Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Zdravotní gramotnost v ČR

Zdravotní gramotnost v ČR

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Kateřina Beyerová
Šetření:03. 01. 2024 - 30. 01. 2024
Počet respondentů:221
Počet otázek (max/průměr):52 / 50.13
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:57,5 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.12:57
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF-1 PDF-2 PDF-3 PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Dobrý den,

jsem studentka farmaceutické fakulty Masarykovy univerzity a ráda bych Vás oslovila s prosbou o vyplnění dotazníku, který je součástí mé diplomové práce. Účelem tohoto dotazníku je zjistit postoje a chování lidí ve vztahu k léčivům a zdraví.

Dotazník je rozdělen do 2 částí.

Setkáte se i s otázkami, které budou sledovat Vaše povědomí o zdraví a léčivech. Je v naprostém pořádku, pokud na některou otázku nebudete znát odpověď. Prosím však, abyste na všechny otázky odpověděli samostatně. Jedině tak nedojde ke zkreslení odpovědí. Dotazník je zcela anonymní.

Předem děkuji za Váš čas.

Kateřina Beyerová

Odpovědi respondentů

1. Pohlaví:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Žena15369,23 %69,23 %  
Muž6730,32 %30,32 %  
Nechci uvést10,45 %0,45 %  

Graf

2. Věková skupina:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
18–3013862,44 %62,44 %  
31–404419,91 %19,91 %  
41-50209,05 %9,05 %  
51-60125,43 %5,43 %  
Méně než 18 let41,81 %1,81 %  
61-7020,9 %0,9 %  
Nad 71 let10,45 %0,45 %  

Graf

3. Přístup k internetu:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano221100 %100 %  

Graf

4. Nejvyšší dosažené vzdělání:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
11351,13 %51,13 %  
9141,18 %41,18 %  
114,98 %4,98 %  
VOŠ62,71 %2,71 %  

Graf

5. Hlavní ekonomická aktivita:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
zaměstnanec10447,06 %47,06 %  
student8036,2 %36,2 %  
OSVČ, živnostník, podnikatel125,43 %5,43 %  
invalidní důchodce, starobní důchodce73,17 %3,17 %  
Rodičovská dovolená 41,81 %1,81 %  
v domácnosti/dobrovolně nezaměstnaný/á41,81 %1,81 %  
mateřská dovolená31,36 %1,36 %  
nezaměstnaný/á20,9 %0,9 %  
Brigády při studiu10,45 %0,45 %  
I OSVČ10,45 %0,45 %  
Mateřská 10,45 %0,45 %  
na matěřské dovolené 10,45 %0,45 %  
plus občasý přivýdělek 10,45 %0,45 %  

Graf

6. Jste spokojený/á s výškou Vašeho přijmu?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Spíše ano.7835,29 %35,29 %  
Ani ano/ani ne.4922,17 %22,17 %  
Spíše ne.3616,29 %16,29 %  
Ano.3214,48 %14,48 %  
Ne.2611,76 %11,76 %  

Graf

7. Je Váš hrubý měsíční příjem vyšší než 36 816 Kč?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne.13962,9 %62,9 %  
Ano.7333,03 %33,03 %  
Nevím.94,07 %4,07 %  

Graf

8. Máte kromě povinného veřejného zdravotního pojištění sjednané i soukromé zdravotní pojištění?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne.16273,3 %73,3 %  
Ano.5223,53 %23,53 %  
Nevím.73,17 %3,17 %  

Graf

9. Jak moc je pro Vás důležité zdraví?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Velmi důležité.12255,2 %55,2 %  
Důležité.8538,46 %38,46 %  
Středně důležité.135,88 %5,88 %  
Velmi nedůležité.10,45 %0,45 %  

Graf

10. Jak moc aktivně se podílíte na péči o své zdraví?

(Aktivní = Zajímám se o své zdraví, dodržuji zdravý životní styl a v případě onemocnění dodržuji nastavenou léčbu.)

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Jsem spíše aktivní.12556,56 %56,56 %  
Jsem aktivní.4821,72 %21,72 %  
Spíše nejsem aktivní.2611,76 %11,76 %  
Nevím.209,05 %9,05 %  
Nejsem aktivní.20,9 %0,9 %  

Graf

11. Jak subjektivně hodnotíte své znalosti o zdraví?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Chvalitebné.10647,96 %47,96 %  
Velmi dobré.5424,43 %24,43 %  
Dobré.4721,27 %21,27 %  
Dostačující.135,88 %5,88 %  
Nedostačující.10,45 %0,45 %  

Graf

12. Léčivé přípravky vydávané bez lékařského předpisu jsou jednoznačně bezpečnější než léčivé přípravky předepisované na lékařský předpis.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Spíše ne.7935,75 %35,75 %  
Ne.6629,86 %29,86 %  
Spíše ano.3616,29 %16,29 %  
Nevím.3515,84 %15,84 %  
Ano.52,26 %2,26 %  

Graf

13. Léčivé přípravky obsahující pouze látky přírodního původu jsou naprosto bezpečné.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne.8739,37 %39,37 %  
Spíše ne.5323,98 %23,98 %  
Spíše ano.5223,53 %23,53 %  
Nevím.2511,31 %11,31 %  
Ano.41,81 %1,81 %  

Graf

14. Všechny léčivé přípravky, vydávané bez lékařského předpisu, jsou bezpečné a bez nežádoucích účinků.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne.15469,68 %69,68 %  
Spíše ne.4821,72 %21,72 %  
Nevím.125,43 %5,43 %  
Spíše ano.62,71 %2,71 %  
Ano.10,45 %0,45 %  

Graf

15. Užít léčivý přípravek, který byl předepsán jiné osobě na stejné příznaky, jaké mám já, je naprosto bezpečné.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne.16072,4 %72,4 %  
Spíše ne.5424,43 %24,43 %  
Spíše ano.41,81 %1,81 %  
Ano.20,9 %0,9 %  
Nevím.10,45 %0,45 %  

Graf

16. Nabídnout jiné osobě léčivý přípravek vázaný na lékařský předpis je bezpečné, pokud přesně znám jeho působení.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne.14766,52 %66,52 %  
Spíše ne.4821,72 %21,72 %  
Spíše ano.167,24 %7,24 %  
Nevím.52,26 %2,26 %  
Ano.52,26 %2,26 %  

Graf

17. Lékaře informuji o všech léčivech, které užívám.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano.17177,38 %77,38 %  
Spíše ano.4018,1 %18,1 %  
Spíše ne.62,71 %2,71 %  
Nevím.20,9 %0,9 %  
Ne.20,9 %0,9 %  

Graf

18. Lékárníka informuji o všech léčivech, které užívám.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano.8839,82 %39,82 %  
Spíše ano.5223,53 %23,53 %  
Spíše ne.4118,55 %18,55 %  
Ne.2812,67 %12,67 %  
Nevím.125,43 %5,43 %  

Graf

19. Lékař i lékárník potřebují informaci o doplňcích stravy, které užívám.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Spíše ano.8136,65 %36,65 %  
Ano.6730,32 %30,32 %  
Nevím.3515,84 %15,84 %  
Spíše ne.2812,67 %12,67 %  
Ne.104,52 %4,52 %  

