Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Zdravotnictví

Zdravotnictví

Mám rád(a), ale nemluvím o tom
Podělte se o své tajné oblíbence nejen z oblasti hudby, jídla a politiky

(veřejné výsledky 15. února)

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Zuzana Klímová
Šetření:30. 11. 2012 - 05. 12. 2012
Počet respondentů:110
Počet otázek (max/průměr):11 / 11
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:89,2 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.01:08
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF-1 PDF-2 PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Dobrý den, k vytvoření mého soukromého výzkumu za účelem studia v oboru sociální práce provádím průzkum na téma Zdravotnictví.

 

Odpovědi respondentů

1. Jaký je Váš věk?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [18-30otázka č. 2, 31-50otázka č. 2, 51 a víceotázka č. 2].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
18-308980,91 %80,91 %  
31-501715,45 %15,45 %  
51 a více43,64 %3,64 %  

Graf

2. Jaké je Vaše nejvyšší dosažené vzdělání?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [základníotázka č. 3, vyučen/aotázka č. 3, středoškolskéotázka č. 3, vysokoškolskéotázka č. 3].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
středoškolské5247,27 %47,27 %  
vysokoškolské5146,36 %46,36 %  
základní43,64 %3,64 %  
vyučen/a32,73 %2,73 %  

Graf

3. Kde bydlíte?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [vesniceotázka č. 4, městootázka č. 4].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
město8072,73 %72,73 %  
vesnice3027,27 %27,27 %  

Graf

4. Jste?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [mužotázka č. 5, ženaotázka č. 5].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žena8476,36 %76,36 %  
muž2623,64 %23,64 %  

Graf

5. Jste spokojen/a se stavem našeho zdravotnictví?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [anootázka č. 6, neotázka č. 6].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne8375,45 %75,45 %  
ano2724,55 %24,55 %  

Graf

6. Chodíte na preventivní prohlídky?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [anootázka č. 7, neotázka č. 7].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano8678,18 %78,18 %  
ne2421,82 %21,82 %  

Graf

7. Se zdravotními problémy chodíte nejdříve za praktickým lékařem nebo přímo ke specialistovi? Např. když Vás bolí v krku, jdete nejprve k praktickému lékaři nebo přímo na krční?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [k praktickému lékařiotázka č. 8, ke specialistoviotázka č. 8].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
k praktickému lékaři9283,64 %83,64 %  
ke specialistovi1816,36 %16,36 %  

Graf

8. Radíte se s lékárníkem/lékárnicí?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [ano - je to odborník stejně jako lékařotázka č. 9, ne - dám pouze na doktoraotázka č. 9].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano - je to odborník stejně jako lékař8375,45 %75,45 %  
ne - dám pouze na doktora2724,55 %24,55 %  

Graf

9. Dáváte na tzv. babské rady?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [ano - mám osvědčenéotázka č. 10, ne - jsou to nesmyslyotázka č. 10].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano - mám osvědčené5852,73 %52,73 %  
ne - jsou to nesmysly5247,27 %47,27 %  

Graf

10. Znáte někoho, kdo pracuje ve zdravotnictví?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [ano - je to výhodnéotázka č. 11, ano - ale nepřináší to žádné výhodyotázka č. 11, ne - nikoho neznámotázka č. 11].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano - ale nepřináší to žádné výhody4540,91 %40,91 %  
ano - je to výhodné4339,09 %39,09 %  
ne - nikoho neznám2220 %20 %  

Graf

11. Souhlasíte s poplatky u lékaře?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [ano - je to rozumné → konec dotazníku, ano - ale mám výhrady → konec dotazníku, ne - nesouhlasím → konec dotazníku].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne - nesouhlasím4944,55 %44,55 %  
ano - ale mám výhrady4036,36 %36,36 %  
ano - je to rozumné2119,09 %19,09 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Nebyly nalezeny žádné zajímavé souvislosti mezi odpovědmi.

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Jaký je Váš věk?

2. Jaké je Vaše nejvyšší dosažené vzdělání?

3. Kde bydlíte?

4. Jste?

5. Jste spokojen/a se stavem našeho zdravotnictví?

6. Chodíte na preventivní prohlídky?

7. Se zdravotními problémy chodíte nejdříve za praktickým lékařem nebo přímo ke specialistovi? Např. když Vás bolí v krku, jdete nejprve k praktickému lékaři nebo přímo na krční?

8. Radíte se s lékárníkem/lékárnicí?

9. Dáváte na tzv. babské rady?

10. Znáte někoho, kdo pracuje ve zdravotnictví?

11. Souhlasíte s poplatky u lékaře?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Jaký je Váš věk?

2. Jaké je Vaše nejvyšší dosažené vzdělání?

3. Kde bydlíte?

4. Jste?

5. Jste spokojen/a se stavem našeho zdravotnictví?

6. Chodíte na preventivní prohlídky?

7. Se zdravotními problémy chodíte nejdříve za praktickým lékařem nebo přímo ke specialistovi? Např. když Vás bolí v krku, jdete nejprve k praktickému lékaři nebo přímo na krční?

8. Radíte se s lékárníkem/lékárnicí?

9. Dáváte na tzv. babské rady?

10. Znáte někoho, kdo pracuje ve zdravotnictví?

11. Souhlasíte s poplatky u lékaře?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Klímová, Z.Zdravotnictví (výsledky průzkumu), 2012. Dostupné online na https://zdravotnictvi.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.