Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > zavedení šrotovného v ČR

zavedení šrotovného v ČR

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Jakub Říha
Šetření:23. 09. 2009 - 07. 10. 2009
Počet respondentů:83
Počet otázek (max/průměr):12 / 12
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:25,5 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.01:22
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Vážení,

    tímto bych vás chtěl požádat o vyplnění krátkého a naprosto anonymního dotaznku, který se týká šrotovného v ČR, získaná data využiji při zpracovávání své bakalářské práce. děkuji za váš čas a trpělivost

Odpovědi respondentů

1. 1. Myslíte si, že o novém zákoně, který se týká šrotovného máte:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nedostatek informací4453,01 %53,01 %  
dostatek informací3845,78 %45,78 %  
vůbec nevím o co jde11,2 %1,2 %  

Graf

2. O novém zákoně, který se týká šrotovného jste se dozvěděla

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
z médií8096,39 %96,39 %  
odjinud22,41 %2,41 %  
od známých a přátel11,2 %1,2 %  

Graf

3. Chystáte se v nejbližší době ke koupi nového automobilu?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne6679,52 %79,52 %  
Ano, ale už ojeté vozidlo1012,05 %12,05 %  
Ano, nové vozidlo78,43 %8,43 %  

Graf

4. Nový zákon o šrotovném umožňuje nechat sešrotovat staré auto a získat tak státní příspěvek na koupi nového vozidlo ve výši 30 000 Kč. Využijete v blízké budoucnosti této nabídky?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne6983,13 %83,13 %  
nevím1315,66 %15,66 %  
ano11,2 %1,2 %  

Graf

5. Kolik Kč byste byl/a ochoten utratit v současné době za automobil?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
0 - 200 000 Kč4959,04 %59,04 %  
200 001 - 400 000 Kč1720,48 %20,48 %  
nevím1214,46 %14,46 %  
600 001 +33,61 %3,61 %  
400 001 - 600 000 Kč22,41 %2,41 %  

Graf

6. Kterou značku vozu byste při koupi nového vozidla preferovali?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nemám vyhraněný názor2934,94 %34,94 %  
Škoda1821,69 %21,69 %  
jiné1214,46 %14,46 %  
Audi67,23 %7,23 %  
Volkswagen56,02 %6,02 %  
Hyundai44,82 %4,82 %  
BWM33,61 %3,61 %  
Mazda33,61 %3,61 %  
Ford22,41 %2,41 %  
Opel11,2 %1,2 %  

Graf

7. Souhlasíte s tvrzením , že opatření o šrotovném může přispět k zastavení hospodářského propadu v ČR

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nesouhlasím5262,65 %62,65 %  
spíše nesouhlasím1922,89 %22,89 %  
spíše souhlasím67,23 %7,23 %  
nevím56,02 %6,02 %  
souhlasím11,2 %1,2 %  

Graf

8. Vlastníte v současné době automobil v osobním vlastnictví?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne4959,04 %59,04 %  
ano3440,96 %40,96 %  

Graf

9. Přiměla Vás současná hospodářská situace k odložení koupě nového automobilu?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne7387,95 %87,95 %  
ano1012,05 %12,05 %  

Graf

10. Jaký je váš věk

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
18- 25 let 6274,7 %74,7 %  
26 - 35 let1113,25 %13,25 %  
45 - 55 let44,82 %4,82 %  
36 - 45 let44,82 %4,82 %  
55 - 65 let 11,2 %1,2 %  
0- 17 let11,2 %1,2 %  

Graf

11. jaké je vaše pohlaví?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žena4250,6 %50,6 %  
muž4149,4 %49,4 %  

Graf

12. Jaký je zhruba měsíční příjem Vaší domácnosti?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
20 - 30 tis. Kč2732,53 %32,53 %  
do 20 tis. Kč1619,28 %19,28 %  
30 - 40 tis. Kč1416,87 %16,87 %  
50- 60 tis. Kč910,84 %10,84 %  
40 - 50 tis. Kč 89,64 %9,64 %  
více než 80 tis.Kč78,43 %8,43 %  
60 - 80 tis.Kč22,41 %2,41 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u jedné otázky.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

5. Kolik Kč byste byl/a ochoten utratit v současné době za automobil?

  • odpověď 0 - 200 000 Kč:
    • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi ano na otázku 9. Přiměla Vás současná hospodářská situace k odložení koupě nového automobilu?

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. 1. Myslíte si, že o novém zákoně, který se týká šrotovného máte:

2. O novém zákoně, který se týká šrotovného jste se dozvěděla

3. Chystáte se v nejbližší době ke koupi nového automobilu?

4. Nový zákon o šrotovném umožňuje nechat sešrotovat staré auto a získat tak státní příspěvek na koupi nového vozidlo ve výši 30 000 Kč. Využijete v blízké budoucnosti této nabídky?

5. Kolik Kč byste byl/a ochoten utratit v současné době za automobil?

6. Kterou značku vozu byste při koupi nového vozidla preferovali?

7. Souhlasíte s tvrzením , že opatření o šrotovném může přispět k zastavení hospodářského propadu v ČR

8. Vlastníte v současné době automobil v osobním vlastnictví?

9. Přiměla Vás současná hospodářská situace k odložení koupě nového automobilu?

10. Jaký je váš věk

11. jaké je vaše pohlaví?

12. Jaký je zhruba měsíční příjem Vaší domácnosti?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. 1. Myslíte si, že o novém zákoně, který se týká šrotovného máte:

2. O novém zákoně, který se týká šrotovného jste se dozvěděla

3. Chystáte se v nejbližší době ke koupi nového automobilu?

4. Nový zákon o šrotovném umožňuje nechat sešrotovat staré auto a získat tak státní příspěvek na koupi nového vozidlo ve výši 30 000 Kč. Využijete v blízké budoucnosti této nabídky?

5. Kolik Kč byste byl/a ochoten utratit v současné době za automobil?

6. Kterou značku vozu byste při koupi nového vozidla preferovali?

7. Souhlasíte s tvrzením , že opatření o šrotovném může přispět k zastavení hospodářského propadu v ČR

8. Vlastníte v současné době automobil v osobním vlastnictví?

9. Přiměla Vás současná hospodářská situace k odložení koupě nového automobilu?

10. Jaký je váš věk

11. jaké je vaše pohlaví?

12. Jaký je zhruba měsíční příjem Vaší domácnosti?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Citace

Říha, J.zavedení šrotovného v ČR (výsledky průzkumu), 2009. Dostupné online na https://zavedeni-srotovneho-v-cr.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.