Graf

20. Léčivé přípravky na vysoký krevní tlak mohu přestat užívat, vrátí-li se mi hodnoty tlaku na normální hladinu.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne.12054,3 %54,3 %  
Spíše ne.5424,43 %24,43 %  
Nevím.3917,65 %17,65 %  
Spíše ano.62,71 %2,71 %  
Ano.20,9 %0,9 %  

Graf

21. Pokud užiji nové léčivo, může toto léčivo ovlivnit účinek jiného, dokonce i dříve užitého léčiva.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano.16474,21 %74,21 %  
Spíše ano.4520,36 %20,36 %  
Nevím.94,07 %4,07 %  
Spíše ne.20,9 %0,9 %  
Ne.10,45 %0,45 %  

Graf

22. Antibiotika mohu přestat užívat ustoupí-li příznaky nemoci.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne.18583,71 %83,71 %  
Spíše ne.2511,31 %11,31 %  
Nevím.62,71 %2,71 %  
Ano.31,36 %1,36 %  
Spíše ano.20,9 %0,9 %  

Graf

23. Pokud pocítím nežádoucí účinek léčiva, vždy jej okamžitě přestanu užívat a informuji svého ošetřujícího lékaře.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano.9442,53 %42,53 %  
Spíše ano.8438,01 %38,01 %  
Spíše ne.229,95 %9,95 %  
Nevím.114,98 %4,98 %  
Ne.104,52 %4,52 %  

Graf

24. Pokud některá léčiva vydávaná na lékařský předpis nemám dále užívat, zbylá balení si ponechám doma pro případ opakované potřeby.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne.10547,51 %47,51 %  
Spíše ano.4319,46 %19,46 %  
Spíše ne.4319,46 %19,46 %  
Ano.229,95 %9,95 %  
Nevím.83,62 %3,62 %  

Graf

25. Účinná metoda, jak ušetřit náklady na léčbu, je rozdělení dávky (např. tablety) a tím i snížení dávky.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne.17880,54 %80,54 %  
Spíše ne.2611,76 %11,76 %  
Nevím.114,98 %4,98 %  
Spíše ano.31,36 %1,36 %  
Ano.31,36 %1,36 %  

Graf

26. V případě, že zapomenu užít pravidelnou dávku léčiva, je správnou volbou zdvojnásobit dávku příští.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne.17177,38 %77,38 %  
Spíše ne.3515,84 %15,84 %  
Nevím.94,07 %4,07 %  
Spíše ano.31,36 %1,36 %  
Ano.31,36 %1,36 %  

Graf

27. Děti smí užívat všechna léčiva pro dospělé, jen je potřebné upravit dávkování přiměřeně jejich věku.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne.18583,71 %83,71 %  
Spíše ne.2611,76 %11,76 %  
Nevím.52,26 %2,26 %  
Spíše ano.31,36 %1,36 %  
Ano.20,9 %0,9 %  

Graf

28. V lékárně mohu konzultovat správné užívání léčiv.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano.16574,66 %74,66 %  
Spíše ano.4219 %19 %  
Spíše ne.73,17 %3,17 %  
Nevím.62,71 %2,71 %  
Ne.10,45 %0,45 %  

Graf

29. Před použitím léčiva si vždy prověřím informaci o době použitelnosti.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano.15067,87 %67,87 %  
Spíše ano.4520,36 %20,36 %  
Spíše ne.177,69 %7,69 %  
Ne.73,17 %3,17 %  
Nevím.20,9 %0,9 %  

Graf

30. Po uplynutí doby použitelnosti (exspirace) léčiva již přípravek neužívám.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano.12556,56 %56,56 %  
Spíše ano.4419,91 %19,91 %  
Spíše ne.3314,93 %14,93 %  
Ne.135,88 %5,88 %  
Nevím.62,71 %2,71 %  

Graf

31. Před prvním otevřením přípravku si ověřím, zda není nutné si poznamenat datum prvního otevření.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano.7734,84 %34,84 %  
Spíše ne.5022,62 %22,62 %  
Spíše ano.4219 %19 %  
Ne.3716,74 %16,74 %  
Nevím.156,79 %6,79 %  

Graf

32. Uchováváním krémů a mastí, očních kapek, sirupů v lednici prodloužím jejich dobu použitelnosti oproti době uvedené výrobcem.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne.8638,91 %38,91 %  
Spíše ne.5323,98 %23,98 %  
Nevím.4922,17 %22,17 %  
Spíše ano.219,5 %9,5 %  
Ano.125,43 %5,43 %  

Graf

33. Dokážu vyjmenovat všechny léčivé přípravky, které aktuálně užívám.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano.19588,24 %88,24 %  
Spíše ano.209,05 %9,05 %  
Ne.31,36 %1,36 %  
Spíše ne.31,36 %1,36 %  

Graf

34. Jsem si jist správným použitím léčiv, které mám ve své domácí lékárničce.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano.10848,87 %48,87 %  
Spíše ano.8538,46 %38,46 %  
Spíše ne.135,88 %5,88 %  
Nevím.94,07 %4,07 %  
Ne.62,71 %2,71 %  

Graf

35. Mohu-li pozitivně ovlivnit svůj zdravotní stav, raději změním životní styl než abych užíval/a léčiva.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano.10045,25 %45,25 %  
Spíše ano.8739,37 %39,37 %  
Spíše ne.209,05 %9,05 %  
Nevím.104,52 %4,52 %  
Ne.41,81 %1,81 %  

Graf

36. Předepíše-li mi lékař recept, ověřím si dobu jeho platnosti.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano.9944,8 %44,8 %  
Spíše ano.5524,89 %24,89 %  
Spíše ne.3415,38 %15,38 %  
Ne.2712,22 %12,22 %  
Nevím.62,71 %2,71 %  

Graf

37. Pro předepsání léčivého přípravku elektronicky je vhodné kontaktovat lékaře den před užitím poslední dávky léčiva.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano.6127,6 %27,6 %  
Nevím.5323,98 %23,98 %  
Ne.4219 %19 %  
Spíše ne.3515,84 %15,84 %  
Spíše ano.3013,57 %13,57 %  

Graf

38. Nákup léčiv přes internet je zcela bezpečnou cestou jejich zajištění.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Spíše ne.6529,41 %29,41 %  
Ne.6228,05 %28,05 %  
Nevím.4018,1 %18,1 %  
Spíše ano.3616,29 %16,29 %  
Ano.188,14 %8,14 %  

Graf

39. Je legální, když nabídnu nevyužitý léčivý přípravek bezúplatně jiné osobě na internetu.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne.14465,16 %65,16 %  
Nevím.3917,65 %17,65 %  
Spíše ne.3114,03 %14,03 %  
Spíše ano.41,81 %1,81 %  
Ano.31,36 %1,36 %  

