Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Zdravá/nezdravá strava ve školách

Zdravá/nezdravá strava ve školách

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Michaela Šanderová
Šetření:06. 12. 2014 - 31. 12. 2014
Počet respondentů:177
Počet otázek (max/průměr):15 / 14.1
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:78,7 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.01:13
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF-1 PDF-2 PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Dobrý den,

sestavila jsem tento dotazník jako součást mé absolventské práce. Dotazník je anonymní. Je určen převážně žákům základních škol a studentům středních škol a učilišť. Budu ráda, když mi vyplněním tohoto dotazníku pomůžete k realizaci mé práce.

Odpovědi respondentů

1. Vaše pohlaví

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Žena13375,14 %75,14 %  
Muž4424,86 %24,86 %  

Graf

2. Jakou školu navštěvuješ?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Střední škola / učiliště8648,59 %48,59 %  
jinou5430,51 %30,51 %  
Základní škola3720,9 %20,9 %  

Graf

3. Je ve vaší škole automat nebo bufet?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano17397,74 %97,74 %  
ne42,26 %2,26 %  

Graf

4. Chodíš si NĚKDY kupovat jídlo a pití do automatu / bufetu?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Anootázka č. 5, Neotázka č. 10].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano14783,05 %83,05 %  
Ne3016,95 %16,95 %  

Graf

5. Kupuješ si v automatu / bufetu jídlo?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano13188,51 %74,01 %  
ne1711,49 %9,6 %  

Graf

6. Kupuješ si v automatu / bufetu pití?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano12887,67 %72,32 %  
ne1812,33 %10,17 %  

Graf

7. Jaké jídlo si kupuješ?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
plněné bagety8356,46 %46,89 %  
sušenky, čokolády, bonbony7349,66 %41,24 %  
jiný sortiment4631,29 %25,99 %  
slané chipsy, slané tyčinky3121,09 %17,51 %  
ovoce2718,37 %15,25 %  
zelenina106,8 %5,65 %  

Graf

8. Jaké pití si kupuješ?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ochucené vody (citronová)6846,26 %38,42 %  
Slazené nápoje jako cola, sprite, fanta..5134,69 %28,81 %  
neperlivá voda5134,69 %28,81 %  
Perlivá voda3926,53 %22,03 %  
Ovocné džusy3523,81 %19,77 %  

Graf

9. Jak často navštěvuješ automat / bufet

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
méně4631,29 %25,99 %  
2x-3x týdně4429,93 %24,86 %  
jednou týdně3121,09 %17,51 %  
Každý den2617,69 %14,69 %  

Graf

10. Snídáš každý den?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano12470,06 %70,06 %  
ne5329,94 %29,94 %  

Graf

11. Svačíš každý den ve škole?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano12168,36 %68,36 %  
ne5631,64 %31,64 %  

Graf

12. Máš svačinu připravenou z domova?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano11263,28 %63,28 %  
ne6536,72 %36,72 %  

Graf

13. Připravuješ si svačinu sám/sama?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne9052,94 %50,85 %  
ano8047,06 %45,2 %  

Graf

14. Jak by si ohodnotil/a styl svého stravování?

0 znamená nezdravá, 5 - velmi zdravá

Nepovinná otázka, respondent se mohl rozhodnout mezi odpověďmi „výborný”, „chvalitebný”, „dobrý”, „dostatečný” a „nedostatečný”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
dobrý8146,55 %45,76 %  
chvalitebný5531,61 %31,07 %  
dostatečný2715,52 %15,25 %  
výborný95,17 %5,08 %  
nedostatečný21,15 %1,13 %  

Graf

15. Máš ve škole předmět Výchova ke zdraví?

předmět, kde se učíš o zdravé výživě

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne14280,23 %80,23 %  
ano3519,77 %19,77 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u jedné otázky.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

7. Jaké jídlo si kupuješ?

  • odpověď ovoce:
    • 6.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi zelenina na otázku 7. Jaké jídlo si kupuješ?

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Vaše pohlaví

2. Jakou školu navštěvuješ?

3. Je ve vaší škole automat nebo bufet?

4. Chodíš si NĚKDY kupovat jídlo a pití do automatu / bufetu?

5. Kupuješ si v automatu / bufetu jídlo?

6. Kupuješ si v automatu / bufetu pití?

7. Jaké jídlo si kupuješ?

8. Jaké pití si kupuješ?

9. Jak často navštěvuješ automat / bufet

10. Snídáš každý den?

11. Svačíš každý den ve škole?

12. Máš svačinu připravenou z domova?

13. Připravuješ si svačinu sám/sama?

14. Jak by si ohodnotil/a styl svého stravování?

15. Máš ve škole předmět Výchova ke zdraví?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Vaše pohlaví

2. Jakou školu navštěvuješ?

3. Je ve vaší škole automat nebo bufet?

4. Chodíš si NĚKDY kupovat jídlo a pití do automatu / bufetu?

5. Kupuješ si v automatu / bufetu jídlo?

6. Kupuješ si v automatu / bufetu pití?

7. Jaké jídlo si kupuješ?

8. Jaké pití si kupuješ?

9. Jak často navštěvuješ automat / bufet

10. Snídáš každý den?

11. Svačíš každý den ve škole?

12. Máš svačinu připravenou z domova?

13. Připravuješ si svačinu sám/sama?

14. Jak by si ohodnotil/a styl svého stravování?

15. Máš ve škole předmět Výchova ke zdraví?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Šanderová, M.Zdravá/nezdravá strava ve školách (výsledky průzkumu), 2014. Dostupné online na https://zdrava-nezdrava-strava-ve-sk.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.