Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Zdravý životní styl vs Gaučing

Zdravý životní styl vs Gaučing

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Klára Muchová
Šetření:19. 04. 2015 - 22. 04. 2015
Počet respondentů:88
Počet otázek (max/průměr):12 / 11.9
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:71,5 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.01:21
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Na základě tohoto průzkumu chci ověřit, zda se populace snaží trávit život aktivně a nebo pasivně.

 

Odpovědi respondentů

1. Preferujete zdravý životní styl?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano, žiju aktivně.6675 %75 %  
Ne, je mi to jedno.2225 %25 %  

Graf

2. Věnujete se nějakému sportu?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Anootázka č. 3, Neotázka č. 3].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano5865,91 %65,91 %  
Ne3034,09 %34,09 %  

Graf

3. Jak trávíte volný čas?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Sportuji4045,45 %45,45 %  
Sleduji TV1820,45 %20,45 %  
Učím se1719,32 %19,32 %  
Popíjím v barech89,09 %9,09 %  
Trávím čas na internetu (sociální sítě, chaty)55,68 %5,68 %  

Graf

4. Jakému sportu se věnujete?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Fitness3136,9 %35,23 %  
Jízda na kole1720,24 %19,32 %  
Bruslení1214,29 %13,64 %  
Skupinová cvičení1214,29 %13,64 %  
Žádnému, sport mě nebaví.89,52 %9,09 %  
Cestování22,38 %2,27 %  
Turistika, horolezectví22,38 %2,27 %  

Graf

5. Kolikrát za týden si zasportujete?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
2x týdně2831,82 %31,82 %  
3x a víc krát týdně2629,55 %29,55 %  
1x týdně2326,14 %26,14 %  
Ani jednou1112,5 %12,5 %  

Graf

6. Jak často se stravujete během dne?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
5x denně5056,82 %56,82 %  
3x denně3135,23 %35,23 %  
2x denně55,68 %5,68 %  
Jím pouze v noci.22,27 %2,27 %  

Graf

7. Zkoumáte složení potraviny než si ji zakoupíte?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Občas se podívám co nakupuji.4854,55 %54,55 %  
Ano, zajímá mě, co potraviny obsahují.3438,64 %38,64 %  
Ne, je mi úplně jedno co jím.66,82 %6,82 %  

Graf

8. Preferujete zdravou výživu nebo fast food?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Občas si koupím produkty ze zdravé výživy5259,09 %59,09 %  
Nakupuji pravidelně zdravé potraviny.2528,41 %28,41 %  
Mám raději fast food.1112,5 %12,5 %  

Graf

9. Trpí ve Vaší rodině někdo nadváhou?

Nepovinná otázka, respondent se mohl rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano4047,62 %45,45 %  
ne3845,24 %43,18 %  
nevím67,14 %6,82 %  

Graf

10. Myslíte si, že by měli rodiče vést děti k pravidelnému stravování a sportování?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano8090,91 %90,91 %  
nevím55,68 %5,68 %  
ne33,41 %3,41 %  

Graf

11. Jste:

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Žena6372,41 %71,59 %  
Muž2427,59 %27,27 %  

Graf

12. Kolik je Vám let?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
20-25 let7079,55 %79,55 %  
nad 3089,09 %9,09 %  
15-19 let44,55 %4,55 %  
30-50 let33,41 %3,41 %  
26-29 let22,27 %2,27 %  
51-69 let11,14 %1,14 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u jedné otázky.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

2. Věnujete se nějakému sportu?

  • odpověď Ne:
    • 2.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ani jednou na otázku 5. Kolikrát za týden si zasportujete?

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Preferujete zdravý životní styl?

2. Věnujete se nějakému sportu?

3. Jak trávíte volný čas?

4. Jakému sportu se věnujete?

5. Kolikrát za týden si zasportujete?

6. Jak často se stravujete během dne?

7. Zkoumáte složení potraviny než si ji zakoupíte?

8. Preferujete zdravou výživu nebo fast food?

9. Trpí ve Vaší rodině někdo nadváhou?

10. Myslíte si, že by měli rodiče vést děti k pravidelnému stravování a sportování?

11. Jste:

12. Kolik je Vám let?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Preferujete zdravý životní styl?

2. Věnujete se nějakému sportu?

3. Jak trávíte volný čas?

4. Jakému sportu se věnujete?

5. Kolikrát za týden si zasportujete?

6. Jak často se stravujete během dne?

7. Zkoumáte složení potraviny než si ji zakoupíte?

8. Preferujete zdravou výživu nebo fast food?

9. Trpí ve Vaší rodině někdo nadváhou?

10. Myslíte si, že by měli rodiče vést děti k pravidelnému stravování a sportování?

11. Jste:

12. Kolik je Vám let?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Muchová, K.Zdravý životní styl vs Gaučing (výsledky průzkumu), 2015. Dostupné online na https://zdravy-zivotni-styl-vs-gauci.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.