Graf

40. Důvodem, proč se vrací nepoužitá léčiva do lékárny je:

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Bezpečná likvidace146,33 %6,33 %  
Správná likvidace73,17 %3,17 %  
Nevim52,26 %2,26 %  
Expirace41,81 %1,81 %  
Likvidace31,36 %1,36 %  
Jejich správná likvidace31,36 %1,36 %  
jejich bezpečná likvidace31,36 %1,36 %  
Ekologická likvidace31,36 %1,36 %  
Aby nedošlo k jejich zneužití20,9 %0,9 %  
likvidace léčiv 20,9 %0,9 %  
ostatní odpovědi Nevím.
ekologie
Aby nedošlo k znečištění vod
znečištění odpadních vod, zneužití
Jejich správná likvidace.
Po uplynutí doby pro konzumaci může být léčivo škodlivé
Prošla doba použitelnosti, riziko zneužití
Ochrana proti zneužití, odborná likvodace léčiv
Aby se jich nezneuzivalo a aby se dané léky zprávě zpracovali/zlikvidovali
Správné a bezpečné zničení léčiv
Bezpečná likvidace léčiv
aby se zabránilo jeho zneužití
Znečištění vody
Předejít používání léčiv po expiraci
Zabránit používání léku po jeho expiraci
Jejich nezneužití, nesprávnému vytřídění a následným negativním účinkům na životní prostředí (myšleno kvůli jeho rozkladu a možnosti dostat se zejména do vody apod.).
exspirace
Aby uzdravenému člověku nemohly ublížit, a aby je v obnovené podobě mohl použít někdo potřebnější
Léky se dají zneužít - např. ve formě drog, také mohou ohrozit zdraví někoho jiného v případě jejich užití.
V lékárně umí léčiva bezpečně a možná i ekologicky zneškodnit.
Aby nedošlo k abúzu, expiraci...
Mohly by být škodlivé pro životní prostředí
prošlá exspirace, nevyužití léčiva
expirace, nedobrání
Recyklace a zamezení nevhodnému užívání
Ekologická a bezpečná likvidace bez zneužití
Je to nebezpečný odpad, který je potřeba vytřídit (nepatří do směsi)
Aby se nedostala do rukou někomu, komu nemají.
Aby nedocházelo ke špatnému zacházení a správné likvidaci.
Toxický odpad
Aby se zamezilo plýtvání a znečišťování.
Jejich správná likvidace a možné další využití.
uplynutí doby použitelnosti přípravku, úmrtí pacienta, neochota léčiva užívat
Prošlá expirace, alergie na daný lék
Aby je neužil někdo jiný.
Aby je nepoužil nekdo po vyhození do koše
dana povinnost
jde o svého druhu nebezpečný odpad
Možnost zneužití
způsob likvidace
Zabraňuje se tím zneužití léčivých přípravků.
kvůli bezpečného zlikvidování
aby nedošlo k jejich neověřenému a nesprávnému použití, které by nebylo pod vedením lékaře
Vysypu je mimo popelnici a dite je omyl sni ( chci se tomuto vyhnout)
Bezpečnost, odpad (lékárna zajistí správnou likvidaci)
aby se bezpečně zlikvidovala
Neznalost, lékař předepíše a pacient nebere
Zamezení dalšího oběhu a případného znečištění odpadu
Správná likvidace prošlých léčiv
aby se nedostávaly do životního prostřední nesprávnou likvidací (vyhozením do směsného odpadu např.)
Myslím, že důvodů je pravděpodobně více. Jedním z nich možná je, aby nedošlo doma k expiraci a člověk je pak neužíval i potom.
někdo zemře, léky prošly
Bezpečná a ekologická likvidace. Jen by je ti blbci mohli brát, aby člověk s injektorem nemusel běhat jak debil a shánět, kam s ním
Aby mohla být ekologicky zlikvidována
prošlá záruční lhůta
aby je zase prodali
Aby se stály z oběhu a zamezilo se tak jejich nevhodnému používání
Jejich další využití anebo znehodnocení.
Není bezpečné je vyhazovat např by je mohly najít děti
Zamezení možného zneužití + jeho likvidace?
Třídění odpadu
správná manipulace s prošlými/nevypotřebovanými léčivy
Jsou nebezpečným odpadem, ve směsném odpadu či kanalizační síti mají neblahé účinky na životní prostředí a případně zdraví lidí
Opětovné využití nebo expirace
správná likvidace nepoužitého léčiva
Aby se bezpečne zlikvidovali
Aby nebyly zneužity, kdyby je někdo vytáhl z popelnice a takéaby je nenašly děti a nespolykaly je.
jejich odborná likvidace
Asi aby mohla být náležitě zlikvidována.
bezpečnost, ekologie
Nebezpečí a zneužití
Zamezení jejich špatného užití (např. po expiraci), popř. zneužití.
bezpečnost, nezneužití
ekologické zlikvidování
Ochrana životního prostředí, ochrana dětí a cizích osob před náhodným užitím
aby byla zajištěna a bezpečně zlikvidována a tím se předešlo nehodám (konzumace zvířaty), špatným účinkům (prošlá expirace)
je to nebezpečný odpad
Zamezení jejich další distribuci, přeprodeji, dále jejich možná škodlivost po uběhnutí doby trvanlivosti (potřeba je odborně zlikvidovat, nebo alespoň potřeba zamezit tomu, aby se dostávali do popelnic)
Jsou obecně škodlivá a je potřeba je odborně zlikvidovat.
