Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Zdraví, nemoc, smrt v postmoderní medicíně

Zdraví, nemoc, smrt v postmoderní medicíně

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Ilona Klingohrová
Šetření:15. 09. 2009 - 15. 10. 2009
Počet respondentů:140
Počet otázek (max/průměr):46 / 46
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:21 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.06:43
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF-1 PDF-2 PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Vážená paní, vážený pane,

vztah společnosti k chronicky nemocným lidem se v posledních desetiletích významně změnil. Dříve taková skupina lidí zdánlivě neexistovala, nemluvilo se o ní, byla tabu. Všechno měla vyřešit moderní medicína, schopná vyléčit všechny choroby a vrátit nemocné do plně hodnotného života.

Smrt a umírání zmizelo ze života společnosti.Zcela byla opomíjena otázka vlastní zodpovědnosti každého člověka za své zdraví.

Dnes je situace jiná, o těchto problémech se otevřeně mluví, i když pro řadu lidí jsou tyto otázky nepříjemné a snaží se jim vyhnout.

Ve své bakalářské práci se chci zaměřit především na vztah společnosti ke chronicky nemocným lidem a jak se tento vztah změnil v průběhu desetiletí z hlediska psychologického a sociálního.

Ke sběru dat o této problematice slouží tento dotazník.

Odpovědi respondentů

1. Vaše pohlaví

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žena11682,86 %82,86 %  
muž2417,14 %17,14 %  

Graf

2. Věk

Povinná otázka, respondent musel napsat číselnou odpověď.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
23128,57 %8,57 %  
2485,71 %5,71 %  
1985,71 %5,71 %  
3264,29 %4,29 %  
2764,29 %4,29 %  
2953,57 %3,57 %  
2253,57 %3,57 %  
1653,57 %3,57 %  
3153,57 %3,57 %  
3853,57 %3,57 %  
ostatní odpovědi 25
21
37
18
20
28
15
40
59
55
53
51
30
35
39
58
34
41
49
26
17
45
54
60
92
48
14
36
50
46
76
42
63
57
33
52
7553,57 %53,57 %

Statistická data byla pro následující výpočty očištěna o 5 % hodnot z každé strany.

Statistická polohaHodnota
Průměr:31.29
Minimum:16
Maximum:58
Variační rozpětí:42
Rozptyl:127.42
Směrodatná odchylka:11.29
Medián:28
Modus:23

Graf

3. Rodinný stav

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
svobodná / á7855,71 %55,71 %  
ženatý / vdaná4935 %35 %  
rozvedený / á96,43 %6,43 %  
vdovec /vdova42,86 %2,86 %  

Graf

4. Počet dětí

Povinná otázka, respondent musel napsat číselnou odpověď.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
07755 %55 %  
23424,29 %24,29 %  
11712,14 %12,14 %  
375 %5 %  
432,14 %2,14 %  
510,71 %0,71 %  
910,71 %0,71 %  

Statistická data byla pro následující výpočty očištěna o 5 % hodnot z každé strany.

Statistická polohaHodnota
Průměr:0.79
Minimum:0
Maximum:3
Variační rozpětí:3
Rozptyl:0.95
Směrodatná odchylka:0.97
Medián:0
Modus:0

Graf

5. Dosažené vzdělání

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
středoškolské7352,14 %52,14 %  
vysokoškolské4935 %35 %  
základní1812,86 %12,86 %  

Graf

6. Pracovní pozice

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
zaměstnanec6747,86 %47,86 %  
nezaměstnaný4834,29 %34,29 %  
podnikatel139,29 %9,29 %  
vedoucí pracovník128,57 %8,57 %  

Graf

7. Myslíte, že žijete zdravým způsobem života?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano7150,71 %50,71 %  
ne6949,29 %49,29 %  

Graf

8. Zajímáte se o otázky zdraví?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano11682,86 %82,86 %  
ne2417,14 %17,14 %  

