta

Tak minimálně služby garantované danou vysokou školou v rámci oboru, což je konec konců v jisté míře splňováno i nyní (bez školného). Proto by mohli by služby nadstandardtnější. Konkrétní příklad, jsem student FP VUT Brno a jako možné služby bych viděl ve zkvalitnění informační sítě (přes renovaci jednotlivých PC stanic a softwaru až po celefakultní Wi-Fi síť s kvalitním přenosem). Nebo zavedení ubrousků na WC. Možností je celá řada.

Takove jake ted poskytuji kvalitni VS typu Masarykova univerzita.

Totéž, co je teď zdarma.

ty, které jsou nyní - studium; měl by se ale zlepšit přístup pedagogů- konzultační hodiny

Typově odpovídající dnešnímu stavu, ale zkvalitněné.

ubytování, stravování, cestovné a kapesné

ucebnice

učební pomůcky, učebnice

Učební pomůcky.

učebnice

Učebnice a pomůcky.

učebnice, fitko, zkoušky

Učebnice, ubytovací a sociální stipendia,

učitelé, výuka

určitá technologie a zázemí ve školním zařízení

v rámci školy bezplatné kopírování dokumentů, více profesorů -> větší IP při psaní závěrečných prací a ne 1 prof = 60 prací k vedení!

Větší kvalita přednášení látky: více peněz, větší chuť studenty obohacovat o nové poznatky zejména z praxe; Více přednášejících z praxe

větší objektivita a větší přístup profesoru ke studentum.

vhodné podmínky pro studium

více online studijních materiálů i skript

Více pokusů zkoušek.

Více práce s multimédii, dostupné učební materiály.

Všechny, tj. školné nechť je hlavním příjmem školy, dotace od státu a obcí zrušit, o ušetřené výdaje snížit daně aby si lidé mohli platir školy přímo.

všetky služby, ktoré su poskytane aj teraz studentom neplatenej formy studia

vybavení škol

vybavení školy - pomůcky, programové vybavení, údržba budovy atd. kvalifikované učitele stipendia zahraniční pobyty- příspěvky na ně

vybavenost učeben, možnost zajímavých přednášek z praxe, možnost praxe zadaná školou

vysoká a k tomu odpovídající úroveň výuky!! udržované prostory ve školách a zařízení ve školách a prostorech

vyšší kvalita služeb dané školy

vyšší kvalita výuky (= i těžší), rozšíření knihovny, levnější učebnice (skripta, elektronické verze)

vyšší příspěvky na ubytování, studijní knihy a pomůcky zdarma nebo alespoň se slevou!

Vyššiu úroveň jazykov.

vzdělání

x

zajištění výuky kvalitními profesory, skripta a půjčovné knih, isic karta

Zkvalitnění výuky

zkvalitnění výuky, lepší ochota při spolupráci na DP a BP

zkvalitnění výuky, pomůcek, vybavení, exkurze..

Zkvalitnění výuky. Více odborníků z praxe na přednáškách Hrazená doprava

zlepseni v oblasti vyzkumu, prax pro studenty, zlepseni materialniho zabezpeci skoly, zvyseni urovne studia ,IT, prednasky od odborniku ....

Zlepšení materiálního a přístrojového vybavení, placení odborníci z praxe na místo letitých zaměstnaců vysokých škol

zlepšení výuky a prostředí

zvýšení kvality výuky - např. více interaktivní forma

Zvýšení úrovně budov, knihoven, stravování, ohodnocení kvalitních vyučujících...

žádné

Žádné školné! Vystudovali jsme my a chci, aby mohly studovat i naše děti.