Nevím, pravděpodobně správná likvidace?
životní prostředí
Správné naložení s léčivy
Likvidací bychom mohli znečistit podzemní vody. Jedná se o chemickou látku, kterou je třeba likvidovat ekologicky.
aby nedošlo ke zneužití
Likvidace léčiv způsobem šetrným k životnímu prostředí, a zamezení toho, aby se k léčivům dostal někdo nepovolaný, kdyby je například našel v popelnici (dítě, zvíře atd.)
toxicita léků
Zajištění správné likvidace
mohou ohrozit životní prostředí. těžce se odstraňují z vody
Kvůli likvidaci, je to nebezpečný odpad
Po expidaci může být jejich účinek jiný, nebezpečný
Expirace, aby nebyly zneužity (např na výrobu omamných a psychotropních látek, na navození určitých stavů, k trestné činnosti) a hlavně k ekologické likvidaci
Nemožnost zneužití, prošla expirace
Exspirace, oxidace léčiva, špatně uchovávané, vystavené teplu, pozorované vedlejší účinky
Zneužití
Aby se nemohl někdo jiný zneužit.
Aby se s nimi zacházelo správně jako s odpadem
Expirační doba
Bezpečná recyklace
obsažené látky
Není bezpečné jej používat
Nedostatečná exspirace
Ab nedošlo k jejich zneužití jinou osobou, kvůli životnímu prostředí
bo nevim co s tim
Bezpečnost
Ke správné likvidaci a aby nedošlo k použití osob, které to nepotřebují
Aby je lidé nejedli prošlé
Aby nedocházelo ke zneužití leciv ( kdyby je našel někdo cizí v popelnici)
účinné látky z léku mohou negativně ovlivnit životní prostředí
Aby se zabránilo špatnému užití
správné likvidace
Další využití
Expirace, dále léky neužíváme
"ekologické" zlikvidování
Aby je nemohl požít někdo další (který o nich nemá povědomí, např. vyhodím-li je do kontejneru), aby se zajistilo jejich bezpečné znehodnocení
Aby byly správně zlikvidovány
bezpečná likvidace bez rizika vypuštění do prostředí
Kvůli životnímu prostředí, a aby se nevmísily do vody.
Aby se vhodně zlikvidovala
léčivé látky v nich mohou být agresivní a např znecistit vodu, nereagovat dobře v odpadu, či je tak jistota ze je neuzije nikdo kod nemá
Prošlá expirace. - k likvidaci léčiva či dalšímu využití
Nežádoucí účinek
Když je léčivo staré, může být nebezpečné a když ho nepoužíváme, nedostane se do rukou třeba dětem atd
zabránění jejich zneužívání
kontaminace
Ezpirace,
Aby byla správným způsobem zlikvidována
Expirace, nedobrané léčiva
Aby nedošlo ke znehodnocení/znečištění ovzduší, v lékárně se o likvidaci nepoužitých léčiv postará specializovaná firma
Aby se nedostaly k někomu, kdo léky brát nemá.
jejich bezpečná likvidace, předcházení zneužití léků jinou osobou, dětmi; životní prostředí atd.
aby se nedostaly do odpadních vod, spalovny
Bezpecna likvidace
Aby nebyla nějak zneužita?
Není to běžný odpad
Vedlejší účinky
smrdi
Konec jejich užívání
Staré léky nejsou bezpečné.
Nepatří do běžného odpadu, třeba aby je někdo nenašel a neužil.
Aby se nevyhazovala do komun. odpadu
Brání to zneužití jinou osobou, chráníme tak ostatní
Aby léky nepožil někdo jiný, mohlo by to být nebezpečné a zdraví škodlivé
Zabránění zneužití léku pro spotřebu dalším osobám nebo využití k výrobě pr. Drog.
jejich expirace
aby neskončila v odpadu
Správná likvidace.
Aby nebyly po vyhození zneužity lidmi, kteří se prohrabují odpadem a zároveň se jedná o speciální typ odpadu
ekologie (aby se nedostávaly léky do prostředí, vod atd.), dokáží je bezpečně zlikvidovat
nepatří do odpadu
správná zneškodnění léků
.
Zajištění toho, aby se nedostaly léčiva do rukou lidí, kterým nebyla předepsána např. Také kvůli lepší likvidaci léčiv.
Aby nebyly zneužity
Protože mohou být škodlivá
Správná likvidace léčiva.
Ochrana životního prostředí
léčiva se musí likvidovat speciální cestou (jako nebezpečný odpad), nesmí se vyhazovat na skládky ani splachovat do záchodu
Prošlé datum spotřeby
Ochrana životního prostředí, ochrana před užitím přípravku jinou osobou.
Opravdový důvod neznám, ale myslím si, že by se léky vyhazovat neměly, aby je někdo nenašel v popelnici a neužil je (jenom příklad). V lékárně mi bylo řečeno, že mají speciální spalovací kotle na nevyužité či nedobrané léky
profesionální likvidace
Bezpečná likvidace příp. u některých opětovné využití ve výrobě
jejich řádná likvidace
berou se jako nebezpečný odpad a mohou způsobit další poškození (př. přírody), nejdou zcela odstranit....
Je to toxický odpad
Aby to nesnědlo třeba nějaké zvíře z popelnice, aby byly léky pod kontrolou.
Prošlé léky, nevypotřebované léky
Aby nebyla pouzita jinou osobou.
Úspora
-
ab\ je nezneužil někdo jiný
Nebezpečný odpad
17579,19 %79,19 % 