Graf

9. Navštěvujete preventivně lékaře?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano8661,43 %61,43 %  
ne5438,57 %38,57 %  

Graf

10. Přemýšlel / a jste někdy, že můžete vážně chronicky onemocnět?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano10575 %75 %  
ne3525 %25 %  

Graf

11. Jaká by byla asi Vaše reakce při zjištění, že jste vážně, chronicky nemocní?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
budu bojovat6848,57 %48,57 %  
stres5539,29 %39,29 %  
navštívím ještě dalšího lékaře3222,86 %22,86 %  
jiná reakce1913,57 %13,57 %  
budu přemýšlet o konci života1611,43 %11,43 %  
nikomu nic neřeknu107,14 %7,14 %  

Graf

12. Komu byste se s touto zprávou svěřil / a?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
partner10071,43 %71,43 %  
rodiče6647,14 %47,14 %  
lékař3625,71 %25,71 %  
někomu jinému3222,86 %22,86 %  
děti1611,43 %11,43 %  

Graf

13. Máte v rodině nebo v blízkém okolí chronicky nemocného člověka?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano7150,71 %50,71 %  
ne6949,29 %49,29 %  

Graf

14. Byl / a jste tím, komu se tento člověk svěřil, že je chronicky nemocný?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne9366,43 %66,43 %  
ano4733,57 %33,57 %  

Graf

15. Staral jste se o chronicky nemocného člověka?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne9970,71 %70,71 %  
ano4129,29 %29,29 %  

Graf

16. Co je při tom pro Vás nejvíce zatěžující?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
bezvýchodnost situace6647,14 %47,14 %  
starost o psychycké potřeby5740,71 %40,71 %  
časová náročnost5640 %40 %  
starost o fyzické potřeby3827,14 %27,14 %  
starost o materiální zabezpečení2115 %15 %  

Graf

17. Co si myslíte, že chronicky nemocní lidé nejvíce potřebují?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
podpora rodiny11884,29 %84,29 %  
lékařská péče6546,43 %46,43 %  
pochopení společnosti4028,57 %28,57 %  
sociální podpora3021,43 %21,43 %  

Graf

18. Domníváte se, že přístup k chronicky nemocnám se v posledních desetiletích změnil?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
z medicínského hlediska ano9870 %70 %  
z hlediska psychologického přístupu ano5841,43 %41,43 %  
z hlediska přístupu společnosti ano5640 %40 %  

Graf

19. Jak myslíte, že tito pacienti chtějí být vnímáni?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
jako plnohodnotní jedinci9165 %65 %  
jako lidé potřebující podporu6647,14 %47,14 %  
potřebují soucit53,57 %3,57 %  

Graf

20. Myslíte, že mají pacientimožnost rozhodovat o svém osudu?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano9870 %70 %  
ne4230 %30 %  

Graf

21. Co považujete za optimální místo péče o chronicky nemocné?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
domácí péče11179,29 %79,29 %  
zdravotnické zařízení4129,29 %29,29 %  
sociální ústavy128,57 %8,57 %  

Graf

22. Jste připraveni starat se o blízkého, chronicky nemocného v domácím prostředí?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano8661,43 %61,43 %  
ne5438,57 %38,57 %  

Graf

23. Domníváte se, že se moderní medicína se všemi pokroky vzdálila lidské duši?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano7352,14 %52,14 %  
ne6747,86 %47,86 %  

Graf

24. Domníváte se, že se věřící lidé s chorobou lépe vyrovnávají?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne7251,43 %51,43 %  
ano6848,57 %48,57 %  

Graf

25. Domníváte se, že rodina daleko víc přesunuje péči na instituce?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano11078,57 %78,57 %  
ne3021,43 %21,43 %  

Graf

26. Vnímáte smrt jako součást života?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano11985 %85 %  
ne2115 %15 %  

Graf

27. Přemýšlel / a jste někdy o smrti a konci svého života?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano11884,29 %84,29 %  
ne2215,71 %15,71 %  