6. Jeví se Vám informovanost o zavedení a formě školného ze strany vlády jako dostatečná?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne12291,73 %91,73 %  
ano118,27 %8,27 %  

Graf

7. V současné době

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [jsem studentem/kou střední školyotázka č. 8, jsem studentem/kou vysoké školyotázka č. 8, nestuduji na žádné z výše zmíněných školotázka č. 9].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
jsem studentem/kou vysoké školy10075,19 %75,19 %  
nestuduji na žádné z výše zmíněných škol2418,05 %18,05 %  
jsem studentem/kou střední školy96,77 %6,77 %  

Graf

8. Ovlivnilo by zavedení odloženého školného ve výši 20 000 Kč/rok s možností úročené studentské půjčky Vaše rozhodnutí jít/pokračovat ve studiu na vysoké škole?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne, dané školné by mé rozhodování neovlivnilo a šel bych studovat na vysokou školu.6559,63 %48,87 %  
Ano, určitě bych na vysokou školu nešel.4440,37 %33,08 %  

Graf

9. Rozmlouvali byste svému synovi/ své dceři studium na vysoké škole při zavedení odloženého školného ve výši 20 000 Kč/rok s možností úročené studentské půjčky?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Pokud by o studium na vysoké škole stál, podporoval(a) bych svého syna/svoji dceru. 2187,5 %15,79 %  
Pokusil(a) bych se mu to rozmluvit.28,33 %1,5 %  
Zcela bych mu to zakázal(a).14,17 %0,75 %  

Graf

10. Jste

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žena10175,94 %75,94 %  
muž3224,06 %24,06 %  

Graf

11. Váš věk

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
19 - 2610377,44 %77,44 %  
27 a více2317,29 %17,29 %  
18 a méně75,26 %5,26 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u 2 otázek.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

1. Souhlasíte se zavedením školného na vysokých školách?

  • odpověď Ne, se zavedením zcela nesouhlasím:
    • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi 0 Kč/rok na otázku 4. Jakou výši školného byste byli ochotni akceptovat?

7. V současné době

  • odpověď nestuduji na žádné z výše zmíněných škol:
    • 5.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Pokud by o studium na vysoké škole stál, podporoval(a) bych svého syna/svoji dceru. na otázku 9. Rozmlouvali byste svému synovi/ své dceři studium na vysoké škole při zavedení odloženého školného ve výši 20 000 Kč/rok s možností úročené studentské půjčky?

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Souhlasíte se zavedením školného na vysokých školách?

2. Souhlasíte s návrhem vlády v případě placení odloženého školného s myšlenkou zavedení úročených půjček pro studenty? (úročený znamená fakt, že student musí splatit kromě půjčené částky procenta z dlužné částky jako jakýsi poplatek navíc)

3. Kdo byl měl podle Vás dané studentské půjčky poskytovat?

4. Jakou výši školného byste byli ochotni akceptovat?

5. Jaké služby byste si představovali, že by z daného školného měly být v rámci Vašeho studia poskytovány?

6. Jeví se Vám informovanost o zavedení a formě školného ze strany vlády jako dostatečná?

7. V současné době

8. Ovlivnilo by zavedení odloženého školného ve výši 20 000 Kč/rok s možností úročené studentské půjčky Vaše rozhodnutí jít/pokračovat ve studiu na vysoké škole?

9. Rozmlouvali byste svému synovi/ své dceři studium na vysoké škole při zavedení odloženého školného ve výši 20 000 Kč/rok s možností úročené studentské půjčky?

10. Jste

11. Váš věk

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Souhlasíte se zavedením školného na vysokých školách?

2. Souhlasíte s návrhem vlády v případě placení odloženého školného s myšlenkou zavedení úročených půjček pro studenty? (úročený znamená fakt, že student musí splatit kromě půjčené částky procenta z dlužné částky jako jakýsi poplatek navíc)

3. Kdo byl měl podle Vás dané studentské půjčky poskytovat?

4. Jakou výši školného byste byli ochotni akceptovat?

5. Jaké služby byste si představovali, že by z daného školného měly být v rámci Vašeho studia poskytovány?

6. Jeví se Vám informovanost o zavedení a formě školného ze strany vlády jako dostatečná?

7. V současné době

8. Ovlivnilo by zavedení odloženého školného ve výši 20 000 Kč/rok s možností úročené studentské půjčky Vaše rozhodnutí jít/pokračovat ve studiu na vysoké škole?

9. Rozmlouvali byste svému synovi/ své dceři studium na vysoké škole při zavedení odloženého školného ve výši 20 000 Kč/rok s možností úročené studentské půjčky?

10. Jste

11. Váš věk

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Crháková, E.Zavedení školného na vysokých školách (výsledky průzkumu), 2011. Dostupné online na https://zavedeni-skolneho-na-vysokyc.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.