Graf

41. Dokážete jmenovat jeden léčivý přípravek pro dospělého pacienta, který je vhodný na léčbu:

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Paralen16675,11 %75,11 %  
Ibalgin12054,3 %54,3 %  
Endiaron4319,46 %19,46 %  
Smecta3817,19 %17,19 %  
brufen2511,31 %11,31 %  
nevím2511,31 %11,31 %  
Zodac2310,41 %10,41 %  
Zyrtec2310,41 %10,41 %  
Ibuprofen219,5 %9,5 %  
Černé uhlí 219,5 %9,5 %  
Imodium209,05 %9,05 %  
Živočišné uhli177,69 %7,69 %  
Analergin167,24 %7,24 %  
Dithiaden135,88 %5,88 %  
Paracetamol135,88 %5,88 %  
Xyzal135,88 %5,88 %  
Zirtec125,43 %5,43 %  
Aulin62,71 %2,71 %  
Smekta52,26 %2,26 %  
panadol52,26 %2,26 %  
Fenistil52,26 %2,26 %  
Enterol52,26 %2,26 %  
Zirtek 41,81 %1,81 %  
Carbosorb41,81 %1,81 %  
Paralen, Ibalgin41,81 %1,81 %  
zodak41,81 %1,81 %  
Xados41,81 %1,81 %  
Nurofen41,81 %1,81 %  
Algifen31,36 %1,36 %  
Aerius31,36 %1,36 %  
Aspirin31,36 %1,36 %  
zyrtek31,36 %1,36 %  
aktivní uhlí31,36 %1,36 %  
acylpyrin31,36 %1,36 %  
Paralen, Panadol 31,36 %1,36 %  
ibuprofen, paralen31,36 %1,36 %  
Cerne uhlí 31,36 %1,36 %  
Uhlí20,9 %0,9 %  
Černé uhlí, Smekta20,9 %0,9 %  
Ibobrufen20,9 %0,9 %  
-20,9 %0,9 %  
Daselta20,9 %0,9 %  
Carbo activatus20,9 %0,9 %  
Nimesil 20,9 %0,9 %  
Acylpirin20,9 %0,9 %  
Desloratadin20,9 %0,9 %  
Fenistil kapky20,9 %0,9 %  
cezera20,9 %0,9 %  
Levocetirizin20,9 %0,9 %  
Dasselta 20,9 %0,9 %  
Tasectan20,9 %0,9 %  
inhibitory cox20,9 %0,9 %  
Smecta, Živočišné uhlí20,9 %0,9 %  
Ercefuryl20,9 %0,9 %  
Novalgin20,9 %0,9 %  
Nalgesin20,9 %0,9 %  
živ. uhlí10,45 %0,45 %  
Pralen10,45 %0,45 %  
Smekta,cerne uhli10,45 %0,45 %  
Ibuprofen, Diclofenac, Aulin, Algifen10,45 %0,45 %  
Zodac, Zyrtec, Analergin10,45 %0,45 %  
Loratadin10,45 %0,45 %  
Analergiin10,45 %0,45 %  
Nevím, nemám10,45 %0,45 %  
Paralen grip10,45 %0,45 %  
Endyaron10,45 %0,45 %  
Loperon10,45 %0,45 %  
Diazepam10,45 %0,45 %  
Tasectan duo10,45 %0,45 %  
Valetol10,45 %0,45 %  
Ibalgin, Nurofen, Paralen, Nimesil10,45 %0,45 %  
Dithiaden, Claritine, Analergin10,45 %0,45 %  
modafen10,45 %0,45 %  
Kaloba 10,45 %0,45 %  
Nestibil10,45 %0,45 %  
Evofex10,45 %0,45 %  
Brufen, Ibalgin10,45 %0,45 %  
Immodium10,45 %0,45 %  
dostupné analgetikum10,45 %0,45 %  
Nalgesin, Valetol, paralen, ibuprofen.10,45 %0,45 %  
Goldrex, paralen.10,45 %0,45 %  
Ibuprofenum (Ibalgin)10,45 %0,45 %  
Paracetamol (Paralen)10,45 %0,45 %  
Antihistaminikum (Zodac)10,45 %0,45 %  
Smecta, uhlí10,45 %0,45 %  
Metamizol10,45 %0,45 %  
Nimesil, Novalgin, Aulin 10,45 %0,45 %  
Paralen, Nurifen10,45 %0,45 %  
Fenistil, azodac, Xyzal, Xados10,45 %0,45 %  
Smecta, Carbo medicinalis, Imodium Rapid10,45 %0,45 %  
Ne10,45 %0,45 %  
Ibalgin/paralen/voltaren10,45 %0,45 %  
Ibalgin/paralen/panadol10,45 %0,45 %  
Aktivní uhlí?10,45 %0,45 %  
Hořčík10,45 %0,45 %  
hylak10,45 %0,45 %  
Přírodní uhlí10,45 %0,45 %  
Setirizin10,45 %0,45 %  
Carrbosorb10,45 %0,45 %  
Paralen, ibalgin, Valetol10,45 %0,45 %  
Ibalgin, Algifen 10,45 %0,45 %  
Dithiaden, Zodac 10,45 %0,45 %  
Oscillococcinum10,45 %0,45 %  
Zirtec, Zodac10,45 %0,45 %  
Endiaron, Smecta10,45 %0,45 %  
Brufen, Tramal10,45 %0,45 %  
Acylpyrin, Brufen10,45 %0,45 %  
Fenistil, Zyrtec 10,45 %0,45 %  
Hylák, Smekta10,45 %0,45 %  
zirtec, analergin10,45 %0,45 %  
Coldrex10,45 %0,45 %  
cezera,dithiaden10,45 %0,45 %  
endiaron, ercefuryl, živočišné uhlí,imodium, smecta10,45 %0,45 %  
Flamexin10,45 %0,45 %  
Carbo absorbens10,45 %0,45 %  
Brufen apod.10,45 %0,45 %  
Paralen, brufen apod.10,45 %0,45 %  
Zyrtex10,45 %0,45 %  
claritine10,45 %0,45 %  
Zyrtec, Dasselta10,45 %0,45 %  
Carbo Adsorbens10,45 %0,45 %  
zyrtec, Xyzal10,45 %0,45 %  
Imodium, Smecta10,45 %0,45 %  
Ataralgin, ipubrofen10,45 %0,45 %  
Biopron10,45 %0,45 %  
Ibubrofen10,45 %0,45 %  
Alergodil10,45 %0,45 %  
Paralen, coldrex10,45 %0,45 %  
Uhlí:-)10,45 %0,45 %  
carbomax10,45 %0,45 %  
Antihistaminikum10,45 %0,45 %  
Imodium Rapid10,45 %0,45 %  
Zdravotní uhlí 10,45 %0,45 %  
Ibalfgin10,45 %0,45 %  
Ibqlgin10,45 %0,45 %  
Nevím s alergiemi jsem se nikdy nesetkala 10,45 %0,45 %  
např kortikoidy, antihistaminika10,45 %0,45 %  
antidiarrhoica10,45 %0,45 %  
Fenystyl10,45 %0,45 %  
Ibuprofen, Ibalgin10,45 %0,45 %  
Zodac, Xyzal 10,45 %0,45 %  
loperamid10,45 %0,45 %  
Ibalgin10,45 %0,45 %  
Zovirax10,45 %0,45 %  
montelukast, xyzal10,45 %0,45 %  
černé uhlí třeba, nemůžu si vzpomenout teď 10,45 %0,45 %  
Analergin, Zodac10,45 %0,45 %  
Ibalgin, brufen10,45 %0,45 %  
Actavis10,45 %0,45 %  
Ibalgin, diclofenac10,45 %0,45 %  
Paralen, panadol, ibalgin, acyplirin10,45 %0,45 %  
Claritin, zyrtec, hydrokortisol, spersalerg10,45 %0,45 %  
Smecta, živ. uhlí, enterol, lovostin, imodium10,45 %0,45 %  
Ibuprofen, Novalgin, Paralen, Voltaren10,45 %0,45 %  
Paralen, Acylpyrin, Ibuprofen 10,45 %0,45 %  
Dithiaden, Claritin, Zyrtec10,45 %0,45 %  
Carbosorb, Smecta, Endiaron 10,45 %0,45 %  
Alergin 10,45 %0,45 %  
ibalgin/brufen10,45 %0,45 %  
Zirtex10,45 %0,45 %  
Cezera, Zyrtec10,45 %0,45 %  
netuším10,45 %0,45 %  
Ibalgin, Ibuprofen, Paralen, Aulin, Voltaren, Algifen, Novalgin10,45 %0,45 %  
Paralen, Nurofen, Acylpirin, Aulin10,45 %0,45 %  
Claritin, Clarinase, Zirtec, Nasivin10,45 %0,45 %  
Smecta, živočisné uhlí10,45 %0,45 %  
Cetirizin10,45 %0,45 %  
Hidrasec10,45 %0,45 %  
Paracetamol (ale pouze od teploty 38,5 myslim)10,45 %0,45 %  
Cereza10,45 %0,45 %  
Enditril 10,45 %0,45 %  
Acylpirín, Ibalgin10,45 %0,45 %  
Acylpirín, Paralen10,45 %0,45 %  
Živočišné uhlí,10,45 %0,45 %  
Ibuprofen, paralen, aulin10,45 %0,45 %  
Aerius, xyzal10,45 %0,45 %  
Smecta, endiaron10,45 %0,45 %  
?10,45 %0,45 %  