Graf

28. Domníváte se, že se přístup společnosti k umírajícím zlepšil nebo zhoršil?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
zlepšil8862,86 %62,86 %  
zhoršil5237,14 %37,14 %  

Graf

29. Vychováváte (budete vychovávat) své děti k péči o staré a nemocné lidi?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano12690 %90 %  
ne1410 %10 %  

Graf

30. Domníváte se, že ve škole je problematice starých a nemocných lidí dostatečná pozornost?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne12488,57 %88,57 %  
ano1611,43 %11,43 %  

Graf

31. Víte co je paliativní péče?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne8661,43 %61,43 %  
ano5438,57 %38,57 %  

Graf

32. Víte komu je určeno hospicové zařízení?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano12085,71 %85,71 %  
nevím1611,43 %11,43 %  
ne42,86 %2,86 %  

Graf

33. Myslíte, že ve chvíli smrti by měl být člověk -

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
doma mezi blízkými12488,57 %88,57 %  
v nemocnici96,43 %6,43 %  
v hospici64,29 %4,29 %  
na oddělení paliativní péče10,71 %0,71 %  

Graf

34. Po čem podle Vás umírající nejvíce touží?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
pocit naplnění živots11380,71 %80,71 %  
pochopení rodiny4733,57 %33,57 %  
soucit42,86 %2,86 %  

Graf

35. Domníváte se, že eutanazie je:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nevím5337,86 %37,86 %  
účelná4230 %30 %  
potřebná3726,43 %26,43 %  
nahrazuje nedostatky v paliativní péči85,71 %5,71 %  

Graf

36. Měl by chronicky nemocný pacient trávit co nejvíce času ve sdružení se stejně nemocnými?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne9064,29 %64,29 %  
ano5035,71 %35,71 %  

Graf

37. Myslíte, že jsou chronicky nemocní ve společnosti diskriminování?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano, pozicí v zaměstnání8157,86 %57,86 %  
ano, přístupem společnosti5640 %40 %  
ano, možností využití volného času3021,43 %21,43 %  
ne2417,14 %17,14 %  

Graf

38. Domníváte se, že zdravotnictví je ovlivněno komerčními vlivy intervencí farmakologických firem?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano12790,71 %90,71 %  
ne139,29 %9,29 %  

Graf

39. Víte co je chronické selhání ledvin a umělá ledvina?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano13193,57 %93,57 %  
ne96,43 %6,43 %  

Graf

40. Domníváte se, že život nemocných na umělé ledvině je:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
významně omezený11884,29 %84,29 %  
plně hodnotný1712,14 %12,14 %  
je jen čekáním na smrt53,57 %3,57 %  

Graf

41. Víte, čím léčba umělou ledvinou omezuje život nemocných?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
přináší zdravotní komplikace9064,29 %64,29 %  
omezuje časově8661,43 %61,43 %  
významě omezuje ve využití volného času6143,57 %43,57 %  
neumožňuje realizaci v práci2719,29 %19,29 %  
ničí partnerské vztahy139,29 %9,29 %  

Graf

42. Věnoval byste příbuznému vlastní ledvinu?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano7654,29 %54,29 %  
nevím6042,86 %42,86 %  
ne42,86 %2,86 %  

Graf

43. Myslíte si, že pokrok v medicíně půjde rychle vpřed?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano11380,71 %80,71 %  
ne2719,29 %19,29 %  

Graf

44. Věnují lékaři, dle Vašeho názoru, dostatečnou péči psychologickým a sociálním problémům chronicky nemocným?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne10373,57 %73,57 %  
ano3726,43 %26,43 %  

Graf

45. Myslíte si, že péče o chronicky nemocné u zdrvotních sester významě zasahuje do jejich osobního živots?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano, převážně negativně7352,14 %52,14 %  
ne5035,71 %35,71 %  
ano, převážne pozitivně1712,14 %12,14 %  

