Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Zdravotní poplatky

Zdravotní poplatky

Dopis Ježíškovi - Vánoční dárky 2023
Jaké dárky Vám udělají pod stromečkem radost a jaké byste radši nedostávali?

(veřejné výsledky pro všechny "ježíšky" již 14. prosince ve 12:00)

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Jakub Čihák
Šetření:31. 03. 2009 - 14. 04. 2009
Počet respondentů:202
Počet otázek (max/průměr):8 / 7.13
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:55 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.00:43
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF-1 PDF-2 PDF-3 PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Vážení respondenti,

 

jsem student Národohospodářské fakulty Vysoké školy ekonomické v Praze a data z tohoto dotazníku mi poslouží k seminární práci významu zdravotních poplatku, proto mi dovolte Vás požádat o vyplnění tohoto krátkého dotazníku, který se týká v poslední době hodně ožehavého tématu a to zdravotních poplatků. Dotazník je zcela anonymní a zabere ani ne minutku.

 

Předem děkuji

 

Jakub Čihák

Odpovědi respondentů

1. Souhlasíte s výběrem zdravotních poplatků?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
souhlasím12662,38 %62,38 %  
spíše souhlasím3818,81 %18,81 %  
nesouhlasím2110,4 %10,4 %  
spíše nesouhlasím104,95 %4,95 %  
nevím73,47 %3,47 %  

Graf

2. Omezil/a jste návštěvu lékaře po zavedení poplatků?

Nepovinná otázka, respondent se mohl rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne19094,53 %94,06 %  
ano115,47 %5,45 %  

Graf

3. Je systém zdravotních poplatků podle Vás dobře nastaven?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne8843,56 %43,56 %  
ano7939,11 %39,11 %  
nevím3517,33 %17,33 %  

Graf

4. Souhlasíte, aby kraj platil poplatky za své občany?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [anootázka č. 5, neotázka č. 6].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne17486,14 %86,14 %  
ano2813,86 %13,86 %  

Graf

5. Využil/a jste tuto službu?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne2175 %10,4 %  
ano725 %3,47 %  

Graf

6. Z jakého kraje jste?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Praha6431,68 %31,68 %  
Jihomoravský kraj2914,36 %14,36 %  
Středočeský kraj199,41 %9,41 %  
Moravskoslezksý kraj188,91 %8,91 %  
Olomoucký kraj kraj167,92 %7,92 %  
Ústecký kraj115,45 %5,45 %  
Plzeňský kraj104,95 %4,95 %  
Královehradecký kraj104,95 %4,95 %  
Kraj Vysočina73,47 %3,47 %  
Liberecký kraj62,97 %2,97 %  
Jihočeský kraj62,97 %2,97 %  
Pardubický kraj41,98 %1,98 %  
Karlovarský kraj10,5 %0,5 %  
Znojemsnký kraj10,5 %0,5 %  

Graf

7. Jaké je Vaše pohlaví

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
muž13064,36 %64,36 %  
žena7235,64 %35,64 %  

Graf

8. Jaký je Váš věk

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
18-3012762,87 %62,87 %  
30-506029,7 %29,7 %  
17 a méně104,95 %4,95 %  
50_7052,48 %2,48 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u 2 otázek.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

3. Je systém zdravotních poplatků podle Vás dobře nastaven?

  • odpověď ne:
    • 2.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi nesouhlasím na otázku 1. Souhlasíte s výběrem zdravotních poplatků?
    • 2.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi ne na otázku 5. Využil/a jste tuto službu?

4. Souhlasíte, aby kraj platil poplatky za své občany?

  • odpověď ano:
    • 7.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi ne na otázku 5. Využil/a jste tuto službu?

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Souhlasíte s výběrem zdravotních poplatků?

2. Omezil/a jste návštěvu lékaře po zavedení poplatků?

3. Je systém zdravotních poplatků podle Vás dobře nastaven?

4. Souhlasíte, aby kraj platil poplatky za své občany?

5. Využil/a jste tuto službu?

6. Z jakého kraje jste?

7. Jaké je Vaše pohlaví

8. Jaký je Váš věk

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Souhlasíte s výběrem zdravotních poplatků?

2. Omezil/a jste návštěvu lékaře po zavedení poplatků?

3. Je systém zdravotních poplatků podle Vás dobře nastaven?

4. Souhlasíte, aby kraj platil poplatky za své občany?

5. Využil/a jste tuto službu?

6. Z jakého kraje jste?

7. Jaké je Vaše pohlaví

8. Jaký je Váš věk

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Citace

Čihák, J.Zdravotní poplatky (výsledky průzkumu), 2009. Dostupné online na https://zdravotni-poplatky.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.