Graf

42. Jaký léčivý přípravek nesmí chybět ve Vaší lékárničce?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Paralen3716,74 %16,74 %  
Ibalgin2611,76 %11,76 %  
Brufen 104,52 %4,52 %  
Živočišné uhlí41,81 %1,81 %  
Algifen31,36 %1,36 %  
Panadol20,9 %0,9 %  
Paralen, ibalgin20,9 %0,9 %  
Novalgin20,9 %0,9 %  
Brufen, paralen20,9 %0,9 %  
ibuprofen20,9 %0,9 %  
ostatní odpovědi Neurol
acylpyrin
Paracetamol
Zyrtec
indometacin
Ibalgin, sprej do nosu, pastilky na tišení bolesti v krku, živočišné uhlí
Léky proti bolesti paralen/ibalgin
Paralen, ibalgin, hemagel, ichtoxyl
Černé uhlí, dezinfekce
ACC
Ibalgin, stoptusin
Jox, Stoptusin, Ibalgin
Aulin, Paralen, Ibuprofen, Endiaron
Desinfekce, Propolis, Vitamíny, Paralen
Nosní sprej a mast Framykoin
Prášky proti bolesti, horečce… dále sirupy na kašel a další léky na nachlazení.
Antibiotika
Ibalgin, vitamínové doplňky
zodac
Antihistaminika, analgetika, antipyretika, akt. uhlí
Euthyrox, hořčík
Ten který potřebuji :)
Sprej do nosu
Parapyrex Combi, Stoptussin, Biopron
Betadina, Smecta, Paralen, Ibalgin
olynth
Zyrtec, Imodium Rapid, Ibalgin
Kaloba
Nimesil
náplast na puchýře
Analgetika, antypiretika. Hlavně však léky na předpis, které užívám pravidelně.
Lék na bolest, horečku
uhlí
migralgin
Nemám žádné léčivé přípravky. Neléčím se. Nemá to smysl.
Ibalgin, Zodac
Carbosorb
Betadine, Paralen,
Živočišné uhlí, něco na alergii (analergin, ..), dezinfekce (s i bez jodu), paralen, teploměr, náplasti, magnesium v šumáku
Epipen
Furolin, Ibalgin
Ibalgin a hylac
Lék na teplotu a bolest
paralen, jodisol, ophtalmo septonex, ...
Stoptusin
žádný
Smecta, Paralen
Ibalgin, paralen, stoptusin, tantum verde, pro syna 16 měsíců nurofen a paralen čípky, fenistil kapky
nurofen stopgrip
Nemám lékárničku
Paralen, Tantum verde, Arnica montana 15CH
Parelen, ibalgin, smecta
Batedina, Pantenol, Brufen,
magnesium, ibalgin, paralen, zirtec, acc, echinaciový sirup, nosní spreje, vitamíny
panadol nebo jiný lék na bolest, drill na bolest v krku, hyal drop kapky do očí
ibalgin, betadina
ibuprofen, léky,co mám na předpis,desinfekce
je jich hodně, 46ti letá praxe od promoce mně už přinesla nějaké zkušenosti
Nurofen sirup pro děti, mořská voda do nosu, paralen
léky na bolest
Od všeho něco
Vitamín c, ACC
Aulin gel, léky na horečky, kapky a sirupy na kašel, mořská voda
černé uhlí
Cerne uhlí, ibuprofen
paralen, ibuprofen, černé uhlí
Jsem zdravotník, takže moje lékarnička je velmi obsáhlá - paralen, nurofen, černé uhlí, smecta, endiaron, nasivin, stoptusin, analergin, strepsils, a mnoho vitamínů a minerálů + mnou užívané léky jako imunosupresiva, kortikosteroidy a další.
Tussin
B-komplex, paralen, ibalgin, magnesium, černé uhlí, smecta
Snížení horečky u dětí
Kynedril
Tanum verde
Dezinfekce
Léky na bolest a proti horečce
Endiaron
takovy ty cucavy bonbony proti bolesti v krku
Proti průjmu
Nurofen pro děti, Paralen
Paralen , Ibalgin
Paracetamol, Ibalgin, živočišné uhlí, antikoncepce
Letrox, Ibalgin, Paralen, Septobene nebo jiný pro bolest krku, Olynth HA
Slivovice
Paralen, Zodac
Paralen, ibalgin, fenistil, renie
analgetika
Ibalgin Paralen živočišné uhlí Endiaron
Sprej do nosu, Paralen, Ibalgin
ibalgin, euthyrox, něco na alergii, dezinfekce, náplast
Kinedryl
Paralen, Ibalgin, Algifen, Framykoin, Ercefuryl
Brufen, tamtum verde, mucosolvan, černé uhlí…
Orofar
Výše zmíněné
Enterol, Xyzal
ten, který je nutně potřeba, pokud jsou i lékárny zavřeny = na alergii, bolest, horečku, průjem, dezinfekce, plus na vlastní zdravotní potíže
Peroxid vodíku
Rennie, Imodium
Aulin, endiaron
Paralen, Sinnupret, Brufen, Metamizol, myorelaxanty, stoptusin, mucosolvan
Tablety na bolest hlavy - sumatriptan
Lék na bolest hlavy
Paralen, ibalgin, zodac,
Ibalgin, Věstonice, Cezera, Imodium
Prášky od bolesti, krémy proti bolesti
Ibalgin, paralen
Igalbin
tea tree oil
Smecta, Paralen, Claritin, Jox, Sterimar Cu, Olynth, Isla (nebo Strepsils apod.), Hemagel, Jodisol, Sinupret
Paralen, Xados
Coldrex, Magnesium, léky na bolesti (na migrény, ibalgin)), na štípance
Paralen, Fenistil, živočišné uhlí, dezinfekce, ..
něco na bolest a horečku, na bolest v krku, na kašel, na průjem a na zácpu.
Paralen, Ibalgin, Zyrtec, Smecta...
Ibuprofen, mé léky na předpis, vitamíny, hořčík
paralen, brufen, pastilky na krk, sprej do nusu, aktivní uhlí, sinupret, erdomed
Dezinfekce, paralen, degan.
Paralen, dětské čípky, desifekce na rány.
Imodium, paracetamol, ibalgin, voltarten, acc
desinfekce
Ibalgin, Paralen, Imodium, Dithiaden, Zodac
Guajacuran, Omeprazol, Ibalgin, Smecta
Ibalgin/Paralen
Aktivní uhlí, Paralen
Peroxid vodíku, líh,
Ty, co musím denně užívat
Endiaron, Ibalgin
Carbosorb, nalgesin, eukalyptus olej (zánět st. Ucha), H2O2, strattera, infalin
13159,28 %59,28 % 

Graf

43. Znáte ceny léčivých přípravků, které užíváte?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Spíše ano.8739,37 %39,37 %  
Ano.6127,6 %27,6 %  
Spíše ne.4620,81 %20,81 %  
Ne.2712,22 %12,22 %  

Graf

44. Víte, jakou částku z celkové ceny léčivého přípravku, který vyzvedáváte na lékařský předpis, hradí zdravotní pojišťovna?

(Za předpokladu, že se jedná o léčivý přípravek, alespoň částečně hrazený z prostředků veřejného zdravotního pojištění.)

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne.6629,86 %29,86 %  
Neužívám žádný takový přípravek – nevím.5323,98 %23,98 %  
Spíše ne.5022,62 %22,62 %  
Spíše ano.3114,03 %14,03 %  
Ano.219,5 %9,5 %  

Graf

45. Když si vybíráte léčivý přípravek bez lékařského předpisu, je v tomto rozhodovaní podstatná cena?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Spíše ano.7634,39 %34,39 %  
Spíše ne.6730,32 %30,32 %  
Ano.3616,29 %16,29 %  
Ne.3013,57 %13,57 %  
Nevím.125,43 %5,43 %  

Graf

46. Pokud si vyzvedáváte léčivý přípravek na lékařský předpis, je pro Vás podstatná výše doplatku?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne.7634,39 %34,39 %  
Spíše ne.7433,48 %33,48 %  
Spíše ano.3114,03 %14,03 %  
Ano.2611,76 %11,76 %  
Nevím.146,33 %6,33 %  

Graf

47. Myslíte si, že vyšší cena léčivého přípravku souvisí i s jeho vyšší účinností?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne.11351,13 %51,13 %  
Spíše ne.6629,86 %29,86 %  
Spíše ano.2511,31 %11,31 %  
Nevím.146,33 %6,33 %  
Ano.31,36 %1,36 %  

Graf

48. Stalo se vám někdy, že jste si nemohli uhradit cenu či doplatek léčivého přípravku kvůli finančním potížím?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne.19286,88 %86,88 %  
Nepamatuji si.167,24 %7,24 %  
Ano.135,88 %5,88 %  

