Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Zdravé sociální klima firmy

Zdravé sociální klima firmy

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Tomáš Brandejs
Šetření:14. 01. 2015 - 25. 01. 2015
Počet respondentů:30
Počet otázek (max/průměr):12 / 12
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:po jedné otázce
Návratnost dotazníků:68,6 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.05:58
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Odpovědi respondentů

1. Jste?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Muž1550 %50 %  
Žena1550 %50 %  

Graf

2. Kolik zaměstnanců má firma pro kterou pracujete?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
0-201446,67 %46,67 %  
50 a více1033,33 %33,33 %  
20-50620 %20 %  

Graf

3. Jste dostatečně seznámeni s hodnotami firmy a jeji filosofií?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano1860 %60 %  
Spíše ano1033,33 %33,33 %  
Spíše ne26,67 %6,67 %  

Graf

4. Domníváte se, že Vám nadřízený poskytuje veškeré informace o činnosti a záměrech firmy včas a otevřeně?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano1860 %60 %  
Ne1033,33 %33,33 %  
Nevím26,67 %6,67 %  

Graf

5. Odpovídá styl vedení Vašeho přímého nadřízeného Vašim potřebám?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Spíše ano1240 %40 %  
Ano1033,33 %33,33 %  
Spíše ne723,33 %23,33 %  
Ne13,33 %3,33 %  

Graf

6. Domníváte se, že jsou zaměstnanci ve společnosti, pro kterou pracuje hodnoceni spravedlivě a dostává se jim zpětné vazby od vedení?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Spíše ano1446,67 %46,67 %  
Ano1136,67 %36,67 %  
Spíše ne516,67 %16,67 %  

Graf

7. Domníváte se, že je komunikace mezi zaměstnanci ve firmě dobře nastavena a funguje efektivně? (porady, email, telefony)

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Spíše ano1240 %40 %  
Ano1033,33 %33,33 %  
Spíše ne620 %20 %  
Ne26,67 %6,67 %  

Graf

8. Je ze strany vedení firmy porušování norem (pravidel chování) dostatečně sankciováno?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Občas1240 %40 %  
Ne, nikdy1033,33 %33,33 %  
Ano, vždy826,67 %26,67 %  

Graf

9. Máte pocit, že příčinou vzniků konfliktů na pracovišti je špatná organizace práce ze strany vedení?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne2170 %70 %  
Ano516,67 %16,67 %  
Nedostatečné postihy za porušování norem13,33 %3,33 %  
muže to byt spatna organizace prace ale i spatne rozdělení kompetencí, neschopnost resit konflikty, nechuť resit konflikt, nedostatek informací k práci. ...13,33 %3,33 %  
Spolupráce zaměstnanců mezi sebou - předávání informací13,33 %3,33 %  
mám pocit, že u nás většina konfliktů vzniká tehdy, když se na nějakého jednotlivce nahrne zároveň hodně pracovních úkolů a nějaká zásadnější starost v soukromém životě13,33 %3,33 %  

Graf

10. Mate pocit, že klima ve firmě ovlivňuje i Váš život mimo zaměstnání?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano2170 %70 %  
Ne, odděluji osobní život od života pracovního930 %30 %  

Graf

11. Setkali jste se někdy s psychickým terorem na pracovišti (utlačování, urážení, šikana kolegů)?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne2480 %80 %  
Ano620 %20 %  

Graf

12. Cítíte se celkově ve svém zaměstnaní spokojeně a pohodově?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano2686,67 %86,67 %  
Ne26,67 %6,67 %  
Je mi to jedno26,67 %6,67 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Tento dotazník byl vyhodnocen jako nevhodný pro úlohu DZD (s největší pravdědpodobností jej zodpovědělo příliš málo respondentů).

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Brandejs, T.Zdravé sociální klima firmy (výsledky průzkumu), 2015. Dostupné online na https://zdrave-socialni-klima-firmy.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.