Graf

46. Dokázal / a byste pracovat v léčebně dlouhodobě nemocných?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne11179,29 %79,29 %  
ano2920,71 %20,71 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u 4 otázek.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

3. Rodinný stav

 • odpověď svobodná / á:
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi ( 21 - 25 > na otázku 2. Věk
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi ( 14 - 21 > na otázku 2. Věk
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi < - 0 > na otázku 4. Počet dětí

4. Počet dětí

 • odpověď < - 0 >:
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi ( 21 - 25 > na otázku 2. Věk
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi ( 14 - 21 > na otázku 2. Věk
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi svobodná / á na otázku 3. Rodinný stav

22. Jste připraveni starat se o blízkého, chronicky nemocného v domácím prostředí?

 • odpověď ano:
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi ( 0 - 1 > na otázku 4. Počet dětí

31. Víte co je paliativní péče?

 • odpověď ne:
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi základní na otázku 5. Dosažené vzdělání

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Vaše pohlaví

2. Věk

3. Rodinný stav

4. Počet dětí

5. Dosažené vzdělání

6. Pracovní pozice

7. Myslíte, že žijete zdravým způsobem života?

8. Zajímáte se o otázky zdraví?

9. Navštěvujete preventivně lékaře?

10. Přemýšlel / a jste někdy, že můžete vážně chronicky onemocnět?

11. Jaká by byla asi Vaše reakce při zjištění, že jste vážně, chronicky nemocní?

12. Komu byste se s touto zprávou svěřil / a?

13. Máte v rodině nebo v blízkém okolí chronicky nemocného člověka?

14. Byl / a jste tím, komu se tento člověk svěřil, že je chronicky nemocný?

15. Staral jste se o chronicky nemocného člověka?

16. Co je při tom pro Vás nejvíce zatěžující?

17. Co si myslíte, že chronicky nemocní lidé nejvíce potřebují?

18. Domníváte se, že přístup k chronicky nemocnám se v posledních desetiletích změnil?

19. Jak myslíte, že tito pacienti chtějí být vnímáni?

20. Myslíte, že mají pacientimožnost rozhodovat o svém osudu?

21. Co považujete za optimální místo péče o chronicky nemocné?

22. Jste připraveni starat se o blízkého, chronicky nemocného v domácím prostředí?

23. Domníváte se, že se moderní medicína se všemi pokroky vzdálila lidské duši?

24. Domníváte se, že se věřící lidé s chorobou lépe vyrovnávají?

25. Domníváte se, že rodina daleko víc přesunuje péči na instituce?

26. Vnímáte smrt jako součást života?

27. Přemýšlel / a jste někdy o smrti a konci svého života?

28. Domníváte se, že se přístup společnosti k umírajícím zlepšil nebo zhoršil?

29. Vychováváte (budete vychovávat) své děti k péči o staré a nemocné lidi?

30. Domníváte se, že ve škole je problematice starých a nemocných lidí dostatečná pozornost?

31. Víte co je paliativní péče?

32. Víte komu je určeno hospicové zařízení?

33. Myslíte, že ve chvíli smrti by měl být člověk -

34. Po čem podle Vás umírající nejvíce touží?

35. Domníváte se, že eutanazie je:

36. Měl by chronicky nemocný pacient trávit co nejvíce času ve sdružení se stejně nemocnými?

37. Myslíte, že jsou chronicky nemocní ve společnosti diskriminování?

38. Domníváte se, že zdravotnictví je ovlivněno komerčními vlivy intervencí farmakologických firem?

39. Víte co je chronické selhání ledvin a umělá ledvina?

40. Domníváte se, že život nemocných na umělé ledvině je:

41. Víte, čím léčba umělou ledvinou omezuje život nemocných?

42. Věnoval byste příbuznému vlastní ledvinu?

43. Myslíte si, že pokrok v medicíně půjde rychle vpřed?

44. Věnují lékaři, dle Vašeho názoru, dostatečnou péči psychologickým a sociálním problémům chronicky nemocným?

45. Myslíte si, že péče o chronicky nemocné u zdrvotních sester významě zasahuje do jejich osobního živots?

46. Dokázal / a byste pracovat v léčebně dlouhodobě nemocných?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Vaše pohlaví

