Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Rozhodování klientů na trhu zdravotních služeb

Rozhodování klientů na trhu zdravotních služeb

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Soňa Zimčíková
Šetření:13. 07. 2015 - 11. 08. 2015
Počet respondentů:44
Počet otázek (max/průměr):9 / 8.98
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:40,6 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.04:13
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Dobrý den,

v rámci projektu Interní grantové agentury, realizovaného na Fakultě managementu a ekonomiky, Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně, probíhá průzkum faktorů ovlivňujících proces rozhodování klientů na trhu zdravotních služeb.

Tímto bychom Vás chtěli požádat o vyplnění krátkého dotazníku, který nám pomůže jednotlivé faktory vyhodnotit. Prosím, zaškrtněte odpověď, která nejlépe vystihuje Váš názor. Dotazník je anonymní a bude sloužit k výzkumným účelům.

 

Děkujeme za spolupráci 

Odpovědi respondentů

1. Pro tvrzení „V ČR existuje možnost vybrat si lékaře na konkrétní zákrok“ vyberte odpověď, která nejlépe vystihuje Váš názor. Pokud nenaleznete vhodnou odpověď, prosím, využijte volné odpovědi.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Jak kdy.2045,45 %45,45 %  
Ano, mohu si lékaře na zákrok vybrat, ale musím si za to připlatit.1329,55 %29,55 %  
Není to pravda.715,91 %15,91 %  
v soukromých ambulancích spíše lze, v nemocnici mi nikdy nikdo na výběr nedal12,27 %2,27 %  
nemám v této problematice přehled12,27 %2,27 %  
Teoreticky ano, v praxi to nefunguje.12,27 %2,27 %  
Ano, ale musím nejen připlatit, ale např. cestovat do jiného města12,27 %2,27 %  

Graf

2. Jaký zdravotní zákrok jste v poslední době řešili či aktuálně řešíte?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Gynekologické operace716,28 %15,91 %  
Ortopedické výkony (totální endoprotéza kolenního kloubu, kyčle, neakutní artroskopie kolene, kyčle apod.)613,95 %13,64 %  
Plánovaný porod511,63 %11,36 %  
Chirurgické operace (plánované operace žaludku, žlučníku, střev apod.)511,63 %11,36 %  
Redukce očních vad36,98 %6,82 %  
Estetická úprava víček24,65 %4,55 %  
pouze odstranění pihy12,33 %2,27 %  
odstranění fibromů12,33 %2,27 %  
Odstranění nádorů12,33 %2,27 %  
aktuálně neřeším nic12,33 %2,27 %  
CHOPN IV st. + zhoubný nádor jícnu - opakovaný 12,33 %2,27 %  
jsem zdravá12,33 %2,27 %  
žádné12,33 %2,27 %  
septoplastika12,33 %2,27 %  
neřeším nic12,33 %2,27 %  
Excizie znamienok12,33 %2,27 %  
Rovnátka12,33 %2,27 %  
biopsie ledviny12,33 %2,27 %  
estetická úprava jizev po popáleninách12,33 %2,27 %  
Zadny12,33 %2,27 %  
Nic.12,33 %2,27 %  

Graf

3. Zkuste seřadit následující faktory od 1 do 11 tak, jak významnou roli hrály při rozhodování o výběru zdravotnického pracoviště pro konkrétní zákrok. (1 – nejvíce důležité, 11 – nejméně důležité)

Povinná otázka, respondent musel u každé z nabízených odpovědí určit jedinečné pořadí.

OdpověďPrůměrné pořadíRozptyl
Dopravní dostupnost pracoviště7.759.324
Odborná pověst pracoviště2.52.795
Odborná pověst konkrétního lékaře3.3186.762
Technická odbornost pracoviště5.1826.285
Pověst pracoviště z hlediska empatie a přístupu personálu4.5234.84
Doporučení od známých a příbuzných5.3187.399
Doporučení od jiného lékaře (praktický, dětský apod.)5.7276.017
Kratší čekací doby na zdravotnický výkon7.5686.745
Akreditace zdravotnického zařízení7.9775.249
Vnější a vnitřní prostředí zdravotnického zařízení8.1595.861
Výše částky finanční spoluúčasti7.9327.7

Graf

4. Kde získáváte informace podstatné pro výběr zdravotnického pracoviště? (můžete uvést i více odpovědí)

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Od známých či příbuzných3272,73 %72,73 %  
Od svého praktického lékaře2761,36 %61,36 %  
Oficiální www stránky odborného pracoviště2556,82 %56,82 %  
Neformální diskusní skupiny laické veřejnosti (na internetu)2250 %50 %  
Odborná diskusní fóra s lékařem (na internetu)1329,55 %29,55 %  
Z médií49,09 %9,09 %  
z předchozích skutečných kladných zkušeností rodinných příslušníků12,27 %2,27 %  
jsem již dost starý a v nemocnicích jsem již ležel mnohokrát - mám svoji hlavu a paměť12,27 %2,27 %  
znalostí oblasti12,27 %2,27 %  

