Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > závislost na analgetikách

závislost na analgetikách

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Andrea tulpova
Šetření:24. 02. 2014 - 05. 03. 2014
Počet respondentů:70
Počet otázek (max/průměr):14 / 14
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:80,2 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.02:26
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Odpovědi respondentů

1. Analgetika slouží

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
k snížení bolesti6694,29 %94,29 %  
k snížení krevního tlaku22,86 %2,86 %  
k zvýšení krevního tlaku11,43 %1,43 %  
ke snížení teploty11,43 %1,43 %  

Graf

2. Léčí analgetika příčinu onemocnění?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne6288,57 %88,57 %  
ano57,14 %7,14 %  
nevím34,29 %4,29 %  

Graf

3. Rizika užívání analgetik jsou…

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
předávkování, vyšší riziko úrazů, psychická a fyzická závislost5882,86 %82,86 %  
změny nálad, snížená pozornost1115,71 %15,71 %  
únava, spánek, kašel, zvýšená tělesná teplota11,43 %1,43 %  

Graf

4. Dlouhodobé užívání analgetik způsobuje…

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
poškození ledvin, poškození jater, poškození žaludeční sliznice5680 %80 %  
poruchu centrální nervové soustavy1318,57 %18,57 %  
zvýšení krevního tlaku, poruchu funkce pohybového aparátu11,43 %1,43 %  

Graf

5. Závislost vzniká…

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
při dlouhodobém užívání analgetik ( 1 měsíc a více )6592,86 %92,86 %  
při kombinaci analgetik s jinými léky34,29 %4,29 %  
při náhodném užití analgetik22,86 %2,86 %  

Graf

6. Příznaky závislosti jsou…

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
změny nálad, špatná pozornost, silná touha získat lék5882,86 %82,86 %  
bušení srdce, nevolnost, pocení912,86 %12,86 %  
bolest hlavy, kašel, teplota, zvýšení užívání léku34,29 %4,29 %  

Graf

7. Abstinenční syndrom se projevuje při..

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
abstinenci léku6795,71 %95,71 %  
užití léku22,86 %2,86 %  
nevím11,43 %1,43 %  

Graf

8. Příznaky abstinenčního syndromu jsou….

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
neklid, třes rukou, deprese, únava6998,57 %98,57 %  
hubnutí, pocit horkosti, nespavost, vypadávání vlasů11,43 %1,43 %  

Graf

9. Léčba závislosti je….

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
dlouhodobá6897,14 %97,14 %  
krátkodobá11,43 %1,43 %  
neexistuje11,43 %1,43 %  

Graf

10. Při léčba závislosti se užívají léky…

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žádné léky se neužívají3854,29 %54,29 %  
zklidňující2840 %40 %  
povzbuzující45,71 %5,71 %  

Graf

11. Při prevenci je nejdůležitější ...

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
informovanost pacientů6795,71 %95,71 %  
propagace analgetik22,86 %2,86 %  
zvýšit dostupnost analgetik11,43 %1,43 %  

Graf

12. Váš věk je

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
18-306288,57 %88,57 %  
30 - vice811,43 %11,43 %  

Graf

13. Pracujete ve zdravotnictví nebo studujete obor související se zdravotnictvím?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne5274,29 %74,29 %  
ano1825,71 %25,71 %  

Graf

14. Užíváte analgetika 1x a vícekrát do měsíce?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne5375,71 %75,71 %  
ano1724,29 %24,29 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Nebyly nalezeny žádné zajímavé souvislosti mezi odpovědmi.

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Analgetika slouží

2. Léčí analgetika příčinu onemocnění?

3. Rizika užívání analgetik jsou…

4. Dlouhodobé užívání analgetik způsobuje…

5. Závislost vzniká…

6. Příznaky závislosti jsou…

7. Abstinenční syndrom se projevuje při..

8. Příznaky abstinenčního syndromu jsou….

9. Léčba závislosti je….

10. Při léčba závislosti se užívají léky…

11. Při prevenci je nejdůležitější ...

12. Váš věk je

13. Pracujete ve zdravotnictví nebo studujete obor související se zdravotnictvím?

14. Užíváte analgetika 1x a vícekrát do měsíce?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Analgetika slouží

2. Léčí analgetika příčinu onemocnění?

3. Rizika užívání analgetik jsou…

4. Dlouhodobé užívání analgetik způsobuje…

5. Závislost vzniká…

6. Příznaky závislosti jsou…

7. Abstinenční syndrom se projevuje při..

8. Příznaky abstinenčního syndromu jsou….

9. Léčba závislosti je….

10. Při léčba závislosti se užívají léky…

11. Při prevenci je nejdůležitější ...

12. Váš věk je

13. Pracujete ve zdravotnictví nebo studujete obor související se zdravotnictvím?

14. Užíváte analgetika 1x a vícekrát do měsíce?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

tulpova, A.závislost na analgetikách (výsledky průzkumu), 2014. Dostupné online na https://zavislost-na-analgetikach.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.