2. Věk

3. Rodinný stav

4. Počet dětí

5. Dosažené vzdělání

6. Pracovní pozice

7. Myslíte, že žijete zdravým způsobem života?

8. Zajímáte se o otázky zdraví?

9. Navštěvujete preventivně lékaře?

10. Přemýšlel / a jste někdy, že můžete vážně chronicky onemocnět?

11. Jaká by byla asi Vaše reakce při zjištění, že jste vážně, chronicky nemocní?

12. Komu byste se s touto zprávou svěřil / a?

13. Máte v rodině nebo v blízkém okolí chronicky nemocného člověka?

14. Byl / a jste tím, komu se tento člověk svěřil, že je chronicky nemocný?

15. Staral jste se o chronicky nemocného člověka?

16. Co je při tom pro Vás nejvíce zatěžující?

17. Co si myslíte, že chronicky nemocní lidé nejvíce potřebují?

18. Domníváte se, že přístup k chronicky nemocnám se v posledních desetiletích změnil?

19. Jak myslíte, že tito pacienti chtějí být vnímáni?

20. Myslíte, že mají pacientimožnost rozhodovat o svém osudu?

21. Co považujete za optimální místo péče o chronicky nemocné?

22. Jste připraveni starat se o blízkého, chronicky nemocného v domácím prostředí?

23. Domníváte se, že se moderní medicína se všemi pokroky vzdálila lidské duši?

24. Domníváte se, že se věřící lidé s chorobou lépe vyrovnávají?

25. Domníváte se, že rodina daleko víc přesunuje péči na instituce?

26. Vnímáte smrt jako součást života?

27. Přemýšlel / a jste někdy o smrti a konci svého života?

28. Domníváte se, že se přístup společnosti k umírajícím zlepšil nebo zhoršil?

29. Vychováváte (budete vychovávat) své děti k péči o staré a nemocné lidi?

30. Domníváte se, že ve škole je problematice starých a nemocných lidí dostatečná pozornost?

31. Víte co je paliativní péče?

32. Víte komu je určeno hospicové zařízení?

33. Myslíte, že ve chvíli smrti by měl být člověk -

34. Po čem podle Vás umírající nejvíce touží?

35. Domníváte se, že eutanazie je:

36. Měl by chronicky nemocný pacient trávit co nejvíce času ve sdružení se stejně nemocnými?

37. Myslíte, že jsou chronicky nemocní ve společnosti diskriminování?

38. Domníváte se, že zdravotnictví je ovlivněno komerčními vlivy intervencí farmakologických firem?

39. Víte co je chronické selhání ledvin a umělá ledvina?

40. Domníváte se, že život nemocných na umělé ledvině je:

41. Víte, čím léčba umělou ledvinou omezuje život nemocných?

42. Věnoval byste příbuznému vlastní ledvinu?

43. Myslíte si, že pokrok v medicíně půjde rychle vpřed?

44. Věnují lékaři, dle Vašeho názoru, dostatečnou péči psychologickým a sociálním problémům chronicky nemocným?

45. Myslíte si, že péče o chronicky nemocné u zdrvotních sester významě zasahuje do jejich osobního živots?

46. Dokázal / a byste pracovat v léčebně dlouhodobě nemocných?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Citace

Klingohrová, I.Zdraví, nemoc, smrt v postmoderní medicíně (výsledky průzkumu), 2009. Dostupné online na https://zdravi-nemoc-smrt-v-postmoderni-medicine.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.