Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Zážitkové kurzy pro střední školy - monitoring zájmu

Zážitkové kurzy pro střední školy - monitoring zájmu

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Jan Císař
Šetření:10. 11. 2011 - 20. 11. 2011
Počet respondentů:13
Počet otázek (max/průměr):13 / 7.38
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:43,8 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.02:15
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

 

Dotazník je určen žákům a pedagogům středních škol, gymnázií a odborných učilišť a jeho výsledky budou použity do diplomové práce.

Cílem tohoto dotazníku je zjistit jaké typy kurzů jsou v rámci výuky pořádány na českých středních školách. Dotazník zjišťuje způsob organizace a zajištění kurzu, zda program zajišťuje škola samotná nebo si najímá specializované agentury.

Cílem je zjistit i oblíbenost těchto kurzů a zda by žáci či učitelé uvítali i jiný typ kurzu. Dále se snaží zjistit ochotu žáků a pedagogů se aktivně podílet na přípravě programu celého kurzu

Vyplnění dotazníku Vám zabere 3 minuty, děkujeme za Váš čas!

Odpovědi respondentů

1. Vyberte typ vzdělávacího zařízení, které navštěvujete.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Střední odborná škola753,85 %53,85 %  
Gymnázium538,46 %38,46 %  
Odborné učiliště17,69 %7,69 %  

Graf

2. Vyberte, které kurzy se na Vaší škole pořádají. Pokud se v odpovědích nenachází dopište

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Lyžařský1292,31 %92,31 %  
Úvodní "adaptační" na počátku 1.ročníku969,23 %69,23 %  
Sportovní753,85 %53,85 %  
Vodácký646,15 %46,15 %  
turistika, cykloturistika17,69 %7,69 %  
někdy lyžařský - podle fin.možostí žáků a školy17,69 %7,69 %  
cosi s psychology17,69 %7,69 %  
Barmanský17,69 %7,69 %  

Graf

3. Uskutečňují se některé v zahraničí?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Anootázka č. 4, Neotázka č. 5].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano753,85 %53,85 %  
Ne646,15 %46,15 %  

Graf

4. O které kurzy se jedná? Pokud není uvedeno, dopište.

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Lyžařský342,86 %23,08 %  
Sportovní228,57 %15,38 %  
Adaptační114,29 %7,69 %  
Vodácký114,29 %7,69 %  
turistika114,29 %7,69 %  
Barmanský114,29 %7,69 %  

Graf

5. Vyberte zda jste:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Pedagogotázka č. 9, Žákotázka č. 6].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Žák753,85 %53,85 %  
Pedagog646,15 %46,15 %  

Graf

6. Jakou netradiční aktivitu byste si rádi na školním kurzu vyzkoušeli ?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Vícedenní splouvání řeky342,86 %23,08 %  
Vícedenní pěší putování 342,86 %23,08 %  
Lanové překážky342,86 %23,08 %  
Paintball342,86 %23,08 %  
Stavba a spaní v iglů228,57 %15,38 %  
Táboření pod stanem228,57 %15,38 %  
paragliding114,29 %7,69 %  
Sněžnice114,29 %7,69 %  
Skalní lezení114,29 %7,69 %  
Turistika na lyžích(skialpinismus, telemark)114,29 %7,69 %  
agroturistika114,29 %7,69 %  
žádnou114,29 %7,69 %  

Graf

7. Zůčastnili byste se kurzu, na kterém byste se museli o sebe sami postarat?(Vaření, mytí nádobí, dřevo na topení, zásobování)

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano685,71 %46,15 %  
ne114,29 %7,69 %  

Graf

8. Myslíte, že byste Vy a Vaše třída byli schopni zorganizovat samostatně 3-5 denní splouvání řeky(doprava, ubytování, strava, půjčení materiálu)

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano457,14 %30,77 %  
ne342,86 %23,08 %  

Graf

9. Využívá Vaše škola k organizaci kurzů služeb specializovaných agentur

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Anootázka č. 12, Nevímotázka č. 12, Neotázka č. 10].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne350 %23,08 %  
Ano233,33 %15,38 %  
Nevím116,67 %7,69 %  

Graf

10. Podílíte se na přípravě kurzovního programu?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Anootázka č. 11, Neotázka č. 12].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano266,67 %15,38 %  
Ne133,33 %7,69 %  

Graf

11. Příprava programu je pro mne:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Zábava2100 %15,38 %  

Graf

12. Napište prosím, jaký kurz byste uvítali v nabídce Vaší školy. Případně stručně popište kurz, který se u Vás koná, je něčím výjímečný a jste na něj hrdí.

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

Jsme škola pro Jezdce a chovatele koní, jednou z hlavních náplní doborného výcviku - tedy poloviny vyučovacího času - je ježdění na koni. V teoretickém vyučování klademe důraz na kvalitu tělesné výchovy, ve volném čase na DM si mohou žáci vybrat ze sportovních kroužků. V různých meziškolních sputěžích se naši žáci umisťují na výborných místech - čerstvé je vítězství v turnaji míčových her.

Vysokohorská turistika Roháče, výběrový lyžařský kurz , nabízí se všem studentům.

13. Popište, jak by měl vypadat kurz podle Vašich představ.

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

Jelikož od mala jezdím pravidelně na vodu, tak vodácký kurz, v česku je nejlepší asi Vltava, ale tu už mám naježděnou, takže by mi nevadily ani jiné řeky.

měl by mít jasně daný koncept (za jakým účelem se pořádá), v programu by mělo být dost prostoru i pro volno a samostatné aktivity, může být jak sportovní, tak poznávací, raději v zahraničí

žádný

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Tento dotazník byl vyhodnocen jako nevhodný pro úlohu DZD (s největší pravdědpodobností jej zodpovědělo příliš málo respondentů).

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

  • nezjištěno (70,8 %)

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Císař, J.Zážitkové kurzy pro střední školy - monitoring zájmu (výsledky průzkumu), 2011. Dostupné online na https://zazitkove-kurzy-pro-stredni.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.