Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Závislosti mladistvích - alkohol, tabák, drogy

Závislosti mladistvích - alkohol, tabák, drogy

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Kačí Vaňková
Šetření:11. 05. 2014 - 14. 05. 2014
Počet respondentů:34
Počet otázek (max/průměr):20 / 16.74
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:67,3 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.03:34
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Prosím o vyplnění :)

Odpovědi respondentů

1. Vaše pohlaví?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žena3088,24 %88,24 %  
muž411,76 %11,76 %  

Graf

2. Věk?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
25 a více1235,29 %35,29 %  
18-211235,29 %35,29 %  
22-25926,47 %26,47 %  
14-1712,94 %2,94 %  

Graf

3. Setkal ses někdy s alkoholem, tabákem nebo drogami?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano34100 %100 %  

Graf

4. Kouřils někdy?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [anootázka č. 5, neotázka č. 11].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano2470,59 %70,59 %  
ne1029,41 %29,41 %  

Graf

5. Pokud ano, v kolika letech prvně?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
14-171144 %32,35 %  
10-131040 %29,41 %  
18-2128 %5,88 %  
nevzpomínám si14 %2,94 %  
22-2514 %2,94 %  

Graf

6. S kým jsi kouřil?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
kamarádi1144 %32,35 %  
parta624 %17,65 %  
spolužáci624 %17,65 %  
sám14 %2,94 %  
sourozenci14 %2,94 %  

Graf

7. Kde?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
venku s kamarády, na táboře1352 %38,24 %  
park, les624 %17,65 %  
nevzpomínám si416 %11,76 %  
disko, koncert28 %5,88 %  

Graf

8. Kouříš denně?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne2080 %58,82 %  
ano520 %14,71 %  

Graf

9. Kolik cigaret denně?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
kouřím příležitostně1352 %38,24 %  
méně než 201248 %35,29 %  

Graf

10. Myslíš si, že jsi závislý?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne2080 %58,82 %  
ano520 %14,71 %  

Graf

11. Piješ alkohol?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano2676,47 %76,47 %  
ne823,53 %23,53 %  

Graf

12. Kdy jsi prvně ochutnal alkohol?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
10-131852,94 %52,94 %  
14-17720,59 %20,59 %  
18-21514,71 %14,71 %  
nevzpomínám si38,82 %8,82 %  
22-2512,94 %2,94 %  

Graf

13. S kým?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
rodina1852,94 %52,94 %  
kamarádi926,47 %26,47 %  
parta617,65 %17,65 %  
spolužáci12,94 %2,94 %  

Graf

14. Kde jsi prvně pil?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nevzpomínám si1955,88 %55,88 %  
disko, koncert720,59 %20,59 %  
s kamarády, na táboře514,71 %14,71 %  
park, les38,82 %8,82 %  

Graf

15. Jak často piješ?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
příležitostně2470,59 %70,59 %  
1x týdně411,76 %11,76 %  
2x-4x týdně38,82 %8,82 %  
nikdy25,88 %5,88 %  
denně12,94 %2,94 %  

Graf

16. Myslíš si, že jsi zázvislý?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne34100 %100 %  

Graf

17. Zkusils někdy jiné drogy?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [anootázka č. 18, ne → konec dotazníku].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne1955,88 %55,88 %  
ano1544,12 %44,12 %  

Graf

18. Jaký druh?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
marihuana1386,67 %38,24 %  
tvrdé drogy213,33 %5,88 %  

Graf

19. Kdo ti je nabídl jako první?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
kamarád1280 %35,29 %  
sám jsem si je vyhledal213,33 %5,88 %  
rodina - sourozenec...16,67 %2,94 %  

Graf

20. Myslíš si, že jsi na některé droze závislý?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne1386,67 %38,24 %  
ano213,33 %5,88 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Tento dotazník byl vyhodnocen jako nevhodný pro úlohu DZD (s největší pravdědpodobností jej zodpovědělo příliš málo respondentů).

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Vaňková, K.Závislosti mladistvích - alkohol, tabák, drogy (výsledky průzkumu), 2014. Dostupné online na https://zavislosti-mladistvich-alkoh.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.