Graf

5. Je ve Vašich finančních možnostech připlatit si za kvalitnější zdravotní péči?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano - do 2 000,-1329,55 %29,55 %  
Ano - více jak 10 000,-1227,27 %27,27 %  
Ano - 2 001,- až 5 000,-818,18 %18,18 %  
Ano - 5 001,- až 10 000,-613,64 %13,64 %  
Ne511,36 %11,36 %  

Graf

6. Byli byste si ochotni tuto částku připlatit za (můžete uvést i více odpovědí):

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
kvalitnější materiál2863,64 %63,64 %  
výběr konkrétního operatéra, lékaře2863,64 %63,64 %  
nadstandardní pokoj2147,73 %47,73 %  
výběr zdravotnického zařízení1329,55 %29,55 %  
konkrétní způsob provedení zákroku12,27 %2,27 %  
záleží na konkrétní situaci - teoreticky při velmi závažné operaci ano12,27 %2,27 %  
za přežití12,27 %2,27 %  
platim zdravotni pojištění, kvalitu a odbornost a péči pokladam za automatickou!12,27 %2,27 %  
postup a přístup dle volby a spolurozhodování pacienta12,27 %2,27 %  
celkově například přijetím do zařízení mimo můj okres.......12,27 %2,27 %  
větší možnost spolurozhodování o léčbě12,27 %2,27 %  
cokoliv, kde bude kvalita služby odpovídat vynaloženým penězům12,27 %2,27 %  

Graf

7. Jste:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žena3477,27 %77,27 %  
muž1022,73 %22,73 %  

Graf

8. Patříte do věkové kategorie:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
do 30 let2045,45 %45,45 %  
31 – 40 let1227,27 %27,27 %  
41 – 50 let818,18 %18,18 %  
61 – 70 let24,55 %4,55 %  
51 – 60 let12,27 %2,27 %  
71 a více let12,27 %2,27 %  

Graf

9. Vaše nejvyšší dosažené vzdělání je:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
vysokoškolské2761,36 %61,36 %  
středoškolské1431,82 %31,82 %  
učňovské24,55 %4,55 %  
základní12,27 %2,27 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u jedné otázky.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

9. Vaše nejvyšší dosažené vzdělání je:

  • odpověď vysokoškolské:
    • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi 31 – 40 let na otázku 8. Patříte do věkové kategorie:

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Pro tvrzení „V ČR existuje možnost vybrat si lékaře na konkrétní zákrok“ vyberte odpověď, která nejlépe vystihuje Váš názor. Pokud nenaleznete vhodnou odpověď, prosím, využijte volné odpovědi.

3. Zkuste seřadit následující faktory od 1 do 11 tak, jak významnou roli hrály při rozhodování o výběru zdravotnického pracoviště pro konkrétní zákrok. (1 – nejvíce důležité, 11 – nejméně důležité)

4. Kde získáváte informace podstatné pro výběr zdravotnického pracoviště? (můžete uvést i více odpovědí)

5. Je ve Vašich finančních možnostech připlatit si za kvalitnější zdravotní péči?

6. Byli byste si ochotni tuto částku připlatit za (můžete uvést i více odpovědí):

7. Jste:

8. Patříte do věkové kategorie:

9. Vaše nejvyšší dosažené vzdělání je:

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Pro tvrzení „V ČR existuje možnost vybrat si lékaře na konkrétní zákrok“ vyberte odpověď, která nejlépe vystihuje Váš názor. Pokud nenaleznete vhodnou odpověď, prosím, využijte volné odpovědi.

3. Zkuste seřadit následující faktory od 1 do 11 tak, jak významnou roli hrály při rozhodování o výběru zdravotnického pracoviště pro konkrétní zákrok. (1 – nejvíce důležité, 11 – nejméně důležité)

4. Kde získáváte informace podstatné pro výběr zdravotnického pracoviště? (můžete uvést i více odpovědí)

5. Je ve Vašich finančních možnostech připlatit si za kvalitnější zdravotní péči?

6. Byli byste si ochotni tuto částku připlatit za (můžete uvést i více odpovědí):

7. Jste:

8. Patříte do věkové kategorie:

9. Vaše nejvyšší dosažené vzdělání je:

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Zimčíková, S.Rozhodování klientů na trhu zdravotních služeb (výsledky průzkumu), 2015. Dostupné online na https://zdravotni-sluzby-rozhodovani.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.