Graf

49. Pokud ano, popíšete nám situaci a řešení?

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Já nemám příjem. Takže jako chudá se v ČR ani nelèčím. Nechodím k lékaři. Nemám na léčbu.17,69 %0,45 %  
Finančně mě tehdy zasaturovali přátelé 17,69 %0,45 %  
nebral jsem ho17,69 %0,45 %  
Ale stalo se, že jsem při méně závažné nemoci lék raději neužival, než abych platil.17,69 %0,45 %  
chtěla jsem si koupit něco na velký otok kolene při pádu, měla jsem doporučený sportovci přípravek ale byl velmi drahý ikdyž předpokládám že velmi účinný.Vzhledem k tomu že obyčejně nemusím řešit otoky rozhodla jsem se koupit pouze krém pro splaskávání otoku a obnovu tkáně. Výsledek nebyl tak rychlý jako kdybchy použila drahé léčivo ale dostatečně účinný už po první aplikaci.17,69 %0,45 %  
babička požádá o léčivo se stejnou účinnou látkou ovšem s nižším doplatkem, pokud existuje využije levnější variantu17,69 %0,45 %  
Lék jsem prostě nebral (za předpkl., že nebylo levnější generikum dostupné).17,69 %0,45 %  
Počkala jsem na výplatu17,69 %0,45 %  
Kdyby mi neprispivali rodiče, nemohu si dovolit léčbu atypického ekzému.17,69 %0,45 %  
někdy v určité lékárně neměli lék, který mi lékař předepsal, se stejným účinkem, ale s doplatkem, který je pro mne přijatelný finančně, tak mi nabídli nebo jsem řekla, že zkusím jinou lékárnu17,69 %0,45 %  
ostatní odpovědi Jako studentka jsem užívala antikoncepci, počkala jsem než dostanu peníze z brigády abych si ji mohla koupit, koupě nového balení zásadně nepospíchala. Teď už bych za něco takového peníze nevyhazovala.
Zaplatila jsem přes Twisto - kreditní karta. Kdybych ji neměla, tak bych si holt léky nemohla koupit.
Neměla jsem peníze na Clarinasu student, máma mi to zaplatit nechtěla, tak jsem měla smulu
323,08 %1,36 % 

Graf

50. Stalo se Vám někdy, že jste nemohli podstoupit nějaký zdravotní zákrok kvůli finančním potížím?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne.19487,78 %87,78 %  
Ano.177,69 %7,69 %  
Nepamatuji si.104,52 %4,52 %  

Graf

51. Pokud ano, popíšete nám situaci a řešení?

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Rovnátka v mládí 16,25 %0,45 %  
Oční operace - je dobrovolná. Zkrátka nosím dál brýle.16,25 %0,45 %  
dentálni hygiena16,25 %0,45 %  
Po nepovedené operaci hlasivek, která mi vzala pracovní uplatnění bez invalidního důchodu, kdy jsem byla živena rodiči, tak jsem nepostoupila zákrok na zubech. Nemám na rovnátka a zubní náhrady.16,25 %0,45 %  
Trvalá zubní náhrada 16,25 %0,45 %  
Dlouhodobé problémy se zuby během dospívání, velice uspěchaná a liknavá práce zubařů "na pojišťovnu". Vyřešeno až v dospělosti tím, že jsem si sám vydělal a zaplatil pořádnou zubní péči v soukromé klinice.16,25 %0,45 %  
Klasicky jsem odkládala návštěvu zubaře na dobu, kdy budu mít peníze 16,25 %0,45 %  
nešel jsem16,25 %0,45 %  
Musela jsem odložit pracovní neschopnost na dobu, kdy si jí budu moci dovolit (nešlo o život ohrožujícíc stav).16,25 %0,45 %  
rovnání zubů by bylo možné na základě sekání čelisti (ve 2 etapách), o tak náročný zákrok navíc s vysokou finanční zátěží jsem neměla zájem, proto jsem od rovnání zubu upustila, neohrožuje mě to na životě16,25 %0,45 %  
ostatní odpovědi Zubař - implantát - nemá řešení.
je to zubař, kterého nemám, kvůli tomu, že jsou drazí nebo neberou nové pacienty, tak nemám a neřeším plomby. Dceři nemohu zaplatit rovnátka, která má nosit, protože na ně nemám, i kdybych je splácela.
Oprava zubů, nebyla jsem predem informovana o cene, a tak jim jeste pulku dluzim.
Jako OSVČ jsem si byla vědoma toho, že bych byla následně doma zadarmo. Dohnalo mě to.
Momentálně nemám finance navíc, platit si soukromého zubaře na opravu několika plomb, příp. nových zubů. Řešení zatím žádné, průběžně hledám zubaře.
Zubař, čekám na výplatu, za návštěvu platím cca 8000
637,5 %2,71 % 

Graf

52. Myslíte si, že je vhodné investovat finance do zvyšovaní zdravotního povědomí široké veřejnosti?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano.11351,13 %51,13 %  
Spíše ano.7333,03 %33,03 %  
Nevím.2611,76 %11,76 %  
Ne.52,26 %2,26 %  
Spíše ne.41,81 %1,81 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u 3 otázek.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

2. Věková skupina:

  • odpověď 18–30:
    • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi student na otázku 5. Hlavní ekonomická aktivita:

5. Hlavní ekonomická aktivita:

  • odpověď zaměstnanec:
    • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi 41-50 na otázku 2. Věková skupina:

10. Jak moc aktivně se podílíte na péči o své zdraví?

  • odpověď Jsem spíše aktivní.:
    • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Dithiaden na otázku 41. Dokážete jmenovat jeden léčivý přípravek pro dospělého pacienta, který je vhodný na léčbu:

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Pohlaví:

2. Věková skupina:

3. Přístup k internetu:

4. Nejvyšší dosažené vzdělání:

5. Hlavní ekonomická aktivita:

6. Jste spokojený/á s výškou Vašeho přijmu?

7. Je Váš hrubý měsíční příjem vyšší než 36 816 Kč?

8. Máte kromě povinného veřejného zdravotního pojištění sjednané i soukromé zdravotní pojištění?

9. Jak moc je pro Vás důležité zdraví?

10. Jak moc aktivně se podílíte na péči o své zdraví?

11. Jak subjektivně hodnotíte své znalosti o zdraví?

12. Léčivé přípravky vydávané bez lékařského předpisu jsou jednoznačně bezpečnější než léčivé přípravky předepisované na lékařský předpis.

13. Léčivé přípravky obsahující pouze látky přírodního původu jsou naprosto bezpečné.

14. Všechny léčivé přípravky, vydávané bez lékařského předpisu, jsou bezpečné a bez nežádoucích účinků.

15. Užít léčivý přípravek, který byl předepsán jiné osobě na stejné příznaky, jaké mám já, je naprosto bezpečné.

16. Nabídnout jiné osobě léčivý přípravek vázaný na lékařský předpis je bezpečné, pokud přesně znám jeho působení.

17. Lékaře informuji o všech léčivech, které užívám.

18. Lékárníka informuji o všech léčivech, které užívám.

19. Lékař i lékárník potřebují informaci o doplňcích stravy, které užívám.

20. Léčivé přípravky na vysoký krevní tlak mohu přestat užívat, vrátí-li se mi hodnoty tlaku na normální hladinu.

21. Pokud užiji nové léčivo, může toto léčivo ovlivnit účinek jiného, dokonce i dříve užitého léčiva.

22. Antibiotika mohu přestat užívat ustoupí-li příznaky nemoci.

23. Pokud pocítím nežádoucí účinek léčiva, vždy jej okamžitě přestanu užívat a informuji svého ošetřujícího lékaře.

24. Pokud některá léčiva vydávaná na lékařský předpis nemám dále užívat, zbylá balení si ponechám doma pro případ opakované potřeby.

25. Účinná metoda, jak ušetřit náklady na léčbu, je rozdělení dávky (např. tablety) a tím i snížení dávky.

26. V případě, že zapomenu užít pravidelnou dávku léčiva, je správnou volbou zdvojnásobit dávku příští.

27. Děti smí užívat všechna léčiva pro dospělé, jen je potřebné upravit dávkování přiměřeně jejich věku.

28. V lékárně mohu konzultovat správné užívání léčiv.

29. Před použitím léčiva si vždy prověřím informaci o době použitelnosti.

30. Po uplynutí doby použitelnosti (exspirace) léčiva již přípravek neužívám.

31. Před prvním otevřením přípravku si ověřím, zda není nutné si poznamenat datum prvního otevření.

32. Uchováváním krémů a mastí, očních kapek, sirupů v lednici prodloužím jejich dobu použitelnosti oproti době uvedené výrobcem.

