Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > zdravotničtí asistenti v praxi

zdravotničtí asistenti v praxi

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Dagmar Provázková
Šetření:03. 03. 2013 - 20. 03. 2013
Počet respondentů:21
Počet otázek (max/průměr):19 / 18.1
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:39,3 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.05:12
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Dotazník je anonymní, je určen pro zdravotnické asistenty a je součástí mé bakalářské práce. Ve svém výzkumu chci ověřit, jaké je postavení zdravotnických asistentů na pracovišti, jak jsou spokojeni s rolí v ošetřovatelském týmu, zda nejsou jen levnější pracovní silou za zdravotní sestry.

Odpovědi respondentů

1. Měl-a jste problém se získáním pracovního místa?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano1361,9 %61,9 %  
ne838,1 %38,1 %  

Graf

2. Na kterém z uvedených míst pracujete:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
standartní lůžkové oddělení628,57 %28,57 %  
ambulance419,05 %19,05 %  
rehabilitace314,29 %14,29 %  
JIP314,29 %14,29 %  
momentalne studuji14,76 %4,76 %  
ve stavební firmě 14,76 %4,76 %  
domov důchodců14,76 %4,76 %  
operační sály14,76 %4,76 %  
v blazinci14,76 %4,76 %  

Graf

3. Byla Vám na Vašem pracovišti vysvětlena náplň činnosti a jasné kompetence - co smíte dělat a co nesmíte dělat ani pod odborným dohledem?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne1047,62 %47,62 %  
ano942,86 %42,86 %  
nevzpomínám si29,52 %9,52 %  

Graf

4. Víte při každé službě, která sestra vykonává nad Vámi odborný dohled?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano1152,38 %52,38 %  
ne, nikoho to nezajímá, na mém pracovišti se to neřeší942,86 %42,86 %  
nezajímám se o to14,76 %4,76 %  

Graf

5. Sestra vykonávající odborný dohled je s Vámi na pracovišti:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
většinou se mnou žádná sestra při mé službě není838,1 %38,1 %  
po celou mou denní službu, ale ne při noční628,57 %28,57 %  
po celou dobu mé služby523,81 %23,81 %  
pouze po dobu její ranní služby - tedy jen osm hodin29,52 %9,52 %  

Graf

6. Pokud jste ve službě sám/sama máte možnost zavolat někoho, kdo za Vás provede ošetřovatelský výkon, který Vy nesmíte dělat?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [anootázka č. 7, neotázka č. 8].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano1466,67 %66,67 %  
ne733,33 %33,33 %  

Graf

7. Vyhoví Vám tento pracovník bez problémů?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
zaleží na tom, o jaký výkon jde535,71 %23,81 %  
ano535,71 %23,81 %  
ano, ale je to problém428,57 %19,05 %  

Graf

8. Pokud nemáte při své službě nikoho, kdo by tento ošetřovatelský výkon provedl, provedete ho sám/sama, i když ho dělat nesmíte?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano, vím, že tento výkon i bez dohledu zvládám1152,38 %52,38 %  
ne - výkon není v mé kompetenci, i když vím, že tento výkon i bez dohledu zvládám419,05 %19,05 %  
ne, ošetřovatelské výkony, které jsou pod odborným dohledem a nejsou v mé kompetenci, neprovádím314,29 %14,29 %  
ano - jen pokud je to akutní - vím, že tento výkon i bez dohledu zvládám314,29 %14,29 %  

Graf

9. Odmítl/a jste někdy provést výkon, který nesmíte provádět ani pod odborným dohledem?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [anootázka č. 10, ne, protože ho zvládám i bez dohleduotázka č. 11, ne - netroufl/a jsem siotázka č. 11].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano942,86 %42,86 %  
ne, protože ho zvládám i bez dohledu838,1 %38,1 %  
ne - netroufl/a jsem si419,05 %19,05 %  

Graf

10. Byl/a jste za to nějakým způsobem postižen/a?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne888,89 %38,1 %  
ano111,11 %4,76 %  

Graf

11. Vidíte na Vašem pracovišti nějaké rozdíly mezi prací zdravotnického asistenta a zdravotní sestry?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne, žádné rozdíly v naší práci nevidím, musím zvládnout všechny výkony jako kdybych byl/a zdravotní sestra1571,43 %71,43 %  
ano, každý máme svou náplň práce628,57 %28,57 %  

Graf

12. Cítíte se jako plnohodnotný člen Vašeho ošetřovatelského týmu?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nepřemýšlel/a jsem o tom942,86 %42,86 %  
ano838,1 %38,1 %  
ne419,05 %19,05 %  

Graf

13. Máte pocit, že jste jen levnější pracovní silou za zdravotní sestru?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano1361,9 %61,9 %  
ne628,57 %28,57 %  
nepřemýšlel/a jsem o tom29,52 %9,52 %  

Graf

14. Uvažujete o dalším studiu?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne942,86 %42,86 %  
ano838,1 %38,1 %  
možná14,76 %4,76 %  
asi14,76 %4,76 %  
studuji záchranáře14,76 %4,76 %  
již studuji14,76 %4,76 %  

Graf

15. Uvažujete o odchodu ze zdravotnictví?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne942,86 %42,86 %  
ano523,81 %23,81 %  
někdy419,05 %19,05 %  
nepřemýšlel/a jsem o tom314,29 %14,29 %  

Graf

16. Jste:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žena1466,67 %66,67 %  
muž733,33 %33,33 %  

Graf

17. Uveďte, prosím, Váš věk

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
22 - 30let1361,9 %61,9 %  
18 - 21let419,05 %19,05 %  
31 - 40let314,29 %14,29 %  
41 a více let14,76 %4,76 %  

Graf

18. Uveďte, prosím, délku Vaší praxe na pozici zdravotnického asistenta:

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
1 - 2roky1047,62 %47,62 %  
3 a více let838,1 %38,1 %  
méně, než jeden rok314,29 %14,29 %  

Graf

19. Jaký typ studia jste absolvoval/a pro získání kvalifikace "zdravotnický asistent"?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
denní studium na SZŠ1676,19 %76,19 %  
studium při zaměstnání na SZŠ314,29 %14,29 %  
žádný14,76 %4,76 %  
studující bakalář14,76 %4,76 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Tento dotazník byl vyhodnocen jako nevhodný pro úlohu DZD (s největší pravdědpodobností jej zodpovědělo příliš málo respondentů).

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Provázková, D.zdravotničtí asistenti v praxi (výsledky průzkumu), 2013. Dostupné online na https://zdravotnicti-asistenti-v-pra.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.