Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Zdravotnická záchranná služba a poskytování psychosociální pomoci

Zdravotnická záchranná služba a poskytování psychosociální pomoci

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Ivana Rokosová
Šetření:11. 01. 2013 - 10. 02. 2013
Počet respondentů:309
Počet otázek (max/průměr):4 / 4
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:85,1 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.01:11
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF-1 PDF-2 PDF-3 PDF-4 PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Dobrý den,
pracuji jako zdravotnický záchranář ve výjezdových složkách a zároveň studuji na Lékařské fakultě Ostravské univerzity obor Společenská patologie a logistika terénních rizikových situací.
Ačkoli to nikomu nepřeji, každý z nás se ve svém životě může ocitnout v situaci, kdy mu má být z úst člena posádky zdravotnické záchranné služby sdělena nepříznivá zpráva o zdravotním stavu blízké osoby či v nejhorším případě o jeho úmrtí. Obracím se na Vás jako na zástupce laické veřejnosti s prosbou o vyplnění krátkého dotazníku, který Vám nezabere více než 2 minuty. Získaná data jsou zcela anonymní a budou zpracována v mé bakalářské práci s názvem První psychosociální pomoc během zásahu zdravotnické záchranné služby, a která, jak doufám, pomohou zlepšit vzájemnou komunikaci a péči o Vás samotné.
Děkuji za Váš čas a ochotu,
Ivana Rokosová, DiS.

Odpovědi respondentů

1. Považujete za důležité, aby členové posádek zdravotnické záchranné služby uměli vhodně jednat s psychicky strádajícími osobami (například při smrtelném úrazu, či neočekávaném úmrtí blízké osoby)?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano29896,44 %96,44 %  
Nepovažuji to za důležité92,91 %2,91 %  
Ne20,65 %0,65 %  

Graf

2. Pokud byste jako zasažení měli zájem o kontakt na vhodnou instituci, která by Vám mohla pomoci, domníváte se, že by členové posádek zdravotnické záchranné měli být schopni Vám sdělit příslušné informace?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano27187,7 %87,7 %  
Nepovažuji to za důležité258,09 %8,09 %  
Ne134,21 %4,21 %  

Graf

3. Myslíte si, že jsou členové posádek zdravotnické záchranné služby v rámci své profese cíleně školeni v jednání s psychicky zasaženými osobami?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano19262,14 %62,14 %  
Ne11537,22 %37,22 %  
Nepovažuji to za důležité20,65 %0,65 %  

Graf

4. Žijete nebo dlouhodobě pobýváte v Olomouckém kraji?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne22974,11 %74,11 %  
Ano8025,89 %25,89 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Nebyly nalezeny žádné zajímavé souvislosti mezi odpovědmi.

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Považujete za důležité, aby členové posádek zdravotnické záchranné služby uměli vhodně jednat s psychicky strádajícími osobami (například při smrtelném úrazu, či neočekávaném úmrtí blízké osoby)?

2. Pokud byste jako zasažení měli zájem o kontakt na vhodnou instituci, která by Vám mohla pomoci, domníváte se, že by členové posádek zdravotnické záchranné měli být schopni Vám sdělit příslušné informace?

3. Myslíte si, že jsou členové posádek zdravotnické záchranné služby v rámci své profese cíleně školeni v jednání s psychicky zasaženými osobami?

4. Žijete nebo dlouhodobě pobýváte v Olomouckém kraji?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Považujete za důležité, aby členové posádek zdravotnické záchranné služby uměli vhodně jednat s psychicky strádajícími osobami (například při smrtelném úrazu, či neočekávaném úmrtí blízké osoby)?

2. Pokud byste jako zasažení měli zájem o kontakt na vhodnou instituci, která by Vám mohla pomoci, domníváte se, že by členové posádek zdravotnické záchranné měli být schopni Vám sdělit příslušné informace?

3. Myslíte si, že jsou členové posádek zdravotnické záchranné služby v rámci své profese cíleně školeni v jednání s psychicky zasaženými osobami?

4. Žijete nebo dlouhodobě pobýváte v Olomouckém kraji?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Rokosová, I.Zdravotnická záchranná služba a poskytování psychosociální pomoci (výsledky průzkumu), 2013. Dostupné online na https://zdravotnicka-zachranna-sluzb.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.