33. Dokážu vyjmenovat všechny léčivé přípravky, které aktuálně užívám.

34. Jsem si jist správným použitím léčiv, které mám ve své domácí lékárničce.

35. Mohu-li pozitivně ovlivnit svůj zdravotní stav, raději změním životní styl než abych užíval/a léčiva.

36. Předepíše-li mi lékař recept, ověřím si dobu jeho platnosti.

37. Pro předepsání léčivého přípravku elektronicky je vhodné kontaktovat lékaře den před užitím poslední dávky léčiva.

38. Nákup léčiv přes internet je zcela bezpečnou cestou jejich zajištění.

39. Je legální, když nabídnu nevyužitý léčivý přípravek bezúplatně jiné osobě na internetu.

40. Důvodem, proč se vrací nepoužitá léčiva do lékárny je:

41. Dokážete jmenovat jeden léčivý přípravek pro dospělého pacienta, který je vhodný na léčbu:

42. Jaký léčivý přípravek nesmí chybět ve Vaší lékárničce?

43. Znáte ceny léčivých přípravků, které užíváte?

44. Víte, jakou částku z celkové ceny léčivého přípravku, který vyzvedáváte na lékařský předpis, hradí zdravotní pojišťovna?

45. Když si vybíráte léčivý přípravek bez lékařského předpisu, je v tomto rozhodovaní podstatná cena?

46. Pokud si vyzvedáváte léčivý přípravek na lékařský předpis, je pro Vás podstatná výše doplatku?

47. Myslíte si, že vyšší cena léčivého přípravku souvisí i s jeho vyšší účinností?

48. Stalo se vám někdy, že jste si nemohli uhradit cenu či doplatek léčivého přípravku kvůli finančním potížím?

50. Stalo se Vám někdy, že jste nemohli podstoupit nějaký zdravotní zákrok kvůli finančním potížím?

52. Myslíte si, že je vhodné investovat finance do zvyšovaní zdravotního povědomí široké veřejnosti?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Pohlaví:

2. Věková skupina:

3. Přístup k internetu:

4. Nejvyšší dosažené vzdělání:

5. Hlavní ekonomická aktivita:

6. Jste spokojený/á s výškou Vašeho přijmu?

7. Je Váš hrubý měsíční příjem vyšší než 36 816 Kč?

8. Máte kromě povinného veřejného zdravotního pojištění sjednané i soukromé zdravotní pojištění?

9. Jak moc je pro Vás důležité zdraví?

10. Jak moc aktivně se podílíte na péči o své zdraví?

11. Jak subjektivně hodnotíte své znalosti o zdraví?

12. Léčivé přípravky vydávané bez lékařského předpisu jsou jednoznačně bezpečnější než léčivé přípravky předepisované na lékařský předpis.

13. Léčivé přípravky obsahující pouze látky přírodního původu jsou naprosto bezpečné.

14. Všechny léčivé přípravky, vydávané bez lékařského předpisu, jsou bezpečné a bez nežádoucích účinků.

15. Užít léčivý přípravek, který byl předepsán jiné osobě na stejné příznaky, jaké mám já, je naprosto bezpečné.

16. Nabídnout jiné osobě léčivý přípravek vázaný na lékařský předpis je bezpečné, pokud přesně znám jeho působení.

17. Lékaře informuji o všech léčivech, které užívám.

18. Lékárníka informuji o všech léčivech, které užívám.

19. Lékař i lékárník potřebují informaci o doplňcích stravy, které užívám.

20. Léčivé přípravky na vysoký krevní tlak mohu přestat užívat, vrátí-li se mi hodnoty tlaku na normální hladinu.

21. Pokud užiji nové léčivo, může toto léčivo ovlivnit účinek jiného, dokonce i dříve užitého léčiva.

22. Antibiotika mohu přestat užívat ustoupí-li příznaky nemoci.

23. Pokud pocítím nežádoucí účinek léčiva, vždy jej okamžitě přestanu užívat a informuji svého ošetřujícího lékaře.

24. Pokud některá léčiva vydávaná na lékařský předpis nemám dále užívat, zbylá balení si ponechám doma pro případ opakované potřeby.

25. Účinná metoda, jak ušetřit náklady na léčbu, je rozdělení dávky (např. tablety) a tím i snížení dávky.

26. V případě, že zapomenu užít pravidelnou dávku léčiva, je správnou volbou zdvojnásobit dávku příští.

27. Děti smí užívat všechna léčiva pro dospělé, jen je potřebné upravit dávkování přiměřeně jejich věku.

28. V lékárně mohu konzultovat správné užívání léčiv.

29. Před použitím léčiva si vždy prověřím informaci o době použitelnosti.

30. Po uplynutí doby použitelnosti (exspirace) léčiva již přípravek neužívám.

31. Před prvním otevřením přípravku si ověřím, zda není nutné si poznamenat datum prvního otevření.

32. Uchováváním krémů a mastí, očních kapek, sirupů v lednici prodloužím jejich dobu použitelnosti oproti době uvedené výrobcem.

33. Dokážu vyjmenovat všechny léčivé přípravky, které aktuálně užívám.

34. Jsem si jist správným použitím léčiv, které mám ve své domácí lékárničce.

35. Mohu-li pozitivně ovlivnit svůj zdravotní stav, raději změním životní styl než abych užíval/a léčiva.

36. Předepíše-li mi lékař recept, ověřím si dobu jeho platnosti.

37. Pro předepsání léčivého přípravku elektronicky je vhodné kontaktovat lékaře den před užitím poslední dávky léčiva.

38. Nákup léčiv přes internet je zcela bezpečnou cestou jejich zajištění.

39. Je legální, když nabídnu nevyužitý léčivý přípravek bezúplatně jiné osobě na internetu.

40. Důvodem, proč se vrací nepoužitá léčiva do lékárny je:

41. Dokážete jmenovat jeden léčivý přípravek pro dospělého pacienta, který je vhodný na léčbu:

42. Jaký léčivý přípravek nesmí chybět ve Vaší lékárničce?

43. Znáte ceny léčivých přípravků, které užíváte?

44. Víte, jakou částku z celkové ceny léčivého přípravku, který vyzvedáváte na lékařský předpis, hradí zdravotní pojišťovna?

45. Když si vybíráte léčivý přípravek bez lékařského předpisu, je v tomto rozhodovaní podstatná cena?

46. Pokud si vyzvedáváte léčivý přípravek na lékařský předpis, je pro Vás podstatná výše doplatku?

47. Myslíte si, že vyšší cena léčivého přípravku souvisí i s jeho vyšší účinností?

48. Stalo se vám někdy, že jste si nemohli uhradit cenu či doplatek léčivého přípravku kvůli finančním potížím?

50. Stalo se Vám někdy, že jste nemohli podstoupit nějaký zdravotní zákrok kvůli finančním potížím?

52. Myslíte si, že je vhodné investovat finance do zvyšovaní zdravotního povědomí široké veřejnosti?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Citace

Beyerová, K.Zdravotní gramotnost v ČR (výsledky průzkumu), 2024. Dostupné online na https://zdravotni-gramotnost-v-cr.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.